Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREVENCE A RIZIKA ZADLUŽENÍ Program finanční gramotnosti a prevence předlužení 12. března 2013 Knihovna Okříšky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREVENCE A RIZIKA ZADLUŽENÍ Program finanční gramotnosti a prevence předlužení 12. března 2013 Knihovna Okříšky."— Transkript prezentace:

1 PREVENCE A RIZIKA ZADLUŽENÍ Program finanční gramotnosti a prevence předlužení 12. března 2013 Knihovna Okříšky

2 Občanská poradna Třebíč – představení služby - sociální služba - odborné sociální poradenství Principy služby: Nestrannost, nezávislost, anonymita, bezplatnost Nabízíme: informace, rady, aktivní pomoc, asistenci pomoc se sepsáním návrhů, žádostí, vysvětlení obsahů dokumentů apod. poskytujeme ambulantní (Třebíč, Moravské Budějovice) a terénní služby

3 Poradenské oblasti: Dluhová problematika Pracovní právo a zaměstnanost Rodinné a mezilidské vztahy Majetkové vztahy Ochrana spotřebitele Bydlení Sociální dávky a sociální služby Veřejná správa Trestní právo Občanské soudní řízení a další...

4 Co občanská poradna neposkytuje.  Není krizovým centrem  Neposkytuje právní zastoupení  Nepůjčuje peníze  Nevěnuje se daňovému a investičnímu poradenství  V poradně nepracují právníci ani psychologové, ale odborní vyškolení poradci

5 Dluhy řešené OP Třebíč

6 Co vede lidi k zadlužování Snadný přístup k půjčkám Snížení příjmů (např. ztráta zaměstnání, nemoc) Chtějí ihned všechno, co se jim líbí (např. dovolená) Chybějící finanční gramotnost, lidé neumějí hospodařit s penězi, krátkodobé plánování Ovlivnění reklamou, osobnost spotřebitele Životní události (narození dítěte, rozvod, živelná pohroma)

7 Hospodaření domácnosti Sestavení osobního rozpočtu: Základní výdaje – bydlení, služby, doprava, strava, zdraví, hygiena, děti, volný čas, ošacení, daně, pojištění, rezervy, splátky úvěru a další Zvláštní výdaje – narozeniny, Vánoce, dovolená, opravy/údržba, jednorázové výdaje Rezervy - doporučení Krátkodobé – 5x měsíční mzda (důchod), ztráta zaměstnání, nemoc Dlouhodobé rezervy – 18x měsíční mzda (důchod), pořízení bydlení, auta apod.

8 „Zodpovědné“ zadlužování Potřebuji danou věc? Nemohu danou věc pořídit jiným způsobem? Uhradím dluh v rámci běžného rodinného rozpočtu? Mohu dluh uhradit ze svých rezerv? Mohu využít pomoci rodiny či blízkých osob? Využití možnosti zadlužení – pečlivé zvážení nabízeného produktu! Nesplácejte dluhy jiným úvěrem! Neručte za malou částku velkým majetkem! Nepodepisujte úvěr v časové tísni! Vyzkoušejte si, zda jste schopni odkládat si peníze!

9 Základní doporučení: Není vhodné zadlužit se na věc, jejíž životnost je kratší než doba splácení !!! Příklad č. 1: Lednice mi bude sloužit 5 let, ale splatím ji za 1 rok. Příklad č. 2: Dovolenou si užiji 2 týdny, ale budu ji splácet 1 rok.

10 Co se může stát během splácení dluhu Nepředvídatelné události:  nezaměstnanost  nemoc  úmrtí Předvídatelné události:  rozchod/rozvod  narození dítěte  dědictví  ručení či spoludlužnictví  odchod do důchodu

11 Zajištění finančních produktů Některé finanční produkty mohou být zajištěné, a to např.: - zástavní právo na věc (např. nemovitost) - zajištění třetí osobou (např. ručitelství) - rozhodčí doložka - směnka aj. Některé finanční produkty mohou být nezajištěné - bez zajištění předchozími možnostmi

12 Co dělat, když nemohu splácet 1) Komunikovat s věřitelem 2) Navrhnout splátkový kalendář (zkusit požádat o splacení jistiny – dlužné částky) 3) Požádat o snížení nebo odklad splátek 4) Přebírat poštu 5) Schovávat doklady i po zaplacení úvěru 6) Nečekat, že se situace vyřeší 7) Požádat o pomoc (rodina, poradny)

13 Klient „u soudu“ 1) Nalézací řízení – např. platební rozkaz 2) Vykonávací řízení – exekuce Možnosti provedení exekuce: - srážky z příjmu (např. ze mzdy, důchodu, opakujících se sociálních dávek) - obstavení bankovního účtu - zabavení a prodej movitých věcí - zabavení a prodej nemovitostí (pozemek, dům,...)

14 Jak se bránit, pokud exekutor zabaví majetek jiné osoby Vlastník věci může podat: 1) Návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu – do 30 dnů ode dne, kdy se majitel věci o soupisu dozvěděl – podává se k exekutorovi 2) Vylučovací žaloba – k soudu do 30 dnů od zamítavého (byť částečně zamítavého) rozhodnutí exekutora 3) Dohoda s oprávněným (věřitelem)

15 Nekalé praktiky Půjčování s cílem vydělávat na chudobě lidí, zmocnit se majetku dlužníka „Zprostředkování“ úvěrových smluv Nátlak, časová tíseň Spotřebitel má právo vzít si smlouvu o úvěru domů a prostudovat si ji !!! POZOR na společnosti, které: nezjišťují příjmy fungují pouze jako dealeři mají takovou reklamu, z které nezjistíte, o jakou společnost jde mají komplikované smlouvy (malé písmo, směnky, rozhodčí doložky) účtují tučné upomínky, poplatky u kterých se platí za předčasné splacení úvěru

16 Předváděcí akce Nárok na odstoupení od smlouvy – do 14 dnů od zakoupení zboží – do 1 měsíce, pokud ještě nebylo dodáno zboží – bez uvedení důvodu a jakékoliv sankce – právo na vrácení peněz do 30 dnů Nespoléhejte na možnost odstoupení od smlouvy. Prodejce je často po skončení akce nedohledatelný nebo zcela zanikne.

