Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu."— Transkript prezentace:

1 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu

2 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Program 2 1.Zahájení 2.Zhodnocení přenosů výkazů do CSÚIS 3.Změny v PAP 4.Zpracování účetní závěrky za rok Schvalování účetních závěrek 6.Konsolidace účetních výkazů, Seznam 7.Novela prováděcí vyhlášky pro rok Finanční vypořádání, státní závěrečný účet Státní rozpočet Nová FIN-vyhláška, novela rozpočtové skladby 11. Dotazy, diskuse a závěr

3 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince Zhodnocení přenosů výkazů do CSÚIS obratová předvaha ve zpětném protokolu závazná analytika Gordicu konsolidační tabulky ihned s obraty účetnictví nastavení přenosu popisu účetního případu v účetní větě odpovědnost obcí za předávané výkazy do CSÚIS chybějící texty ve výkazu Příloha – kontrola ve zpětném protokolu – vzor na stránkách JMK odesílání dat KEO-W (pro ty, kdo mají problém s odesíláním dat včetně textové části Přílohy, máme návod, jak odesílat)

4 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 chyby KRK PAP První KRK PAP probíhají po 25. dni příslušného období. Jakmile proběhnou první KRK PAP okamžitě uvědomujeme obce o případných prvních chybách KRK PAP. Termín pro poslední zaslání výkazů do CSÚIS je do 30. dne následujícího měsíce. To je obvykle termín, kdy poprvé zasílají výkazy ministerstva, ale např. i JMK. Může se stát, že jejich výkaz nemusí být bez chyb. Všechny křížové kontroly proběhnou až v okamžiku, kdy mají oba partneři transakce zaslané všechny výkazy PAP bez chyb.... všechny KRK PAP tedy proběhnou nejdřív následující den po 30. dni následujícího měsíce (tedy za období IV. čtvrtletí nejdřív 31.1.), a probíhají ještě dál, protože pokud protistrana nemá výkazy PAP zaslány správně, potom se KRK PAP každý den opakuje... ÚJ s PAP průběžně o výsledcích a jakýchkoliv změnách informujeme. 4 Zhodnocení přenosů výkazů do CSÚIS - PAP

5 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Poskytnutá krátkodobá výpomoc bankám ??? Dotaz z ČSÚ - oddělení vládních účtů v části X.-PAP u analytické položky uvádíte poskytnutou krátkodobou výpomoc České Spořitelně a Komerční bance. Můžete nám tyto záznamy potvrdit? - nebo jde o poskytnutí půjčky jiným subjektům? Chybné IČ partnera - opraví v 09/2013 Zhodnocení přenosů výkazů do CSÚIS – PAP 5

6 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Zařazení majetku do užívání Na účtech byty, nebytové budovy, ostatní stavby a k tomu u odpovídajících účtů 042 pod typem změny 412 technické zhodnocení máte shodné údaje. Na účtech byty, 031 pozemky a k tomu u odpovídajících účtů 042 pod typem změny 403 nákup použitý a 412 technické zhodnocení máte shodné údaje. Na účtech stroje, přístroje a k tomu u odpovídajících účtů 042 pod typem změny 402 nákup nové máte podobné údaje. V účtech 013 software, ostatní stavby, dopr. prostředky, stroje, přístroje, 031 pozemky a k tomu u odpovídajících účtů 041 a 042 pod typem změny 402 nákup nové máte podobné údaje. Na účtech 031 a pod typem změny 403 nákup použitého DHM máte uvedeny stejné údaje. Podle metodiky PAP část IV by se při převodu z účtu 04 měly používat pouze kódy 410 a zařazení do užívání. Zhodnocení přenosů výkazů do CSÚIS – PAP 6

7 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Chyby KRK PAP Zhodnocení přenosů výkazů do CSÚIS - PAP 7

8 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Nové křížové kontroly pro IV. čtvrtletí – změna od Aktuální metodika na stránkách MF ČR ucetnic/pomocny-analyticky-prehled/pap-metodicka-podpora-kciissp Aktuální XSD schémata (k dnešnímu dni je platný balíček č. 20) ucetnic/technicke-informace-kc-iissp Změny v PAP 8

9 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Křížové kontroly pro IV. čtvrtletí Rovnost pohledávek a závazků u VÚJ346 či 348 = 347 či 349 Změny v PAP 9 Výkaz A - část (tab) Výkaz B - část (tab) ID VazbyObjekt AÚčet AOperátorObjekt BÚčet B Podmínka: ÚJ levé strany KRK (A) je ze sektoru Podmínka: ÚJ pravé strany KRK (B) je ze sektoru Poznámka rovnost PS pohledávky/závazky ústřední inst rovnost KS pohledávky/závazky ústřední inst rovnost PS pohledávky/závazky místní inst rovnost KS pohledávky/závazky místní inst rovnost MD/D pohledávky/závazky ústřední inst rovnost D/MD pohledávky/závazky ústřední inst rovnost MD/D pohledávky/závazky místní inst rovnost D/MD pohledávky/závazky místní inst rovnost PS pohledávky místních inst.za ústřední inst rovnost KS pohledávky místních inst.za ústřední inst rovnost PS pohledávky ústřeních inst.za místní inst rovnost KS pohledávky ústřeních inst.za místní inst rovnost MD pohledávky místních inst.za ústřední inst rovnost MD závazek ústřední inst.za místní inst rovnost MD pohledávky ústřední inst.za místní inst rovnost MD závazek místní inst.za ústřední inst.

10 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Křížové kontroly pro IV. čtvrtletí Návratné finanční výpomoci (poskytnuté = přijaté) krátkodobé 316 = 326 dlouhodobé452 = 462 Změny v PAP 10 Výkaz A - část (tab) Výkaz B - část (tab) ID VazbyObjekt AÚčet AOperátorObjekt BÚčet B Podmínka: ÚJ levé strany KRK (A) je ze sektoru Podmínka: ÚJ pravé strany KRK (B) je ze sektoru Poznámka rovnost1326 PS krátkodobé návratné finanční výpomoci rovnost4326 KS krátkodobé návratné finanční výpomoci rovnost3326 MD/D krátkodobé návratné finanční výpomoci rovnost2326 D/MD krátkodobé návratné finanční výpomoci rovnost1462 PS dlouhodobé návratné finanční výpomoci rovnost4462 KS dlouhodobé návratné finanční výpomoci rovnost3462 MD/D dlouhodobé návratné finanční výpomoci rovnost2462 D/MD dlouhodobé návratné finanční výpomoci

11 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Křížové kontroly pro IV. čtvrtletí Rovnost nákladů a výnosů z úroků562 = 662 z transferů571 či 572 = 671 či 672 Změny v PAP 11 Výkaz A - část (tab) Výkaz B - část (tab) ID VazbyObjekt AÚčet AOperátorObjekt BÚčet B Podmínka: ÚJ levé strany KRK (A) je ze sektoru Podmínka: ÚJ pravé strany KRK (B) je ze sektoru Poznámka rovnost úrokové náklady/výnosy ze swapových operací rovnost ostatní nákladové/výnosové úroky rovnost náklady/výnosy ústředních inst.na finanční dary rovnost náklady/výnosy místních inst.na finanční dary rovnost náklady místních inst./výnosy ústřed.inst.na finanční dary rovnost náklady/výnosy-vybr.ústř.a vládní inst./finanční dary

