Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, MARIÁNSKÉ NÁM. 2, PRAHA 1 7. PROSINCE 2015 EVROPSKÝ FOND REGIONÁLNÍHO ROZVOJE OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PRAHA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, MARIÁNSKÉ NÁM. 2, PRAHA 1 7. PROSINCE 2015 EVROPSKÝ FOND REGIONÁLNÍHO ROZVOJE OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PRAHA."— Transkript prezentace:

1 MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, MARIÁNSKÉ NÁM. 2, PRAHA 1 7. PROSINCE 2015 EVROPSKÝ FOND REGIONÁLNÍHO ROZVOJE OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

2 WWW.OPPK.CZ 2 GLOBÁLNÍ A SPECIFICKÉ CÍLE OPPK Globální cíl OPPK Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako dynamické metropole členské země EU prostřednictvím odstranění rozvojových bariér a slabin regionu, zkvalitněním městského prostředí, zlepšením dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb a rozvinutím inovačního potenciálu města Specifický cíl Zlepšení dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb Specifický cíl Zkvalitnění životního prostředí Specifický cíl Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojem a efektivním využitím jejího inovačního potenciálu Prioritní osa 3 Inovace a podnikání Prioritní osa 1 Dopravní dostupnost a ICT Prioritní osa 2 Životní prostředí

3 WWW.OPPK.CZ SPECIFICKÉ CÍLE OPPK podíl PO dle objemu podpory 12/2014 3

4 WWW.OPPK.CZ SPECIFICKÉ CÍLE OPPK podíl PO dle objemu podpory 12/2007 4

5 WWW.OPPK.CZ 5 ALOKACE OPPK Celkové zdroje Zdroje EU Národní zdroje Prioritní osa mil.€ mil.€ mld. Kč mil. € mld. Kč mil. € mld. Kč PO 1 – Dopravní dostupnost a ICT 97,82,583,22,114,60,4 PO 2 - Životní prostředí 75,41,964,11,711,30,2 PO 3 - Inovace a podnikání 103,12,790,52,412,60,3 PO 4 - Technická pomoc 6,30,25,30,11,00,1 Celkem282,67,3243,16,339,51,0

6 WWW.OPPK.CZ 6 OPPK – výzvy a projekty  V období 2008 – 2015 proběhlo celkem 15 výzev k předložení individuálních projektových žádostí  Celkem bylo předloženo 1087 individuálních projektů z toho 538 projektů MSP

7 WWW.OPPK.CZ 7 SCHVÁLENÉ PROJEKTY OPPK

8 WWW.OPPK.CZ 8 OPPK – čerpání prostředků na projekty  Schváleno k poskytnutí podpory bylo celkem 407 individuálních projektů  Smlouva uzavřena na 358 projektů v celkovém objemu 8,9 ml. Kč*  Stav čerpání OPPK k 7. 10. 2015: * Přezávazkováno + nedočerpané prostředky znovuzasmluvněné

9 WWW.OPPK.CZ 9 VÝBĚR PROJEKTŮ V OPPK  Výzva k předložení projektových žádostí –4 až 8 týdnů  Formální posouzení –4 týdny  Věcné hodnocení (expertní posouzení) –4 týdny  Analýza rizik a kontrola ex ante –6 týdnů  Výbor evropských fondů Zastupitelstva hl. m. Prahy –2 týdny  Rada hl. m. Prahy –2 týdny  Zastupitelstvo hl. m. Prahy –2 týdny  Vyhlášení výsledků – 1 týden  Příprava uzavření smlouvy –4 týdny –4 týdny  Celkem 7 – 8 měsíců

10 WWW.OPPK.CZ 10 VÝBĚR PROJEKTŮ V OPPK  Formální posouzení projektových žádostí –Kontrola formálních náležitostí a kontrola přijatelnosti projektu  Expertní (věcné) posouzení –Právní posudek z hlediska „veřejné podpory“ –Odborný (věcný) posudek –Posouzení rozpočtu projektu z hlediska cen obvyklých –Ekonomické/finanční posouzení efektivity, výhodnosti a realizovatelnosti projektu –Externí experti byli vybíráni komisí ze seznamu externích expertů, do něhož se hlásili na základě kontinuální veřejné on-line výzvy  Analýza rizik a kontrola ex-ante –Identifikace, hodnocení a zvážení rizik u projektů, které splnily minimální bodovou hranici –Kontrola způsobilých výdajů –Kontrola již uskutečněných výběrových řízení –Fyzická kontrola ex-ante u vzorku na základě provedené analýzy rizik  Výbor evropských fondů ZHMP  RHMP  ZHMP  smlouva…

