Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZAKOPANÝ PES „O tom, jak, proč a kde vznikla některá slova, jména, rčení, úsloví, pořekadla a přísloví“ Bedřich Fučík, Jindřich Pokorný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZAKOPANÝ PES „O tom, jak, proč a kde vznikla některá slova, jména, rčení, úsloví, pořekadla a přísloví“ Bedřich Fučík, Jindřich Pokorný."— Transkript prezentace:

1 ZAKOPANÝ PES „O tom, jak, proč a kde vznikla některá slova, jména, rčení, úsloví, pořekadla a přísloví“ Bedřich Fučík, Jindřich Pokorný

2 Bedřich Fučík - (pseudonym Václav Horák) - literární kritik a historik, editor a překladatel. Patřil k významným představitelům literární kritiky orientované katolickým směrem. Jindřich Pokorný - český překladatel (především z francouzštiny a němčiny), editor a spisovatel. Překládal také z italštiny, latiny a vlámštiny, podílel se na překladech z maďarštiny. Je znám především pro svůj překlad Rostandova Cyrana z Bergeracu. V předrevolučních vydáních, 1975 a 1976, nebyl B. Fučík z politických důvodů jako spoluautor uveden.

3 ZAČNEME OD ADAMA začátek lidského pokolení Mojžíšovy knihy - Bůh Jahve vytvořil člověka z prachu Země - ze žebra člověka - žena Talmud - praotec a pramáti lidského pokolení jedno tělo Řekové - lidi vytvořila Země stejně jako přírodu Bůh Alláh - člověk z hlíny a vody – společné: napřed Země a její hlína, z ní teprve člověk - hmota - bůh Jahve “vdechl do jeho nozder život” člověk bez jména - “první muž” (adam), “první žena” (eva) lidé - “Adamovým pokolením” nahý - “v rouše Adamově” “vstoupil do řehole sv. Adama” - našel si svou Evu a oženil se “začínáme od Adama” - bereme něco od prvopočátku (není vždy vhodné)

4 BARBAŘI “barbar” - již před mnoha tisíci lety až dodnes řecky barbaros, latinsky barbarus, italsky a španělsky barbaro, francouzsky barbare, anglicky barbarian, německy Barbar, polsky barbarzyniec,... měnilo obsah a význam “bar-bar” - člověk, který zadrhoval v řeči, kok-tal v řečtině - barbar = cizinec, kterému Řekové nerozuměli (bre-ben-til, blá-bo-lil) - básník Ovidius ve vyhnanství u Černého moře: “Zde jsem barbarem, ježto mi nikdo nerozumí.” soupeři Peršani - slovo “barbaros” = divoch, nevzdělanec, surovec (dělení na Řeky a barbary, ty ostatní) později barbar - Neřímani a nekřesťani, později - voják později význam jako v Řecku po perských válkách - dodnes!

5 HÁDAT SE O KOZÍ CHLUP Athéňan si pronajal osla i s majitelem Jezdec slezl z osla a sedl si do stínu - oslař o tom nebyl srozuměn, pronajal jen osla, ne stín hádka o stín, o kozí chlup - o nic kozí chlup - přirovnání o něco mladší (římský básník Horác: “jiný se pře zas a často o kozí chlup a v těžké zbroji se za tretky bije”.) - narážel na tehdejší lítý spor, zda je kozí chlup vlna jako srst ovčí => hádat se o kozí chlup Němci - hádat se o císařovy vousy

6 KALENDÁŘ Kalendárium - ve starém Římě - kniha dlužníků a vypůjčené částky Kalendae - připomínka římskému lidu, že mají přinášet bohům oběti, a že se mají platit dluhy zapsané v kalendariu problémy s vytvořením kalendáře – nesoulad s oběhy Měsíce a Země kolem Slunce - za několik století rozdíl 79 dní – Julis Caesar - rok 46 p.n.l. bude mít 15 měsíců (Juliánský kalendář) - po šestnácti stoletích předbíhal o 10 dní papež Řehoř XIII. 1582 – po 4. říjnu přijde hned 15. říjen (zprvu jen katolické země, protestanské země juliánský kalendář)

7 ARGUSOVSKÝ POHLED “má oči i vzadu” = “má oči jako argus” řecký pastýř Argus - oči vpředu, vzad, po stranách, na břiše, na nohou (při spaní měl zavřenou jen půlku očí) má ohlídat dívku Jó (proměněnou v bílou krávu - pomsta Héry) Zeus poslal boha Herma, aby jí hlídače zbavil - flétnou uspal i Argusovy spící oči a usekl mu hlavu - Héra nasadila Argusovy oči na ocas páva argusovský pohled = pohled pronikavý, ostražitý, vrcholně bdělý -> ale ani tisíc očí neuhlídá jednu ženu

