Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SDRUŽENÍ SOLUS: DLOUHODOBÉ AKTIVITY V OBLASTI PREVENCE NEZODPOVĚDNÉHO ZADLUŽOVÁNÍ A KULTIVACE TRHU Praha, 31. března 2014 Jan Stopka tajemník sdružení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SDRUŽENÍ SOLUS: DLOUHODOBÉ AKTIVITY V OBLASTI PREVENCE NEZODPOVĚDNÉHO ZADLUŽOVÁNÍ A KULTIVACE TRHU Praha, 31. března 2014 Jan Stopka tajemník sdružení."— Transkript prezentace:

1 SDRUŽENÍ SOLUS: DLOUHODOBÉ AKTIVITY V OBLASTI PREVENCE NEZODPOVĚDNÉHO ZADLUŽOVÁNÍ A KULTIVACE TRHU Praha, 31. března 2014 Jan Stopka tajemník sdružení SOLUS

2 Obsah prezentace PROČ registry klientských informací? Registry klientských informací - ochrana věřitelů i dlužníků Představení SOLUS Jak moc potřebné jsou registry klientských informací? Mít dluhy pod kontrolou: SMS Výpis, aplikace pro Android Odpovědné úvěrování: asociační činnost Sdružení Navigátor bezpečného úvěru

3 PROČ registry klientských informací?

4 Informační asymetrie Potenciální věřitelé jsou zpravidla veřejně známé subjekty a informace o jejich hospodaření a finanční situaci jsou pravidelně zveřejňovány (a tedy snadno dostupné). Zároveň podléhají rigorózním auditům a regulatornímu dohledu, což zajišťuje správnost těchto informací. Žadatelé o úvěr jsou naopak zpravidla fyzické osoby, jejichž finanční situace vůbec zveřejňována být nemusí, nebo drobné podnikatelské subjekty, které povinnost zveřejňovat svoji finanční situaci často neplní. Jimi poskytované informace navíc zpravidla nepodléhají žádnému auditorskému ani regulatornímu dohledu, a tudíž mají snahu svou žádost o službu či úvěr vylepšit neúplnými či nepřesnými informacemi o svých skutečných závazcích. 4

5  jen 65 % lidí platí své účty včas  jen 64 % lidí by informovalo věřitele v případě neschopnosti splácet Zdroj: Výzkum MFČR, 2012

6 Řešení informační asymetrie EX-ANTE Formální dokládání...potvrzení příjmů, doklady o bezdlužnosti apod. Výměna informací mezi věřiteli...klientské registry Ex-post Trestní sankce: § 211 Trestního zákoníku: trestný čin úvěrového podvodu … kdo při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán… Nutnost exekuce, osobního bankrotu a další negativní důsledky 6

7

8 PROČ registry klientských informací? Snížení ztrát věřitelů Věřitel může předejít nespláceným pohledávkám nebo sjednat zajištění, které mu umožní nesplácenou pohledávku uhradit. Zvýšení dostupnosti úvěrů Věřitel může na základě absence negativních informací nebo dokonce na základě pozitivní úvěrové historie poskytovat služby s větší důvěrou i klientům, kteří by se jinak jevili příliš rizikoví (zejm. mladší klienti, nižší příjmové skupiny, menšiny). Snížení úrokových sazeb Díky snížení nákladů na opravné položky mohou věřitelé v rámci soutěžního prostředí nabízet dobrým klientům výhodnější podmínky. 8

9 PROČ registry klientských informací? Ochrana klientů před nezodpovědným zadlužováním Registry fungují jako efektivní ochrana před dalším nezodpovědným zadlužováním klientů v okamžiku, kdy již neplní své aktuální smluvní závazky nebo jim jejich disponibilní příjem neumožňuje další zadlužení. Omezení zátěže orgánů státní správy Prevence ve smyslu výše uvedeného bodu přináší pozitivní efekt na omezení zatížení orgánů státní správy – Policie ČR, soudů a dalších, které vstupují do procesu vymáhání pohledávek po splatnosti (například i České správy sociálního zabezpečení či zaměstnavatelů, kteří řeší exekuce srážkou ze mzdy). 9

