Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 leváci a leváctví – část č. 37 levák a vybavení domácnosti aneb je potřeba přizpůsobovat levákovi domácí prostředí a v čem? ivo vodička 2013 ●

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 leváci a leváctví – část č. 37 levák a vybavení domácnosti aneb je potřeba přizpůsobovat levákovi domácí prostředí a v čem? ivo vodička 2013 ●"— Transkript prezentace:

1 1 leváci a leváctví – část č. 37 levák a vybavení domácnosti aneb je potřeba přizpůsobovat levákovi domácí prostředí a v čem? ivo vodička 2013 ● www.levactvi.cz

2 2 Levák a vybavení domácnosti Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Komenského 3, Litoměřice Mgr. Ivo Vodička výukový materiál vysvětluje, jak a v čem přizpůsobovat zařízení a chod domácnosti vzhledem k lateralitě členů domácnosti, nástroje a pomůcky pro leváky do domácnosti osobní věci pro leváky, design, zařízení domácnosti, zdravé psaní, umístění psacího stolu a jeho vybavení, elektronika vhodná pro leváky žáci středních pedagogických škol, učitelky mateřských a základních škol název školy: autor: anotace: klíčová slova: cílová skupina:

3 3 Je potřeba vědět, že: ► tam, kde v rodině žijí praváci a leváci, hovoříme o laterálně smíšené rodině, popř. laterálně smíšeném prostředí ► do laterálně smíšené rodiny se snažíme zbytečně nevnášet předměty a zařízení, která jsou výrazně orientovaná na jednu, nebo druhou stranu - vybíráme pokud možno věci stranově neutrální ► řada domácího vybavení kuchyně, dílny a zahrady je vyráběna pouze ve variantě pro praváky - zde nezbývá nic jiného, než aby se leváci naučili takovéto věci používat - je ale třeba znát, čím pravostranné věci v rukou leváka mohou být nebezpečné a na bezpečnost dbát ► ► ► ze zkušeností je známo, že leváci se naučí ovládat pravostranné nástroje, ale dá jim to více práce, a ne všechno jim v rukou bezprostředně funguje

4 4 Je také potřeba vědět, že: ► leváci věci denní potřeby, které se jim dostanou do rukou, běžně vědomě nezkoumají z hlediska jejich laterálního uspořádání nebo konstrukce – na to většinou v běžném denním provozu nemají sílu, čas ani chuť ► leváci věc do rukou prostě vezmou, převracejí ji v rukou a naučeně podvědomě hledají způsob, jak věc zvládnout a přimět k tomu, aby ve výsledku dělala to, co se od ní očekává ► leváci takto nalézají jako čistí samoukové celou řadu vlastních způsobů, jak s věcmi zacházet – někdy je velmi těžké najít převládající způsob, kterým leváci s jednotlivými věcmi nakládají ► ► ► leváci se příliš nezkoumají, nestěžují si a snaží se s ob- tížemi vyrovnat po svém – někdy jim to však trvá mnohem déle, než když jim vhodnou cestou poradíme a řešení nastíníme

5 5 Levák a vybavení domácnosti a osobní věci

6 6 Někteří výrobci nabízejí hodinky pro leváky, které mají ovládací prvky umístěny tak, aby k nim byl přístup z levé strany. To ovšem předpokládá, že hodinky jsou na pravé ruce. Většina takto řeše- ných hodinek pochází od renomovaných firem a jejich pořizovací cena je většinou vysoká. V současné době se objevil i módní trend, v němž praváci nosí hodinky na ruce pravé, i když k tomu funkční důvod není - ale to to v módě chodí často…

7 7 Hodinky s obráceným chodem a ciferníkem nabízejí i internetové obchody s věcmi pro leváky. Takovýmto výrobkům se raději úplně vyhneme, protože dítěti i dospělému tím vytvoříme dvojí situaci pohledu - všechny ostatní hodiny pak matou… Nebo více matou ty vlastní?

8 8 Kapesní rádio je typickým příkladem výrobku, který je konstruován pro ovládání pravou rukou - Grundig Micro Boy 60.

9 9 Nejčastěji používaná tlačítka Walkmanu Sony jsou v dosahu prstů pravé ruky.

10 10 Některé ovládací prvky mobilního telefonu jsou umístěny tak, aby se daly ovládat prsty pravé ruky. V levé ruce se tato tlačítka ztratí v dlani. Přesto leváci se takové telefony naučí ovládat. Přesto výrobci s telefony pro leváky neuspěli – leváci totiž nakonec preferovali značku výrobce, typ telefonu a cenu.

