Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DSARO Dotazník spirituálních aspektů rozvoje osobnosti Mgr. Ing. Milan Bobek, MSc. FBE Praha, s.r.o., NEWTON College, a. s., Centrum rozvoje osobnosti,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DSARO Dotazník spirituálních aspektů rozvoje osobnosti Mgr. Ing. Milan Bobek, MSc. FBE Praha, s.r.o., NEWTON College, a. s., Centrum rozvoje osobnosti,"— Transkript prezentace:

1 DSARO Dotazník spirituálních aspektů rozvoje osobnosti Mgr. Ing. Milan Bobek, MSc. FBE Praha, s.r.o., NEWTON College, a. s., Centrum rozvoje osobnosti, s.r.o. Tel: 602 196 468, E-mail: milan.bobek@fbe.cz; www.treninkcentrum.czmilan.bobek@fbe.czwww.treninkcentrum.cz Představení vybraných výsledků

2 Cíle dotazníku a definice spirituality Zjištění míry spirituality a vzájemných korelací: – 15 různých projevů spirituálního zaměření osobnosti a prvků orientace respondentů na vlastní seberozvoj Jaké pojetí spirituality dotazník obsahuje: – osobní prožívání vztahu k tomu, co přesahuje běžnou lidskou zkušenost (tedy nad oblast jen čistě duševních a tělesných prožitků) – zájem o duchovní život nezávislý na případné příslušnosti k nějakému organizovanému náboženství, vyznání či víře – systém symbolů, které působí tak, že vznikají mocné, vše pronikající a dlouhotrvající nálady a motivační síly – hledání smyslu, jednoty, propojenosti, transcendence, nejvyššího lidského potenciálu a Boha ve všech možných formách chápání – přesvědčení o vyšší síle přesahující člověka, fascinace něčím větším – vědomí prožitku nejvyššího významu vyjádřeného větou: „Na ničem nezáleží tolik, jako na tomto.“

3 Spirituální aspekty rozvoje osobnosti Oblasti pokryté dotazníkem DSAROHesloZkratka 1. Vztah s BohemBůhB 2. Sebezdokonalování a cílové zaměřeníCílovostC 3. Duchovní prožitky a daryDuchovnostD 4. Prožívání přítomného okamžiku a související emoceEmoceE 5. Fascinace posvátnem a tajemnemFascinaceF 6. IdealismusIdeályI 7. Potřeba a pocit jednoty či sjednoceníJednotaJ 8. Sounáležitost a láskaLáskaL 9. Oslovitelnost a nasměrování zvnějškuNasměrováníN 10. Obrazné myšlení a interní prožíváníObraznostO 11. Náboženské přesvědčeníPřesvědčeníP 12. Sebepojetí a sebereflexeReflexeR 13. SmysluplnostSmyslS 14. Vrcholné zážitkyVrcholyV 15. Zdroje nadhledu a vnitřní sílyZdrojeZ

4 Administrace a respondenti www.vyplnto.czwww.vyplnto.cz – 258 plně vyplněných dotazníků z 699 za 5 týdnů 2013 DSARO: – 13 demografických položek, 4 otevřené otázky na světonázor, 90 vlastních dotazníkových položek (6 otázek x 15 aspektů) – validizace: 36 položek Pražského dotazníku spirituality Odpovědi: 1.) nesouhlasím / téměř nikdy, 2.) spíše nesouhlasím / zřídka 3.) spíše souhlasím / často 4.) rozhodně souhlasím / mnohdy Respondenti: – návštěvníci portálu Vyplň to – denní a kombinovaní studenti NEWTON College a studenti psychologie na FF UK – účastníci terapeutických výcviků – Gestalt (IVGT), Body psychoterapie (ČAPZT), dlouhodobé koučovací kurzy Milana Bobka – kontakty autora z Facebooku a LinkedInu – známí autora z protestantského prostředí