10  jen 54 % lidí před koupí pečlivě zvažuje, zda si to může dovolit  jen 36 % lidí čte smlouvu a na nejasnosti se zeptá  jen 58 % lidí při výběru úvěru zohledňuje jak cenu, tak i měsíční zatížení svého rozpočtu Zdroj: Výzkum MFČR, 2012

11 ...důsledky nezodpovědného chování jsou přitom značné: ⇒ omezení přístupu ke službám ⇒ navýšení dluhu o penále ⇒ exekuce ⇒ osobní bankrot

12 Registry klientských informací - ochrana věřitelů i dlužníků

13 Registry klientských informací V Evropě již od roku 1927 V Berlíně vzniká SCHUFA jako klientský registr založený na údajích o platbách za elektřinu. Existují ve 27 z 28 členských států EU Jeden či více klientských registrů působí ve všech členských státech Evropské unie kromě Lucemburska. 13

14 Registry klientských informací v ČR …podle typu informací, které obsahují: negativní registry (upozorňují na výši závazků klienta po splatnosti) pozitivně-negativní registry (avizují i celkový objem dosud splácených závazků) …podle přidané hodnoty informací: jednosektorové registry vícesektorové registry 14

15 Registry klientských informací v ČR Česká národní banka (www.cnb.cz)www.cnb.cz Centrální registr úvěrů (právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé) SOLUS (www.solus.cz)www.solus.cz Registr FO, Registr IČ, Pozitivní registr Registr neplatných dokladů, Insolvenční registr, Registr třetích stran Czech Non-Banking Credit Bureau (www.cncb.cz)www.cncb.cz Nebankovní (NRKI) registr klientských informací Czech Banking Credit Bureau (www.cbcb.cz)www.cbcb.cz Bankovní (BRKI) registr klientských informací 15

16 Sdružení SOLUS a jeho registry

17 SOLUS: nezbytný nástroj pro řízení rizik Sdružení právnických osob založené již v roce 1999 (Registr FO vznikl jako první registr klientských informací v ČR) SOLUS sdružuje 47 členů (nejvyšší počet na trhu) ze 7 sektorů Informace z klientských registrů SOLUS jsou jednoznačně pro odpovědné společnosti nezbytným a nezastupitelným nástrojem při řízení rizika u poskytovaných služeb. Velmi významně však také přispívají k ochraně samotných klientů před jejich nezodpovědným zadlužováním. 17

18 Milníky v činnosti SOLUS (1999-2013): červen 1999 - založení sdružení SOLUS září 1999 - první data zapsaná do off-line verze Registru FO březen 2001 - NOVÝ SEKTOR – vstup první banky únor 2004 - přechod do režimu on-line fungování Registru FO srpen 2004 - ukončení kontroly ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů květen 2005 - spuštění Registru IČ červen 2005 - zahájení seminářů „Cesta k odpovědnému úvěrování v ČR“ září 2005 - NOVÝ SEKTOR – vstup všech tří mobilních operátorů květen 2006 - NOVÝ SEKTOR – vstup distributora elektrické energie listopad 2007 - NOVÝ SEKTOR – vstup první stavební spořitelny srpen 2008 - spuštění Registru ND leden 2009 - spuštění Registru IR listopad 2009 - NOVÝ SEKTOR – vstup prvního obchodního řetězce únor 2010 - spuštění služby SMS výpis červenec 2011 - spuštění Pozitivního registru listopad 2011 - spuštění Registru 3S prosinec 2011 - SOLUS Index (regionální statistiky) říjen 2012 - NOVÝ SEKTOR – vstup první pojišťovny červenec 2013 - spuštění služby Alerty rok 2013 - rekordní zájem o členství ve sdružení SOLUS – 7 nových členů