11 WWW.OPPK.CZ OPPK + OPPA 2007 – 2015  Celkem 2 796 konzultovaných projektových záměrů  Míra úspěšnosti konzultovaných žádostí – 62%  250 seminářů pro žadatele  7 621 účastníků seminářů  2008 – 2014 celkem 833 tisíc návštěvníků webových stránek www.oppk.cz a www.oppa.czwww.oppk.cz www.oppa.cz  v průměru 100 tisíc návštěvníků webu každoročně  Internet jako hlavní zdroj informací 11

12 WWW.OPPK.CZ 12 PRIORITNÍ OSA 1: Dopravní dostupnost a rozvoj ICT Cíle:  Cílem této osy bylo zlepšit dostupnost dopravních a telekomunikačních služeb a veřejné dopravy.  Podporovány byly rekonstrukce tramvajových tratí a zastávek, bezbariérové přístupy do metra a výstavba cyklostezek.  Investováno bylo také do zavádění nových informačních systémů do veřejné správy, jako jsou datové schránky, elektronické informační stánky a moderní databázové systémy. Tato osa byla rozdělena do dvou oblastí podpory: Oblast podpory 1.1 – Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy Oblast podpory 1.2 – Rozvoj a dostupnost ICT služeb

13 OBLAST PODPORY 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ FOND REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

14 WWW.OPPK.CZ 14 Cíle: Zvýšit zájem obyvatel a návštěvníků Prahy o služby veřejné dopravy Posílit atraktivitu povrchové veřejné dopravy Zlepšit dopravní dostupnost vybraných lokalit veřejnou dopravou Zvýšit bezbariérovou přístupnost veřejné dopravy Podporované aktivity: Rozvoj sítě tramvajových tratí Informační systémy pro cestující Zlepšování přestupních vazeb v systému veřejné dopravy Bezbariérová přístupnost veřejné dopravy Projekty zvyšující bezpečnost provozu veřejné dopravy Výstavba cyklostezek Oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy

15 WWW.OPPK.CZ 15 Oprávnění žadatelé: Hl. m. Praha Provozovatel městské hromadné dopravy (DPP hl. m. Prahy, a.s.) Vlastníci železniční infrastruktury, stanic a zastávek (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace apod.) Celková alokace 2007 – 2013: 2 035,16 mil. Kč (79,25 mil. €) Počet výzev: 6 Výzva č. 1 – 2008 Výzva č. 8 – 2011 Výzva č. 2 – 2009 Výzva č. 9 – 2012 Výzva č. 6 – 2010Výzva č. 11 – 2014 Oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy

16 WWW.OPPK.CZ Nejčastější žadatelé 16 Celkem bylo předloženo 32 projektových žádostí, smlouva byla podepsána s 23 žadateli. Zdroj: Monit7+, k datu 30.11.2015 Oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy

17 WWW.OPPK.CZ 17 Oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy – rekonstrukce tramvajových tratí Zdroj: Monit7+, k datu 30.11.2015 mapové podklady Mapy.cz 1.Podbaba - ČD Podbaba 2.Evropská II 3.Evropská 4.Střešovická – Na Petřinách 5.Bělohorská 6.Plzeňská II 7.Radlická 8.Podolské nábřeží 9.Myslíkova 10. Průběžná – Švehlova 11. Poděbradská 12. Střelničná – Klapkova (vč. smyčky Březiněveská) 13. Střelničná (vč. smyčky Ďáblická)

18 WWW.OPPK.CZ 18 UKÁZKY VÝSLEDKŮ V PRIORITNÍ OSE 1, oblasti podpory 1.1 TT Plzeňská TT Podbaba Výtah ve stanici metra Chodov

19 WWW.OPPK.CZ 19 PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ V PRIORITNÍ OSE 1, oblasti podpory 1.1 Typ indikátoruNázev indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota 2015 Dosažená hodnota 37.32.31 Výstup Délka nové tramvajové trati - celkem km11,29 37.32.32 Výstup Délka modernizované tramvajové trati - celkem km823,60 61.01.11 Výstup Délka nově vybudovaných cyklostezek - celkem km2,58,54 podpořeno bylo celkem 23 projektů podporujících dopravu a dopr. infrastruktury modernizovány tramvajové tratě: Radlická (3,4 km), Poděbradská (1,8 km), Evropská (2,2 km), Bělohorská (2,86 km), Plzeňská (7,6 km), Střešovická, Podbaba, Myslíkova, Podbaba, Podolské nábřeží (2,92 km) vytvořeny cyklostezky: Malá Chuchle-Lahovice (1,14 km), Rokytka (3,15 km), Záběhlice – vodní nádrž Hostivař (0,79 km), Kačerov-Spořilov-Záběhlice (1,95 km), Malá Chuchle – Barandovský most (1,51 km)