17 Rizika předváděcích akcí odborná připravenost prodejců manipulace potenciálním zákazníkem útok na citlivé místo spotřebitele – zdraví spotřebitele nebo jeho blízkých – dětí, vnoučat zdůrazňování úspory financí, kterou výrobky přinesou odvedení pozornosti od vysoké ceny a dlouhodobých závazků výhodami (akční slevou, výhrou, srovnáním s výrobkem jiné značky) soustředěný nátlak na podpis smlouvy bez seznámení se všemi podmínkami nekomunikace při uplatnění spotřebitelských práv (odstoupení od smlouvy, reklamace)

18 Na co si dát pozor Žádné výrobky nemají zázračné účinky! Výhry nebo slevy, které platí jen v jednu chvíli, jsou podezřelé – žádná sleva není zadarmo Ceny jsou předražené – nikdy neodpovídají užitným vlastnostem předváděného zboží Tlak na podpis smlouvy je velmi silný Není čas smlouvu si pozorně přečíst a porozumět jí Nevědět, co podepisuji, je cesta do problému Prodejcům jde o Vaše peníze, ne o zdraví nebo úsporu peněz

19 Podomní prodej Energetické společnosti Smlouvy na dodávku plynu či elektřiny Podomní prodejci žádají vyúčtování Často se vydávají za zástupce Vašeho stávajícího dodavatele Poplatky za předčasné ukončení smlouvy u stávajícího dodavatele Smlouvy na dobu určitou Plná moc „Soused taky podepsal“

20 Možnost odstoupení od smlouvy Možnost odstoupení od smlouvy na dodávku energie uzavřené při podomním prodeji - podle aktuální právní úpravy (§ 11a z. č. 458/2000 Sb. Energetický zákon) - do 5 dnů před zahájením dodávky elektřiny nebo plynu - písemně - bez uvedení důvodu - bez jakékoliv sankce

21 Jak chránit důchod před exekucí 1) Nechoďte na předváděcí akce 2) Nezvěte si domů dealery, nepouštějte cizí lidi do bytu 3) Nepodepisujte smlouvu v časové tísni (např. na ulici) 4) Nepodepisujte smlouvu, kterou jste nečetli nebo které nerozumíte 5) Pokud smlouvu podepíšete, nedávejte originál z ruky 6) Využijte pomoci rodiny či poradny, zkuste zboží vrátit, odstoupit od smlouvy 7) Neberte si úvěr svým jménem pro jinou osobu 8) Pokud svolíte k ručení, zvažte, zda budete schopni případný závazek uhradit 9) Braňte se – obraťte se na odborníky 10) Pokud již máte exekuci na důchod, požádejte o pomoc rodinu, aby se úroky a poplatky nezvyšovaly

22 Právní minimum a závěrečné doporučení 1) Předváděcí akce – možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření (písemně na dodejku společně se zbožím odeslat na firmu, nezapomenout vypovědět i úvěrovou smlouvu a pojištění úvěru či plnou moc), příp. 1 měsíc (pokud ještě nedošlo k dodávce zboží), resp. 1 rok (pokud nebyl spotřebitel upozorněn na možnost odstoupení) 2) Pečlivě si prostudujte smlouvy, využijte pomoci odborníků 3) Dluhy přecházejí do dědického řízení 4) Řešte především dluhy, kvůli kterým můžete přijít o střechu nad hlavou, energie nebo svobodu 5) Splácejte i malé částky, ale pravidelně 6) Reagujte na dopisy věřitelů 7) Komunikujte s věřiteli písemně, ústní dohody se těžko prokazují 8) Využijte služeb občanských poraden – je to ZDARMA

23 Užitečné odkazy Asociace občanských poraden (AOP) www.obcanskeporadny.cz Finanční arbitr České republiky www.finarbitr.cz Česká obchodní inspekce www.coi.cz Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) www.spotrebitele.info Sdružení českých spotřebitelů www.konzument.cz Sdružení SPES www.pomocsdluhy.cz Pro bono centrum www.probonocentrum.cz Poradna při finanční tísni www.financnitisen.cz

24 Děkujeme za pozornost Mgr. Miroslava Lapešová, Bc. Radmila Šimková Občanská poradna Třebíč Přerovského 126/6, Třebíč Vchod po schodišti z ulice Přerovského nebo výtahem z Martinského nám. Tel.: 568 845 348, mobil: 724 304 718 obcanskaporadna@seznam.cz Občanská poradna Moravské Budějovice nám. Míru 26, 676 02 Moravské Budějovice mobil: 777 720 165 obcanskaporadna.mb@seznam.cz


Stáhnout ppt "PREVENCE A RIZIKA ZADLUŽENÍ Program finanční gramotnosti a prevence předlužení 12. března 2013 Knihovna Okříšky."

Podobné prezentace


Reklamy Google