19 Členovésdružení SOLUS Banky (12) Air Bank a.s. Československá obchodní banka, a.s. Citibank Europe plc, organizační složka Equa bank a.s. GE Money Bank, a.s. Hypoteční banka, a.s. Komerční banka, a.s. LBBW Bank CZ a.s. mBank S.A., organizační složka Raiffeisenbank a.s. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ZUNO BANK AG, organizační složka Stavební spořitelny (3) Českomoravská stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Nebankovní finanční instituce (19) Aasa Czech a.s. ALD Automotive, s.r.o. CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. CETELEM ČR, a.s. Click Credit s.r.o. COFIDIS s.r.o. Credium, a.s. Český Triangl, a.s. ČSOB Leasing, a.s. ESSOX s.r.o. GE Money Auto, s.r.o. Home Credit a.s. IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o. PROFI CREDIT Czech, a.s. RCI Financial Services, s.r.o. s Autoleasing, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. VB Leasing CZ, spol. s r.o. VLTAVÍN leas, a.s. 19

20 Členovésdružení SOLUS Pojišťovny (1) Česká pojišťovna, a.s. Telekomunikace (7) Air Telecom a.s. Bonerix s.r.o. CENTROPOL TELECOM, s.r.o. LAMA MOBILE a.s. Telefónica Czech Republic, a.s. T-Mobile Czech Republic a.s. Vodafone Czech Republic a.s. Energetika (4) CENTROPOL ENERGY, a.s. ČEZ Prodej, s.r.o. E.ON Česká republika, s.r.o. RWE Zákaznické služby, s.r.o. Obchodní řetězce (1) MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. 20

21 SOLUS – kompletní řízení rizik

22  shromažďují pouze negativní informace o těch klientech, kteří nemají zájem plnit své smluvní závazky, nebo se dostali do problémů se splácením svých finančních závazků u některého z členů sdružení SOLUS  do negativních registrů se řadí „Registr FO“, do kterého jsou zařazovány fyzické osoby spotřebitelé a „Registr IČ“, do kterého jsou zařazovány podnikající fyzické osoby a právnické osoby Negativní registry klientských informací

23  Pozitivní registr shromažďuje a zpracovává údaje o klientech a o jejich smluvních závazcích  výraz „pozitivní“ v názvu registru podtrhuje skutečnost, že tento registr eviduje vyjma negativních informací rovněž i informace pozitivní  pozitivní informace vypovídá o skutečnosti, že klient své povinnosti k věřiteli řádně plní - členské společnosti tedy mohou na základě Pozitivního registru daleko snáze a přesněji vyhodnocovat skutečnost, zda daný klient je schopen unést další finanční zatížení či nikoliv  skutečnost, že členské společnosti mají přístup i k pozitivním informacím o klientech, přispívá k tomu, aby klient mohl snáze získat finanční službu i od společnosti, která jej dosud „nezná Pozitivní registr klientských informací

24  Registr IR je tzv. pomocná databáze sdružení SOLUS, jejíž datovou základnu tvoří údaje a informace obsažené v ISIR (informační systém veřejné správy s názvem Insolvenční rejstřík, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti ČR, který vznikl na základě zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a který je veřejně přístupný, s výjimkou údajů, o nichž tak stanoví zákon, na adrese https://isir.justice.cz/isir/common/index.do, a který obsahuje seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy)https://isir.justice.cz/isir/common/index.do  přidanou hodnotou Registru IR pro členy sdružení je široká nabídka nejrůznějších variant a forem dotazů. Je možné například učinit jednoduchý dotaz na existenci konkrétního klienta, přes dotazy s podrobnými informacemi o daném insolvenčním dlužníkovi, hromadné dotazy včetně možnosti okamžitého upozornění na výskyt nového insolvenčního dlužníka mezi svými dlužníky až po využití konfigurovatelné monitorovací aplikace s možností upozornění např. na termín schůze věřitelského výboru, apod. Insolvenční registr – „Registr IR“