12 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Křížové kontroly pro IV. čtvrtletí Bezúplatné převody majetku 12 Výkaz A - část (tab) Výkaz B - část (tab) ID VazbyObjekt AÚčet AOperátorObjekt BÚčet B Podmínka: ÚJ levé strany KRK (A) je ze sektoru Podmínka: ÚJ pravé strany KRK (B) je ze sektoru Poznámka rovnost bezúplatný převod/nabytí org.změny Nehm.výsl.výzk.a vývoj rovnost bezúplatný převod/nabytí org.změny Software rovnost bezúplatný převod/nabytí org.změny Ocenitelná práva rovnost bezúplatný převod/nabytí org.změny Povolenky na emise rovnost bezúplatný převod/nabytí org.změny Jiný ostatní DNM rovnost bezúplatný převod/nabytí org.změny Byty a bytové budovy rovnost bezúplatný převod/nabytí org.změny Nebytové budovy rovnost bezúplatný převod/nabytí org.změny Technická rekultivace rovnost bezúplatný převod/nabytí org.změny Ostatní stavby rovnost bezúplatný převod/nabytí org.změny Dopravní prostředky rovnost bezúplatný převod/nabytí org.změny Stroje, přístr., zařízení rovnost bezúplatný převod/nabytí org.změny Pěst.celky porostů rovnost bezúplatný převod/nabytí org.změny Ložiska uhlí, ropy rovnost bezúplatný převod/nabytí org.změny Lož.kov.nerostů rovnost bezúplatný převod/nabytí org.změny Ložiska nekov.ner rovnost bezúplatný převod/nabytí org.změny Dospělá zvířata rovnost bezúplatný převod/nabytí org.změny Jiný ostatní DHM rovnost bezúplatný převod/nabytí org.změny Pozemky rovnost bezúplatný převod/nabytí org.změny Kulturní předměty-sb rovnost bezúplatný převod/nabytí org.změny Kult.předměty-1 Kč rovnost bezúplatný převod/nabytí org.změny Kulturní předm.-ostatní

13 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Křížové kontroly pro IV. čtvrtletí Bezúplatné převody majetku 13 Výkaz A - část (tab) Výkaz B - část (tab) ID VazbyObjekt AÚčet AOperátorObjekt BÚčet B Podmínka: ÚJ levé strany KRK (A) je ze sektoru Podmínka: ÚJ pravé strany KRK (B) je ze sektoru Poznámka rovnost bezúplatný převod/nabytí jiné změny Nehm.výsl.výzk.a výv rovnost bezúplatný převod/nabytí jiné změny Ocenitelná práva rovnost bezúplatný převod/nabytí jiné změny Povolenky na emise rovnost bezúplatný převod/nabytí jiné změny Jiný ostatní DNM rovnost bezúplatný převod/nabytí jiné změny Byty a bytové budovy rovnost bezúplatný převod/nabytí jiné změny Nebytové budovy rovnost bezúplatný převod/nabytí jiné změny Technická rekultivace rovnost bezúplatný převod/nabytí jiné změny Ostatní stavby rovnost bezúplatný převod/nabytí jiné změny Dopravní prostředky rovnost bezúplatný převod/nabytí jiné změny Stroje, přístr., zařízen rovnost bezúplatný převod/nabytí jiné změny Pěst.celky porost rovnost bezúplatný převod/nabytí jiné změny Ložiska uhlí, ropy rovnost bezúplatný převod/nabytí jiné změny Ložiska kov.nerostů rovnost bezúplatný převod/nabytí jiné změny Ložiska nekov.ner rovnost bezúplatný převod/nabytí jiné změny Dospělá zvířata rovnost bezúplatný převod/nabytí jiné změny Jiný ostatní DHM rovnost bezúplatný převod/nabytí jiné změny Pozemky rovnost bezúplatný převod/nabytí jiné změny Kult.předměty-sbírky rovnost bezúplatný převod/nabytí jiné změny Kulturní předm.-1 Kč rovnost bezúplatný převod/nabytí jiné změny Kulturní před.-ostatní

14 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Křížové kontroly pro IV. čtvrtletí Bezúplatné převody zásob 14 Výkaz A - část (tab) Výkaz B - část (tab) ID VazbyObjekt AÚčet AOperátorObjekt BÚčet B Podmínka: ÚJ levé strany KRK (A) je ze sektoru Podmínka: ÚJ pravé strany KRK (B) je ze sektoru Poznámka rovnost bezúplatný převod/nabytí org.změny Mat.na skladě rovnost bezúplatný převod/nabytí org.změny Mat.na cestě rovnost bezúplatný převod/nabytí org.změny Nedok.výroba rovnost bezúplatný převod/nabytí org.změny Polotovary vl.výroby rovnost bezúplatný převod/nabytí org.změny Výrobky rovnost bezúplatný převod/nabytí org.změny Zb.na skladě rovnost bezúplatný převod/nabytí org.změny Zb.na cestě rovnost bezúplatný převod/nabytí org.změny Ost.zásoby rovnost bezúplatný převod/nabytí jiné změny Mat.na skladě rovnost bezúplatný převod/nabytí jiné změny Mat.na cestě rovnost bezúplatný převod/nabytí jiné změny Nedok.výroba rovnost bezúplatný převod/nabytí jiné změny Polotovary vl.výroby rovnost bezúplatný převod/nabytí jiné změny Výrobky rovnost bezúplatný převod/nabytí jiné změny Zb.na skladě rovnost bezúplatný převod/nabytí jiné změny Zb.na cestě rovnost bezúplatný převod/nabytí jiné změny Ost.zásoby

15 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Opravy chybně vykázaných údajů v PAP z předchozích období 15 Do Metodiky tvorby PAP jsou zapracovány dvě věty, které budou platné od : "Při opravách minulých období se pro přesun mezi položkami PAP použije typ změny „ostatní“ (X20, X70). Tento typ změny se musí striktně dodržet na obou položkách PAP, kterých se přesun týká."

16 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Úpravy kontrol PAP 16 pro 4Q/2013 kontrola mínusových hodnot kontroly zařazování majetků do užívání – kódy 410 a 460 od roku 2014 účtování darů na 414 – Rezervní fond bude zaveden partner u analytiky

17 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 PAP v roce značné rozšíření, ačkoliv konsolidační vyhláška zřejmě nenabude účinnosti, Část III - položka Ostatní výnosy z činnosti – neprofinancované odpisy Jedná se u příspěvkových organizací o výnos z titulu nemožnosti finančního krytí fondu reprodukce majetku nebo investičního fondu. Bude řešeno předkladatelem v rámci dalších legislativních prací souvisejících s nezbytnou úpravou právních předpisů v oblasti rozpočtu.

18 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 PAP v roce značné rozšíření, ačkoliv konsolidační vyhláška zřejmě nenabude účinnosti, Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva/pasiva nebo partnerů transakce je nově vložen sloupec „h“ Identifikátor veřejné zakázky, který má vazbu na účty 314 a 321. V poznámkách ke způsobu vyplnění není vůbec uvedeno, co do tohoto sloupce uvést, neboť IČ bude uvedeno ve sloupci „b“. Do sloupce identifikátor veřejné zakázky je nutné vyplnit IDENTIFIKÁTOR VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, a to podle přílohy č. 5 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.

19 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Sběr výkazů PAP v roce 2014 příspěvkové organizace aktiva celkem (netto) > 100 mil. Kč ve dvou bezprostředně předcházejících účetních obdobích … zjistíme až při předání výkazů za 12/2013 … musí si ÚJ hlídat sama!!! obce počet obyvatel > 3000 (k ) zachování hranic v § 3a technické vyhlášky pro případné snížení hranic by bylo nutné změnit vyhlášku. 19

20 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Obce s PAP v roce 2014 – žádná změna v počtu obcí s PAP 20

21 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince Zpracování účetní závěrky za rok 2013 Termín předání účetních dat na JMK zaslání účetní dávky za měsíc prosinec elektronicky – 20. ledna 2014 pohyby na účtech i v pokladně jsou do tato data zaúčtovat a zaslat první verzi – pro kontrolu dotací, konsolidací aj. OPRAVA ÚČETNÍCH VÝKAZŮ - doúčtování předpisů faktur, inventurních rozdílů, opravy na základě přezkumu hospodaření atd. je možné zasílat v opravné dávce po dohodě s příslušným metodikem účetnictví do 18. února 2014 (obce s PAP a DPH do )

22 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Neškolské příspěvkové organizace zřizované obcemi účetní výkazy výkazy PAP Obce výkazy PAP Zpracování účetní závěrky za rok 2013 Předpokládané termíny pro sběr výkazů 22