5 Demografické údaje Pohlaví: 69% žen, 31% mužů Věk: 37% (16-25), 27% (26-35), 18% (36-45), 13% (46-55), 2% (56-65) Vzdělání: 61% vysokoškoláci, 38% středoškoláci Profese: 18% pomáhající profese (z toho 5% psychologie), 15% bez profese, 14% brigáda, 13% administrativa, 10% podnikatel, 10% manažer, 5% technik, 4% úředník, 4% obchodník, 3,5% dělník, 2% důchodce, 2% umělec Stav: 33% v partnerství, 31% v manželství, 31% bez partnera, 5% rozvedených bez partnera

6 Spiritualita Výchova v duchovně založené rodině: 60% ne, 21% ano, 19% nelze říci Považují se za věřící: 51% ano, 40% ne, 9% neví Hlásí se ke konkrétní spiritualitě: na začátku dotazníku 65% ne, 35% ano, v průběhu dotazníku nastal při položení podrobnější otázky mírný posun směrem ke spiritualitě - dohromady 61% ne (42,5% rozhodně ne, 18,5% spíše ne) a 39% ano (24,5% ano, 14,5% spíše ano) 109 účastníků (42% z celku) ji upřesnilo takto: 27% z těchto 109 osob protestantství, 23% katolicismus, 10% přírodní náboženství, 6% buddhismus, 2,5% New Age, 0,5% židovství, 0% islám, 0% hinduismus, 27% jiná konkrétní, ale ve výčtu neuvedená, spiritualita Konkrétní filozofii/přístup k životu: zastává 56% respondentů, 44% žádný konkrétní přístup nezastává Považují duchovno a spiritualitu za důležitou a zásadní součást svého života: 36% rozhodně ano, 29,5% spíše ano (dohromady 65,5% ano), 21% spíše ne, 13,5% rozhodně ne (dohromady 34,5% ne).

7 Odpovědi na otevřené otázky Pokud vyznáváte nějakou konkrétní životní filozofii / přístup k životu, uveďte jakou / jaký: Např.: Křesťanství, Židovství, Šamanismus, Humanismus, Osud, Buddhismus, Konstruktivismus, Racionalismus, Žít a nechat žít, Svůj vlastní, Život je dar, Vše se děje z nějakého důvodu, Těš se, co přinese nový den, Odpovědnost za své chování, Respektuji všechna náboženství, Co se má stát, stane se, Optimismus Uveďte heslovitě několik slov, která vyjadřují, co je pro vás v životě nejdůležitější: Např.: Štěstí, Vztahy, Láska, Objevování, Nezávislost, Svoboda, Bůh, Rodina, Zdraví, Přátelství, Čisté svědomí, Spokojenost, Blaho lidí,…

8 Otevřené otázky Popište max. dvěma větami vaše základní životní přesvědčení: Např.: Neřeš, co nemůžeš změnit, Užívat si a neubližovat druhým, Brát věci tak, jak jsou, Žít přítomností, Dělej, co miluješ a miluj, co děláš, Já jsem všechno a všechno je já, Co dávám, se mi vrací, Žít je lepší, než drátem do oka, Všechny změny směřují k horšímu, nic dobrého mě už nečeká,… Jak byste co nejkonkrétněji zformulovali, co je vaším životním cílem a osobním posláním? Např.: Naplnit Boží plán, Tak to nevím, to je právě to, co hledám, Najít smysl, Být v každém okamžiku spokojená, Opravit domek, Jsem vážně nemocná a chci se uzdravit, Obracet lidi k sobě samým, Splatit dluhy, Created to create and be a friend, Dozvědět se, co bude dál, Oprostit se od systému, Postavit knihovnu, Být tu, Jeden velký cíl jsem, myslím, už dosáhla a raduji se z toho,…