25  Registr ND je tzv. pomocná databáze sdružení SOLUS, jejíž hlavní datovou základnu tvoří údaje a informace obsažené v databázi Neplatné doklady (databáze, jejímž správcem je Ministerstvo vnitra ČR, která je veřejně přístupná na adrese http://www.mvcr.cz/clanek/neplatne-doklady.aspx, obsahující čísla občanských průkazů a cestovních pasů evidovaných jako ztracené, odcizené, ze zákona neplatné nebo neplatné na základě rozhodnutí příslušného orgánu)http://www.mvcr.cz/clanek/neplatne-doklady.aspx  přidanou hodnotou Registru ND pro členy sdružení je možnost on-line zadat nově odcizený doklad klienta, a to jak ze strany členské společnosti (na žádost občana), tak také přímo od občana  členské společnosti tak mají jedinečnou možnost zjistit on-line, zda žadatel o službu nepředkládá neplatné nebo odcizené doklady  v Registru ND se tedy nacházejí, jak data z oficiální databáze neplatných dokladů Ministerstva vnitra České republiky, tak také data zadaná na základě informace od občanaobčana Registr neplatných dokladů – „Registr ND“

26

27  Registr třetích stran („R3S“) má za cíl přispět ke kultivaci trhu a rovněž k omezení nejrůznějších objektivně nežádoucích praktik či zvyklostí při uzavírání smluv, které v některých případech mohou vážně poškozovat dobré jméno členské společnosti i samotného klienta  v rámci R3S si mohou členské společnosti navzájem vyměňovat informace o nekorektním či podvodném jednání třetích stran (zprostředkovatelů, subdodavatelů apod.), se kterými aktuálně spolupracují či spolupracovaly Registr třetích stran – „R3S“

28 Jak moc potřebné jsou registry klientských informací?

29 K 31. prosinci 2013 evidovalo sdružení SOLUS v Registru FO závazky po splatnosti u 733.486 osob v celkovém objemu dosahujícím 52,4 miliardy Kč. Sdružení SOLUS tak v Registru FO evidovalo závazky po splatnosti u 8,36 % dospělé populace ČR. Rozdíly mezi regiony jsou přitom značné: zatímco na severu ČR nejsou výjimkou okresy s mírou osob v prodlení přesahující 17 % dospělé populace, v některých okresech Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina nedosahuje tato míra hranice 6 %. ….. přesto se najdou občané, kteří prokazatelně dluží stovky tisíc korun po splatnosti a žádají SOLUS o výmaz z Registru FO, aby si mohli vzít další půjčku …..

30 Mapa zadlužení k 31.12.2013 Podíl počtu osob se závazkem po splatnosti v registru SOLUS na celkovém počtu obyvatel ve věku 18 let a více v jednotlivých krajích. Barva v mapě indikuje vývoj oproti předchozímu kalendářnímu čtvrtletí. 30 Jihočeský 7,84 % Jihomoravský 6,85 % Karlovarský 14,06 % Královéhradecký 7,87 % Liberecký 11,24 % Moravskoslezský 10,15 % Olomoucký 7,82 % Pardubický 7,01 % Plzeňský 8,58 % Praha 7,12 % Středočeský 8,17 % Ústecký 15,20 % Vysočina 5,62 % Zlínský 5,64 % Celá ČR 8,36 %

31 31

32 Vývoj datové základny – Registr FO 32 Snížení počtu záznamů a evidovaných subjektů bylo ovlivněno zejména výmazem starších záznamů s příznakem Z od telekomunikačních operátorů (nově výmaz po uplynutí 1 roku, dříve po uplynutí 3 let)

33 33 …minimální nárůst klientů evidovaných v negativním Registru FO sdružení SOLUS v době dlouhotrvající ekonomické krize i rostoucí nezaměstnanosti v řadě regionů je pádným důkazem, že registry klientských informací mají smysl a efektivně přispívají k omezování problémů, které plynou z „negativního předlužení“, pokud mají o tento odpovědný přístup zájem nejen poskytovatelé služeb, ale také samotní klienti… …problémem však je, že v České republice poskytuje řada společností své služby, aniž by měly skutečný zájem o kvalifikované posouzení schopnosti klienta dostát svým budoucím závazkům, a tím dostávají spotřebitele do těžkých životních situací, které končí exekucemi či osobními bankroty … což přináší problémy i odpovědným věřitelům