11 11 Canon EOS 7D-lefty – tato digitální kamera potěší určitě všechny leváky – kromě držení a ovládání přístroje levou rukou umožňuje lépe nahlížet hledáčku vedoucím levým okem. Při pořizování reklamního fota pracoval fotograf s mužem, který je pravák a který nahlíží do hledáčku pravým okem. Nebo že by to byla zkřížená lateralita?

12 12 Ruční digitální videokamera, u níž se dá převrátit obraz v hledáčku o 180 stupňů, takže se dá držet levou i pravou rukou, což navíc umožňuje centrálně umístěná spoušť ovládaná palcem. Někteří levorucí fotografové si vyrábějí různá „udělátka“, aby mohli držet digitální nebo klasický fotoaparát v levé ruce.

13 13 Vybavení domácnosti

14 14 Opačně jdoucí „nástěnné hodiny pro leváky“ nabízejí i některé specializované obchody pro leváky. Jestli je taková nabídka myšle- na vážně, nebo je to nadsázka a jedná se recesní dárek pro levá- ka, se dá většinou jen těžko rozlišit. V každém případě, pokud si nechceme zavést do rodiny totální zmatek, takové hodiny si však do domácnosti pořizovat nebudeme. http://www.leftyslefthanded.com/Mirror_Image_Wall_Clock_p/90 1980.htm

15 15 Mezinárodně vysoce oceňovaný design žehličky ETA 211 našeho návrháře Stanislava Lachmana z let šedesátých je vysloveně stra- nově orientován pro praváka. Dnešní návrháři už většinou leváky vzali v potaz a navrhují takové výrobky, které jsou stranově uni- verzálnější.

16 16 Převážná většina žehliček na prádlo je dnes stranově neutrální – výjimkou jsou tlačítka na kropení nebo vyvolání páry na jedné a druhé straně madla. S tím se však vyrovná každý.

17 17 Žehlička na vlasy je laterálně neutrální.

18 18 Šicí stroj pro leváky a pro praváky – vedoucí rukou šička roztáčí setrvačník, stavěcí páčky jsou na čelním pohledu a stroj ubírá látku směrem od sebe.

19 19 Tentýž výrobce však tyto obráceně orientované šicí stroje nabízí pravákům s tím, že pro jemnou práci při potahovaní látky pod bo- tičkou, při navlékání nití a vkládání jehel to budou moci dělat pra- vou rukou! Technologie se totiž změnily a dnes není šicí stroj poháněn šlapá- ním, k němuž bylo třeba rukou roztočit setrvačník – elektromotor je spuštěn nožní šlapkou a pravá ruka se tím uvolní! Celá stranová dispozice stroje se rázem mění! Nejsou leváci se strojem pro praváky náhodou ve výhodě?

20 20 Rowenta CV7310 je příkladem výrobků, které vstřícné levákům nejsou. Některé ovládací prvky se v provozu dají ovládat jen palcem pravé ruky. Levák si musí pomoci tím, že si pracovní režim přednastaví předem nebo za provo- zu přístroj oddálí a druhou rukou nastaví.

21 21 Vysoušeč vlasů MISTIC PRO ETA 3313 a Rohnson R-675 mají ovládací prvky umístěny na rukojeti tak, že je mohou ovládat leváci i praváci.

22 22 Stolní počítač a jeho součásti: ► řada pedagogů doporučuje, aby si levák převrátil pracoviště s PC tzv. „na svou stranu“ a ovládal levou rukou myš s přestavěnými tlačítky a používal klávesnici pro leváky ► toto řešení je však jen logicky mechanické a sami leváci jej nepreferují z mnoha důvodů ► hlavním důvodem je to, že si takto mohou přestavit jen svůj domácí počítač, ale ve škole a v zaměstnání to není z provozních důvodů možné - na stejném PC se střídají leváci i praváci a levák by musel vždy přeorganizovávat celé pracoviště, což mu nepřináší výhodu ► komponenty k PC pro leváky sice existují, ale v praxi jsou obecně hůře sehnatelné a vždy za vyšší cenu

23 23 Dvě PC myši pro leváky a pro praváka: toto příslušenství k PC existuje a je dostupné - leváci však toto řešení většinou nepři- jímají. Stává se však, že někteří praváci instalují myš na levou ruku, aby se jim pravá ruka uvolnila k dalším činnostem - napřík- lad k pořizování rukou psaných výpisků z netu nebo telefonování.