9 Odpovědi na jednotlivé položky Obl. Č. ot.PoložkaPrůměrObtížnost Bůh 32Považuji duchovno a spiritualitu za důležitou a zásadní součást svého života: 2,88 0,63 47Pěstuji osobní vztah s Bohem a zakouším od něj bezpodmínečné přijetí: 1,94 0,31 62Vnímám a prožívám Boha jako živou inteligentní bytost a zakouším interakci s ním jako dvoustranný rozhovor: 1,81 0,27 77Zajímám se o filozofii a zkoumám vše, co nějak souvisí s Bohem a s hlubšími duchovními otázkami: 2,33 0,44 92Zakusil(a) jsem prožitky ztotožnění se, sjednocení, spojení a splynutí s Bohem: 1,64 0,21 107Mám zážitky oslovení vnitřním hlasem, vedení vyšší moudrostí nebo přímo Bohem: 1,78 0,26 Obl. Č. ot.PoložkaPrůměrObtížnost Cíl 27 Jsem velmi náročný(á) sám(sama) na sebe, mám jasné vyšší životní cíle a priority, pro které stojí za to napnout veškeré své úsilí: 2,91 0,64 87Mám vášnivou touhu po sebezdokonalování a osobním růstu: 3,16 0,72 Obl. Č. ot.PoložkaPrůměrObtížnost Dary 19Pozoruji u sebe schopnosti, které by bylo možné označit za "nadpřirozené," nebo za tzv. "duchovní dary": 2,19 0,40 34Zažil(a) jsem silný prožitek duchovního vysvobození, záchrany či "spasení": 2,05 0,35 49Mívám intenzivní pocity vnitřního očištění, odpuštění, smazání viny či přijetí "milosti": 1,96 0,32 64Mám dojem, že jsem prožil(a) reálné setkání s nějakou duchovní bytostí či s jinou nadpřirozenou entitou: 1,85 0,28 79Mívám zkušenosti osobní víry, která se mi v praxi reálně osvědčila a kdy má modlitba byla "zázračně" vyslyšena: 2,40 0,47 94Mám silné zážitky osvícení, nečekaného prozření, osobního zjevení či duchovního vhledu: 1,91 0,30 Obl. Č. ot.PoložkaPrůměrObtížnost Emoce 28Pravidelně provozuji meditaci, rozjímání a jiná duchovní cvičení směřující k osobnímu a duchovnímu růstu: 2,05 0,35 58Mívám pocity téměř nadpozemského štěstí a radosti: 2,20 0,40 73Zažívám až nadpozemský pocit klidu a pokoje: 2,09 0,36 Obl. Č. ot.PoložkaPrůměrObtížnost Fasc. 20 Prožívám okamžiky fascinace hvězdnou oblohou, přírodou, nebo řádem světa, které mě vedou k zamýšlení se nad podstatou a smyslem existence: 3,15 0,72 35Zakusil(a) jsem silný zážitek posvátné hrůzy, úděsu, úžasu, či bázně: 2,00 0,33 50Mám respekt a úctu k něčemu většímu, než jsem sám (sama): 3,21 0,74

10 Odpovědi na jednotlivé položky Obl. Č. ot.PoložkaPrůměrObtížnost Jednota 67 Cítím se být ve své psychice nějak tajemně propojen(a) se všemi ostatními lidmi, a to i s těmi, kteří žili v dávné minulosti: 1,87 0,29 97 Prožívám až mystické sjednocení všech částí své bytosti - mého ducha, duše a těla (např. při meditaci, duchovním cvičení nebo při sexu): 1,91 0,30 Obl. Č. ot.PoložkaPrůměrObtížnost Směr 54 V konkrétní věci jsem zakusil(a) moc a sílu duchovní autority jiného člověka nade mnou (ať již v podobě "požehnání," či "prokletí"): 1,95 0,32 69 Dám na výklad snů, zkoumání věšteb a proroctví, či na jiné metody odhalování budoucnosti při hledání dalšího směru ve svém životě: 1,87 0,29 Obl. Č. ot.PoložkaPrůměrObtížnost Láska 30Obdivuji ty, kdo konají dobro a nějak výrazně slouží lidstvu: 3,24 0,75 45Mám silné sociální cítění a soucit s jinými lidmi i s dalšími bytostmi: 3,14 0,71 60Při setkání s druhými lidmi mívám prožitek božství, které v nich a v našem vzájemném setkání vnímám: 1,71 0,24 105Mám opakující se zkušenost se zážitkem hlubokého až spirituálního společenství s druhými lidmi: 2,00 0,33 Obl. Č. ot.PoložkaPrůměrObtížnost Obrazy 18Mám bohatý vnitřní svět a schopnost intenzívního prožívání, takže se sám(a) se sebou nenudím: 3,33 0,78 48Disponuji dobrou fantazií, obrazotvorností a schopností tvořivé imaginace: 3,09 0,70 63 Mám tak silnou představivost, že jsem schopen(na) i v bdělém stavu vidět pohyblivé vnitřní obrazy a rozmlouvat s vnitřními hlasy: 2,00 0,33 Obl. Č. ot.PoložkaPrůměrObtížnost Id 96Umím se ztotožnit s určitým idolem, identifikovat se s nějakým vzorem a dokážu být oddán(a) svému ideálu: 2,08 0,36

