Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení cvičení „ZÓNA 2013“. Hasičský záchranný sbor ČR plk. Ing. Drahoslav Ryba.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení cvičení „ZÓNA 2013“. Hasičský záchranný sbor ČR plk. Ing. Drahoslav Ryba."— Transkript prezentace:

1 Představení cvičení „ZÓNA 2013“

2 Hasičský záchranný sbor ČR plk. Ing. Drahoslav Ryba

3 Základní údaje o cvičení TÉMA CVIČENÍ: činnost ústředních správních úřadů, správních úřadů Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při řešení mimořádné události vzniklé v souvislosti se simulovanou havárií na Jaderné elektrárně Dukovany

4 Cíle cvičení „ZÓNA 2013“ PROCVIČIT: činnost organizace havarijní odezvy Jaderné elektrárny Dukovany a komunikačních toků s orgány krizového řízení při vzniku a průběhu mimořádné události; činnost orgánů krizového řízení dle Vnějšího havarijního plánu pro zónu havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany při mimořádné události; činnost ÚKŠ a jeho odborných pracovních skupin při svolání a řešení úkolů při vzniku MU3 - radiační havárie.

5 Cíle cvičení „ZÓNA 2013“ PROCVIČIT: činnost orgánů krizového řízení ČR podle mezinárodních úmluv, kterými je ČR vázána v oblasti jaderné bezpečnosti; činnost orgánů krizového řízení při přijímání neodkladných ochranných opatření (varování, ukrytí, jódová profylaxe, evakuace, dekontaminace); činnost krizových štábů cvičících krajů a obcí s rozšířenou působností podle zásad stanovených ve směrnici Ministerstva vnitra ke krizovým štábům;

6 Cíle cvičení „ZÓNA 2013“ PROCVIČIT: činnost sil a prostředků základních a ostatních složek IZS při plnění záchranných a likvidačních prací; činnost příslušníků PČR a vojáků AČR při plnění úkolů Policie ČR po vyhlášení MU na Jaderné elektrárně Dukovany; činnost celostátní radiační monitorovací sítě, včetně letecké monitorovací skupiny a mobilních skupin;

7 Místa provedení cvičení „ZÓNA 2013“ Pracoviště krizových štábů zúčastněných orgánů krizového řízení a pracoviště dotčených správních úřadů; operační pracoviště složek IZS; pracoviště ÚKŠ a jeho odborných pracovních skupin; Jaderná elektrárna Dukovany; prostory stanovené Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem pro provádění praktických činností.

8 Nasazení sil a prostředků Do cvičení je plánováno zapojit 1 590 osob a 97 kusů techniky.

9 Účastníci cvičení „ZÓNA 2013“ Ústřední krizový štáb, mediální skupina, skupina pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji, sekretariát; Ministerstvo vnitra (SIC MV, sekretariát Ústředního krizového štábu, štáb MV-GŘ HZS ČR, OPIS MV-GŘ HZS ČR); Ministerstvo obrany (SOC MO); Ministerstvo zdravotnictví; Ministerstvo zemědělství; Ministerstvo dopravy; Ministerstvo průmyslu a obchodu; Ministerstvo životního prostředí; Ministerstvo financí; Úřad vlády ČR (odbor pro obranu a bezpečnost);

10 Státní úřad pro jadernou bezpečnost (KŠ, SÚRO v.v.i., RC SÚJB); Správa státních hmotných rezerv; Český hydrometeorologický ústav; Kraj Vysočina (orgány krizového řízení, KŠ kraje); Jihomoravský kraj (orgány krizového řízení, KŠ kraje); HZS kraje Vysočina; HZS Jihomoravského kraje; další vybrané síly a prostředky HZS ČR; vyčleněné síly a prostředky Armády ČR; Policejní prezidium ČR (KŠ policejního prezidenta, integrované OS operačního odboru PP ČR); Účastníci cvičení „ZÓNA 2013“

