Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DLHOVÁ PROBLEMATIKA Jana Růžičková, 7.3.2011. 1 Rozpočet, zadlužování Problémové zadlužení, možnosti řešení Exekuce, průběh a práva subjektů Oddlužení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DLHOVÁ PROBLEMATIKA Jana Růžičková, 7.3.2011. 1 Rozpočet, zadlužování Problémové zadlužení, možnosti řešení Exekuce, průběh a práva subjektů Oddlužení."— Transkript prezentace:

1 DLHOVÁ PROBLEMATIKA Jana Růžičková, 7.3.2011

2 1 Rozpočet, zadlužování Problémové zadlužení, možnosti řešení Exekuce, průběh a práva subjektů Oddlužení – osobný bankrot Možnosti pomoci

3 Osobní rozpočet zdroje příjmu: mzda, příjem z podnikání, starobní či jiný důchod atd., sociální dávky (např. přídavky na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení aj.), podpora v nezaměstnanosti, nemocenské aj., výživné, příjmy z pronájmu či podnájmu bytu apod., výdaje: domácnost: platby nájemného, plyn, voda, elektřina, telefon atp., jídlo a oblečení, cestování: veškeré náklady na MHD, vlak, autobus, na provoz automobilu či motocyklu, finanční závazky (pojištění, stavební spoření, platby jiných úvěrů, alimenty atd.), výdaje na lékařskou péči a léky, výdaje na školní docházku a potřeby dětí, další věci a aktivity vaše i vašich dětí: nezapomeňte na nepravidelné výdaje jako je např. stříhání vlasů, oprava bot či domácí elektroniky. Máte nějaké domácí zvíře? Mobilní telefon? Sázíte? Kouříte?

4 Typy úvěrů Bank./nebank. účelové/neúčelové zajištěné/nezajištěné krátkodobé/střednědobé/dlouhodobé spotřebitelské úvěry, půjčky, leasing, hypoteční úvěry, kontokorent, kreditní karta

5 Kdy se „vyplatí“ se zadlužit „Půjčujte si vždy jen na takové zboží, které splatíte dřív, než přestane sloužit!“ Skutečně půjčku potřebuji? Dovolují mé finanční poměry vzít si tento úvěr? Pravděpodobnost změn v osobním rozpočtu? Je daný úvěr nejvýhodnější? „Smlouvu podepsat můžeš, přečíst musíš!!!“

6 Nejsem schopen splácet/platit 1. Vypracujte si seznam věřitelů a dluhů 2. Zjistěte stav svého dluhu 3. Sepište si seznam svých příjmů a výdajů 4. Posuďte možnosti změn v rozpočtu 6. Předložte věřitelům plán splácení vašich dluhů

7 Co by jste naopak dělat neměli? 1) Nepůjčujte si další peníze, abyste splatili svůj původní dluh. 2) Neignorujte dopisy či žádosti o zaplacení. 3) Neslibujte splátky, které nejste schopni zaplatit. 4) Neignorujte své dluhy a komunikujte s věřiteli.

8 Nařízení exekuce Nařídit exekuci lze jen za těchto podmínek: 1)povinný nesplní svoji povinnost dobrovolně, 2)povinnost musí být uložena rozhodnutím, 3)oprávněný musí podat návrh, ve kterém tvrdí, že není plněno

9 Kdo smí exekuci provádět soud soudní exekutor obec, kraj (správní exekuce) finanční úřad (daňová exekuce) OSSZ, zdravotní pojišťovny ostatní správní úřady

10 Exekuční titul rozhodnutí soudu v civilních věcech (platební rozkaz, elektronický platební rozkaz, evropský platební rozkaz, usnesení, rozsudek), rozhodnutí soudů a jiných orgánů činných v trestním řízení, pokud přiznávají právo nebo postihují majetek rozhodnutí soudů ve správním soudnictví notářské a exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti rozhodnutí orgánů veřejné správy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož i vykonatelných smírů vykonatelných rozhodnutí a výkazů nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení rozhodnutí orgánů Evropských společenství jiných vykonatelných rozhodnutí, schválených smírů a listin, jejichž soudní výkon připouští zákon (rozhodnutí cizozemských orgánů)

11 Způsoby provedení exekuce srážky ze mzdy a jiných příjmů přikázání pohledávky z účtu banky přikázání jiné pohledávky postižení jiných majetkových práv (družstevní podíl, obchodní podíl) prodej movitých věcí prodej nemovitosti prodej podniku zřízení zástavního práva na nemovitosti

12 Nezabavitelný majetek běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti snubní prsten a jiné předměty podobné povahy zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě hotové peníze do částky 6.252,00 Kč (= dvojnásobek životního minima) další věci, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly u podnikatele: věci, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti

13 Co nelze zabavit z účtu u banky Peněžní prostředky do výše dvojnásobku životního minima = 6.252,00 Kč § 304b OSŘ

14 Co nelze zabavit ze mzdy Nezabavitelná (základní) částka 2/3 životního minima + 2/3 normativní náklady na bydlení 3126 Kč +4863 Kč = 2/3 z 7989 = 5.326 Kč na každou vyživovanou osobu (1/4) = 1.331 Kč

15 Přednostní pohledávky · pohledávky výživného; · pohledávky náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví; · pohledávky náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy; · pohledávky daní a poplatků; · pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a důchodového zabezpečení; · pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění; · pohledávky náhrady za příspěvek na výživu dítěte a příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče. Jiné pohledávky jsou pak pohledávkami nepřednostními.

16 Kam lze vstoupit při exekuci do bytu, do sídla, do místa podnikání, do provozovny do skříní, schránek povinného do jiných místností povinného, které užívá

17 Práva exekutora -zjednat si přístup do všech prostor -provést prohlídku prostor, -nechat je otevřít -provést osobní prohlídku povinného -povinný musí umožnit přístup do všech prostor -každý, v jehož objektu má povinný svoje místnosti, musí strpět jejich prohlídku

18 Jak se exekuce provádí movité věci a nemovitosti se prodají v dražbě účet se zablokuje a banka z něj vyplatí peníze, zaměstnavatel zasílám povinnému jen část mzdy, zbytek odesílá věřiteli

19 Vylučovací (excindační) žaloba může podat kdokoliv žaloba se podává k soudu proti oprávněnému musí tvrdit, že existuje právo nepřipouštějící exekuci: –vlastnické právo třetích osob, –jedná o nepostižitelný majetek, –zvláštní zákon zakazuje takový majetek zabavit

20 Odklad exekuce nepříznivá situace povinného (sociální, zdravotní etc) nezaviněně trvá jen po přechodnou dobu exekuce má zvlášť nepříznivé následky pro povinného nebo jeho rodinu oprávněný nebude odkladem vážně poškozen

21 Zastavení exekuce byl nařízen, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho vyloučeny průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat

22 Kdy exekuce končí úplným vymožením dluhu zastavením Provedení exekuce není časově omezeno.

23 Přerušení exekuce (neprovádění) je-li na majetek povinného nařízeno více exekucí, provádí se první v pořadí a ostatní se přerušují (zák. č. 119/2001 Sb.) exekuce se neprovádí, je-li zahájeno insolvenční řízení, exekuci však lze nařídit

24 23 Oddĺženie Oddĺženie je jednou z foriem riešenia úpadku, v rámci ktorého sa dlžníkove dlhy zjednotia, nezaistení veritelia sa uspokoja do výšky min. 30% a zvyšok dlhov súd dlžníkovi odpustí. zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Forma: - plnením splátkového kalendára (97%) - speňažením majetkovej podstaty (3%)

25 24 Podmienky pre povolenie oddĺženia FO/PO nepodnikateľ V posledných 5 rokoch nespáchala majetkovú trestnú činnosť Je v úpadku V priebehu 5 rokov splatí minimálne 30% nezaistených pohľadávok

26 25 Výpočet schopnosti splatiť ČISTÁ MZDA – „nezabaviteľná čiastka“ a výživné – poplatky ins. správcovi Nezabaviteľná čiastka (NČ) -na osobu dlžnika: 2/3 (životné minimum + normatívne náklady na bývanie) = 5.326 Kč -na každú vyživovanú osobu a manžela: ¼ NČ = 1.332 Kč -1/3 zbytku čistej mzdy (maximálne 2.574 Kč) http://www.insolvencnizakon.cz/kalkukator-splatek.html

27 26 Proces oddĺženia Dlžník podá na súd sám žiadosť o oddĺženie spolu s insolvenčným návrhom na špeciálnom formulári Všetky informácie sa zverejnia v insolvenčnom registri Prebehne súdne konanie a potenciálne schôdzka veriteľov 5 rokov mu odchádzajú všetky príjmy mimo nezabaviteľnú časť na oddĺženie insolvenčnému správcovi Po 5 rokoch podá dlžník na súd žiadosť o sprostenie dlhu

28 Návrh na oddlužení Formulář Přílohy: - seznam majetku a závazků - kopie smluv - výpis z rejstříku trestů - všechny podpisy úředně ověřeny - doklady o příjmech za poslední 3 roky

29 28 Možnosti pomoci

30 Ďakujem za pozornosť.


Stáhnout ppt "DLHOVÁ PROBLEMATIKA Jana Růžičková, 7.3.2011. 1 Rozpočet, zadlužování Problémové zadlužení, možnosti řešení Exekuce, průběh a práva subjektů Oddlužení."

Podobné prezentace


Reklamy Google