11 Odpovědi na jednotlivé položky Obl. Č. ot.PoložkaPrůměrObtížnost Reflexe 26Mám zkušenost s intenzivními pocity vnitřního znečištění a špatného svědomí: 2,57 0,52 41 Dokážu zakoušet prožitky jakéhosi všeobsahujícího božství přebývajícího uvnitř mě a uvědomuji si svou božskou podstatu: 2,05 0,35 86Jsem spokojen(a) s tím, kým jsem a se vším, co ke mně patří: 2,82 0,61 101Mám silný pocit vlastní jedinečnosti, hodnoty a ceny: 2,75 0,58 Obl. Č. ot.PoložkaPrůměrObtížnost Smysl 29Mívám nevysvětlitelné pocity absurdity a nereálnosti svého každodenního fungování na světě: 2,14 0,38 44Jsem pevně přesvědčen(a), že vše na světě se děje z nějakého dobrého důvodu a má to svůj účel: 2,94 0,65 59Jsem přesvědčen(a) o existenci životního poslání a specifického úkolu pro každého člověka: 2,71 0,57 74Mívám silné povědomí, že život má vyšší smysl a že v něm jde o něco víc: 2,80 0,60 104Jsem si jasně vědom(a) mého vlastního životního určení a cíle a dělám vše pro to, abych jej neminul(a): 2,41 0,47 Obl. Č. ot.PoložkaPrůměrObtížnost Vrcholy 31Mívám mystické zkušenosti, které jsou nevysvětlitelné a slovy nepopsatelné: 1,96 0,32 61Mívám prožitky pobytu mimo vlastní tělo či promítnutí svého života před očima jako filmu: 1,61 0,20 91Mívám zkušenosti s vlastními prožitky mimosmyslového vnímání, telepatie či šestého smyslu: 2,09 0,36 106Mám prožitky změněných stavů vědomí (např. halucinací, vidění živých mentálních obrazů či slyšení hlasů): 1,60 0,20 Obl. Č. ot.PoložkaPrůměrObtížnost Př 98Věřím ve funkčnost různých rituálů a talismanů a prožívám na sobě sílu jejich působení: 1,93 0,31 Obl. Č. ot.PoložkaPrůměrObtížnost Zdroje 55Zažívám extatické pocity vnitřní svobody: 2,21 0,40 85Disponuji zdravým a silným sebevědomím a dostatečnou sebejistotou 1,98 0,55 100 Uvědomuji si existenci hlubokého prázdného místa ve svém nitru, našel(la) jsem funkční způsoby jeho naplňování a pravidelně je praktikuji: 1,98 0,33

