Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modelování šíření hluku Kateřina Růžičková. České hygienické morny Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modelování šíření hluku Kateřina Růžičková. České hygienické morny Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006."— Transkript prezentace:

1 Modelování šíření hluku Kateřina Růžičková

2 České hygienické morny Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 Sb: –V obytné zástavbě 50 dB ve dne a 40 dB v noci (+ další korekce) –Pracoviště –Stavby –Ve volné přírodě (není stanovena?) Škodlivá hranice – 85 dB (pro psychologické účinky i např. 50 bB)

3 Směrnice EU 2002/49/ES Cíle: – Hodnocení, prevence a omezení škodlivých, či obtěžujících účinků hluku ve venkovním prostředí – Zajištění jednotných postupů v dlouhodobém snižování hluku v EU Postupy: – Identifikace a kvantifikace akustické situace a řízení budoucího vývoje – Strategické hlukové mapy – Navazující akční hlukové plány

4 Strategická hluková mapa – Modelové zjištění akustické situace v okolí vybraných zdrojů hluku – K definovanému datu – Zahrnuta jsou i všechny realizovaná protihluková opatření – Tvoří základní podkladový dokument pro akční hlukový plán (opatření)

5

6

7 Hlukové studie Podklad pro: územní, stavební nebo kolaudační řízení posuzování vlivu na životní prostředí (EIA integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)

8 Hluk Hluk = škodlivé, zdraví nebezpečné zvuky Z vuk = změna tlaku Ekvivalentní hladina hluku Fiktivní ustálená hladina akustického tlaku, která má stejné účinky na člověka během sledovaného časového úseku, jako proměnlivá hladina akustického tlaku za stejný čas

9 Fyzikální podstata šíření zvuku Šíření od bodových a liniových zdrojů zvuku (dopravních prostředků) Pokles hladiny zvuku v prostoru ● v otevřeném prostoru klesá hladina hluku o 6 dB při každém zdvojnásobení vzdálenosti od zdroje hluku Útlumy zvuku ve venkovním prostředí

10 Útlumy Vlivem: Druhu pokryvu terénu – odrazivý terén – pohltivý terén P řekážek – terén – budovy – vzrostlá zeleň Odrazy – na fasádách budov

11 Zdroj hluku - Doprava Závisí na: ● vzdálenost od osy vozovky ● rychlost osobních automobilů ● počet osobních automobilů, které projedou sledovaným úsekem za hodinu ● rychlost nákladních automobilů ● počet nákladních automobilů, které projedou sledovaným úsekem za hodinu

12 Zdroj hluku - Doprava vý počet ekvivalentní hladiny hluku pro daný úsek dynamická segmentace

13 Receptory

14 Síť z droj-receptor

15 Určení dráhy zvuku Dráhy: - okolo budov - nad budovami

16

17 Metodický pokyn - stanovení hlukové zátěže z dopravy v ČR Centrum dopravního výzkumu Brno, 2005 Pro stanovení počtu obyvatel exponovaných hlukem silniční dopravy v intravilánech i extravilánech sídel 1. Informace o akustické situace v okolí dopravní trasy 2. Informace o počtech obyvatel, kteří jsou v posuzovaném území exponovaní hlukem silniční dopravy

18 Metodický pokyn... L x = 10lgF 1 F 2 F 3 – 10,1 L x - Základní ekvivalentní hladina akustického tlaku A v posuzovaném bodě F 2 – faktor podélného sklonu nivelety (tabulka) F 3 – faktor druhu krytu vozovky (tabulka)

19 Metodický pokyn... nOAd - denní průměrná hodinová intenzita dopravy osobních vozidel FvOA - funkce závislosti ekvivalentní hladiny akustického tlaku dopravního proudu osobních vozidel na rychlosti dopravního proudu LOA - hladina akustického tlaku A osobních vozidel pro výpočtový rok; hodnota LOA je dána tabulkou NA – pro nákladní vozidla

20 Metodický pokyn... Korekce L x : šířku komunikace (v dB) délku úseku komunikace (v dB) útlum hluku nízkou zástavbou (v dB) útlum hluku překážkou nebo konfigurací terénu (v dB) vliv přilehlé souvislé zástavby (v dB) narušování plynulosti dopravního proudu (v dB) vliv zeleně (v dB) meteorologickou situaci

21 Metodický pokyn... Výsledná L aeq : L j - L x po korekcích n - počet úseků komunikace

22 Modely Hluk+ SoundPLAN - venkovní i vnitřní prostory LimA CadnaA ODEON – vnitřní akustika Metodiky: Önorm (rakouská metodika) Shall03 (německá metodika)

23 Hluk+ Pro venkovní prostory Zdroje - pozemní doprava, průmyslové zdroje Třírozměrné modelování terénu (z vrstevnic i dalších objektů) Pro Windows

24 Hluk+

25 Šíření hluku větrného zdroje Náhrada prostředí hemisférou s homogenními vlastnostmi Hlasitost hluku dle vzorce: R - vzdálenost od zdroje hluku α - součinitel absorpce, přijímaný pro suchý vzduch α=0.005 dBm-1 (zdroj hluku je považován za bodový) +infrazvuky http://www.svetfyziky.souepl.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=68%3Amodel- vetrne-elektrarny&catid=41%3Aenergetika&Itemid=66&limitstart=1

26 Hluky, typické pro větrný zdroj http://www.svetfyziky.souepl.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=68%3Amodel-vetrne- elektrarny&catid=41%3Aenergetika&Itemid=66&limitstart=1

27 Literatura UK: Projekt Kvantifikace externích nákladů dopravy v podmínkách ČR http://www.czp.cuni.cz/tranext/, 2007-2011 http://www.czp.cuni.cz/tranext/ Cholava, R. Modelování dopravního hluku. www.czp.cuni.cz/tranext/files/Cholava_modelovani_h luk.pdf www.czp.cuni.cz/tranext/files/Cholava_modelovani_h luk.pdf


Stáhnout ppt "Modelování šíření hluku Kateřina Růžičková. České hygienické morny Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google