24 24 Klávesnice k PC pro leváky - změna je jen v umístění číselné klávesnice a některých funkčních kláves. Pro účetního leváka, který dennodenně a soustavně vkládá do počítače číselná data, je takováto klávesnice určitě dobrá volba. Pro občasnou práci s čísly je však komplikací pro všechny praváky u rodinného PC.

25 25 Argumenty designérů mluví jasně: původní rozvržení bloků klávesnice nepočítalo s použitím myši, přesněji řečeno se souběžným použitím myši a klávesnice. Logické umístění numerického bloku vpravo (neuvažujme leváky) bere za své v situaci, kdy pravá ruka spočine na hřbetě myšky. Obzvlášť markantní to je v případě, kdy je nutno vyplňovat elektronické formuláře. Navrhované přesunutí numerického bloku na levou stranu má mít tyto výhody: je možná práce "obouruč" myš se dostává mnohem blíže k pravé části běžného bloku Opačně jdoucí trendy: numerická klávesnice pro praváky napravo!

26 26 Pracovní stolek pro leváka musí být dostatečně osvětlen z pravé strany!

27 27 Psací stůl pro školáky praváky a horní leváky se zásuvkami vlevo; stůl pro dolní leváky se zásuvkami vpravo.

28 28 I když tyto stoly jsou osově souměrné, přesto stůl pro práci s počítačem je nevhodný pro nácvik psaní a přípravu do školy zejména v nižších ročnících.

29 29 Takto myje nádobí levák: v pravé ruce drží nádobí a levou umývá.

30 30 Takto myje nádobí pravák: odkládá nádobí doprava.

31 31 Při výběru pomůcek pro leváky musíme přemýšlet – ne všichni vý- robci a prodejci mají všechno důkladně promyšleno. Například ten- to kuchyňský dřez je inzerován jako vhodný pro leváka, i když to není pravda. I pokud levák v rodiněje tím, kdo v kuchyni stráví nejvíce času, vyplatí se pořídit s odkapávacími plochami na obou stranách a uspořádat pracovní plochy také tak, aby kolem nich bylo dost místa na obě strany.

32 32 Kreativita výrobců nezná mezí – nás však zajímá pozice rukou při mytí nádobí. Pro leváka výhodnější je skutečně odkládat čisté nádobí na pravou stranu.

33 33 Profesionální kadeřnické nůžky pro leváky jsou dnes běžně dostupné – musíme se však připravit na vyšší cenu než u srovnatelných mode- lů pro praváky.

34 34 V nakladatelstvích i na internetu lze najít návody pro leváky, jak plést, háčkovat a vyšívat – není jich však příliš mnoho.

35 35 Jedna z mála praktických knih určených i levákům u nás. Škola ručného pletenia Ludmily Peškové je doprovázena i stranově pře- vrácenými návody na pletení pro leváky. (Práca, Bratislava, 2. vydání, 1985)

36 36 Typický levákův pohyb štětcem zprava doleva při malování stěny.

37 37 Použitá literatura a informační zdroje: 6) http://forums.watchuseek.com/f29/invicta-3332-lefty-chrono-black-ip-46mm http://forum.chronomag.cz/index.php?/topic/5328-hodinky-pro-leváky 7) https://www.leftyslefthanded.com/Left_handed_backwards_dial_watch_p/902311.htm 8) http://www.onlineshop.cz/elektronika/audio-video/audiosystemy/prenosne-audio/radioprijimace/micro-boy-60- radio-grundig-grundig-cerna-139269P.html 9) http://www.ebay.co.uk/itm/SONY-WALKMAN-WM-FX10-PERSONAL-STEREO-FM-AM-RADIO-CASSETTE- PLAYER-/360612316705?pt=UK_CE_Cassette_RL&hash=item53f62b4621 http://www.atlantisgadgets.com/index.php?main_page=products_new&disp_order=3&page=42 10) http://www.winner-mobile.com/product.php?id_product=10 - mobil winner http://www.centrumobchodu.cz/Telekomunikace-S7/Mobilni-C443/flip-vysuvne-K446/Mobilni-telefon-Samsung- B3410-Noir-Black-I47455.html 11) http://churchm.ag/april-fools-2013/ http://0.tqn.com/d/camcorders/1/0/5/4/-/-/Q10_switchgrip.jpg 12) http://photography-on-the.net/forum/showthread.php?t=659513&page=4 http://lifehacker.com/5523611/build-a-dslr-attachment-for-taking-pictures-left+handed 14) http://www.leftyslefthanded.com/Mirror_Image_Wall_Clock_p/901980.htm 15) http://www.lidovky.cz/zemrel-designer-lachman-navrhl-mixer-zehlicku-ci-vysavac-eta-p5f- /lide.aspx?c=A110214_132546_lide_glu http://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/3532-13103-pomocnici-v-domacnosti-ozili-v-narodnim-technickem- muzeu-i-diky-spolecnosti-eta-.html 16) http://www.onlineshop.cz/male%20elektrospotrebice/zehlicky/naparovaci/zehlicka-tefal-fv-4550-new- ultragliss-34733P.html