12 Normy Hodnota:Zkratka:HS:IQ: Minimum:MIN9957 Maximum:MAX356143 Rozpětí:MAX – MIN257 Medián:MED228103 Dolní kvartil:KD = hodn.(n*0,25)19090 Modus:MOD = hodn.(n*0,5)21999 Horní kvartil:KH = hodn.(n*0,75)249110 Střední odchylka:SO=Σ|x i - x|/n34,25 Průměr:x = Σx i /n219,70 100 St. odchylka:s =√s 2 43,43 -3s 89,42 -2s 132,8472 -1s 176,2785 0 219,70100 +1s 263,12116 +2s 306,55130 +3s349,98141 HS: Možné hodnoty: 90 minimální možná hodnota 360 maximální možná hodnota 270 maximální možné rozpětí 225 ideální střední hodnota

13 Reliabilita a vnitřní konzistence KódCronbachovo alfa B0,876 C0,753 D0,861 E0,744 F0,754 I0,704 J0,683 L0,772 N0,702 O0,695 P0,739 R0,47 S0,621 V0,834 Z0,589 Celý test0,966 Split-half reliabilita testu DSARO = 0,631. Vnitřní konzistence testu DSARO: Korelace 15 oblastí dotazníku DSARO s HS DSARO: 0,631 - 0,860 Korelace 15 oblastí dotazníku DSARO s HS Pražského dotazníku spirituality: 0,418 - 0,807 Korelace jednotlivých položek dotazníku DSARO s HS DSARO po odstranění 5 slabších položek: 0,232 - 0,729

14 KódPopis oblasti Korel. s HS-DSAROKorel. s HS-ŘíčanKorelace s celk. HS HS BVztah s Bohem 0,8320,6570,783 HS CSebezdokonalování a cílové zaměření 0,6310,4940,602 HS DDuchovní prožitky a dary 0,8600,6610,807 HS EPřítomný okamžik a emoce 0,7740,6210,742 HS FFascinace posvátnem a tajemnem 0,8380,7610,839 HS IIdealismus 0,7080,6650,720 HS JPotřeba a pocit jednoty či sjednocení 0,7900,6830,780 HS LSounáležitost a láska 0,7530,7220,771 HS NOslovitelnost a nasměrování zvnějšku 0,8260,7360,821 HS OObrazné myšlení a interní prožívání 0,6610,5300,637 HS PNáboženské přesvědčení 0,7560,5920,711 HS RSebepojetí a reflexe 0,7720,6640,759 HS SSmysluplnost 0,7820,6940,774 HS VVrcholné zážitky 0,7090,5850,688 HS ZZdroje nadhledu a vnitřní síly 0,7600,6300,737 HS EE Ekologický entuziasmus 0,7800,8770,852 HS HE Hlubinná ekologie 0,4180,6790,549 HS MO Latentní monoteistická orientace 0,8010,8170,835 HS MP Mystické prožitky 0,8070,8830,872 HS SO Sounáležitost 0,6750,7940,754 HS SS Svědomitá starostlivost 0,4850,6730,585 HS-DDSARO 1,0000,8420,973 HS-ŘPražský dotazník spirituality 1,0000,943 Validizace Pražským dotazníkem spirituality

