Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STAROVĚKÁ LITERATURA LITERATURA SUMERSKÁ, AKKADSKÁ, BABYLONSKÁ LITERATURA INDICKÁ LITERATURA EGYPTSKÁ Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STAROVĚKÁ LITERATURA LITERATURA SUMERSKÁ, AKKADSKÁ, BABYLONSKÁ LITERATURA INDICKÁ LITERATURA EGYPTSKÁ Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 STAROVĚKÁ LITERATURA LITERATURA SUMERSKÁ, AKKADSKÁ, BABYLONSKÁ LITERATURA INDICKÁ LITERATURA EGYPTSKÁ Mgr. Michal Oblouk

2 STAROVĚKÉ LITERATURY -důležitým předpokladem pro vznik literatury je písmo -nejstarší dochovaná písma byla vytvořena zhruba ve 4. tis. př. n. l. v Egyptě a v Mezopotámii -gramotnost byla omezena pouze na úzkou skupinu obyvatel - především představitelé církve a státní úředníci -panovník většinou negramotný -většina památek tradována ústně -většina literárních děl anonymní -převažuje naučná literatura nad krásnou (kroniky, zákoníky) -drama bylo známo -neoriginální (téma přejímáno)

3 MEZOPOTÁMIE – SUMERSKÁ LITERATURA ► mezi řekami Eufrat a Tigris, dnešní Irák ► původní osídlení od 6. tis. př. n. l. ► ve 4. tis. př. n. l. příchod Sumerů, vynalezli piktografické písmo (později klínové písmo) ► koncem 1. pol. 3. tis. př. n. l. ovládnuti Akkady ► později vznikla na severu Asyrská říše, na jihu Babylonská říše ► nejstarší literatura světa, převažujícím žánrem je poezie psaná klínovým písmem

4 EPOS O GILGAMEŠOVI

5 ► nejstarší hrdinský epos na světě ► původně sumersky (3. tis. př. n. l.), přeložen a rozvíjen v akkadštině, definitivní verze novoasyrská na 12 destičkách (ze 7. stol. př. n. l.) ► obsahuje zhruba 3000 veršů ► většina nalezených částí pochází z Ninive z knihovny krále Aššurbanipala ► líčí dobrodružství sumerského krále Gilgameše (polomytický vládce města Uruku) ► hledání smyslu života

6 CHAMMURAPIHO ZÁKONÍK ► 1. odborný spis ► 18. stol. př. n. l. ► právní kodex babylonského vládce se skládá z výkladu zvykového práva ► 282 přísných zákonných ustanovení, řešících právní otázky ohledně rodiny, soukromého vlastnictví a majetku obecně, obchodu, cen a mezd, půjček a jejich splácení, násilných zločinů, postavení různých společenských vrstev včetně otroků ► zapsaný klínopisem v akkadském jazyce na monolitu z černého kamene ► objeven při archeologických pracích v prostoru starověkého města Súsy roku 1901 ► v současnosti je uložen v pařížském Louvru

7 DALŠÍ PAMÁTKY HYMNUS NA IŠTARU - milostná píseň o bohyni lásky a války, z 1. pol. 2. tis. př. n. l. ENÚMA ELIŠ - jeden z nejdůležitějších a nejsložitějších akkadských mýtů, obsahuje sedm zpěvů, které mají dohromady zhruba 1100 veršů, vychází ze sumerských mýtů, cílem je vysvětlit povýšení Marduka na hlavního boha, vznikl pravděpodobně v době vlády Nabukadnezara I. (1125– 1104 př. n. l.), za jeho vlády byl Marduk prohlášen nejvyšším bohem NÁŘEK NAD ZKÁZOU MĚSTA UR - sumerská lamentace, vznikla okolo 2000 př. n. l., je jedním (možná prvním) z pěti známých mezopotámských „nářků nad městy“ – žalozpěvy nad zničenými městy z pohledu poručnických bohů (patronů města)

8 I N D I E

9 ► vyspělá kultura od pol. 3. tis. př. n. l. ► v povodí řek Indus a Gangy (dnešní Pákistán a Indie) ► Hinduismus – souhrn náboženských proudů a sekt, Brahma stvořitel, Višna zachovatel, Šiva ničitel ► Buddhismus – náboženské učení spjaté s jménem prince Gautamy (Buddha), základní text Dhammapada (veršovaná sbírka) ► karma = osud ► nirvána = stav blaženosti ► sanskrt = jeden z nejstarších jazyků v Indii

