Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

F U N G I. Základní pojmy zFungi - samostatná říše Eukaryot zvznik asi před 1 mld. let zheterotrofní výživa zzásobní látka - GLYKOGEN zstavební látka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "F U N G I. Základní pojmy zFungi - samostatná říše Eukaryot zvznik asi před 1 mld. let zheterotrofní výživa zzásobní látka - GLYKOGEN zstavební látka."— Transkript prezentace:

1 F U N G I

2 Základní pojmy zFungi - samostatná říše Eukaryot zvznik asi před 1 mld. let zheterotrofní výživa zzásobní látka - GLYKOGEN zstavební látka - CHITIN - CELULÓZA (Oomycety) zrozmnožování VÝTRUSY (výtrus vs. semeno) zdestruenti, parazité, saprofyté, predátoři

3 Houby - historie a současnost zPotrava (mimo středověk) zRituály (halucinogeny) zLéčitelství zSystematické zařazení k rostlinám (C. Linné) zSamostatná říše

4 Názory na vývoj hub z1) MONOFYLETICKÝ VÝVOJ - všechny skupiny hub vznikly z jedné vývojové větve řas (zelené řasy) z2) POLYFYLETICKÝ VÝVOJ - každá větší vývojová větev řas dala základ pro vznik různých podkmenů hub (zelené, hnědé červené řasy)

5 Teorie vzplanutí prahouby Před 1 mld. let hlenky Chytridiomycetes Oomycetes Basidiomycetes Ascomycetes Zygomycetes Chytridiomycetes Oomycetes kambrium … aneb fylogeneze hub ve 2 vlnách

6 SYSTÉM HUB (říše FUNGI) Kmen: EUMYCOTA (pravé houby) 1. Podkmen:MASTIGOMYCOTINA ( plísně ) 1. Třída: CHYTRIDIOMYCETES ( vodní plísně ) 2. Třída: OOMYCETES ( vaječné plísně ) 2. Podkmen:ZYGOMYCOTINA ( spájivé plísně ) 3. Podkmen:ASCOMYCOTINA ( vřeckovýtrusné h.) 4. Podkmen:BASIDIOMYCOTINA ( stopkovýtrusné h.)

7 Morfologie hub z1-buněčné» mnohobuněčné (kvasinky) (hyfy) z1 až mnohojaderné buňky zHYFYa) MYCELIUM (podhoubí; výživa) b) PLODNICE (rozmnožování) zspojení hyf v ANASTOMÓZY

8 MODIFIKACE HYF zRHIZOIDY (upevňování; plísně) zAPPRESORIUM, PRŮNIKOVÁ HYFA, HAUSTORIUM (parazitické houby) zTHALORHÍZA (spojování do provazců) zSYROCIUM (blanité útvary ve dřevě) zRHIZOMORFA (se vzduchovou trubicí) zSKLEROCIUM, STROMA (tvrdohouby) zOZONIUM (štětinky na třeni)

9 RŮST HYF MYCELIUM PŘEZKOVITÝ RŮST BASIDIOMYCETES

10 PLODNICE HUB -velikost: desetiny mm až několik dm -největší plodnice: chorošovité houby; nebo Geopyxis cacabus (J. Amerika) až 1 m výška -nanismus (v horách) Geopyxis

11 TYPY PLODNIC KLEISTOTHECIUM KLEISTOTHECIUM – kulovitá, mikroskopická, bez otvíracího aparátu PERITHECIUM PERITHECIUM – lahvicovitá, drobná, ostiolum přítomné APOTHECIUM APOTHECIUM – miskovitá, druhotně bez otvíracího aparátu BASIDIOKARP BASIDIOKARP – kloboukatá plodnice stopkovýtrusných hub; lupeny, rourky Kleistothecium Basidiokarp

12 BASIDIOKARP STIPES PILEUS ROURKY LUPENY SPORY

13 basidie -HOLOBASIDIE (celistvá, 4 spory) -FRAGMOBASIDIE (dělená 4 x 1 spora) V Z N I K B A S I D I E

14 ANATOMIE PLODNIC NEPRAVÉ PLETIVO (PLEKTENCHYM) HYMENIUM (VÝTRUSORODÁ VRSTVA) SFÉROCYSTY (SILICE – vůně hub, OLEJE) MLÉČNICE (HOLUBINKY, RYZCE) PARAFÝZY (VÝSTELKA hlavně Ascomycetes ) POKOŽKA (PIGMENTY, SLIZ) CYSTIDY (mladé basidie; metabolismus – uvolňování tepla; silice – vůně hub)

15 VÝVOJ PLODNICE ANGIOKARPNÍ VÝVOJ GYMNO- KARPNÍ HEMIANGIOKARPNÍ

16 HEMIANGIOKARPNÍ VÝVOJ VELUM GENERALE VELUM PARTIALE STRUPY PRSTEN POCHVA Amanita muscaria

17 RŮST PLODNIC z OKRAJOVÝ - choroše; obtékání překážky a její zabudování do plodnice zVŠESMĚRNÝ – kloboukaté houby; odtlačení překážky (tlak až 60kPa)

18 Uvolňování diaspor PASIVNÍ UVOLŇOVÁNÍ A)účinkem vzdušných proudů (anemochorie – konidie u plísní ) B) déšť, stlačení plodnice (balistochorie/ číšenka, pýchavka) C) hmyz (entomochorie – mouchy/hadovka, květnatec) D) ostatní živočichové (zoochorie - prasata/lanýže) Aspergillus Penicillium Cyathus striatus Phallus sp. Tuber sp.