23 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince Zpracování účetní závěrky za rok 2013 Výkaz cash-flow Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu (§ 18 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb.) kritéria: aktiva celkem (brutto) > 40 mil. Kč výnosy > 80 mil. Kč 2 roky za sebou bude-li účetní jednotka zasahovat do C-F je nutné to předem nahlásit - příprava převzetí "upraveného" hotového výkazu ve formátu XML (který by převzal CSÚIS)

24 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Schvalovací vyhláška vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, účinnost 1. srpen KDO SCHVALUJE? –zastupitelstva –DSO – tříčlenný orgán –PO – rada, popř. zastupitelstvo. JAKÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SE SCHVALUJÍ? –sestavené k rozvahovému dni –s mezitímními závěrkami – lze se s nimi seznamovat, nikoliv je schvalovat. DO KDY SE SCHVALUJE? –do následujícího roku (v roce 2013 za rok 2012 do ) –mimořádná závěrka – do 2 měsíců po „rozvahovém“ dni – poměrně krátké... 24

25 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Schvalovací vyhláška CO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ? –účetní závěrka –inventarizační zpráva zpracované podle inventarizační vyhlášky –zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření „je-li vypracována“ – časový průběh přezkumu x okamžik schvalování účetní závěrky při čekání na zprávu o přezkumu se může zkrátit časový prostor pro nápravná opatření v případě neschválení účetní závěrky... –zpráva auditora o ověření účetní závěrky –nabídky soukromých společností další zprávy a informace vypracované auditorem (čerpání EU-prostředků apod.) –zprávy o výsledku finanční kontroly –zprávy o závažných zjištěních při výkonu veřejnosprávní kontroly 25

26 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Schvalovací vyhláška CO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ? –zprávy z interního auditu –volitelné např. dokumentace významných dotací dokumenty vyžádané schvalujícím orgánem... K zastupitelům a členům rad jako schvalujícím orgánům se bude dostávat větší objem dokumentů, které dosud pro ně nebyly standardně přístupnými. 26

27 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Schvalovací vyhláška DOKUMENTACE SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY –protokol o ne/schválení účetní závěrky (náležitosti dle vyhlášky) –pokud se účetní závěrka neschválí zápis o neschválení účetní závěrky (s popisem, proč nebylo schváleno, lhůtou pro odstranění zjištěných vad) –prováděna oprava ve vazbě na předchozí neschválení identifikace příslušných účetních záznamů –závěrečné vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení při schválení se jeví jako naprosto nadbytečné... 27

28 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Schvalovací vyhláška PROTOKOL O SCHVÁLENÍ vs. CSÚIS –protokol by měl být předán do CSÚIS, –technická forma není známa, přitom by mělo být i za účetní závěrku za 2012, –přechodné ustanovení novely vyhlášky č. 383/2009 Sb. – „Informaci o schválení nebo neschválení účetní závěrky za účetní období roku 2012 a mimořádné účetní závěrky s rozvahovým dnem v průběhu roku 2012 podle přílohy č. 4 této vyhlášky předává účetní jednotka ve lhůtě stanovené v příloze č. 3 této vyhlášky pro předávání řádné účetní závěrky za rok 2013.“ do účetní jednotky s PAP – do

29 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Schvalovací vyhláška – vnitřní předpis přímo z vyhlášky nevyplývá povinnost vymezit vnitřním předpisem –podklady pro schvalování –časový a věcný harmonogram činností –součinnost dalších útvarů (především interního auditu).... nicméně se to jeví jako vhodné samostatný vnitřní předpis vymezení ve stávajících vnitřních předpisech (ke zpracování účetnictví, k zajištění řídící kontroly, organizační řády, jednací řády, statut interního auditu). 29

30 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Schvalovací vyhláška – vnitřní předpis vymezení schvalování účetní závěrky (návaznost na právní předpisy) zajištění průběžného procesu –zajištění finanční kontroly –vyhodnocování závěrů kontrol se vztahem k účetnictví zajištění podkladů pro schválení účetní závěrky –odpovědnost za kompletaci podkladů a včasné předložení –odpovědnost za předávání a kompletaci zpráv o výsledcích finančních kontrol či jiných kontrol se vztahem k účetnictví –pokud je zřízen interní audit organizační řád – podílení se na vypracování podkladů pro schválení účetní závěrky povinnost předání zpráv o zjištěních z provedených auditů se vztahem k účetnictví povinnost předání zprávy o výsledcích interního auditu (roční zpráva). 30

31 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Schvalovací vyhláška – vnitřní předpis zajištění podkladů pro schválení účetní závěrky –způsob vznášení požadavků na účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem (zejména prostřednictvím koho budou vznášeny – finanční výbor, finanční odbor,..). protokol o schvalování účetní závěrky –nemusí být sestavován, pokud veškeré náležitosti obsahuje jiný dokument (např. usnesení z jednání orgánu), nicméně toto se zdá být nereálné, –vymezení náležitostí včetně způsobu jejich zajištění identifikace účetních záznamů vztahujících se k následujícímu účetní období – v případě oprav, identifikace uvedena přímo v materiálu identifikace osob rozhodujících o schválení nebo neschválení účetní závěrky – prezenční listiny, výpisy z hlasovacích zařízení vyjádření členů schvalujícího orgánu ke svému hlasování – písemné. 31

32 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Schvalovací vyhláška – vnitřní předpis protokol o schvalování účetní závěrky –vymezení náležitostí včetně způsobu jejich zajištění zápis o neschválení účetní závěrky (§ 7 odst. 3, včetně popisu skutečností, pro které nebyla účetní závěrka schválena, odůvodnění tohoto neschválení a uvedení lhůt k odstranění zjištěných vad) vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky nebo k zápisu o neschválení účetní závěrky, případně k dalším skutečnostem souvisejícím se schvalováním účetní závěrky – provede rada, starosta či ekonomický útvar –k výroku o schválení či neschválení účetní závěrky –k vyjádření členů schvalujícího orgánu při jejich hlasování, pokud uplatnili právo toto hlasování písemně odůvodnit. –kompletaci protokolu + přiložení k dané účetní závěrky + předání informace do CSÚIS – ekonomický útvar... 32

33 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Schvalovací vyhláška – vnitřní předpis zajištění činností v průběhu účetního období vůči schvalujícímu orgánu –zajištění přístupu k mezitímním účetním závěrkám nebo vyžádaným informacím z těchto mezitímních účetních závěrek a dalším podkladům vymezit ROZSAH, ZPŮSOB A TERMÍNY mezitímní účetní závěrku lze předložit schvalujícímu orgánu, ale stačí jen zajistit přístup k ní –IT-prostor – internet, intranet –fyzická dostupnost vymezení rozsahu případných požadovaných komentářů k účetním výkazům do kdy budou informace k dispozici (např. mezitímní účetní závěrka do 2 měsíců od data mezitímní účetní závěrky). 33

34 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Konsolidační vyhláška -vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), -vnější připomínkové řízení -předloženo 11. dubna VPŘ probíhalo do 3. května vypořádání připomínek – korespondenčně – předložení do LRV po podpisu ministrem financí -předpokládané datum nabytí účinnosti – dnem zveřejnění ve Sbírce zákonů ČR – rok 2013 se jeví jako nereálný. 34

35 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Konsolidační vyhláška naplnění cílů účetní reformy formulovaných UV č. 561/2007, č. 921/2010 a č. 868/2012 k sestavování konsolidovaných účetních výkazů za ČR a za DKCS  završení poslední etapy účetní reformy naplnění požadavků vyplývajících ze Směrnice Rady č. 2011/85/EU –majetkové účasti –podmíněné závazky s potencionálním dopaden na veřejné finance (garance) získání reálného pohledu na hospodaření státu - skutečná výše pohledávek a závazků, N a V (očištěné o vzájemné vztahy) 35

36 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Termíny sestavení a předávání Seznam účetních jednotek patřících do DKCS (spravující jednotka) – poprvé – ve stavu k (posílení právní jistoty, majetkové účasti)  na základě žádosti (prosby) MF ČR ze dne 22. listopadu 2013 ( na kraje) – ročně – ve stavu k předcházejícího roku  do běžného roku – v případě změny v běžném roce od posledního zaslaného seznamu  do 8 dnů od změny Zveřejnění výčtu ÚJ zahrnutých do DKCS (konsolidující jednotka státu)  do 8. dne následujícího měsíce po zaslání seznamu Informování konsolidované jednotky státu o jejím zahrnutí do DKCS (spravující jednotka)  do 5. dne od zveřejnění výčtu ÚJ konsolidující jednotkou státu 36

