Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Červený kohout 2008 - České Budějovice PRAKTICKÉ POZNATKY ZE ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN VZNIKU POŽÁRŮ VE VAZBĚ NA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB A TECHNOLOGIÍ Ing. Vlasta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Červený kohout 2008 - České Budějovice PRAKTICKÉ POZNATKY ZE ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN VZNIKU POŽÁRŮ VE VAZBĚ NA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB A TECHNOLOGIÍ Ing. Vlasta."— Transkript prezentace:

1 Červený kohout 2008 - České Budějovice PRAKTICKÉ POZNATKY ZE ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN VZNIKU POŽÁRŮ VE VAZBĚ NA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB A TECHNOLOGIÍ Ing. Vlasta Charvátová MV-GŘ HZS ČR Technický ústav požární ochrany

2 Červený kohout 2008 - České Budějovice Požáry výrobních podniků následkem: Porušení zákonů a vyhlášek souvisejících s požární bezpečností: - zákon č. 133/1985 Sb. - zákon č. 50/ - vyhláška MV č. 246/2001 - vyhláška MV č. 87/2000 Následky technických závad a nedbalostního jednání

3 Červený kohout 2008 - České Budějovice Nedůsledně vypracované provozní řády z hlediska údržby zařízení nebo jejich nedodržování, závady na technologiích Využívání starých výrobních prostor (vysloužilé textilní továrny) pro nové výrobní projekty: - nové technologie ve starých prostorách - rekonstrukce starých prostor za provozu - nedůsledné čištění starých provozů (textilní prach)

4 Červený kohout 2008 - České Budějovice Technologie 1.Požár impakčního odlučovače vláknitých částic (textilní závod Jeseník): Princip provozu: textilie o šířce 2 až 3 m pomocí hořáku „opalována“ po celé ploše, žhavé prachové částice odsávány vzduchotechnikou přes mokrý impakční odlučovač, kde jsou zachyceny na vodní náplni, vyčištěný vzduch následně odchází komínovým tělesem. Závady: Provozní řád - pravidelná údržba: nebylo zahrnuto čištění komínu (odtahu) Konstrukce – komín (odtah) z polypropylenu

5 Červený kohout 2008 - České Budějovice Vysvětlení: Účinnost odlučovacího zařízení byla nastavena na minimálně 98%, tj. za 1 rok provozu zařízení bez čištění a kontrol/seřizování jeho účinnosti pravděpodobně docházelo k tvorbě úsad v množství nebezpečném pro vznícení/zapálení za vhodných podmínek. Vlastnosti polypropylenu (konstrukční materiál kouřovodu odvádějícího přečištěné spaliny): Teplota vzplanutí (FIT): (350 – 370) °C Teplota vznícení (SIT): (390 – 410) °C Teploty vznícení požehovaných materiálů : Bavlna: 450 ° Len: 260 ° PES: (430-490) °C Viskóza: 440 °C PA: 575 °C Teploty žhavých/hořících částic požehovaných materiálů proniklých do komínu mohly být vyšší než jejich teploty vznícení a tudíž dostatečné pro vznícení/zapálení vrstvy usazených hořlavých částic a následné zapálení polypropylenového kouřovodu.

6 Červený kohout 2008 - České Budějovice 2.Požár textilního závodu, resp. apretační linky (okres Šumperk) Příčina vzniku požáru: Od elektrického oblouku po vrstvách prachu v lince se požár dostal ventilačním zařízením vzduchotechniky na střechu objektu, kde zapálil střešní krytinu (ONDULINE) a dále se rozšířil po střeše na další objekty (haly).

