Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Červený kohout 2008 - České Budějovice PRAKTICKÉ POZNATKY ZE ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN VZNIKU POŽÁRŮ VE VAZBĚ NA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB A TECHNOLOGIÍ Ing. Vlasta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Červený kohout 2008 - České Budějovice PRAKTICKÉ POZNATKY ZE ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN VZNIKU POŽÁRŮ VE VAZBĚ NA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB A TECHNOLOGIÍ Ing. Vlasta."— Transkript prezentace:

1 Červený kohout České Budějovice PRAKTICKÉ POZNATKY ZE ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN VZNIKU POŽÁRŮ VE VAZBĚ NA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB A TECHNOLOGIÍ Ing. Vlasta Charvátová MV-GŘ HZS ČR Technický ústav požární ochrany

2 Červený kohout České Budějovice Požáry výrobních podniků následkem: Porušení zákonů a vyhlášek souvisejících s požární bezpečností: - zákon č. 133/1985 Sb. - zákon č. 50/ - vyhláška MV č. 246/ vyhláška MV č. 87/2000 Následky technických závad a nedbalostního jednání

3 Červený kohout České Budějovice Nedůsledně vypracované provozní řády z hlediska údržby zařízení nebo jejich nedodržování, závady na technologiích Využívání starých výrobních prostor (vysloužilé textilní továrny) pro nové výrobní projekty: - nové technologie ve starých prostorách - rekonstrukce starých prostor za provozu - nedůsledné čištění starých provozů (textilní prach)

4 Červený kohout České Budějovice Technologie 1.Požár impakčního odlučovače vláknitých částic (textilní závod Jeseník): Princip provozu: textilie o šířce 2 až 3 m pomocí hořáku „opalována“ po celé ploše, žhavé prachové částice odsávány vzduchotechnikou přes mokrý impakční odlučovač, kde jsou zachyceny na vodní náplni, vyčištěný vzduch následně odchází komínovým tělesem. Závady: Provozní řád - pravidelná údržba: nebylo zahrnuto čištění komínu (odtahu) Konstrukce – komín (odtah) z polypropylenu

5 Červený kohout České Budějovice Vysvětlení: Účinnost odlučovacího zařízení byla nastavena na minimálně 98%, tj. za 1 rok provozu zařízení bez čištění a kontrol/seřizování jeho účinnosti pravděpodobně docházelo k tvorbě úsad v množství nebezpečném pro vznícení/zapálení za vhodných podmínek. Vlastnosti polypropylenu (konstrukční materiál kouřovodu odvádějícího přečištěné spaliny): Teplota vzplanutí (FIT): (350 – 370) °C Teplota vznícení (SIT): (390 – 410) °C Teploty vznícení požehovaných materiálů : Bavlna: 450 ° Len: 260 ° PES: ( ) °C Viskóza: 440 °C PA: 575 °C Teploty žhavých/hořících částic požehovaných materiálů proniklých do komínu mohly být vyšší než jejich teploty vznícení a tudíž dostatečné pro vznícení/zapálení vrstvy usazených hořlavých částic a následné zapálení polypropylenového kouřovodu.

6 Červený kohout České Budějovice 2.Požár textilního závodu, resp. apretační linky (okres Šumperk) Příčina vzniku požáru: Od elektrického oblouku po vrstvách prachu v lince se požár dostal ventilačním zařízením vzduchotechniky na střechu objektu, kde zapálil střešní krytinu (ONDULINE) a dále se rozšířil po střeše na další objekty (haly).