37 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 „Seznam“ účetních jednotek – pokyn MF sloupec C – určení „vlivu“ –možné (doporučené) přístupy ke stanovení u DSO a ostatních subjektů sloupce E – H – kritéria pro zahrnutí do DKCS (z účetních výkazů) –vždy roční hodnoty, nyní ve stavu k –nemusí se uvádět v případě VÚJ –v případně neVÚJ – pokud hodnota ve sloupci C ≥ 5 % sloupec I – podíl na základním kapitálu –možné (doporučené) přístupy ke stanovení u DSO a ostatních subjektů 37

38 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 „Seznam“ účetních jednotek – pokyn MF sloupce K – N – ostatní významní spoluvlastníci –uvádíme pouze v případě obchodních korporací nebo zahraničních subjektů, –uvádíme pouze, pokud hodnota ve sloupci C ≥ 5 %, –uvádíme pouze významné spoluvlastníky (drží rozhodující, podstatný vliv nebo spoluovládání) nebo vliv min. 10 % –již není nutné uvádět povinně účetní jednotky, které jsou součástí konsolidačního celku ČR výrazné zjednodušení u některých okresů (Vyškov – VAK, Respono; Břeclav – VAK) apod. 38

39 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 „Seznam“ účetních jednotek – ostatní Svaz měst a obcí ČR –http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/postup-k-urcovani-vlivu-a-podilu-v- dobrovolnem-svazku-obci-a-svazu.aspxhttp://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/postup-k-urcovani-vlivu-a-podilu-v- dobrovolnem-svazku-obci-a-svazu.aspx –0,04 % (sloupec C, sloupec I) Sdružení místních samospráv ČR –http://www.smscr.cz/aktuality.php?id=281http://www.smscr.cz/aktuality.php?id=281 –0,09 % (sloupec C, sloupec I) 39

40 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Novela prováděcí vyhlášky - důvody rekodifikace soukromého práva, implementace některých ustanovení směrnice Rady č. 2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských států, zajištění požadavků Českého statistického úřadu na vykazování předfinancování transferů nezbytnost úpravy některých ustanovení pro zajištění lepší struktury informací v účetních závěrkách vybraných účetních jednotek pro jejich uživatele zpřesnění doposud používaných formulací zejména v případě obsahových vymezení jednotlivých položek účetních výkazů za účelem zvýšení právní jistoty účetních jednotek. 40

41 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Novela prováděcí vyhlášky - účinnost dělená účinnost –úpravy v oblasti transferů - od –ostatní ustanovení – od

42 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Novela prováděcí vyhlášky zkrácení výjimky pro záporné stavy v rozvaze (§ 4 odst. 8) –dosud i pro účty používané v oblasti účtování transferů, nadále již ne –plovoucí účty od roku , 337, 338, 341, 342, 343, 344, 355 a 363 samostatné nové SÚ 03x pro DM určený k prodeji (zrušení vykazování v příloze) – VÝZNAMNOST! –035 - Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji –036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji –účet algoritmus nápočtu části K. výkazu Příloha, –doporučená volba analytik 035, 036 – hodnota SU/AU původního zatřídění do slova UZ. 42

43 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Novela prováděcí vyhlášky Položka,,A.II.1. Pozemky“ obsahuje pozemky bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zbožím. Tato položka neobsahuje součásti pozemku, které jsou odpisovány a vykazují se jako majetek nebo jeho části v položkách „A.II.3. Stavby“, „A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů“, „A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek“ podle odstavce 7 písmene b). –NOZ v ustanovení § 498 nově definuje nemovitou věc „pozemek“. –Ustanovení NOZ § 505 a násl. vymezují jako součást věci vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí. –Pro účely vedení účetnictví je nezbytné z nemovité věci „pozemky“ oddělit část, která se dle účetních předpisů neodpisuje, od částí, které se odpisují. 43

44 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Novela prováděcí vyhlášky NOZ v § 1240 a násl. definuje nový pojem „právo stavby“ vykazování práva stavby –A.II.3. Stavby („realizované“ právo stavby, dle § 55) –A.II.3. Stavby (zatím „nerealizované“ právo stavby – není součástí stavby, ale vykazuje se v položce „Stavby“) h) právo stavby, pokud není záměrem účetní jednotky realizovat stavbu vyhovující právu stavby a proto není vykazováno jako součást ocenění stavby podle písmene a) nebo jako součást ocenění v rámci položky „B.I. Zásoby“. –B.I. Zásoby (ÚJ ≈ developer, u VÚJ výjimečně) –A.II.7. Ostatní DHM – původně uvažováno vykazování na této položce. mělo by se odpisovat, spíše rovnoměrným způsobem (s průběhem času se hodnota asi opravdu zmenšuje), ocenění pořizovací cenou (problém s inflací). 44

45 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Novela prováděcí vyhlášky Položka „A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek“ obsahuje zejména –.... d) věcná břemena k pozemku a stavbě s výjimkou užívacího práva, pokud nejsou vykazována jako součást ocenění položky „A.II.3. Stavby“ nebo jako součást ocenění v rámci položky „B.I. Zásoby“. věcné břemeno je vykazováno jako hmotný majetek není ambicí všechna věcná břemena „vyvést“ na tento účet – nové věcná břemena (samostatné od stavby, tj. nikoliv jako její součást) se bude vykazovat na účtu 029 –neprovádí se aktivace, pokud dříve proběhly výsledovkou věcná břemena na straně povinného – samostatná analytika. 45

46 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Novela prováděcí vyhlášky SÚ Sociální zabezpečení obsahuje částky závazků z titulu sociálního pojištění podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, SÚ Zdravotní pojištění obsahuje částky závazků z titulu zdravotního pojištění podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, SÚ Důchodové spoření obsahuje částky závazků z titulu důchodového spoření podle zákona upravujícího pojistné na důchodové spoření. „plovoucí“ účty – vykazovány v aktivech či pasivech podle charakteru zůstatku. 46

47 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Novela prováděcí vyhlášky - terminilogie účet 314, 324 obsahuje „závdavky“ „závazek“ – účetní kategorie x „dluh“ – obsahové vymezení položky „B.I.3. Výnosy z pronájmu“ obsahuje výnosy z pronájmu a z pachtu majetku účetní jednotky, 47

48 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Novela prováděcí vyhlášky B.II.8. – účet 319 – „Pohledávky z přerozdělovaných daní“ obsahuje u územních samosprávných celků a u Státního fondu dopravní infrastruktury pohledávky vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní. –Jsme si vědomí možné neexistence průkazného účetního záznamu pro zachycení vzniku této pohledávky. Proto pokud takový k dispozici není, VÚJ o této skutečnosti neúčtuje. V některých méně častých případech však takový účetní záznam k dispozici je a pak je nezbytné příslušnou pohledávku zachytit a vykázat na samostatné položce. účinnost od „P.IV.5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní“ obsahuje v případě územních samosprávných celků krátkodobé předpokládané pohledávky nebo příjmy vyplývající z přerozdělení daní podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní, „P.IV.6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní“ obsahuje v případě územních samosprávných celků dlouhodobé předpokládané pohledávky nebo příjmy vyplývající z přerozdělení daní podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní,“, 48

49 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Novela prováděcí vyhlášky Účtová skupina 35 - Pohledávky a závazky ze správy daní Přijaté zálohy daní Pohledávky ze správy daní Přeplatky na daních Závazky z vratek nepřímých daní Zúčtování z přerozdělování daní Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem Ostatní pohledávky ze správy daní Ostatní závazky ze správy daní ÚSC a DSO tyto účty vůbec nepoužívají, neboť nefigurují v závazných vzorech výkazu Rozvaha pro ÚSC, DSO a RRS 49