7 Červený kohout 2008 - České Budějovice Odsávací podzemní kanál Obvodová zeď Linka ELITEX Svorkovnice top. těles manipulačn í šachta Střecha budovy

8 Červený kohout 2008 - České Budějovice Linka ELITEX 4580.35 – stáří 20 let, 3-směnný provoz vč. So a Ne Na elektricky dosušovacích (fixačních) polích linky nedošlo ke zkratu čtyřžílových napájecích kabelů vyhřívání – izolace zvnějšku nepoškozené řez provedený v lab. silikonová izolace poškozené Cu-jádro (skelná tkanina) degradovaná z (koroze, ztráta mat.) vnitřní strany

9 Červený kohout 2008 - České Budějovice Vlivem dlouhodobě působících agresivních účinků (teplo, vodní pára s apretačnímí prostředky) – úbytek a oxidace Cu jader jednotlivých vodičů Snížení hodnoty proudového zatížení – intenzivní zahřívání – při přerušení Cu jader vodičů - vznik elektrického oblouku (cca 3000 °C) a zapálení vrstvy prachu Vrstva prachu

10 Červený kohout 2008 - České Budějovice Neodstraněná závada: Platná Zpráva o revizi elektrického zařízení konstatovala elektrické rozvody a součásti na lince ELITEX bez závad. Čištění linky se provádělo podle potřeby, deník stroje shořel. Při čištění linky bylo určitě patrné poškození silových napájecích vodičů!

11 Červený kohout 2008 - České Budějovice Využívání starých výrobních prostor pro nové výrobní projekty, nové technologie ve starých prostorách, rekonstrukce starých prostor za provozu, nedůsledné čištění starých provozů 1.Požár v bývalém textilním závodě (Liberec) Základní poznatky: - Požár trojlodní výrobní haly, škoda cca 100 mil. Kč - Složité majetkoprávní vztahy (několik majitelů a nájemců), - Různé výrobní provozy, - Prostory jednotlivých provozovatelů v hale nebyly odděleny, na jednotlivé požární úseky = celá výrobní hala byla 1PÚ, - Došlo ke změnám užívání bez schválení ve stavebním řízení, - Strojní výroba – velmi drahé výrobní stroje

12 Červený kohout 2008 - České Budějovice Trojlodní výrobní hala (býv. textilka) po požáru

13 Červený kohout 2008 - České Budějovice Příčina vzniku požáru: Kriminalistické ohnisko lokalizováno pouze dle svědeckých výpovědí v půdním prostoru prostřední lodě tovární haly, kde se nacházelo větší množství textilního prachu a další hořlavý materiál (dřevěné latě). Vyloučena příčina od závady na elektroinstalaci, statické elektřiny a povětrnostních jevů. Nelze vyloučit nedbalostní jednání a úmyslné zapálení.

14 Červený kohout 2008 - České Budějovice 2.Požár textilního závodu (Jičínsko) Základní poznatky: Požár výrobní haly (40 x 80) m, škoda cca 250 mil. Kč Nová technologie textilní výroby ve starých budovách Rekonstrukce za chodu výroby Nedůsledné dodržování požárně bezpečnostních předpisů

15 Červený kohout 2008 - České Budějovice Výrobní hala (textilka) po požáru

16 Červený kohout 2008 - České Budějovice Příčina vzniku požáru Zapálení usazeného textilního (bavlněného) prachu okujemi při řezání železných konstrukcí – rekonstrukční práce

17 Červený kohout 2008 - České Budějovice Svařování Porušení vyhlášky MV č. 87/2000 Sb. Nedostatečně vypracované nebo chybějící příkazy ke svařování Nedodržování příkazů ke svařování Příklady velkých požárů: Požár ve výrobním podniku (Břeclav) při opravě střechy Požár v montážním závodě na výrobu kuchyňského nábytku (Příbramsko) Požár v podniku na výrobu součástek pro automobilový průmysl - dříve textilní závod –(Pelhřimovsko)

18 Červený kohout 2008 - České Budějovice Závěr: Fenomén současné doby Snaha po rychlém zisku Podcenění požárního nebezpečí


Stáhnout ppt "Červený kohout 2008 - České Budějovice PRAKTICKÉ POZNATKY ZE ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN VZNIKU POŽÁRŮ VE VAZBĚ NA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB A TECHNOLOGIÍ Ing. Vlasta."

Podobné prezentace


Reklamy Google