38 38 Použitá literatura a informační zdroje 2: 17) http://www.obchodni-dum.cz/zehlicka-na-vlasy-philips-salonstraight-hp-4686-22-cerna-ruzova/z152416/ 18 a 19) http://www.vdta.com/MagazinesLinks/JUL08/smrhuser-600.jpg http://www.kamennyobchod.cz/sici-stroj-singer-smc-2250-00-tradition.html 20) http://kulmy.heureka.cz/rowenta-cv7310-fen/galerie/ 21) http://eshop.eta.cz/vysousec-vlasu-mistic-pro-eta-331390000#lightbox http://kulmy.heureka.cz/rohnson-r-675-fen/galerie/ 23) http://www.systemonline.cz/zpravy/laserova-mys-pro-levaky-z.htm http://www.gamepark.cz/9733htz9733_razer_naga_vs_razer_mamba_279526.htm 24) http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/4508/pani-bohdalova-dnes-mate-svatek-a-s-vami-dalsi-levaci.html 25) http://pctuning.tyden.cz/hardware/klavesnice-mysi-joy/3610-klavesnice_a4_kbs-2548rp 26) http://www.kika.com/cz/katalog/m/bydleni-pracovny/kancelare/pocitacove-psaci-stoly/18611469/psaci-stul- novara/ 27) http://www.rostoucinabytek.eu/fotky17367/fotos/_vyr_208detsky-psaci-stul-br-106.jpg http://levnymarket.cz/e-shop/stoly-708/110 - dřevěný stolek levý 28) http://nabytek-kelt.cz/kancelarsky-nabytek/kancelarsky-nabytek/ 29) http://www.stavba-domu.cz/proc-si-koupit-mycku-nadobi-/ 30) http://www.novinky.cz/bydleni/jak-na-to/140931-jak-si-hrave-poradit-s-generalnim-uklidem-domacnosti.html 31) http://kuchyne.dumazahrada.cz/clanky/kuchyne-od-a-do-z/kuchyne-pro-levaky-maji-pevna-pravidla-18059.aspx 32) http://www.super.cz/11131-nebavi-vas-myti-nadobi-s-temito-pomuckami-si-tuto-cinnost-zamilujete.html 33) http://www.ebay.com/itm/Professional-Left-Handed-Scissors-Hair-Dressing-Left-Handed-Barber-Shears- BLACK-/400254369326 34) http://www.elizabethbradley.com/theamericas/victorian-cross-stitch/ 35) vlastní sken učebnic 36) vlastní fotografie

39 39 Objasňuje podstatu grafomotoriky levorukého psaní, popisuje základní přístupy leváků k psaní a nově zdůvodňuje nejvýhod- nější způsob psaní pro leváky a používání pomůcek pro leváky doma, v mateřské a základní škole. Učitelům, rodičům a samotným levákům poskytuje praktické rady o psacích a kreslicích prostředcích pro leváky a o jejich použití doma a v mateřské a základní škole. Na základě rozbo- ru písma ve vztahu tahu a tlaku při psaní vysvětluje, proč vět- šina leváků píše jinak, než je doporučeno školní metodikou. Obsahuje vyobrazení způsobů psaní leváků, ukázky rukopisů a fotografie.  Vodička, Ivo: Nechte leváky drápat, Portál, Praha, 2008 Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Komenského 3, Litoměřice ivo.vodicka@seznam.cz www.levactvi.cz


Stáhnout ppt "1 leváci a leváctví – část č. 37 levák a vybavení domácnosti aneb je potřeba přizpůsobovat levákovi domácí prostředí a v čem? ivo vodička 2013 ●"

Podobné prezentace


Reklamy Google