19 Uvolňování diaspor AKTIVNÍ UVOLŇOVÁNÍ A)turgorem okrovky (hydrolýza glykogenu na glukózu/ hrachovec) B) turgorem vřecek (růst vřecka a jeho zrání) C) uvolňování basidiospor (kapka na bázi basidie) D) autolýza (účinek chitináz/hnojník)

20 množství spor -Choroše až 5,5 triliónu/vegetační sezónu -Trametes – až 1,4 mld/ 24 hodin -Kloboukaté houby – několik milionů; doba uvolňování spor cca 5-7 dní

21 VÝTRUSY, dormance, klíčení SPORY – podle vzniku: MITOSPORY, MEIOSPORY DORMANCE – 1. konstituční (geneticky daná) 2. exogenní (vlivem podmínek) Rozšiřování spor : Anemochorie – až mezikontinentální přenos, melanin Zoochorie – epi-, endo-zoochorie Hydrochorie – méně často Antropochorie – doprava, obchod, choroby Fytochorie – v semenech rostlin (parazité)

22 MYKORHÍZA Vznik Vznik 1) mezi silurem a devonem - s přechodem rostlin na souš - endomykorhíza (fosilie) - evolučně výhodný krok – dodnes 2) v karbonu - vznik nahosemených rostlin - ektomykorhíza

23 MYKORHÍZA Význam: -lepší kontakt mezi rostlinou a půdou -lepší výživa -zvýšená odolnost proti stresům i chorobám -nižší mortalita při přesazení -propojení rostlin v populaci; společenstvu -zvýšení druhové diverzity -přečerpání živin po odumírání jiných rostlin

24 EKTOMYKORHÍZA -povlak na povrchu kořínků (punčoška) -kořeny kratší a ztloustlé -Hartigova síťka (mezibuněčné prostory) -trvání: cca 1-2 roky; obnovuje se -HOUBY: Basidiomycetes (ryzce, muchomůrky, holubinky, hřiby, atd.) -ROSTLINY: dřeviny -limitní faktor pro existenci lesa nad 1600 m

25 HARTIGOVA SÍŤKA Ektomykorhizníkořeny

26 ENDOMYKORHÍZA Vnikání hyf do buněk kořenů 1) VESIKULO-ARBUSKULÁRNÍ TYP -VESIKULY - stálé -ARBUSKULY – obnovují se; až 700 x zvětšený absorpční povrch -nízká až nulová specifita mezi rostlinou a houbou -HOUBY: Zygomycetes -ROSTLINY: Poaceae, Rosaceae, Fabaceae, Asteraceae (80-90 % rostlin)

27 - ARBUSKULY VESIKULY 10  m

28 ENDOMYKORHÍZA Vnikání hyf do buněk kořenů 2) ERIKOIDNÍ TYP -KLUBÍČKA – uvnitř buněk -HOUBY: Ascomycetes -ROSTLINY: Ericaceae (drobné keříky)

29 ERIKOIDNÍ MYKORHÍZA

30 ENDOMYKORHÍZA Vnikání hyf do buněk kořenů 3) ORCHIDEJOVÝ TYP -KLUBÍČKA – uvnitř buněk -HOUBY: Basidiomycetes -ROSTLINY: Orchidaceae

31 ORCHIDEJOVÁ MYKORHÍZA

32 VÝZNAM MYKORHÍZY HOUBA POSKYTUJE: -spojení s půdou; roztoky minerálních látek (P, N, K); růstové hormony; filtrace škodlivin; antibiotika; ochrana před patogeny ROSTLINA POSKYTUJE: -produkty fotosyntézy; vitamíny

33 Čarodějné kruhy Kruhovitý růst mycelia Alelopatie dm – 100 m cca 60 druhů hub (špička, žampion, čirůvka, bedla…) spontánní fruktifikace

34 Nekrotická zóna Zóna bujného růstu Zóna bez ovlivnění Dopad spóry

35 TOXINY HUB TOXINY HUB SEKUNDÁRNÍ METABOLITY TVORBA JEN V URČITÉM KRÁTKÉM OBDOBÍ 1)AFLATOXINY - Aspergillus; poškození jater 2)AMANITINY; PHALOIDINY – Amanita; poškození jater, CNS 3)ALKALOIDY a jejich deriváty – Claviceps; LSD, CNS 4)MUSKARINY – vláknice, strmělky – poškození CNS 5)PSILOCYBINY – halucinogeny, poruchy CNS

36 DRAVÉ HOUBY zPREDACE - spíše zdroj dusíku než energie zPASTI: 1. lepkavé výběžky hyf 2. fixační škrtící oka 3. sítě zTOXICKÉ látky zPeriodicita: 24-29 hodin po snížení hladiny N zRychlost tvorby: cca 1 hod. zZYGOMYCETES: Zoopage, Stylopage


Stáhnout ppt "F U N G I. Základní pojmy zFungi - samostatná říše Eukaryot zvznik asi před 1 mld. let zheterotrofní výživa zzásobní látka - GLYKOGEN zstavební látka."

Podobné prezentace


Reklamy Google