20 OBLAST PODPORY 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ FOND REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

21 WWW.OPPK.CZ 21 Cíle: Zvýšit efektivitu veřejné správy a služeb pro veřejnost (e-Government) Zvýšit nabídku progresivních a cenově dostupných služeb a aplikací ICT pro občany Podpořit přenos nových technologií a jejich osvojování Podpořit rozvoj sítí vysokorychlostního připojení domácností, MSP a veřejných prostranství Podporované aktivity: Rozvoj telekomunikačních sítí pro pevný i mobilní vysokorychlostní přístup (zejména projekty zaměřené na metropolitní a místní sítě, zřizování přípojek do objektů, včetně zřizování veřejných internetových terminálů) Rozvoj e-služeb městské správy (e-Government), jejich dostupnosti i využívání Projekty zaměřené na stimulaci využívání internetových služeb Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb

22 WWW.OPPK.CZ 22 Oprávnění žadatelé: Hl. m. Praha Městské části hl. m. Prahy Nestátní neziskové organizace Nejčastější žadatelé: Městské části hl. m. Prahy Hl. m. Praha Počet výzev: 4 (typ kolové) Výzva č. 1 - 2008 Výzva č. 2 – 2009 Výzva č. 8 – 2011 Výzva č. 13 - 2014 Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb

23 WWW.OPPK.CZ Nejčastější žadatelé 23 Celkem bylo předloženo 69 projektových žádostí, smlouva byla podepsána s 18 žadateli. Zdroj: Monit7+, k datu 30.11.2015 Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb

24 WWW.OPPK.CZ Počet projektů v MČ 24 Zdroj: Monit7+, k datu 30.11.2015 mapové podklady ArcČR 500 Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb

25 WWW.OPPK.CZ Revize 2013 – snížení finančního rámce oblasti 1.2 Úspěšnost předložených projektů v oblasti 1.2 činí cca 26 % zejména z důvodu překládání nekvalitních projektů a často projekty nesplňovaly definované cíle. Dále je zde i velký podíl nedokončených nebo stažených projektů žadatelem. Celková alokace před revizí 279,6* mil. Kč (10,3 mil. €) Celková alokace po revizi 124,8* mil. Kč (4,6 mil. €) Zasmluvněno 106,3* mil. Kč (3,9 mil. €) Proplaceno vč. záloh100,0* mil. Kč (3,7 mil. €) *Použitý kurz: 27,208 25 Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Alokace

26 WWW.OPPK.CZ Název projektu Digitalizace a ukládání dat v Praze 12 Příjemce: Městská část Praha 12 Rozpočet projektu: 9,1 mil. Kč Dotace: 8,2 mil. Kč 26 UKÁZKY VÝSLEDKŮ V PRIORITNÍ OSE 1, oblasti podpory 1.2

27 WWW.OPPK.CZ 27 Základním cílem projektu bylo zvýšení úrovně elektronizace úřadu následujícími prostředky: elektronizace oběhu dokumentů rozšíření stávajícího IS spisové služby rozšíření stávajícího HW elektronizace agendy úřední desky UKÁZKY VÝSLEDKŮ V PRIORITNÍ OSE 1, oblasti podpory 1.2

28 WWW.OPPK.CZ 28 UKÁZKY VÝSLEDKŮ V PRIORITNÍ OSE 1, oblasti podpory 1.2

29 WWW.OPPK.CZ 29 PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ V PRIORITNÍ OSE 1, oblasti podpory 1.2 Typ indikátoruNázev indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota 2015 Dosažená hodnota 15.21.06 Výsledek Počet elektronických podání k městské správě počet400004277 15.35.11 Výstup Počet nových plně elektrizovaných agend veřejné správy počet2221 17.09.00 Výstup Vybudovaná místa veřejného přístupu k internetu počet20*15* počet elektronických podání k městské správě - závazky ze smluv jsou cca 70000 počet nových plně elektrizovaných agend veřejné správy – závazky ze smluv jsou 36 celkem bylo podpořeno 18 projektů na ICT, z toho bylo 8 již zrealizováno (např. oblasti interakt. úřední deska, elektronizace agend úřadu MČ, digitalizace dat) atd. ŘO předpokládá s ohledem na závazky z uzavřených smluv, že indikátory budou naplněny