50 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Novela prováděcí vyhlášky „B.III.15. Ceniny“ obsahují druhy platebních prostředků nahrazujících peníze, za něž byla při nákupu uhrazena částka odpovídající jejich jmenovité hodnotě a které slouží k úhradě nebo potvrzují úhradu poplatků, zboží nebo služeb, přičemž se zejména jedná o poštovní známky, kolky, dálniční známky, předplacené jízdenky, telefonní karty, stravenky do provozoven veřejného stravování a dárkové poukázky, a to do okamžiku jejich spotřeby; ceninami nejsou zejména peníze, cenné papíry, stravenky do vlastního zařízení závodního stravování účetní jednotky, pokutové bloky a bankovní platební karty, 50

51 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Novela prováděcí vyhlášky - podrozvahy ostatní krátkodobá podmíněná aktiva – 991 (949) ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva – 992 (951) ostatní krátkodobá podmíněná pasiva – 993 (985) ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva – 994 (986) 961 -Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv operativního leasingu 963 -Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 964 -Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 51

52 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Novela prováděcí vyhlášky - podrozvahy Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 52

53 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Novela prováděcí vyhlášky – Příloha část D. viz. náhled na část D. výkazu Příloha D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku“ obsahuje v případě majetku, který byl oceněn podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona, nebo v případě souborů tohoto majetku podle § 71 odst. 2 písm. a) počet jednotlivých věcí a souborů majetku a odkaz na průkazný účetní záznam o skutečném stavu tohoto majetku, nebo seznam tohoto majetku, D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem“ obsahuje celkovou výměru lesních pozemků s lesním porostem uvedenou v m2, pokud účetní jednotka vlastní nebo jí přísluší hospodaření k více než 10 ha m2 lesních pozemků s lesním porostem,.D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2“ obsahuje výši ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem uvedené v položce „D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem“ přílohy stanovenou jako součin této výměry a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva na m2, která činí 57 Kč za m2; hodnota se uvádí v Kč, D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem“ obsahuje výměru lesních pozemků s lesním porostem, pokud účetní jednotka vlastní nebo jí přísluší hospodaření k více než m2 lesních pozemků s lesním porostem, v případě, že účetní jednotka má k dispozici ocenění lesního porostu také jiným způsobem než podle předchozího bodu; hodnota se uvádí v m2, D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem“ obsahuje výši ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem uvedené v položce „D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem“ přílohy; hodnota se uvádí v Kč, D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem“ obsahuje průměrnou výši ocenění lesních pozemků s lesním porostem uvedených v položce „D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem“ přílohy, vypočtenou jako vážený aritmetický průměr; hodnota se uvádí v Kč/m2, D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem“ obsahuje bližší informace k položkám „D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem“ až „D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem“, zejména o způsobu stanovení výše ocenění a důvodu provedení tohoto ocenění, 53

54 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Novela prováděcí vyhlášky – Příloha K. 54 K.1.Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým IČ účetní jednotky - věřitele Název účetní jednotky - věřitele IČ účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhového nástroje K.2.Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním IČ účetní jednotky - věřitele Název účetní jednotky - věřitele IČ účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhového nástroje

55 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Novela prováděcí vyhlášky – Příloha K. 55 zajištění údajů –k uvedené tabulce nelze získat jednoznačné podklady pro všechny sloupce –vychází z podrozvahových účtů 981,982 (K.1) a 983, 984 (K.2) –určité hodnoty (IČa, data, druh) lze teoreticky získat z AÚ-členění SÚ-účtů –zbytek nutno dopořizovat

56 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Novela prováděcí vyhlášky – Příloha L. 56 L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Základní údaje Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy Výdaje vynaložené na pořízení majetku ProjektDruh projektu DodavatelStavební fáze Datum uzavření smlouvy Obchodní firmaIČRok zahájeníRok ukončenít-4t-3t-2t-1Celkem Platby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele PočátekKonect-4 v tom: t-3 v tom: t-2 v tom: t-1 v tom: Výdaje na pořízení majetku celkem t-4t-3t-2t-1Celkem Výdaje na pořízení majetku

57 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Novela prováděcí vyhlášky – Příloha L. 57 zajištění údajů –nelze stanovit jednoznačný algoritmus – bude nutné vždy ruční vyplnění.

58 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Novela prováděcí vyhlášky – Příloha M. 58 doplňující informace k příjmům a výdajům obsahuje doplňující informace k příjmům a výdajům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je organizační složka státu,

59 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Novela prováděcí vyhlášky – Příloha N. 59 doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty „A.I.13. Mzdové náklady"; členění položek vychází z obsahového vymezení položek rozpočtové skladby třídy 5 (seskupení položek 50 a 54) podle vyhlášky o rozpočtové skladbě.“ Číslo položky Název položky Mzdový náklad Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr Běžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní období N.II.1.Platy zaměstnanců v pracovním poměru N.II.2.Ostatní platy ( hrazené refundace jiným organizacím) N.II.3.Ostatní osobní výdaje N.II.4.Platy představitelů státní moci a některých orgánů N.II.5.Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů N.II.6.Odstupné N.II.7.Odchodné N.II.8.Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené N.II.9.Mzdové náhrady N.II.10.Náhrady mezd v době nemoci

60 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Novela prováděcí vyhlášky – Příloha N. 60 zajištění údajů –vyžaduje si upřesnění analytického členění účtu 521 – Mzdové náklady rozdělení na hlavní a hospodářskou činnost v rámci toho na uvedené typy mzdových nákladů sloupec „v pracovním a služebním poměru“ sloupec „mimo pracovní a služební poměr“ využití účtu 790 – Přepočtený stav pracovníků –AÚ pro počet v pracovním a služebním poměru –AÚ pro počet mimo pracovní a služební poměr.

61 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Novela prováděcí vyhlášky – přechoďáky 61 příloha N. – v roce 2014 sloupce „běžného“ účetního období (nikoli „minulého“) vzory účetních výkazů pro rok 2014 a od roku 2015 majetky oceněné reálnou hodnotou – k přeúčtovat z konkrétních SÚ na nové SÚ 035 a 036, rozúčtování zůstatku účtu 336 na nové účty 336, 337 a 338 nastavení, kam přeúčtovat zůstatky zrušených (měněných) podrozvahových účtů. Mimo přechodné ustanovení bez náhrady zrušeny účtu 351 a 352 – pohledávky a závazky ze sdružení – při hledání vhodného účtu k přeúčtování se využije obecného přístupu formulovaného bodem 6.8. ČÚS 701.

62 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Novela prováděcí vyhlášky Související úpravy ČÚS – připravováno 62 V ZÁVISLOSTI NA VÝSLEDKU PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ ČÚS 703 – Transfery (účinnost dle vyhlášky, teze úprav přílohou odůvodnění návrhu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb.) ČÚS 710 – DNM a DHM (nový SÚ pro DM k prodeji, právo stavby, TZ,…) ČÚS 709 – Vlastní zdroje (menší technické úpravy) ČÚS 707 – Zásoby (právo stavby) ČÚS 701 – Účty… (menší technické úpravy)

63 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Rozsah vedení účetnictví PO vedlejší dopad zavedení konsolidace účetních výkazů = plný rozsah vedení účetnictví pro příspěvkové organizace, vymezení v právních předpisech není jednoznačné, vysoká pravděpodobnost, že konsolidační vyhláška státu nebude pro rok 2014 účinná → z ničeho nevyplývá důvod rozsah vedení účetnictví PO měnit. 63

64 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince Vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem Dotace, které obce a DSO obdržely prostřednictvím Jihomoravského kraje, budou vypořádány prostřednictvím kraje na příloze č. 9 – termín 5.2. nebo Dotace, které obce a DSO obdržely přímo z resortního ministerstva nebo fondu (bez prostřednictví Jihomoravského kraje), budou vypořádány přímo s poskytovatelem dotace na příloze č.11 – termín Finanční vypořádání za rok 2013

