Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Euroasijská hospodářská unie Vybrané daňové a právní postřehy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Euroasijská hospodářská unie Vybrané daňové a právní postřehy"— Transkript prezentace:

1 Euroasijská hospodářská unie Vybrané daňové a právní postřehy www.pwc.com/cz

2 PwC Zahájení podnikání v zahraničí Klíčový rozhodovací proces Právní forma/daňová forma (přítomnost pro legislativní/daňové účely)  Registrace pouze k DPH (bez právní přítomnosti – konsignační sklad)  Stálá provozovna (bez právní přítomnosti)  Organizační složka  Dceřiná společnost (nákup předpřipravené společnosti/založení nové společnosti/joint venture) Optimální nastavení a provoz ve vztahu k rizikům a funkcím Zohlednění smluvních rizik a funkcí Smlouvy by měly zohlednit aktuální situaci  Místo výkonu řízení společnosti  Konečný subjekt přebírající rizika/funkce  Shoda podstaty a formy transakce 2

3 PwC Zahájení podnikání v zahraničí Strukturování by mělo zajistit Transparentní rozpoznání příjmů/výdajů Transparentní a flexibilní cash flow Maximální možnou daňovou optimalizaci Dceřiná společnost vs. organizační složka EU/ Státy se vzájemnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění / nesmluvní státy Zápočet daně vs. osvobození příjmu od daně DPH – aplikace, přiznání daně, načasování, sazby (efektivní cash flow) Problematika cel Kapacita ve vztahu k zápočtům srážkových daní a DPPO (v případě organizačních složek) - částky, administrativa, klasifikace příjmu Schéma zdanění fyzických osob - typy (služba/nájem/secondment), gross-ups, daňové odpočty, problematika sociálního pojištění 3

4 PwC Sazba daně z příjmu právnických osob 4 * Nižší sazba se uplatní pro podíly nad 25% ** 5% sazba pro úroky z úvěrů poskytnutých bankami; 10% sazba platí ve zbylých případech. *** 0% pro úroky z bankovních úvěrů Úroky osvobozeny od srážkové z vládních dluhů.

5 PwC Daňové postřehy: Arménie Neustále se vyvíjející daňový a právní systém vede k nejasnému výkladu a tím k daňovým řízením. Je možné požádat daňovou správu o výklad, který není závazný, nicméně se jim správci daně řídí. Subjekty podnikající v zemědělství jsou osvobozené od daně z příjmů právnických osob. Daňové zvýhodnění pro IT start-upy a společnosti účastnící se exportních projektů schválených vládou. 5 Daňové postřehy: Bělorusko Zahraniční společnosti nemohou založit v Bělorusku pobočku. Zisky společností umístěných ve středních a malých městech jsou osvobozeny od korporátní daně z příjmů. Zisky podniků nacházejících se ve volné ekonomické zóně jsou osvobozeny od korporátní daně z příjmů po dobu 5 let od založení. Zisky podniků vyvíjející software, výpočetní techniku a další špičkové technologie jsou osvobozeny od korporátní daně z příjmů.

6 PwC Daňové postřehy: Kazachstán Relativně jednoduchá daňová pravidla, nicméně agresivní daňové prostředí. Proces DPH a vrácení daně je náročný. Investiční pobídky uděleny státem, možnost zrychleného odpisování, osvobození od daně z příjmů právnických osob, osvobození od daně z nemovitostí. Novela zákona od 1.1.2017 (v současné době probíhá odborná debata mezi finanční správou a odbornou veřejností, které se účastní i PwC) 6 Daňové postřehy: Ruská federace Zavádění konceptů transfer pricingu, daňové konsolidace, CFC Princip upřednostnění formy nad obsahem při zabraňování daňovým únikům Preferenční daňové režimy pro investory: regionální daňové benefity, speciální ekonomické zóny. V současné době byl uveden speciální režim pro región Dalekého Východu.

7 PwC Ruská federace - několik postřehů Smlouvy – obecně platí smluvní volnost ale i zde existuji „kogentní ustanovení“ Volba jiného než ruského práva v zásadě možná – ale pozor na limity „veřejného pořádku“ a „kogentní ustanovení“ - pozor na povinnost dodržení některých formálních požadavků ruského právního řádu i když se smlouva řídí jiným než ruským právem. Ruské právo bude rozhodující vždy pro některé typy transakcí – nemovitosti, vnitřní pravidla pro společnosti se zahraniční účastí, otázky regulace přírodních zdrojů a jiné veřejnoprávní oblasti a regulace. Nezapomeňte na vyloučení Vídeňské úmluvy u kupních smluv na zboží. Může být problém s vynutitelností zahraničního rozhodčího nálezu. Legalizace/apostila může být vyžadována bez ohledu na smlouvu o právní pomoci z r. 1982. Nabývání nemovitostí s určitými limity – pohraniční oblasti, zemědělská půda. 7