30 WWW.OPPK.CZ Cíle:  Cílem této osy bylo zkvalitnit životní prostředí v Praze, obnovovat rekreační zóny, parky, rekultivovat nevyužívané nebo zničené plochy, stavět dětská hřiště a sportoviště nebo obnovovat vodní plochy.  U veřejně přístupných objektů byly podporovány také investice do obnovitelných zdrojů energie, jako jsou tepelná čerpadla či solární panely. Tato osa byla rozdělena do dvou oblastí podpory: Oblast podpory 2.1 – Revitalizace a ochrana území Oblast podpory 2.2 – Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů 30 PRIORITNÍ OSA 2: Životní prostředí

31 OBLAST PODPORY 2.1 Revitalizace a ochrana území PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ FOND REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

32 WWW.OPPK.CZ Cíle: Revitalizace opuštěných, poškozených nebo nevhodně využívaných ploch typu „brownfields“ Revitalizace veřejných prostranství v obytných územích V rámci revitalizace ploch obnova i nevyužívaných, historicky cenných objektů Snížení tlaku na výstavbu nových objektů v přírodně nebo historicky cenných lokalitách a v jejich blízkosti Protipovodňová ochrana území Snížení hlukové zátěže 32 Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území

33 WWW.OPPK.CZ Podporované aktivity: Revitalizace ploch s ekologickou zátěží Regenerace veřejných prostranství v obytných územích Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch (parky aj.) Obnova nevyužívaných historicky cenných objektů a areálů Výstavba protihlukových zdí a protihlukových pásů zeleně Celková alokace 2007 – 2013: 1 485,30 mil. Kč (56,37 mil. €) Počet výzev: 7 Výzva č. 1 – 2008 Výzva č. 13 – 2014 Výzva č. 2 – 2009 Výzva č. 14 – 2015 Výzva č. 7 – 2010 Výzva č. 15 – 2015 Výzva č. 10 – 2012 33 Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území

34 WWW.OPPK.CZ Oprávnění žadatelé: Hl. m. Praha Městské části hl. m. Prahy Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy Nestátní neziskové organizace Nejčastější žadatelé: Městské části hl. m. Prahy Nestátní neziskové organizace 34 Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území

35 WWW.OPPK.CZ Nejčastější žadatelé 35 Celkem bylo předloženo 204 projektových žádostí, smlouva byla podepsána s 84 žadateli. Zdroj: Monit7+, k datu 30.11.2015 Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území

36 WWW.OPPK.CZ 36 Počet projektů v MČ (příjemce je MČ) Zdroj: Monit7+, k datu 30.11.2015 mapové podklady ArcČR 500 Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území

37 WWW.OPPK.CZ 37 Počet projektů v MČ (příjemce je jiný subjekt – NNO, Hl. m. Praha) Zdroj: Monit7+, k datu 30.11.2015 mapové podklady ArcČR 500 Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území

38 WWW.OPPK.CZ Celkový počet projektů v MČ (všichni příjemci) 38 Zdroj: Monit7+, k datu 30.11.2015 mapové podklady ArcČR 500 Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území

39 WWW.OPPK.CZ Celkový počet projektů v MČ a struktura příjemců 39 Zdroj: Monit7+, k datu 30.11.2015 mapové podklady ArcČR 500 Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území

40 WWW.OPPK.CZ 40 UKÁZKY VÝSLEDKŮ V PRIORITNÍ OSE 2, oblasti podpory 2.1 Rekreační a kondiční areál na Praze 12 Břevnovský klášter - zpřístupnění klášterní zahrady

41 WWW.OPPK.CZ 41 PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ V PRIORITNÍ OSE 2, oblasti podpory 2.1 Typ indikátoruNázev indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota 2015 Dosažená hodnota 33.21.10 Výstup Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem ha87126,49 37.42.00 Výstup Délka protihlukových zdí a protihlukových pásů zeleně m1234*650* 25.03.00 Výstup Celková délka revitalizovaného toku m4978*3321*  postaveno přes 650 metrů protihlukových zdí, revitalizováno přes 3000 metrů vodních toků, počet návštěvníků regener. a revit. území přes 1,2 mil. atd.  aktivity např. revitalizace parku, zahrady, vodního toku, stavba víceúčelových dětských hřišť  u většiny indikátorů PO2 není problém s naplňováním cílových hodnot (většina indikátorů již naplnila cílovou hodnotu nebo se k naplnění přibližuje)

42 OBLAST PODPORY 2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ FOND REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

43 WWW.OPPK.CZ Cíle: Snížit energetickou a materiálovou náročnost provozu města Zvýšit využívání obnovitelných (ekologicky příznivějších) zdrojů energie, zejména ve snaze redukovat znečištění ovzduší a ušetřit primární zdroje energie i surovin Podporované aktivity: Realizace energetických úspor v kombinaci s využitím obnovitelných zdrojů energie Realizace obnovitelných zdrojů energie 43 Oblast podpory 2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů

44 WWW.OPPK.CZ Oprávnění žadatelé: Hl. m. Praha Městské části hl. m. Prahy Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy Nestátní neziskové organizace Nejčastější žadatelé: Městské části hl. m. Prahy Organizace zřízené hl. m. Prahou Celková alokace 2007 – 2013: 197,94 mil. Kč (7,75 mil. €) Počet výzev: 2 Výzva č. 1 – 2008 Výzva č. 2 – 2009 44 Oblast podpory 2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů

45 WWW.OPPK.CZ Nejčastější žadatelé 45 Celkem bylo předloženo 21 projektových žádostí, smlouva byla podepsána s 12 žadateli. Zdroj: Monit7+, k datu 30.11.2015 Oblast podpory 2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů

46 WWW.OPPK.CZ Projekty byly realizovány v období leden 2009 – květen 2011. V rámci projektů došlo u objektů (MŠ, ZŠ, veřejně přístupné budovy – kulturní centra, budovy úřadů MČ) nejčastěji k instalaci fotovoltaických systémů, tepelných čerpadel nebo také např. k zastřešení budovy ozeleněnou vegetační střechou. V souvislosti s instalací OZE byla velmi často realizována i komplexní rekonstrukce objektu. 46 Oblast podpory 2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů

47 WWW.OPPK.CZ Celkový počet projektů v MČ (všichni příjemci) 47 Zdroj: Monit7+, k datu 30.11.2015 mapové podklady ArcČR 500 Oblast podpory 2.2

48 WWW.OPPK.CZ Celkový počet projektů v MČ – oblasti podpory 1.2, 2.1, 2.2 (příjemce je MČ) 48 Zdroj: Monit7+, k datu 30.11.2015 mapové podklady ArcČR 500 Oblast podpory 2.2

49 WWW.OPPK.CZ 49 UKÁZKY VÝSLEDKŮ V PRIORITNÍ OSE 2, oblasti podpory 2.2 Sluneční škola ZŠ K Milíčovu Žofín – tepelné čerpadlo

50 WWW.OPPK.CZ 50 PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ V PRIORITNÍ OSE 2, oblasti podpory 2.2 Typ indikátoruNázev indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota 2015 Dosažená hodnota 36.03.00 Výstup Zvýšení kapacit na výrobu energie z obnovitelných zdrojů MW0,60,84 36.05.00 Výstup Počet nových či modernizovaných tepelných čerpadel počet52*58* 36.06.00 Výstup Počet objektů využívající OZEpočet17*  zatepleno 12 objektů s ekologickým vytápěním, nová/modernizovaná tep.čerpadla a solární systémy 58 atd.  aktivity: snížení energetické náročnosti budovy, energetická opatření, využití energetických zdrojů energie, fotovoltaické panely, tepelná čerpadla,

51 WWW.OPPK.CZ Cíle:  Cílem prioritní osy 3 je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojem a efektivním využitím jejího inovačního potenciálu.  Naplnění tohoto cíle upevňuje pozici regionu jako pólu rozvoje a centra ekonomiky celého státu. Tato osa byla rozdělena do tří oblastí podpory: ● 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí ● 3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí ● 3.3 Rozvoj malých a středních podniků 51 PRIORITNÍ OSA 3: Inovace a podnikání

52 OBLAST PODPORY 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ FOND REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

53 WWW.OPPK.CZ Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 53 Finanční alokace Celková alokace: 2,1 mld. Kč* (79,6 mil. EUR) Proplaceno: 1,7 mld. Kč* (65,2 mil. EUR) * Kurz 27,208 Data z Monit7 k 30. 11. 2015 Počet výzev: 6 Výzva č. 1 2008 Výzva č. 2 a 4 2009 Výzva č. 8 2011 Výzva č. 11 2012 Výzva č. 14 2014

54 WWW.OPPK.CZ Specifické cíle:  zdokonalit inovační infrastrukturu na území města, umožňující vyšší využití potenciálu výzkumu a vývoje,  posílit spolupráci mezi základnou výzkumu a vývoje a ostatními (uživatelskými) subjekty na území města,  zlepšení praktické aplikace výzkumu a vývoje v přímé vazbě na MSP  přispět k realizaci Regionální inovační strategie pro Prahu (BRIS) 54 Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí

55 WWW.OPPK.CZ  investiční aktivity spojené se vznikem nových a rozvoj stávajících inovačních jednotek s přímou účastí organizací výzkumu a vývoje, rozvoj infrastruktury pro VaV (technologické a vědecké parky, podnikatelské inkubátory, centra excelence, inovační centra);  pořízení / modernizace přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj, inovace;  klastry založené na spolupráci členských organizací ve více oblastech – např. společný nákup a využívání testovacích, měřících a laboratorních zařízení;  vytváření sítí organizací vědy a výzkumu, podnikatelských firem a dalších subjektu (neziskový a veřejný sektor); společné projekty realizované v těchto sítích s významným inovačním charakterem;  Rozvoj informačních, poradenských a výzkumných center a vzdělávacích aktivit zaměřených na informace z oblasti výzkumu a vývoje, nové technologie, jejich výzkum a transfer  podpora vzniku spin-off firem v progresivních odvětvích;  rozvoj výzkumných kapacit MSP, činnosti MSP v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 55 Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí - Aktivity

56 WWW.OPPK.CZ Oprávnění žadatelé:  Organizace výzkumu a vývoje (vysoké školy, Akademie věd ČR, výzkumné ústavy apod.)  Podnikatelské subjekty (zejména malé a střední podniky, vyjma akciových společností s listinnými akciemi na majitele)  Nestátní neziskové organizace  Profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory apod.) Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 56

57 WWW.OPPK.CZ Data z Monit7 ze dne 30.11.2015 Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí Celkem bylo předloženo 201 projektových žádostí, podpořeno bylo celkem 76 projektů 57

58 WWW.OPPK.CZ Příklad podpořeného projektu Název projektu: Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle Rozpočet projektu: 70 mil. Kč Dotace: 63 mil. Kč (z toho 59,5 mil. ERDF) Popis projektu Vytvoření inovačního centra polymerních materiálů a technologií prostřednictvím rekonstrukce a modernizace části objektu v sídle ÚMCH a nákup doplňujícího přístrojového a technického vybavení. 58 UKÁZKY VÝSLEDKŮ V PRIORITNÍ OSE 3, oblasti podpory 3.1

59 WWW.OPPK.CZ Rekonstrukce 920 m 2 - laboratoře Zdroj: ÚMCH AV, v.v.i. 59 UKÁZKY VÝSLEDKŮ V PRIORITNÍ OSE 3, oblasti podpory 3.1

60 WWW.OPPK.CZ Laboratoř po rekonstrukci Zdroj: ÚMCH AV, v.v.i. 60 UKÁZKY VÝSLEDKŮ V PRIORITNÍ OSE 3, oblasti podpory 3.1

61 WWW.OPPK.CZ Vstřikovací lis Laditelný femtosekundový laserový systém Rheometr Pořízení 10 vědeckých přístrojů Zdroj: ÚMCH AV ČR, v.v.i. 61 UKÁZKY VÝSLEDKŮ V PRIORITNÍ OSE 3, oblasti podpory 3.1

62 WWW.OPPK.CZ 62 PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ V PRIORITNÍ OSE 3, oblasti podpory 3.1 Typ indikátoruNázev indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota 2015 Dosažená hodnota 11.05.11 Výstup Zrekonstruované, rozšířené a nově vybudované kapacity – pro výzkum a vývoj m260008673,08 11.03.00 Výsledek Počet nově vytvořených pracovních míst VaV počet8593,35 11.02.00 Výstup Počet projektů na kooperaci mezi podniky a výzk. institucemi počet1521 38.32.00 Výstup Počet nakoupených strojů a technologií počet600*461*  vytvořeno 93 pracovních míst ve VV, zrekonstruováno/rozšířeno přes 8500 m2 prostor pro VV, vytvořeno/inovováno 52 produktů, vytvořeno 13 licencí/patentů/know-how v souvislosti s realizovanými projekty.

63 OBLAST PODPORY 3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ FOND REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

64 WWW.OPPK.CZ Oblast podpory 3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí Finanční alokace Celková alokace: 48,9 mil. Kč* ( 1,8 mil. EUR) Proplaceno: 49,4 mil. Kč* (1,8 mil. EUR) * Kurz 27,208 Data z Monit7 k 30. 11. 2015 Počet výzev: 2 Výzva č. 1 2008 Výzva č. 2 2009 2012 - Přesun zbývajících finančních prostředků z oblasti podpory 3.2 (nízká úspěšnost projektů a nízký zájem = nasycenost trhu) 64