10 V É D Y ► 15. – 6. stol. př. n. l. ► nejstarší posvátné texty hinduismu psané ve verších védským dialektem, později sanskrtem ► 4 základní sbírky: 1. Rgvéda (modlitební hymny) - skládá se z 1028 hymnů, z větší části oslavuje Agniho (boha ohně) a Indru (boha nebe a deště) 2. Sámavéda (melodické uctívání sómové šťávy) - obsahuje 1550 veršů, oslavuje božský nektar sómu 3. Atharvéda (obětní a zaklínací formule) - obsahuje množství zaklínadel a magických formulí hlavně na léčení nejrůznějších chorob 4. Jadžurvéda (návody obětního uctívání) - obsahuje návody ke správnému rituálnímu obětování ► na ně navazují bráhmany (výkladová součást védských hymnů), áranjaky (texty o životě v odříkání) a upanišady (filozofické spisy)

11 MAHÁBHÁRATA ► 4. stol. př. n. l. – 4. stol. n. l. ► nejrozsáhlejší hrdinský epos ve světové literatuře, druhá nejdelší báseň na světě - skládá se z 18 knih zvaných parva, jejichž délka se pohybuje od 100 do 18 000 dvojverší, a celkově obsahuje 110 000 dvojverší ► autorství je připisováno mudrci Vjásovi, ale autorem eposu nemohl být jeden člověk – jedná se o soubor sanskrtských mýtů, pověstí, lidových vyprávění, příběhů a nábožensko-filozofických pojednání ► jádro příběhu je pravděpodobně odvozeno od skutečné historické události z počátku 1. tis. př. n. l., kterou byla bratrovražedná válka Pánduovců a Kuruovců, dvou spřízněných rodů odvozujících svůj původ od legendárního krále Bharaty ► nedílnou součástí je Bhagavadgíta (Zpěv vznešeného), jedna z nejvýznamnějších posvátných knih hinduismu

12 RÁMÁJANA ► Putování Rámovo ► starověký indický epos, za jehož autora je považován legendární mudrc Válmíki ► hlavní hrdinou eposu je princ Ráma, prvorozený syn kóšálského krále Dašarathy, Ráma byl následkem dvorských intrik odsouzen ke čtrnácti letům lesního vyhnanství, kam se uchýlil i se svou manželkou Sítou a bratrem Lakšmanou, vlády se zatím chopil jeho další bratr Bharata, jednoho dne byla Síta unesena Rávanou, králem rákšasů, na ostrov Lanku, Ráma ji však s pomocí opičího lidu v čele s králem Sugrívou a jeho věrným druhem Hanumánem získal zpět, při dobývání Lanky zahynul Rávana, jeho synové, bratři i řada dalších významných rákšasů, Ráma se pak vrátil se Sítou zpět do Ajódhji, kde se stal králem a spravedlivě vládl po mnoho století ► epos se skládá z 24 000 dvojverší a zahrnuje 7 částí zvaných kándy ► vznikl zhruba kolem 3. století př. n. l., i když předloha pro Rámův příběh je ještě o několik století starší ► dílo obsahuje i báje ze života indických bohů a démonů

13 E G Y P T

14 ► Stará říše (2700 - 2180 př.n.l.) - město Memphis, bůh Re (Slunce), náboženské texty, naučení ► Střední říše (2040 - 1786 př.n.l.) - město Véset, bůh Ammon, zavlažovací systémy, hymny, mytologické náměty, příběhy ze života ► Nová říše (1560 - 1080 př.n.l.) - největší územní rozmach, zrození pojmu faraon, hymny, povídky, pohádky, báje, naučení ► země pyramid, soch faraonů a sfing ► území podél Nilu ► hieroglyfické písmo na papyru, rozluštěno r. 1822 (J. F. Champollion)

15 PAMÁTKY Achnatonův Hymnus na slunce (2. tis. př. n. l.) Kniha mrtvých – rady pro zemřelé na cestu do záhrobí, sbírka téměř 200 zaklínadel, pohřební texty, každá hrobka jich obsahovala pouze tolik, kolik zemřelý nebo rodina chtěli (či si mohli dovolit) získat, texty byly převážně napsané na papyrových svitcích (bývaly často umístěny v rakvi vedle těla nebo mohly být zabaleny v obinadlech mumie), obvykle byly psány v hieroglyfech, doprovázeny jasně barevnými ilustracemi

16 PAMÁTKY Chvalozpěv na Nil – hymnus z 2. tis. př. n. l. Chvalozpěv na Nil – hymnus z 2. tis. př. n. l. Povídka o Sinuhetovi – autobiografie vysokého královského úředníka z 2. tis. př. n. l., děj je zasazen do doby vlády Senusreta I. (Střední říše), autor neznámý, Sinuhet vystupuje jako prototyp loajálního úředníka za vlády Amenemheta I., po jehož násilné smrti z obav o svůj život prchne do ciziny, zde prožívá mnohá dobrodružství, dosáhne uznání i bohatství, stále však touží po návratu domů a po příležitosti sloužit u dvora novému panovníkovi, Amenemhetův nástupce se doslechne o Sinuhetově oddanosti a vyzve ho k návratu; zanedlouho jej také skutečně s nebývalými poctami přijme jako nejpřednějšího z dvořanů Povídka o Sinuhetovi – autobiografie vysokého královského úředníka z 2. tis. př. n. l., děj je zasazen do doby vlády Senusreta I. (Střední říše), autor neznámý, Sinuhet vystupuje jako prototyp loajálního úředníka za vlády Amenemheta I., po jehož násilné smrti z obav o svůj život prchne do ciziny, zde prožívá mnohá dobrodružství, dosáhne uznání i bohatství, stále však touží po návratu domů a po příležitosti sloužit u dvora novému panovníkovi, Amenemhetův nástupce se doslechne o Sinuhetově oddanosti a vyzve ho k návratu; zanedlouho jej také skutečně s nebývalými poctami přijme jako nejpřednějšího z dvořanů