7 Červený kohout České Budějovice Odsávací podzemní kanál Obvodová zeď Linka ELITEX Svorkovnice top. těles manipulačn í šachta Střecha budovy

8 Červený kohout České Budějovice Linka ELITEX – stáří 20 let, 3-směnný provoz vč. So a Ne Na elektricky dosušovacích (fixačních) polích linky nedošlo ke zkratu čtyřžílových napájecích kabelů vyhřívání – izolace zvnějšku nepoškozené řez provedený v lab. silikonová izolace poškozené Cu-jádro (skelná tkanina) degradovaná z (koroze, ztráta mat.) vnitřní strany

9 Červený kohout České Budějovice Vlivem dlouhodobě působících agresivních účinků (teplo, vodní pára s apretačnímí prostředky) – úbytek a oxidace Cu jader jednotlivých vodičů Snížení hodnoty proudového zatížení – intenzivní zahřívání – při přerušení Cu jader vodičů - vznik elektrického oblouku (cca 3000 °C) a zapálení vrstvy prachu Vrstva prachu

10 Červený kohout České Budějovice Neodstraněná závada: Platná Zpráva o revizi elektrického zařízení konstatovala elektrické rozvody a součásti na lince ELITEX bez závad. Čištění linky se provádělo podle potřeby, deník stroje shořel. Při čištění linky bylo určitě patrné poškození silových napájecích vodičů!

11 Červený kohout České Budějovice Využívání starých výrobních prostor pro nové výrobní projekty, nové technologie ve starých prostorách, rekonstrukce starých prostor za provozu, nedůsledné čištění starých provozů 1.Požár v bývalém textilním závodě (Liberec) Základní poznatky: - Požár trojlodní výrobní haly, škoda cca 100 mil. Kč - Složité majetkoprávní vztahy (několik majitelů a nájemců), - Různé výrobní provozy, - Prostory jednotlivých provozovatelů v hale nebyly odděleny, na jednotlivé požární úseky = celá výrobní hala byla 1PÚ, - Došlo ke změnám užívání bez schválení ve stavebním řízení, - Strojní výroba – velmi drahé výrobní stroje

12 Červený kohout České Budějovice Trojlodní výrobní hala (býv. textilka) po požáru

13 Červený kohout České Budějovice Příčina vzniku požáru: Kriminalistické ohnisko lokalizováno pouze dle svědeckých výpovědí v půdním prostoru prostřední lodě tovární haly, kde se nacházelo větší množství textilního prachu a další hořlavý materiál (dřevěné latě). Vyloučena příčina od závady na elektroinstalaci, statické elektřiny a povětrnostních jevů. Nelze vyloučit nedbalostní jednání a úmyslné zapálení.

14 Červený kohout České Budějovice 2.Požár textilního závodu (Jičínsko) Základní poznatky: Požár výrobní haly (40 x 80) m, škoda cca 250 mil. Kč Nová technologie textilní výroby ve starých budovách Rekonstrukce za chodu výroby Nedůsledné dodržování požárně bezpečnostních předpisů

15 Červený kohout České Budějovice Výrobní hala (textilka) po požáru

16 Červený kohout České Budějovice Příčina vzniku požáru Zapálení usazeného textilního (bavlněného) prachu okujemi při řezání železných konstrukcí – rekonstrukční práce

17 Červený kohout České Budějovice Svařování Porušení vyhlášky MV č. 87/2000 Sb. Nedostatečně vypracované nebo chybějící příkazy ke svařování Nedodržování příkazů ke svařování Příklady velkých požárů: Požár ve výrobním podniku (Břeclav) při opravě střechy Požár v montážním závodě na výrobu kuchyňského nábytku (Příbramsko) Požár v podniku na výrobu součástek pro automobilový průmysl - dříve textilní závod –(Pelhřimovsko)

18 Červený kohout České Budějovice Závěr: Fenomén současné doby Snaha po rychlém zisku Podcenění požárního nebezpečí


Stáhnout ppt "Červený kohout 2008 - České Budějovice PRAKTICKÉ POZNATKY ZE ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN VZNIKU POŽÁRŮ VE VAZBĚ NA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB A TECHNOLOGIÍ Ing. Vlasta."

Podobné prezentace


Reklamy Google