8 PwC Ruská federace - formy podnikání Obchodní zastoupení, pobočka – musí požádat o akreditaci a registraci daňovou zprávu (výjimky tvoří obchodní zastoupení a pobočky zahraničních bank a organizací působící v oblasti letectví a mas mediích). Obchodní zastoupení – nesmí poskytovat komerční služby, může pouze reprezentovat zahraniční společnost na ruském trhu. Od 1.1. 2015 došlo ke změnám v zákoně, proces akreditace (nyní 2-2,5 měsíce) se může prodloužit. Dceřiná společnost: OOO (s.r.o.) – účastníci neručí za své závazky, nesou riziko ztrát do výše svého příspěvku ve společnosti. AO – uzavřená/privátní a.s., nelze obchodovat na veřejném trhu, oproti PAO pružnější úprava podnikové struktury a jednotlivých činností. PAO – otevřená/veřejná a.s., musí splňovat poměrně přísné legislativní požadavky týkající se struktury řídích orgánů, vztahů mezi akcionáři, povinného reportingu atp. Vždy nutná registrace u Federálního daňového úřadu, někdy také u Ruské centrální banky. Pozor! V některých případech je nutný souhlas antimonopolního úřadu ještě před založením – kritéria hodnoty aktiv a obratu nebo podílu na trhu/dominance. 8

9 PwC Ruská federace – pracovní právo Zaměstnavatelé musí přijmout různé vnitřní předpisy a příručky. Závazné požadavky na obsah pracovní smlouvy zaměstnance pracující v Rusku (postupy pro její uzavření a ukončení). Existence řady záruk – výplata dvakrát měsíčně, dovolená nejméně 28 kalendářních dní, zvláštní pravidla pro práci o víkendech a svátcích, platby při postižení zaměstnance. Společnost je odpovědná za dodržování příslušných požadavků. 9

10 PwC 10 Naše kanceláře: Ruská federace Přes 470 daňových a právních odborníků Daňové poradenství, forenzní analýzy, konzultační služby, audit, akvizice. Poskytuje služby 208 společnostem ze žebříčku Expert Top 400, z toho: 10 z 10 největších finančních společností a bank 9 z 10 největších ropných společností Zkušenosti se stáními orgány Kanceláře v Moskvě, Petrohradě, Kazani, Jekatěrinburgu, Novosibirsku, Novosibirsku, Krasnodaru, Rostovu na Donu, Voroněži a Vladikavkazi.

11 PwC Kazachstán Daňové poradenství, účetnictví, HR a mzdové poradenství pro zahraniční společnosti působící v Arménii napříč průmyslovými odvětví. Členství v Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Kancelář v Jerevanu má přes 30 daňových a právních odborníků. 11 Naše kanceláře: Arménie Přes 70 daňových a právních odborníků. Pokrýváme většinu oblastí a průmyslových odvětví, zaměření na korporátní právo, řešení daňových sporů, transfer pricing a M&A. Zkušenosti se státními orgány. Kanceláře v Almatě and Astaně.

12 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto informací podnikali konkrétní kroky bez dodatečné odborné konzultace. Neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky (výslovné ani učiněné mlčky), pokud jde o úplnost a přesnost informací obsažených v této publikaci. PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o.,advokátní kancelář její členové, zaměstnanci a spolupracovníci, v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, neodpovídají za jakékoliv následky způsobené případným jednáním, zdržením se jednání, spoléháním se na informace obsažené v této publikaci či jakýmkoliv rozhodnutím učiněným na základě informací v této publikaci. © 2016 PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář Všechna práva vyhrazena. “PwC” je značka, pod níž členské společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) podnikají a poskytují své služby. Společně tvoří světovou síť společností PwC. Každá společnost je samostatným právním subjektem a jednotlivé společnosti nezastupují síť PwCIL ani žádnou jinou členskou společnost. PwCIL neposkytuje žádné služby klientům. PwCIL neodpovídá za jednání či opomenutí jednotlivých společností sítě PwC, ani nemůže kontrolovat výkon jejich profesionální činnosti či je jakýmkoli způsobem ovlivňovat. Zenon Folwaczny Daňový poradce E-mail: zenon.folwarczny@cz.pwc.com Tel.: +420 724 369 353 Radek Buršík Managing associate E-mail: radek.bursik@legal.cz Tel.: +420 734 645 435


Stáhnout ppt "Euroasijská hospodářská unie Vybrané daňové a právní postřehy"

Podobné prezentace


Reklamy Google