17 ZDROJE ► http://koubic-sytes.mysteria.cz/necronomicon/necronomicon_babylon_mezopotamie.html http://koubic-sytes.mysteria.cz/necronomicon/necronomicon_babylon_mezopotamie.html ► http://www.sci.muni.cz/~herber/deluge.htm http://www.sci.muni.cz/~herber/deluge.htm ► http://myty.info/view.php?cisloclanku=2007040020 http://myty.info/view.php?cisloclanku=2007040020 ► http://oko.yin.cz/17/uruk/ http://oko.yin.cz/17/uruk/ ► http://www.aliraqi.org/forums/showthread.php?t=53773 http://www.aliraqi.org/forums/showthread.php?t=53773 ► http://myty.info/view.php?cisloclanku=2005030006 http://myty.info/view.php?cisloclanku=2005030006 ► http://www.celysvet.cz/fotky-indie-foto-obrazky?rr=1 http://www.celysvet.cz/fotky-indie-foto-obrazky?rr=1 ► http://www.minimag.cz/goebl/index.php?cat=2 http://www.minimag.cz/goebl/index.php?cat=2 ► http://www.rodina-finance.cz/cestovani.208/indie-rozmanita-zeme-dovolena.21010.html http://www.rodina-finance.cz/cestovani.208/indie-rozmanita-zeme-dovolena.21010.html ► http://www.cestadoindie.cz/hinduismus/4.htm http://www.cestadoindie.cz/hinduismus/4.htm ► http://www.egyptegypt.cz/ http://www.egyptegypt.cz/ ► http://www.eucebnice.cz/literatura/egypt.html http://www.eucebnice.cz/literatura/egypt.html ► http://mojemovidky.blog.cz/0905/staroegyptska-literatura http://mojemovidky.blog.cz/0905/staroegyptska-literatura ► http://www.afrikaonline.cz/view.php?cisloclanku=2002101601 http://www.afrikaonline.cz/view.php?cisloclanku=2002101601 ► https://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%A1_literatura https://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%A1_literatura ► https://cs.wikipedia.org/wiki/Sumersko-akkadsk%C3%A1_literatura https://cs.wikipedia.org/wiki/Sumersko-akkadsk%C3%A1_literatura ► https://cs.wikipedia.org/wiki/Epos_o_Gilgame%C5%A1ovi https://cs.wikipedia.org/wiki/Epos_o_Gilgame%C5%A1ovi ► https://cs.wikipedia.org/wiki/En%C3%BAma_eli%C5%A1 https://cs.wikipedia.org/wiki/En%C3%BAma_eli%C5%A1 ► https://cs.wikipedia.org/wiki/Chammurapiho_z%C3%A1kon%C3%ADk https://cs.wikipedia.org/wiki/Chammurapiho_z%C3%A1kon%C3%ADk ► https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9dy https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9dy ► https://cs.wikipedia.org/wiki/Mah%C3%A1bh%C3%A1rata https://cs.wikipedia.org/wiki/Mah%C3%A1bh%C3%A1rata ► https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1m%C3%A1jana https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1m%C3%A1jana ► https://cs.wikipedia.org/wiki/Egyptsk%C3%A1_literatura https://cs.wikipedia.org/wiki/Egyptsk%C3%A1_literatura ► https://cs.wikipedia.org/wiki/Staroegyptsk%C3%A9_p%C3%ADsemnictv%C3%AD https://cs.wikipedia.org/wiki/Staroegyptsk%C3%A9_p%C3%ADsemnictv%C3%AD ► https://cs.wikipedia.org/wiki/Pov%C3%ADdka_o_Sinuhetovi https://cs.wikipedia.org/wiki/Pov%C3%ADdka_o_Sinuhetovi ► https://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha_mrtv%C3%BDch https://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha_mrtv%C3%BDch ► https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1%C5%99ek_nad_zk%C3%A1zou_m%C4%9Bsta_Ur https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1%C5%99ek_nad_zk%C3%A1zou_m%C4%9Bsta_Ur


Stáhnout ppt "STAROVĚKÁ LITERATURA LITERATURA SUMERSKÁ, AKKADSKÁ, BABYLONSKÁ LITERATURA INDICKÁ LITERATURA EGYPTSKÁ Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google