15 Korelace některých položek DSARO a PDS Č. ot.PoložkaS HS DSAROS HS Říčan 32Považuji duchovno a spiritualitu za důležitou a zásadní součást svého života:0,7290,623 27 Jsem velmi náročný(á) sám(sama) na sebe, mám jasné vyšší životní cíle a priority, pro které stojí za to napnout veškeré své úsilí:0,3620,261 87Mám vášnivou touhu po sebezdokonalování a osobním růstu:0,3700,353 79 Mívám zkušenosti osobní víry, která se mi v praxi reálně osvědčila a kdy má modlitba byla "zázračně" vyslyšena:0,7250,574 28 Pravidelně provozuji meditaci, rozjímání a jiná duchovní cvičení směřující k osobnímu a duchovnímu růstu:0,5950,432 20 Prožívám okamžiky fascinace hvězdnou oblohou, přírodou, nebo řádem světa, které mě vedou k zamýšlení se nad podstatou a smyslem existence:0,6590,604 50Mám respekt a úctu k něčemu většímu, než jsem sám (sama):0,5940,520 45Mám silné sociální cítění a soucit s jinými lidmi i s dalšími bytostmi:0,4240,453 18 Mám bohatý vnitřní svět a schopnost intenzívního prožívání, takže se sám(a) se sebou nenudím:0,3420,190 23 Hlásím se ke konkrétní víře, náboženství či k určitému specifickému typu či druhu spirituality0,5050,335 101Mám silný pocit vlastní jedinečnosti, hodnoty a ceny:0,2730,153 44 Jsem pevně přesvědčen(a), že vše na světě se děje z nějakého dobrého důvodu a má to svůj účel:0,5520,477 59Jsem přesvědčen(a) o existenci životního poslání a specifického úkolu pro každého člověka:0,6320,540 74Mívám silné povědomí, že život má vyšší smysl a že v něm jde o něco víc:0,7080,615 104 Jsem si jasně vědom(a) mého vlastního životního určení a cíle a dělám vše pro to, abych jej neminul(a):0,4270,344

16 Zajímavá zjištění – Výchova v duchovně zal. rodině 9. Výchova v duchovní rodiněNe, nelze říctCelkem 10. Považuji se za věřícího člověka16 %35 %51 % Ne – nepovažuji nebo Nevím5 %44 %49 % Celkem21 %79 % Výchova v duchovní rodiněNe, nelze říctCelkem 11. Hlásím se ke konkrétní spiritualitě13 %22 %35 % Ne - nehlásím8 %57 %65 % Celkem21 %79 % Výchova v duchovní rodiněNe, nelze říctCelkem 32. Považuji s. za důlež. součást života17 %49 %66 % Ne - nepovažuji4 %30 %34 % Celkem21 %79 % Výchova v duchovní rodiněNe, nelze říctCelkem 79. Víra se mi osvědčila v praxi15 %31 %46 % Ne – spíše neosvědčila6 %48 %54 % Celkem21 %79 %

17 Zaj. zjištění - Hlásím se ke konkrétní víře/spiritualitě 23. Hlásím se ke konkrétní vířeNe, spíše neCelkem 9. Výchova v duchovní rodině12,5 %8,5 %21 % Ne nebo nelze říci26,5 %52,5 %79 % Celkem39 %61 % Hlásím se ke konkrétní vířeNe, spíše neCelkem 10. Považuji se za věřícího člověka33 %18 %51 % Ne - nepovažuji6 %43 %49 % Celkem39 %61 % Hlásím se ke konkrétní vířeNe, spíše neCelkem 32. Považuji s. za důlež. součást života35 %31 %66 % Ne - nepovažuji4 %30 %34 % Celkem39 %61 % Hlásím se ke konkrétní vířeNe, spíše neCelkem 79. Víra a modlitba se mi osvědčila28 %18 %46 % Ne – spíše se mi v praxi neosvědčila11 %43 %54 % Celkem39 %61 %

18 Zajímavá zjištění – Spiritualita je pro mě důležitá 32. Spiritualita je důležitáSpíše neníCelkem 27. Jsem k sobě náročný a mám jasné cíle49,5 %22,5 %72 % Ne – spíše ne16 %12 %28 % Celkem65,5 %34,5 % Spiritualita je důležitáSpíše neníCelkem 87. Mám vášnivou touhu po os. růstu55,5 %25 %80,5 % Ne – spíše nemám10 %9,5 %19,5 % Celkem65,5 %34,5 % Spiritualita je důležitáSpíše neníCelkem 45. Mám silné sociální cítění a soucit57,5 %24,5 %82 % Ne – spíše nemám8 %10 %18 % Celkem65,5 %34,5 % Spiritualita je důležitáSpíše neníCelkem 18. Mám bohatý vnitřní svět a nenudím se61 %29 %90 % Ne – spíše ne4,5 %5,5 %10 % Celkem65,5 %34,5 %