65 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince dotace z Národního fondu (pol. 4118, 4218) příjemce předloží FV přímo poskytovateli dotace v termínu do 15. února rozpočtového roku následujícího po roce, v němž byl projekt ukončen. Ve stejném termínu příjemce převede i případné nevyčerpané vratky dotací na účet cizích prostředků poskytovatele (příloha č. 16). Dotace v rámci programového financování (ISPROFIN) účastníci programu předloží FV přímo správci programu v termínu do 15. února a to na tiskopisech Neinvestiční a investiční bilance S a S05 160, které jsou součástí informačního systému financování reprodukce majetku (vyhl. č. 560/2006 Sb.). Ve stejném termínu převedou i případné nevyčerpané vratky dotací na účet cizích prostředků správce programu. Dotace poskytnuté na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů finanční vypořádání se provádí až po ukončení projektu a předložené podklady se týkají celé doby trvání projektu. Finanční vypořádání za rok 2013

66 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince z jednotlivých resortů kromě Ministerstva financí (pol. 4116, 4216) termín předložení včetně převedení vratek dotací na účet JMK /0100 (příloha č. 9), z kapitoly Všeobecná pokladní správa (pol. 4111, 4211) a Ostatní finanční aktiva (pol. 4160, 4240) termín předložení (SOBOTA!!!!) včetně převedení vratek dotací na účet JMK /0100 (příloha č. 9A), dotace v rámci souhrnného finančního vztahu (pol. 4112) nepodléhá finančnímu vypořádání kromě příspěvku na vybraná zdravotnická zařízení, při vrácení nevyčerpaných prostředků je třeba ve variabilním symbolu použít číslo ÚZ a em poslat avízo na příslušného metodika rozpočtu Vašeho okresu. Finanční vypořádání za rok 2013

67 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince Příloha č. 9A – vzor vyplnění VOLBY 2013 Příloha č. 9 k vyhlášce č. 52/2008 Sb. Příjemce: Obec XY Kraj nebo hlavní město Praha 1 : Jihomoravský Kapitola: Všeobecná pokladní správa Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů v Kč na dvě desetinná místa Čj. účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Čerpáno k Vráceno v průběhu roku na účet kraje Skutečně použito k Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání abc = – 4 A.1. Neinvestiční dotace celkem , , , ,80 v tom: /2012/12 – Volba prezidenta ČR23 000, , ,400,00 MF-97772/2013/ Volby do Poslanecké sněmovny PČR ,00 0, , ,80

68 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince Příloha č. 9A – vzor vyplnění VOLBY 2013 Příloha č. 9 k vyhlášce č. 52/2008 Sb. Příjemce: Obec XY Kraj nebo hlavní město Praha 1 : Jihomoravský Kapitola: Všeobecná pokladní správa Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů v Kč na dvě desetinná místa Čj. účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Čerpáno k Vráceno v průběhu roku na účet kraje Skutečně použito k Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání abc = – 4 A.1. Neinvestiční dotace celkem , , , ,80 v tom: /2012/12 – Volba prezidenta ČR23 000, , ,407,00 MF-97772/2013/ Volby do Poslanecké sněmovny PČR ,00 0, , ,80

69 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince dotace na výkon agendy sociálně – právní ochrany dětí již není poskytována z kapitoly VPS, forma vypořádání u MPSV zůstane stejná či obdobná? přislib uhrazení oprávněných doplatků ze strany MPSV, dotace na vybraná zdravotnická zařízení – speciální příloha z MF ČR č. 4a Finanční vypořádání za rok 2013

70 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince Finanční vypořádání za rok 2013 Vypořádání na příloze č. 9B, následující rok po ukončení realizace projektu, MPSV (ÚZ 13233) – sociální projekty v rámci OPLZZ MV (ÚZ 14012) – Vzdělávání v Egoncentrech krajů a ORP MV (ÚZ 14013, 14924) – Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy MŠMT (ÚZ 33123) – EU peníze školám v rámci OPVK Problematické oblasti: Ukončení realizace projektu x kdy předložit FV? x známe tyto termíny? x budou informace od jednotlivých resortů či žadatelů? Vratky dotací v průběhu realizace projektu (MV ÚZ 14013,14924) – zohlednění v přílohách k FV v tabulce č. 9B

71 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince U dotací poskytnutých školským PO je třeba rozlišit, zda byla dotace z kraje uvolněna přes zřizovatele (obec) nebo přímo. dotace uvolněné přímo budou školské PO vypořádávat bez účasti zřizovatele (dle pokynu odboru školství KrÚ JMK - vratky dotací zasílají PO přímo na příslušný účet JMK), dotace uvolněné prostřednictvím zřizovatele (obce) budou školské PO vypořádávat prostřednictvím svého zřizovatele (vratky dotací zasílají PO přes účet zřizovatele, ten je odešle na příslušný účet JMK). V případě vracení nevyčerpaných prostředků je třeba použít variabilní symbol, který bude tvořit účelový znak a čtyřmístné číslo organizace. Finanční vypořádání za rok PřO

72 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince Dotace pro školské příspěvkové organizace v rámci OPVK – EU peníze školám (ÚZ 33123) se vypořádávají až po skončení celého projektu! Vypořádání provede příspěvková organizace dle pokynu odboru školství KrÚ JMK, měl by být k dispozici seznam ukončených projektů ze strany MŠMT, Obce provedou vypořádání na příloze č. 9B, do této přílohy se uvede v souhrnu celková výše dotace, kterou příspěvková organizace průběhu let obdržela (souhrnně obě zálohy), dotaci není zapotřebí uvádět v členění na jednotlivé prostorové jednotky 1 a 5. V případě vratky zaslané již v průběhu roku 2013 se do sloupce č. 4 přílohy č. 9B (Vratka dotace při finančním vypořádání) promítne výše této vratky a do komentáře se pak uvede, že tato vratka byla zaslána na účet JMK již v roce Finanční vypořádání za rok PřO

73 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince Příloha č. 9B–vzor vyplnění EU peníze školám Příloha č. 9 k vyhlášce č. 52/2008 Sb. Příjemce:Obec XY Kraj 1 :Jihomoravský Kapitola:MŠMT ČR Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí prostřednictvím kraje Část B. Finanční vypořádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů v Kč na dvě desetinná místa Čj.účelový znak UkazatelPoskytnuto celkem k roku, v němž byl projekt ukončen Čerpáno celkem k roku, v němž byl projekt ukončen Použito celkem k roku, v němž byl projekt ukončen Vratka dotace při finančním vypořádání abc1234 = B 1. Neinvestiční dotace celkem ,00 0,00 v tom: CZ.1.07/1.4.00/ ,00 0,00

74 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince Příloha č. 9B–vzor vyplnění EU peníze školám Příloha č. 9 k vyhlášce č. 52/2008 Sb. Příjemce:Obec XY Kraj 1 :Jihomoravský Kapitola:MŠMT ČR Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí prostřednictvím kraje Část B. Finanční vypořádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů v Kč na dvě desetinná místa Čj.účelový znak UkazatelPoskytnuto celkem k roku, v němž byl projekt ukončen Čerpáno celkem k roku, v němž byl projekt ukončen Použito celkem k roku, v němž byl projekt ukončen Vratka dotace při finančním vypořádání abc1234 = B 1. Neinvestiční dotace celkem , , ,00 v tom: CZ.1.07/1.4.00/ , , ,00

75 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince U vypořádání dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje (pol.4122, 4222) je třeba se držet ustanovení týkajících se vyúčtování dotace, která jsou uvedena v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace – termín předložení vypořádání uveden ve smlouvě! V rámci finančního vypořádání bude v termínu do na OFO předložena vyplněná příloha č. 99, která bude mít pouze informativní charakter potřebný pro provedení kontroly v účetnictví obce a v žádném případě nenahrazuje vyúčtování dotace podle uzavřené smlouvy. Nezapomenout zahrnout také dotace přijaté v roce 2012 a dříve, které jsou čerpány v roce 2013 (např. pro SDH či ze zvláštního účtu vodního hospodářství apod.) Vypořádání dotací z rozpočtu JMK