11 Policie ČR - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina; Policie ČR - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje; ČEZ, a.s. Jaderná elektrárna Dukovany; určené složky radiační monitorovací sítě; dotčené obce s rozšířenou působností a obce v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany; dotčené správní úřady na území Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje zajišťující úkoly při řešení radiační havárie; PANEL NNO Jihomoravského kraje; Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje; Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina; další vybrané složky IZS. Účastníci cvičení „ZÓNA 2013“

12 Výchozí situace pro cvičení V noci z 25. na 26. března 2013 dochází k simulované havárii na Jaderné elektrárně Dukovany; v 7,00 hod., po zhodnocení situace, směnový inženýr překlasifikuje událost na MU2 a svolává kompletní organizaci havarijní odezvy; tento čas a stav je start pro zahájení cvičení ZÓNA 2013.

13 1. období: Vznik mimořádné události 2. stupně na Jaderné elektrárně Dukovany 26. března 2013 (07.00–11.00 hod.) vyrozumívány dotčené orgány a organizace dle Vnitřního havarijního plánu Jaderné elektrárny Dukovany; aktivovány krizové štáby dotčených orgánů krizového řízení; zahájena ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací; zpohotoveny informační linky pro veřejnost. Časový průběh cvičení

14 1. období: Vznik mimořádné události 2. stupně na Jaderné elektrárně Dukovany 26. března 2013 (07.00–11.00 hod.) evakuace areálu Jaderné elektrárny Dukovany; vyžádáno nasazení předurčených odřadů sil a prostředků AČR při radiační havárii dle uzavřených dohod. Časový průběh cvičení

15 2. období: Vznik mimořádné události 3. stupně na Jaderné elektrárně Dukovany 26. března 2013 (11.00–19.00 hod.) Mimořádná událost 3. stupně - uvolnění radioaktivních látek do životního prostředí, vyžadujícímu zavádění neodkladných opatření k ochraně obyvatelstva a životního prostředí, řešení vyžaduje kromě aktivace zasahujících osob držitele povolení a zasahujících osob podle vnějšího havarijního plánu, popřípadě havarijního plánu kraje zapojení dalších dotčených orgánů. Časový průběh cvičení

16 2. období: Vznik mimořádné události 3. stupně na Jaderné elektrárně Dukovany 26. března 2013 (11.00–19.00 hod.) vyrozumění orgánů a organizací o vzniku mimořádné události 3. stupně dle Vnitřního havarijního plánu Jaderné elektrárny Dukovany; varování obyvatelstva – v zóně havarijního plánování spuštěny sirény se zkušebním tónem; informování obyvatelstva o vzniku MU 3 prostřednictvím České televize a Českého rozhlasu. Časový průběh cvičení

17 2. období: Vznik mimořádné události 3. stupně na Jaderné elektrárně Dukovany 26. března 2013 (11.00–19.00 hod.) činnost a komunikace cvičících orgánů krizového řízení a jejich krizových štábů; zpohotovení sil a prostředků složek IZS, včetně požadavků na síly a prostředky Armády ČR k posílení činnosti Policie ČR a dotčených subjektů při plnění vybraných úkolů dle Vnějšího havarijního plánu Jaderné elektrárny Dukovany. Časový průběh cvičení

18 2. období: Vznik mimořádné události 3. stupně na Jaderné elektrárně Dukovany 26. března 2013 (11.00–19.00 hod.) vyhlášení stavu nebezpečí Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem; zasedání Ústředního krizového štábu k řešení vzniklé situace, spolu s aktivací odborných pracovních skupin a sekretariátu ÚKŠ; vyhlášení nouzového stavu premiérem ČR. Časový průběh cvičení

19 3. období: Monitorování radiační situace a provádění neodkladných opatření 27. března 2013 (06.00–18.00 hod.) a 28. března 2013 (07.00–12.00 hod.) praktická činnost mobilních skupin a letecké monitorovací skupiny; monitorování a hodnocení radiační situace; navazující příprava podkladů pro vydání doporučení k realizaci, upřesnění nebo odvolání ochranných opatření a jejich předání. Časový průběh cvičení