34 Vývoj dlužné částky po splatnosti v Registru FO

35 Schopnost uhradit závazek po zařazení do Registru FO 35

36 Vývoj hit-rate v Registru FO 36

37 Mějte dluhy pod kontrolou: SMS Výpis a aplikace pro Android

38 Informace vždy po ruce 38 V zahraničí je pro spotřebitele spolupráce s registrem klientských informací běžnou součástí zodpovědného řízení osobních financí: chci žádat o půjčku = ověřím, s jakým záznamem jsem v registru zapsán nebo zda nemám závazky po splatnosti PRO SPOTŘEBITELE JE REGISTR PARTNEREM, NE NEPŘÍTELEM! Podobný vztah se spotřebiteli se snaží budovat i sdružení SOLUS: jednou z cest je unikátní služba SMS Výpis učí spotřebitele aktivně kontrolovat informace, které jsou o něm v registrech SOLUS zaznamenány, a tím přispívá k odstranění zažitých bariér mezi registry a spotřebiteli: spotřebitel získá jednou unikátní číslo pro identifikaci (SIN) poté již může získat výpis z registru SOLUS během několika vteřin formou SMS na mobilní telefon – kdykoli podle potřeby, jasně a srozumitelně

39

40 NOVINKA: aplikace pro telefony s OS Android na bázi služby SMS Výpis Aplikace pro chytré telefony se systémem Android první SMS 99 Kč druhá a každá další SMS 30 Kč

41 SMS výpis je žádanější, než papírový

42 Odpovědné úvěrování: asociační činnost sdružení SOLUS

43 Semináře: Cesta k odpovědnému úvěrování v ČR Mgr. Lukáš Vacek, Zástupce finančního arbitra Nejčastěji řešené spory mezi zákazníky a finančními institucemi Mgr. Pavel Štern, Ředitel Probační a mediační služby ČR Aktuální činnosti Aliance proti dluhům Ing. Michal Pešek, ředitel Správy základních registrů Aktuální stav základních registrů a připravované změny Ing. David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni, o.p.s. Aktuální zkušenosti z práce s klienty z Poradny při finanční tísni Ing. Vladimír Gazárek, prezident Asociace inkasních agentur Záměr regulace činnosti inkasních agentur v souvislostech JUDr. Helena Kolmanová, ředitelka samostatného odboru ochrany spotřebitele, Česká národní banka Posuzování úvěruschopnosti dlužníka podle zákona o spotřebitelském úvěru z pohledu orgánu dohledu JUDr. Michal Žižlavský, předseda Rady Expertů Asociace insolvenčních správců ČR Nová povinnost podat insolvenční návrh po 1. lednu 2012 – následky porušení povinnosti z pohledu dlužníka a věřitele Mgr. Luboš Dörfl, soudce a místopředseda Krajského soudu v Praze v úseku insolvencí Oddlužení a jeho hodnocení z pohledu soudní praxe Ing. Miroslav Singer, Ph.D., viceguvernér ČNB a Ing. Jaroslav Ungerman, CSc., ekonom Makroekonomický pohled na zadluženost a scénáře budoucího vývoje Ladislav Veselý, vedoucí výrobního závodu Státní tiskárny cenin Platné verze dokladů, ochranné prvky, trendy v padělání dokladů

44 Navázání spolupráce s projektem Aliance proti dluhům Aliance proti dluhům vznikla 4. května 2011, jako odborná platforma zabývající se problematikou předluženosti. Založení Aliance společně iniciovaly Probační a mediační služba ČR, RUBIKON Centrum (dříve SPJ) a Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra. Program Aliance byl zapracován i do vládou schválené „Strategie prevence kriminality na léta 2012 – 2015“. V průběhu dosavadního působení Aliance proti dluhům vznikly již čtyři pracovní skupiny zabývající se tématy, jako jsou spotřebitelské úvěry, vymáhání pohledávek, finanční vzdělávání a alternativní programy oddlužení.