76 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince V případě odvodu nevyčerpané části dotace z rozpočtu JMK, která má třímístný účelový znak je třeba zaslat na účet JMK, ze kterého Vám byla dotace poskytnuta: variabilní symbol platby – číslo dotační smlouvy a to pouze numerické hodnoty před lomítkem – např. číslo smlouvy /13/OK do variabilního symbolu uvede obec 21592, specifický symbol platby – IČO obce či DSO. Současně je třeba em poslat krátké avízo na příslušného pracovníka oddělení účetnictví JMK (jejich identifikace bude součástí metodického pokynu k FV). dotační výdajový účet /0100 jihomoravsky.cz zvláštní účet pro vodní hospodářství /0100 Vypořádání dotací z rozpočtu JMK

77 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince Způsob zpracování komentáře – Komentářem se rozumí stručné zdůvodnění výsledků, v němž se uvedou skutečnosti, které ovlivnily užití prostředků, které jsou předmětem finančního vypořádání (dle §18, vyhlášky č. 52/2008 Sb.). Žádost o dokrytí finančního prostředků v rámci fin. vypořádání - volby! Způsob zatřídění – Veškeré vratky dotací zaslané v rámci finančního vypořádání za rok 2013 na účet Jihomoravského kraje budou v účetnictví obcí a DSO zaúčtovány následujícím způsobem: § 6402, položka 5366, ÚZ (bez záznamové jednotky) Všechny podklady k finančnímu vypořádání posílejte nejdříve elektronicky na příslušného metodika rozpočtu a následně obyčejnou poštou případně prostřednictvím datové schránky ve stanovených termínech. Finanční vypořádání za rok 2013

78 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince Zprávy MF ČR č. 3/2010 a č. 4/2010 Pro účely vyhlášky č. 52/2008 Sb. se termínem pro převod nevyčerpaných prostředků obcí na účet kraje rozumí datum odepsání finančních prostředků z účtu obce, tj. podle této vyhlášky se jedná o 5. nebo 15. únor příslušného roku. K porušení rozpočtové kázně u obcí dojde ode dne následujícího po marném uplynutí lhůty stanovené pro převod vratky. V případě, kdy jsou prostředky z účtu obce odepsány po termínu (tedy nebo a více) kraj je vrátí zpět na účet obce a ta řeší situaci vratkou do státního rozpočtu prostřednictvím příslušného finančního úřadu. O této skutečnosti kraj informuje v komentáři k finančnímu vypořádání jak příslušné ministerstvo, tak i místně příslušný finanční úřad. Obec zašle krajskému úřadu kopii bankovního výpisu o převodu těchto prostředků finančnímu úřadu. Krajský úřad zašle kopii na vědomí ministerstvu. Finanční vypořádání za rok 2013

79 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince Vyhláška č. 419/2001 Sb., v platném znění, o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu termínech a sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, Obce předkládají krajskému úřadu podklady za vlastní hospodaření v termínu do Tabulkovou část tvoří: tabulka č. 1b – Přehled úvěrů přijatých obcemi a DSO od peněžních ústavů v r – nové úvěry uzavřené v roce 2013, zaslat i negativní! tabulka č. 5 – Výdaje územního samosprávného celku, které vyplývají z koncesních smluv podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení v roce Komentář za vlastní hospodaření obce Předložení údajů pro sestavení SZÚ 2013

80 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Zákon o státním rozpočtu na rok 2014 Projednáno v prvním čtení v PS PČR, Sněmovní tisk č. 6, Schodek státního rozpočtu ve výši 112 mld. Kč, Upravený návrh státního rozpočtu počítá s lepším růstem ekonomiky v roce 2014, predikce růstu HDP navýšena z 0,8 % na 1,3 %, Přílohy č. 5, 6, 7 – finanční vztahy SR k územním rozpočtům, Příloha č. 8 – Postup pro stanovení příspěvku na výkon státní správy, Součástí i materiál Rozpočty územních samosprávných celků, DSO a Regionálních rad (predikce hospodaření ÚSC, daňová predikce, vybrané dotace z kapitoly VPS) – sešit G. 80

81 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Příprava rozpočtu obcí na rok 2014 Aktuální informace k přípravě rozpočtu na rok 2014 budou zveřejněny na stránkách JMK: Krajský úřad » Dokumenty odborů krajského úřadu » OE Odbor ekonomický » Příprava rozpočtu obcí na rok 2014 Příprava rozpočtu obcí na rok 2014 Vyhláška č. 264/2013 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, Příloha k vyhlášce č. 264/2013 Sb., Daňová predikce 2013/2014 – růst HDP 0,8 %, Daňová predikce 2013/2014 – růst HDP 1,3 %, Příspěvek na výkon státní správy pro rok 2014, Souhrnný finanční vztah pro obce na rok

82 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Vývoj RUD obcí v roce 2013  sdělovací prostředky – „za prvních 7 měsíců roku 2013 cca 7 mld. zvýšení daňových příjmů“  provedena analýza příjmů obcí ze sdílených daní – meziročně k datu  zahrnuty položky 1111, 1112, 1113, 1121 a 1211  dostupná data - není možné zohlednění motivačních složek sdílených daní  srovnání →  obce JMK včetně Brna +887,2 mil. Kč  město Brno +41,6 mil. Kč  kladný vliv – zejména DPH  dopady na jednotlivé obce – značně individuální vlivem kritérií. 82

83 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Vývoj RUD obcí v roce 2013  Další analýza příjmů obcí ze sdílených daní – meziročně k datu  Opět zahrnuty položky 1111, 1112, 1113, 1121 a 1211  dostupná data - není možné zohlednění motivačních složek sdílených daní  srovnání →  obce JMK včetně Brna + 874,6 mil. Kč  město Brno - 89,6 mil. Kč  kladný vliv – zejména DPH  v meziročním srovnání se mohou projevit vlivy DPFO za OSVČ,  K nová vyhláška o procentních podílech obcí,  dopady na jednotlivé obce – značně individuální vlivem kritérií 83

84 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Návrh nové „finkové“ vyhlášky o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů st.fondů, rozpočtů ÚSC, rozpočtů DSO a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, Ukončeno vnější připomínkové řízení, předpokládaná účinnost od , Má nahradit dřívější vyhlášku č. 449/2009 Sb., Termíny pro předkládání finančního výkazu zůstaly zachovány, U statutárních měst nesmí finanční výkaz na úrovni konsolidace za samotnou účetní jednotku obsahovat údaje o peněžních prostředcích poskytnutých samotným městem svým městským částem a naopak přijatými městskými částmi od vlastního města (tj. převody MČ města Brna) – zabezpečeno novelou vyhlášky o rozpočtovém určení daní. 84

85 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince

86 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Návrh nové „finkové“ vyhlášky Připomínkové řízení ukončeno – ponechání stávající podoby finančního výkazu, Výkazy za měsíce leden a červenec se samostatně nepředávají!!!!! Úprava termínů pro předkládání finančních výkazů za měsíc červenec, tj. přebírání měsíce července a srpna v obdobném režimu jako na začátku roku u měsíců leden a únor. 86

87 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Novela vyhlášky o rozpočtové skladbě Návrh k vnějšímu připomínkovému řízení, předpokládaná účinnost k , Úprava nástrojového a prostorového člení pro „územní rozpočty“, tj. v podstatě zachování stávajícího stavu, nástroje a prostorové jednotky se budou používat pouze u spolufinancování z prostředků EU či obecně z prostředků ze zahraniční a k tomu i u povinného spolufinancování z vlastních prostředků, Zavedení nových konsolidačních položek pro převody mezi městskými částmi a statutárním městem s konsolidací na úrovni účetní jednotky, položky 4137 a 5347 (určené pouze pro město Brno), 87

88 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Novela vyhlášky o rozpočtové skladbě Zpřesnění náplní položek 2143 a 5142 (kurzové rozdíly) a jejich povinné použití při převodu finančních prostředků z devizových účtů na účty korunové a obráceně či mezi jednotlivými devizovými účty. Doplnění náplně položky 2324 – příjmy náhrad nákladů vážení dle zákona o pozemních komunikací. Úprava náplně položky 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví - pro případy kdy nehmotný majetek (kromě software) můžeme užívat, ale nevlastníme jej ani jej nemáme pronajatý – odkazy na autorský zákon, zákon o ochranných známkách, vynálezech apod., uvedeny i platby pořizovatelům databází za jejich zužitkování, výkonným umělcům za jejich umělecké výkony či platby OSA či podobným kolektivním správcům práv dle autorského zákona (nyní položka 5192). 88

