Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZŠ Průhonice, Školní 191, příspěvková organizace Název a číslo materiálu: VY_32_INOVACE_D6_43 Autor: Zdeňka Matoušová Období: březen 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZŠ Průhonice, Školní 191, příspěvková organizace Název a číslo materiálu: VY_32_INOVACE_D6_43 Autor: Zdeňka Matoušová Období: březen 2013."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZŠ Průhonice, Školní 191, příspěvková organizace Název a číslo materiálu: VY_32_INOVACE_D6_43 Autor: Zdeňka Matoušová Období: březen 2013 – červen 2013 Stupeň a typ vzdělávání: Dějepis 6. ročník základní školy Téma: Řím v době královské Anotace: Prezentace – výklad nové látky Očekávaný výstup: žák operuje s obecně užívanými termíny, vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení Klíčová slova: Romulus a Remus, řeka Tibera, Latium,, lidový sněm, patricijové a plebejové, Tarquiniovci, Servius Tullius, setniny, Tarquinius Superbus

2 ŘÍM V DOBĚ KRÁLOVSKÉ

3 POVĚST O ZALOŽENÍ ŘÍMA 753 př. n. l. Aeneas – bojovník v Trójské válce po pádu Tróje uprchl v Itálii se oženil s dcerou krále Latinů jejich syn zde založil město Alba Longa

4 PO ČASE… místní král chce vyvraždit rodinu svého soka mezi nimi i nemluvňata, která se narodila královské dceři Rhee Silvii hodil dvojčata – chlapce – v košíku do řeky Tibery řeka je vyplavila na břeh chlapců se ujala vlčice vychovali je pastýři dostali jména Romulus a Remus

5 JMÉNO MĚSTA Romulus a Remus spolu založili město pohádali se kvůli jeho jménu Romulus bratra zabil pojmenoval město po sobě Roma (Řím)

6 VYTVÁŘENÍ MĚSTA postupně 7 pahorků 10. – 9. st. př. n.l. na nich vznikají osady Etruskové je v 8. st. př. n. l. spojili v Řím větší opevněná vesnice centrem Latia

7 OBYVATELÉ MĚSTA Etruskové Latinové Řekové příslušníci dalších italických kmenů

8 SPOLEČENSKÉ VRSTVY vládnoucí vrstva Etrusků – v čele král lidový sněm – volí nebo potvrzuje krále patriciové – urozená vrstva plebejové – neurození – nemohli zastávat úřady, volit, ženit se s patriciji otroci

9 POSLEDNÍ ŘÍMŠTÍ KRÁLOVÉ Tarquiniovci – etruská dynastie Servius Tullius 6. st. př. n. l. rozdělení společ- nosti do pěti majet- kových tříd rozdělení do územ- ních jednotek podle místa, kde bydleli

10 POVINNOSTI TŘÍD postavit do vojska určitý počet setnin počet setnin = počet hlasů v lidovém sněmu nejbohatší třída – nejvíc setnin=více hlasů ve sněmu než ostatní třídy dohromady

11 TARQUINIUS SUPERBUS – POSLEDNÍ KRÁL zavraždil Servia Tullia zmocnil se trůnu stavební rozvoj Říma krutý – neoblíbený 510 př. n. l. sesazen vyhnán z města Řím republikou, do čela každoročně voleni 2 konzulové

12 ŘÍM V DOBĚ KRÁLOVSKÉ 753 př. n. l. založení Říma na březích řeky Tiberu z osad na 7 pahorcích první král Romulus obyvatelstvo: patriciové, plebejové, otroci král Servius Tullius – rozdělení společnosti do 5 tříd podle majetku, rozdělení do územních jednotek nejbohatší třída – nejvíc setnin – nejvíc hlasů na sněmu Tarquinius Superbus –vyhnán z Říma Řím republikou ´

13 http://en.wikipedia.org/wiki/Alba_Longa http://www.ideje.cz/cz/clanky/kapitolska-vlcice- pochazi-ze-stredoveku http://www.ideje.cz/cz/clanky/kapitolska-vlcice- pochazi-ze-stredoveku http://lukaspecka.blog.idnes.cz/c/188555/Architekt- v-Rime-I-cast.html http://lukaspecka.blog.idnes.cz/c/188555/Architekt- v-Rime-I-cast.html http://www.div1grade7.com/studentp/kenpete/rise.html http://www.div1grade7.com/studentp/kenpete/rise.html http://en.wikipedia.org/wiki/Lucius_Tarquinius_Super bus http://en.wikipedia.org/wiki/Lucius_Tarquinius_Super bus V. Válková: Dějepis 6, Pravěk a starověk, SPN Praha 2006


Stáhnout ppt "Název školy: ZŠ Průhonice, Školní 191, příspěvková organizace Název a číslo materiálu: VY_32_INOVACE_D6_43 Autor: Zdeňka Matoušová Období: březen 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google