Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TECHNOLOGIE STAVEB PROCESY VNITŘNÍ A DOKONČOVACÍ Ing. Miloslava Popenková, CSc. – přednášející Ing. Pavel Neumann – garant výuky, KOS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TECHNOLOGIE STAVEB PROCESY VNITŘNÍ A DOKONČOVACÍ Ing. Miloslava Popenková, CSc. – přednášející Ing. Pavel Neumann – garant výuky, KOS."— Transkript prezentace:

1

2 TECHNOLOGIE STAVEB PROCESY VNITŘNÍ A DOKONČOVACÍ Ing. Miloslava Popenková, CSc. – přednášející Ing. Pavel Neumann – garant výuky, KOS

3 2 Anotace předmětu: úvod, příčky, komíny, rozvody instalací, úpravy povrchů, podkladní a nášlapné vrstvy podlah, fasádní pláště, kotevní technika a kompletační dokončovací práce. Důraz je kladen na připravenost stavby event. podkladu, technologický postup a jakost výrobního procesu. Anglická anotace: Realization of partitions, plasters, facings, paintings, soffits, wallpapers, floors, fronts etc. The emphasize is placed on readiness of a building, resp. of a foundation, technological process, quality control, process economy and exploitation of programs for constructions planning and scheduling. PROGRAM VÝUKY TSL2

4 3 Týden Přednáška 1.úvod do problematiky, funkce procesů, přehled procesů, jakostní požadavky 2.příčky – členění, zděné příčky, technologické postupy 3.příčky – montované, TP, poruchy, BOZ, kontrola jakost 4.rozvody instalací – přehled, členění, TP, kolaudace 5.úpravy povrchů – omítky (klasické, tenkovrstvé, speciální), TP, poruchy 6.úpravy povrchů – omítky tepelně izolační, speciální, TP, poruchy 7.úpravy povrchů – sanační omítky, TP, zateplovací systémy, TP, poruchy 8.obklady vnitřní, vnější, technol. postupy, poruchy. 9.podkladní a nášlapné vrstvy podlah – členění, požadavky, (podkladní - monolitické, stěrkové, 10.podkladní a nášlapné vrstvy podlah (podkladní - ze syntetických pryskyřic, anhydritové 11.nášlapné vrstvy podlahy - dlažby, PVC, dřevěné, textilní 12.fasádní pláště – členění, TP, požadavky na jakost 13.kotvící technika

5 4

6 5

7 6

8 7

9 8

10 9

11 10 Čím se v TECHNOLOGII STAVEB L2 zabýváme U STUDENTA STAVEBNÍ FAKULTY PŘEDPOKLÁDÁME KROMĚ ZÁKLADNÍCH ZNALOSTÍ OSTATNÍCH PŘEDMĚTŮ (MATEMATIKA, FYZIKA, DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE) TAKÉ ZÁJEM O OBOR. PROTO JE POCHOPITELNOU SOUČÁSTÍ STUDIA SLEDOVÁNÍ ČI AKTIVNÍ ÚČASTNĚNÍ SE PROCESU VÝSTAVBY, ZEJMÉNA JEHO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČÁSTI, VLASTNÍ REALIZACE. 1) PROJEKTY ZE ZÁKONA ZABÝVAJÍCÍ SE ZHOTOVENÍM STAVBY, 2) DODAVATELSKOU (ZHOTOVITELSKÁ) DOKUMENTACÍ STAVBY, 3) ČASOVÝM PLÁNOVÁNÍM, 4) TECHNOLOGICKÝMI POSTUPY, 5) VEDENÍM STAVBY, TECHNICKÝM A AUTORSKÝM DOZOREM

12 11 STAVEBNĚTECHNOLOGICKÉ PROJEKTOVÁNÍ je činností zhotovitele, která koncipuje a navrhuje návrh racionální postup výstavby stavebního díla. Jeho základními úkoly je návrh prostorového členění stavebních výrobků, návrh technologického členění a časového uspořádání stavebních procesů a návrh zařízení staveniště Zatímco projektová dokumentace zachycuje výsledný stav díla, technologický postup řeší způsob, jak tohoto výsledného stavu dosáhnout. PROGRAM VÝUKY TSL2

13 12 Vstupy do realizace REALIZACE MATERIÁLY STROJE PRACOVNÍCI INFORMACE ZÁKONY, VYHLÁŠKY, ZÁVAZNÉ NORMY PROJEKTOVÁ DOKUMUNTACE SMLOUVY O DÍLO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, POVOLENÍ, OHLÁŠENÍ PŘÍPRAVA ZHOTOVITELE VNĚJŠÍ PODMÍNKY

14 13 Znalosti základních zákonů a vyhlášek STAVEBNÍ ZÁKON (č. 183/2006 Sb.) Seznámit se s celým stavebním zákonem, znát části týkající se realizace staveb ZÁKONÍK PRÁCE (č. 262/2012 Sb.) Seznámit se s celým zákoníkem práce, znát části týkající se realizace staveb OBCHODNÍ ZÁKONÍK (č. 513/1991 Sb.) Znát obchodní zákoník v části smlouvy o dílo OBČANSKÝ ZÁKONÍK (č. 40/2011 Sb.) Znát občanský zákoník v části smlouvy o dílo BEZPEČNOST PRÁCE Zákon č. 251/2005 Sb.- o inspekci práce Vyhláška č. 601/2006 Sb. - kterou se zrušuje vyhláška č. 324/1990 Sb

15 14 Vyhláška č. 324/1990 Sb. je nahrazena těmito předpisy: Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) (tímto zákonem je zřizován koordinátor bezpečnosti práce na stavbě) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (+ přílohy) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (+ přílohy) Vyhláška č. 499/2006 o dokumentaci staveb Příloha č. 4 Dokumentace bouracích prací Bezpečnost práce

16 15 Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce seznámení se s obsahem Vyhláška č. 601/2006 Sb. kterou se zrušuje vyhláška č. 324/1990 Sb. - Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Vyhláška č. 499/2006 o dokumentaci staveb (doplňuje Stavební zákon) Znalost základní zákonů a vyhlášek

17 16 Úvod – dokončovací procesy Odlišnost VDP Funkce VDP Jakost VDP Časová posloupnost VDP Vazby VDP Lhůty výstavby VDP Poruchy VDP

18 17 NORMY ZÁVAZNOST NOREM JE: -tím, že je tato závaznost (úplná či některých částí) stanovena zákonným předpisem - tím, že se k tomuto zavážeme ve smlouvě o dílo -tím, že jsme k tomu vázáni stavením povolením (opět ve vazbě na smluvní vztahy -tím, že se normou řídíme dobrovolně (např. ve vazbě na pokyny výrobce materiálu) Pozn.: viz přednášky Soudně znalecké činnosti Znalost základní vyhlášek a zákonů

19 18 HMG prací MS Project 2000

20 19 HMG prací Primavera Project Planner Power Project

21 20 ČASOPROSTOROVÝ GRAF - DETAIL


Stáhnout ppt "TECHNOLOGIE STAVEB PROCESY VNITŘNÍ A DOKONČOVACÍ Ing. Miloslava Popenková, CSc. – přednášející Ing. Pavel Neumann – garant výuky, KOS."

Podobné prezentace


Reklamy Google