89 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Novela vyhlášky o rozpočtové skladbě Nová položka 5042 – Odměny za užití počítačových programů – týká se počítačových programů jako děl dle autorského zákona, které můžeme užívat, ale nevlastníme (pol. 5172) a ani jej nemáme pronajatý (pol. 5164) Úprava náplně položky 5164 – doplněny i nájmy děl dle autorského zákona a nájmu počítačových programů – organizace si vypůjčuje technické prostředky, na nichž jsou programy zaznamenány a z nichž je může počítač převzít, použití těchto prostředků max. 1 rok a pak musí být vráceny a nesmí být pořízena jejich rozmnoženina – pokud nesplňují tyto podmínky, pak se zatřídí na položku Úprava náplně položky 5172 – výdaje na získání oprávnění k užití počítačových programů dle licenčních, podlicenčních smluv apod., které má povahu práva vlastnického, zejména není časově omezeno, jinak se použije položka 5041 či

90 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Novela vyhlášky o rozpočtové skladbě Úprava náplně a názvu položky 5161 – Poštovní služby – výdaje na posílání zásilek či další poštovní služby bez ohledu na to zda je zabezpečuje pošta či zásilkové či kurýrní firmy či někdo jiný a naopak nepatří zde další služby, které poskytují pošty (např. certifikáty pro elektronické podpisy apod.), patří zde i výdaje na kreditování výplatních (frankovacích) strojů. Úprava náplně a názvu položky 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – výdaje související s počítačovými programy a informačními, komunikačními technologiemi, tj. vyhotovení počítačových sestav z dat organizace či jiných údajů či jiné počítačové operace s dodanými údaji. 90

91 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Novela vyhlášky o rozpočtové skladbě Úprava náplně položek 5166 a 5169 Položka 5166 – konzultace, poradenství analýzy, studie či právní služby, které slouží k rozhodování, ale není povinnost si je dle zvláštních předpisů zpracovat, platby advokátům vždy – různé znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje, návrhy propagačních akcí, certifikáty, audity, které nejsou povinné. Položka 5169 – výdaje na pořízení informací, které je povinna si organizace dle zvláštních předpisů dávat zpracovávat, zejména znalecké posudky, certifikáty, audity, lesní hospodářské plány, plány povodí, povodňové plány, výdaje na přezkušování, revize, cejchování, kontrolu, kalibraci a posuzování technického stavu přístrojů a zařízení. 91

92 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Novela vyhlášky o rozpočtové skladbě Úprava náplně položky 5179 – doplnění výdajů na pořízení drobného nehmotného majetku mající charakter oprávnění užití autorských děl (kromě software), úplaty obchodníkům s cennými papíry, platby za prodloužení povinné záruky apod. Nová položka 5198 – Finanční náhrady v rámci majetkového vyrovnání s církvemi, Doplnění náplně položky 5199 – platby společenství vlastníků bytových jednotek či podobným organizacím na výdaje spojené se správou, provozem a opravami společných částí budovy, Úprava náplní podseskupení položek 611 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – ve stejném duchu jako úpravy položek 5041, 5042, 5172, 5179 apod. Úprava náplně položky 8905 – tj. bude se o ní i účtovat při čerpání a splácení kontokorentních úvěrů. 92

93 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Dotace na sociálně-právní ochranu dětí Požadavek MPSV na vrácení uspořených dotací zpět do státního rozpočtu, V průběhu měsíce listopadu jedna vratka (město Břeclav) ve výši 500 tis. Kč – v prosinci odvedena zpět na účet MPSV, Případné doplatky dotace by měly být realizovány obdobně, jako tomu bylo u ministerstva financí ČR – bližší podmínky stanoví MPSV, Prosincové platy hrazené z dotace: Depozitní účet – pokud budou řešeny převodem na depozitní účet, lze je nárokovat z dotace roku 2013, Depozitní účet město nemá či přestane tento způsob převodu používat – pokud budou prosincové vyplaceny až v roce 2014, lze je nárokovat až z dotace roku

94 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Finanční řízení příspěvkových organizací na počátku roku 2013 řešeny dotazy související s hospodařením příspěvkových organizací – velmi vysoké kladné výsledky hospodaření rok 2013 – na výsledky hospodaření příspěvkových organizací může mít dopad rozpouštění investičních dotací porada krajů září 2013 – diskutována problematika předfinancování EU-projektů – postup jednotlivých krajů velmi individuální. 94

95 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince

96 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince

97 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince

98 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince

99 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince textSÚMDSÚD 1.POŘÍZENÍ BUDOVY - vklad od ÚSC , , ,00 2.Odpisy majetku (100x100) , , , ,00 Odpis transferu (100x80 tis.) , ,00 Předpis dle odpis.plánu přísp.od ÚSC , ,00 HV , ,00

100 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince textSÚMDSÚD 1.POŘÍZENÍ BUDOVY - vklad od ÚSC , , ,00 1.2Odpisy majetku (100x100) , , , ,00 Odpis transferu (100x80 tis.) , , Nárok na prov.přísp.od ÚSC po snížení o dotaci , ,00 proúčtování nekrytého IF dle § 66 odst. 8 vyhl , ,00 NELZE PROVÉST !!!

101 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince obě varianty znamenají finančně nekrytý vlastní zdroj – 431 nebo 416 náprava v budoucnu - ??? varianta b) se zdá být vhodnější NEKOLÍSÁ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ obě varianty vyžadují komunikaci zřizovatelů a jimi zřízených PO – případné úpravy rozpočtů na rok 2013 případné změny objemu příspěvků na provoz případné změny výše odvodů z investičního fondu

102 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince „varianta c)“ – neakceptace současné právní úpravy v podobě tvorby investičního fondu pouze ve výši rozdílu odpisů a zúčtované hodnoty 403 – POŽADOVANÝ STAV PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ! nezúčtování 403 do výnosů (pokračování v rozpouštění na 401)

103 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince nezúčtování 403 do výnosů (pokračování v rozpouštění na 401) ČÚSy stanoví zejména bližší popis účetních metod a postupů účtování. Následně pak toto ustanovení obsahuje skutečnost vztahující se pouze na vybrané účetní jednotky tj. vybrané účetní jednotky postupují podle standardů vždy. České účetní standardy obsahují základní postupy účtování. Proto považujeme za významné, v souladu se zněním § 5 zákona o účetnictví, zhodnocení předmětného postupu účtování příslušnou účetní jednotkou zejména v návaznosti na ustanovení § 7 odst. 1 zákona o účetnictví (účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky) a na ustanovení § 8 odst. 2 zákona o účetnictví (účetnictví účetní jednotky je správné, jestliže účetní jednotka vede účetnictví tak, že to neodporuje tomuto zákonu a ostatním právním předpisům ani neobchází jejich účel). Výše uvedené posouzení je důležité pro použití postupu účtování obsaženého v bodu 8.3. Českého účetního standardu č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku zejména v případě sestavení účetní závěrky za účetní období roku Pokud účetní jednotka v účetním období roku 2013 nepoužije postup účtování obsažený v bodu 8.3. Českého účetního standardu č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku a předmětnou skutečnost zobrazí ve své účetní závěrce sestavené za účetní období roku 2013 jiným účetním postupem, je nezbytné, aby tuto skutečnost včetně vysvětlujících informací uvedla v příslušné části přílohy účetní závěrky.

104 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Přejeme krásné a pohodové Vánoce a do roku 2014 jenom to nejlepší… 104

105 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Děkujeme Vám za pozornost Oddělení financování obcí odboru ekonomického Krajský úřad Jihomoravského kraje Ing. Ludmila Hrachovinová Ing. Antonín Špaček, tel Ing. Jana Tomková, tel Ing. Marek Kurka, tel


Stáhnout ppt "Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2013 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu."

Podobné prezentace


Reklamy Google