65 WWW.OPPK.CZ 65 Cíle: Cílem oblasti bylo zlepšit a rozšířit nabídku služeb pro podporu podnikání, dlouhodobě stabilizovat a dále zlepšovat atraktivní podnikatelské prostředí města. Podporované aktivity: rozvoj informačních, poradenských center a dalších aktivit zaměřených na podporu podnikání, zejm. v oblasti inovačních procesů, transferu technologií apod. rozvoj služeb zaměřených na podporu vyhledávání vhodných komerčně využitelných výstupů VaV rozvoj nových informačních a komunikačních služeb v oblasti cestovního ruchu. Cíle: Cílem oblasti bylo zlepšit a rozšířit nabídku služeb pro podporu podnikání, dlouhodobě stabilizovat a dále zlepšovat atraktivní podnikatelské prostředí města. Podporované aktivity: rozvoj informačních, poradenských center a dalších aktivit zaměřených na podporu podnikání, zejm. v oblasti inovačních procesů, transferu technologií apod. rozvoj služeb zaměřených na podporu vyhledávání vhodných komerčně využitelných výstupů VaV rozvoj nových informačních a komunikačních služeb v oblasti cestovního ruchu. Oblast podpory 3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí

66 WWW.OPPK.CZ Oprávnění žadatelé: Hl. m. Praha městské části hl. m. Prahy organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory apod.), nestátní neziskové organizace. Nejčastější žadatelé:  nestátní neziskové organizace  městské části 66 Oblast podpory 3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí

67 OBLAST PODPORY 3.3 Rozvoj malých a středních podniků PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ FOND REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

68 WWW.OPPK.CZ 68 Cíle: Cílem oblasti podpory 3.3 je zvýšení atraktivnosti podnikání v oblasti zejména, zpracovatelského průmyslu, zdravotní péče, vývoje ICT apod. Podporované aktivity: vybrané činnosti v rámci klasifikace ekonomických činností (CZ – NACE) Projekty musí obsahovat výrazný inovační přínos v oblasti inovace technologie, produktu, služeb nebo využití IT. Jedinými příjemci podpory jsou v této oblasti malí a střední podnikatelé. Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků

69 WWW.OPPK.CZ Na podporu rozvoje malých a středních podniků bylo určeno po schválení revize č. 6 přibližně 8,5 % celkových prostředků OPPK, tj. 24,32 mil. €. Podpora v režimu de – minimis (výjimka 5. výzva „český přechodný rámec“ 500 tis. EUR) Vyhlášené výzvy: 5  1. výzva: 2008, 70 mil., 84 žádostí  2. výzva: 2009, alokace 150 mil. Kč, 116 žádostí  5. výzva: 2010, alokace 250 mil. Kč, 150 žádostí  12. výzva: 2012, alokace 263 mil. (původně 100 mil. Kč), 133 žádostí  15. výzva: 2015, alokace 50 mil., 55 žádostí 69 Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků

70 WWW.OPPK.CZ Podporované činnosti CZ-NACE - výzva č. 1, 2, 5 10,11,13 – 18, 20-33 Zpracovatelský průmysl (vyjma 11.01, 20.51, 25.4, 30.3, 30.4) 37 Činnosti související s odpadními vodami 38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu vy užití 39 Sanace a jiné činnosti souvisejíc í s odpady 43 Specializované stavební činnosti 55 – 56 Ubytování a stravování (vyjma 55.9, s výjimkou stánkového prodeje a mobilních zařízení) 59 Činnosti v oblasti filmů a videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti (vyjma pornografických nahrávek) 61 Telekomunikační činnosti 62 Činnosti v oblasti informačních technologií 63.1 Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály 70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení 72 Výzkum a vývoj 74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 75 Veterinární činnosti 79 Činnost cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti 80 Bezpečnostní a pátrací činnosti 81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny 86 Zdravotní péče 87 Pobytové služby sociální péče 88 Ambulantní nebo terénní sociální služby 90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti 91 Činnosti knihoven, archívů, muzeí a jiných kulturních zařízení 93.1 Sportovní činnosti 96 Poskytování ostatních osobních služeb (vyjma 96.09) 70 Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků

71 WWW.OPPK.CZ Úspěšní žadatelé dle činnosti CZ-NACE výzva č. 1, 2, 5 71 Data z Monit7 ze dne 30.11.2015 Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků

72 WWW.OPPK.CZ Podporované činnosti CZ-NACE - výzva č. 12 10,11,14 – 18, 20-32Zpracovatelský průmysl (vyjma 11.01, 16, 20.51, 25, 30.3, 30.4,.) 38Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití 39Sanace a jiné činnosti související s odpady 43Specializované stavební činnosti 59Činnosti v oblasti filmů a videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti (vyjma pornografických nahrávek) 62Činnosti v oblasti informačních technologií 72Výzkum a vývoj 74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 75Veterinární činnosti 81Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny 86Zdravotní péče 72 Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků

73 WWW.OPPK.CZ Podporované činnosti CZ-NACE - výzva č. 15 10,11,14 – 18, 20-32Zpracovatelský průmysl (vyjma 11.01, 16, 20.51, 25, 30.3, 30.4,.) 43Specializované stavební činnosti 59Činnosti v oblasti filmů a videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti (vyjma pornografických nahrávek) 72Výzkum a vývoj 74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 75Veterinární činnosti 86Zdravotní péče 73 Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků

74 WWW.OPPK.CZ Úspěšní žadatelé dle činnosti CZ-NACE výzva č.12 a 15 74 Data z Monit7 ze dne 30.11.2015 Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků

75 WWW.OPPK.CZ Úspěšní žadatelé celkem za oblast podpory 3.3 75 Předloženo 538 projektů Smlouva podepsána s 149 žadateli Data z Monit7 ze dne 30.11.2015 Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků

76 WWW.OPPK.CZ 76 Příjemce: Urologická ambulance, s.r.o. „Centrum pro inkontinentní pacienty“ Způsobilé výdaje 5 223 617 Kč Dotace 4 178 893,60 Kč Popis projektu: Bylo vytvořeno unikátní specializované zdravotnické ambulantní zařízení zaměřené a plně vybavené pro komplexní diagnostiku a následnou terapii pacientů trpících inkontinencí a dysfunkcí pánevního dna. foto OPPK ze dne 31. 3. 2015 UKÁZKY VÝSLEDKŮ V PRIORITNÍ OSE 3, oblasti podpory 3.3

77 WWW.OPPK.CZ 77 „Modernizace zařízení a IS LA composite s.r.o.“ Způsobilé výdaje: 7 116 000,- Kč Dotace: 3 059 879,16 Kč Popis projektu: V rámci předloženého projektu byl pořízen nový informační systém, kompresor pro přetlakování autoklávu a CNC obráběcí centrum. Společnost LA composite, s.r.o. se specializuje na vývoj, návrh a výrobu výrobků z kompozitních materiálů především pro letecký průmysl. foto OPPK ze dne 23. 11. 2015 UKÁZKY VÝSLEDKŮ V PRIORITNÍ OSE 3, oblasti podpory 3.3

78 WWW.OPPK.CZ 78 PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ V PRIORITNÍ OSE 3, oblasti podpory 3.2 a 3.3 Typ indikátoruNázev indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota 2015 Dosažená hodnota 11.05.13 Výstup Plocha nových nebo modernizovaných kapacit - ostatní m290008956,33 07.01.00 Počet nově vytvořených pracovních míst - celkem počet26580 07.02.00 Výstup Počet nově vytvořených PM pro znevýhodněné skupiny počet5537 38.32.00 Počet nakoupených strojů a technologií počet656597  podpořeno 154 vytvořeno 80 nových pracovních míst  podpořeno 28 projektů MSP zaměřených na oblast ICT

79 WWW.OPPK.CZ TECHNICKÁ POMOC OPPK ROZPOČET PROJEKTU 2008 – 2010  76,18 mil. Kč ROZPOČET PROJEKTU 2011 – 2015  142,42 mil. Kč DOBA REALIZACE PROJEKTU  1. Projekt OPPK – 36 měsíců, tj. od 1.1.2008 – 31.12.2010  2. Projekt OPPK – 60 měsíců, tj. od 1. 1. 2011 – 31. 12. 2015

80 WWW.OPPK.CZ Čerpání TA – 1. projekt 2008 – 2010 1. Projekt TA OPPK – vyčerpáno 48,96 mil. Kč

81 WWW.OPPK.CZ Čerpání TA – 2. projekt 2011 – 2015 2. Projekt TA OPPK – zatím vyčerpáno 103,85 mil Kč

82 WWW.OPPK.CZ Čerpání technické pomoci OPPK Z technické pomoci byly hrazeny následující aktivity:  Expertní posudky projektů v rámci 1. až 15 výzvy  Platy a vzdělávání zaměstnanců  MSSF – Monit7+, MSSF – Benefit7 – provozní podpora, konzultace, správa a optimalizace systémů  Publicita projektu  Evaluace, analýzy  VZ – výuka jazyka, právní služby, tlumočení a překlady, externí služby, atd.

83 DĚKUJEME ZA POZORNOST Magistrát hl. m. Prahy Jungmannova 29/35 111 21 Praha 1 WWW.OPPK.CZ


Stáhnout ppt "MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, MARIÁNSKÉ NÁM. 2, PRAHA 1 7. PROSINCE 2015 EVROPSKÝ FOND REGIONÁLNÍHO ROZVOJE OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PRAHA."

Podobné prezentace


Reklamy Google