8 NA RŮŽÍCH USTLÁNO Židovská legenda – 1.růže z ráje bílá jako sníh – pohlédl na ni Adam – studem zrudla Řecké báje – růže vypučela z polibků Afrodité a Adonise – Erós – hostina na Olympu – vylil červené víno na bílé květiny (zbarvily se a začaly vonět) – Rhodanta – spanilá korintská královna – bohy proměněná v rudý květ, aby byla uchráněna před nápadníky Muslimové – když odcházel Mohamed do nebe, ukápla mu kapka potu, ze které vznikla růže Přírodopisci/historici – domov růže = Persie -> Palestina -> Řecko -> Řím Egypt – plýtvání růžemi – podlahy poseté metrovou vrstvou lístků Nero – hostina – růže za +- 200 000 dolarů Růžemi plněné polštáře, peřiny, slamníky.. Mít na růžích ustláno = míst pohodlný, šťastný, bezstarostný život

9 MÝT SI RUCE = Mojžíšův starozákonní příkaz Hygienické opatření a symbol neviny Pilát Pontský – Římský místokrál – Poslán k němu Ježíš, aby ho vydal na smrt za to, že se prohlašoval za židovského krále, tedy, že se rouhal Jahvem – Věděl, že je Ježíš nevinný a nechtěl s tím mít nic společného, ale zbaběle ho vydal – Nechtěl být obviňován z Ježíšovy smrti – před davy si umyl ruce Mýt si ruce/mýt si ruce jako Pilát = když máme být spravedlivý, ale z pohodlnosti s tím nechceme mít nic společného a zachováme se zbaběle

10 PRVNÍ VLAŠTOVKA JARO NEDĚLÁ Jedináček – po otcově smrti si začal užívat Prodal co se dalo, nakonec mu zůstaly jen lehké šaty a plášť (konec zimy) Vlaštovka – myslel si, že je jaro za dveřmi a prodal plášť Začalo mrznout – nadával na vlaštovku, že je hloupá => bylo mu tepleji, když mohl svou hloupost svést na někoho jiného Když předbíháme – první jednička neznamená, že tak bude pořád; první pracovní úspěchy nezaručují úspěchy i nadále,…

11 PANICKÝ STRACH Nymfa Driopa + bůh Hermés – syn Pan – narodil se ošklivý, s růžky, vousy, kozími nohami, ocasem Matka utekla, otec ho vzal na Olymp Miloval zemi, sestoupil dolů - lovcům naháněl zvěř a hlídal sedlákům stáda Rád se dvořil nymfám – utíkaly před ním (měnily se v borovici, rákosí) Nesměl být rušen ze své odpolední siesty => řval a rámusil, až všem naháněl strach – panický strach V lese strašil pocestné díky němu prý Řekové vyhráli bitvu u Marathónu – vyděsil Peršany k smrti a oni utekli

12 NESTOJÍ ZA TO, ABYCH MU VODY PODAL Římané dlouhou dobu neuměli používat vidličku – jedli rukama => špinavé Navíc vidlička = zlo, protože se nemohli dotýkat božího daru Na každého hosta – 1 otrok, který ho obsluhoval Zul mu boty, umyl ruce, host ulehl k hostině Ruce hostům myli po každém chodu Vodu podávali vždy lidé z nejnižších společenských vrstev Nepodám ti ani vody = nestojíš mi za to, abych ti prokazoval tu nejnižší službu

13 OTÁZKY NA ZÁVĚR 1.Jaké mělo první význam slovo "barbar"? a)voják b)cizinec c)člověk, který zadrhával v řeči 2.Co znamená "argusovský pohled„? a)pohled nevšímavý b)pohled ostražitý c)pohled zaslepený 3. Kdo si ‚,myl ruce‘‘? a)Ježíš b)Pilát Pontský c)Velekněží 4.Proč se lidé báli Pana? a)Hlučný a zlý, když ho vyrušili ze spánku b)Byl moc úlisný k ženám c)Zabíjel pocestné v lese

14 Správné odpovědi: 1C, 2B, 3B, 4A Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "ZAKOPANÝ PES „O tom, jak, proč a kde vznikla některá slova, jména, rčení, úsloví, pořekadla a přísloví“ Bedřich Fučík, Jindřich Pokorný."

Podobné prezentace


Reklamy Google