45 Rozvoj spolupráce s projektem Navigátor bezpečného úvěru 45 Cílem spolupráce je přispívat ke zvyšování finanční gramotnosti obyvatel ČR a bojovat proti nezodpovědnému zadlužování. Konkrétní příklad efektu, kterého chceme dosáhnout: v zahraničí je pro spotřebitele spolupráce s registrem klientských informací běžnou součástí zodpovědného řízení osobních financí: chci žádat o půjčku = ověřím, s jakým záznamem jsem v registru zapsán nebo zda nemám závazky po splatnosti – pokud mám závazky po splatnosti, tak to aktivně řeším společně s věřitelem PRO SPOTŘEBITELE JE REGISTR PARTNEREM, NE NEPŘÍTELEM!

46 Navigátor bezpečného úvěru: výběr z výsledků za rok 2013

47 Navigátor bezpečného úvěru Mapuje a popisuje český trh spotřebitelských půjček. Posuzuje kvalitu jednotlivých poskytovatelů, nabízí veřejnosti nástroj, díky němuž se dají finanční instituce jednoduše porovnat. Přispívá ke zlepšení úrovně finanční gramotnosti. Klade si za cíl pomoci zájemcům o půjčku tím, že je nasměruje k bezpečným poskytovatelům úvěrů. Dalším cílem je upozornit na nebezpečné úvěry – chce ukazovat na jejich praktiky, protože takových subjektů jsou u nás tisíce a všechny je vyjmenovat není v zásadě možné.

48 Definice bezpečného úvěru podle Navigátora bezpečného úvěru Definice bezpečného úvěru/zodpovědného úvěrování z pohledu dlužníka: 1. znám kvalitu svého věřitele (nabídková strana úvěru), 2. chápu parametry svého úvěru (produktový design), 3. chápu důsledky splácení i nesplácení úvěru (poptávková strana úvěru). Výše uvedené tři charakteristiky pokrývají tři klíčové oblasti úvěrového trhu: nabídku, produktový design a poptávku. Jaké jsou důsledky nezodpovědného zadlužování?

49 Metodologie konstrukce Navigátora: Tři hlavní kritéria Tři části/kritéria Navigátora: potenciální věřitel (nabídková strana), ex-ante parametry úvěru (produktový design), ex-post parametry úvěru (důsledky při nesplácení úvěru) Hodnota NBÚ = vážený průměr jednotlivých kritérií }

50 Bezpečný věřitel vs. Predátor Maximum NBÚ je 10 bodů, přičemž 10 bodů bude maximum i pro dílčí kritéria PV, APÚ a PPÚ (tato kritéria jsou váženým průměrem dalších dílčích kritérií). Následně je možno rozdělit věřitele do dvou hlavních skupin na Bezpečné věřitele a Predátory. Obecně platí, že čím vyšší hodnota NBÚ, tím vyšší rating resp. kvalita věřitele.

51 2 odlišné skupiny: Bezpeční věřitelé vs. Predátoři

52 Co implikují výsledky Navigátora? 2 hlavní skupiny ukazují na různorodost zkoumaných subjektů. Meziroční zlepšení výsledků u bank a značkových nebank (8,79 vs. 8,61 v 2012), ale propad transparentnosti u Predátorů (0,46 vs. 0,67). Z hlediska spotřebitelských úvěrů došlo ke sloučení skupiny bank a značkových nebankovních společností.

53 Navigátor umožňuje identifikovat lichváře!

54 Závěr studie 2013 2 heterogenní skupiny: Bezpeční věřitelé vs. Predátoři. Smazal se rozdíl mezi bankami a značkovými nebankovními společnosti. Je třeba zvýšit dozor nad Predátory: navýšení rozpočtu ČOI? V případě zadlužení u Predátorů by si dlužník měl uvědomit potenciální riziko a důsledky.

55 Děkuji Vám za pozornost! 55 V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám k dispozici. SOLUS, zájmové sdružení právnických osob Antala Staška 510/38 140 00 Praha 4 - Krč jan.stopka@solus.cz


Stáhnout ppt "SDRUŽENÍ SOLUS: DLOUHODOBÉ AKTIVITY V OBLASTI PREVENCE NEZODPOVĚDNÉHO ZADLUŽOVÁNÍ A KULTIVACE TRHU Praha, 31. března 2014 Jan Stopka tajemník sdružení."

Podobné prezentace


Reklamy Google