19 Zaj. zjištění - Touha po sebezdokonalování a os. růstu 87. Toužím po os. růstuAni zvlášť neCelkem 27. Jsem na sebe náročný a mám vyšší cíle64,5 %7,5 %72 % Ne – spíše ne16 %12 %28 % Celkem80,5 %19,5 % Toužím po os. růstuAni zvlášť neCelkem 101. Mám pocit vl. jedinečnosti a hodnoty57 %6,5 %80,5 % Ne – spíše nemám tak silný pocit vl. hodnoty10 %13 %19,5 % Celkem80,5 %19,5 % Toužím po os. růstuAni zvlášť neCelkem 104. Jsem si jasně vědom svého životního určení a dělám vše pro to, abych je neminul 42,5 %4 % 46,5 % Ne – spíše ne38 %15,5 %53,5 % Celkem80,5 %19,5 % Toužím po os. růstuAni zvlášť neCelkem 18. Mám bohatý vnitřní svět a nenudím se75,5 %15 %90 % Ne – spíše ne5 %4,5 %10 % Celkem80,5 %19,5 %

20 Korelace jednotl. položek spirituality a os. růstu Č. ot.Položka32278779451823101104 32 Považuji duchovno a spiritualitu za důležitou a zásadní součást svého života 10,1540,1580,5940,3080,2800,5260,0930,154 27 Jsem velmi náročný(á) sám(sama) na sebe, mám jasné vyšší životní cíle a priority, pro které stojí za to napnout veškeré své úsilí 0,1541 0,4070,1690,2160,1850,1560,1800,409 87 Mám vášnivou touhu po sebezdokonalování a osobním růstu 0,1580,40710,1920,2290,2020,0510,2720,355 79 Mívám zkušenosti osobní víry, která se mi v praxi reálně osvědčila a kdy má modlitba byla "zázračně" vyslyšena 0,5940,1690,19210,2190,1910,4580,2000,261 45 Mám silné sociální cítění a soucit s jinými lidmi i s dalšími bytostmi 0,3080,2160,2290,21910,0750,1880,0480,162 18 Mám bohatý vnitřní svět a schopnost intenzívního prožívání, takže se sám(a) se sebou nenudím 0,2800,1850,2020,1910,07510,1660,2530,076 23 Hlásím se ke konkrétní víře, náboženství či k určitému specifickému typu či druhu spirituality 0,5260,1560,0510,4580,1880,1661 0,0150,215 101 Mám silný pocit vlastní jedinečnosti, hodnoty a ceny 0,0930,1800,2720,2000,0480,2530,01510,310 104 Jsem si jasně vědom(a) mého vlastního životního určení a cíle a dělám vše pro to, abych jej neminul(a) 0,1590,4090,3550,2610,1620,0760,2150,3101 SpiritualitaOranžové číslo otázky Osobní růstModré číslo otázky

21 Závěry Dotazník spirituálních aspektů rozvoje osobnosti DSARO je reliabilní a validní a má vytvořeny normy pro českou populaci. Umožňuje zkoumat 15 různých projevů spirituálního zaměření osobnosti a prvků orientace respondentů na vlastní seberozvoj Jeho položky jsou syceny spiritualitou respondentů lépe, než je tomu u Pražského dotazníku spirituality Zaměření na spiritualitu zcela nekoreluje se zaměřením člověka na osobnostní růst, ale tyto zájmy spolu úzce souvisejí. Zájemci jsou zváni si dotazník vyzkoušet. Obdrží své výsledky v porovnání s normami z hlediska celkového spirituálního zaměření své osobnosti a také v 15 různých aspektech svého osobního spirituálního ladění: mila.bobek@seznam.cz


Stáhnout ppt "DSARO Dotazník spirituálních aspektů rozvoje osobnosti Mgr. Ing. Milan Bobek, MSc. FBE Praha, s.r.o., NEWTON College, a. s., Centrum rozvoje osobnosti,"

Podobné prezentace


Reklamy Google