20 3. období: Monitorování radiační situace a provádění neodkladných opatření 27. března 2013 (06.00–18.00 hod.) a 28. března 2013 (07.00–12.00 hod.) činnost a komunikace cvičících orgánů krizového řízení a jejich krizových štábů; rozhodovací proces při přijímání neodkladných opatření k ochraně obyvatelstva; fiktivní zasedání vlády ČR pro potvrzení Rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu. Časový průběh cvičení

21 3. období: Monitorování radiační situace a provádění neodkladných opatření 27. března 2013 (06.00–18.00 hod.) a 28. března 2013 (07.00–12.00 hod.) praktická činnost sil a prostředků složek IZS, včetně sil a prostředků Armády ČR a dotčených subjektů při plnění vybraných úkolů dle Vnějšího havarijního plánu Jaderné elektrárny Dukovany; zásah složek IZS při dopravní nehodě v zóně havarijního plánování; řešení požadavků na věcné zdroje s využitím informačního softwaru KRIZKOM cestou odborné pracovní skupiny ÚKŠ.

22 Policie ČR plk. Mgr. Martin Červíček

23 23 Cvičení ZÓNA 2013 – úkoly Policie ČR ›simulovaná mimořádná událost v Jaderné elektrárně Dukovany ›cvičení na ústřední a krajské úrovni PČR ›Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor PČR Třebíč ›historicky první samostatné cvičení KŘP kraje Vysočina ›KŘP Jihomoravského kraje ›spolupráce s Armádou ČR, zajištění veřejného pořádku a ochrany majetku

24 Cvičení ZÓNA 2013 – úkoly Policie ČR ›vyčlenění sil a prostředků k zajištění mimořádné události pro jednotlivé stupně ›dopravní zabezpečení a uzavírky bezpečnostních zón, regulace pohybu osob a vozidel 22 regulačních míst do 3 hodin, 33 zátarasů do 5 hodin ›evakuace osob z postižených oblastí – zajištění evakuačních tras ›účast v krizových štábech cvičících obcí z rozšířenou působností, krajů, Policejního prezidia ČR a krajských ředitelství PČR 24

25 Cvičení ZÓNA 2013 – úkoly Policie ČR ›účast dalších útvarů PČR : mobilní radiační skupina policie začleněná do radiační monitorovací sítě ›účast podle vnějšího havarijního plánu Jaderné elektrárny Dukovany cca 345 policistů ( účast na cvičení cca 200 policistů) ›zajištění ochranných pomůcek pro policisty jako úkol Děkuji za pozornost 25

26 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Ing. Dana Drábová

27 Základní úkol SÚJB při radiační havárii Poskytnout včas spolehlivé podklady pro rozhodnutí ZDA, KDY a KDE provést ochranná opatření.

28 Hlavní úkoly krizového štábu SÚJB ›Vyhodnocuje údaje o vzniklé havárii, poskytuje nezávislou prognózu dalšího vývoje, hodnotí možný dopad na území ČR. ›Řídí činnost Radiační monitorovací sítě (RMS), provádí vyhodnocení a interpretaci výsledků monitorování. ›Na základě hodnocení radiační situace a zvážení ostatních vnějších faktorů navrhuje provedení ochranných opatření, příp. jejich odvolání.

29 Regionální KŠ SÚJB ›Po aktivaci zřizuje své pracoviště na KŘ HZS ›Jihlava ›Koordinuje na základě pokynů KŠ SÚJB monitorování radiační situace v ZHP a předávání výsledků ›stanoviště Třebíč (HZS) ›vedoucí RKŠ poskytuje na vyžádání zprostředkování a interpretaci informací o radiační situaci a další součinnost hejtmanovi a KŠ kraje

30 Při cvičení Zóna 2013 klade SÚJB důraz na procvičení: ›všech kroků potřebných pro zpracování návrhu provedení, upřesnění nebo odvolání ochranných opatření a jeho předávání příslušným orgánům, ›své role a úkolů při ›přípravě aktivace ÚKŠ ›přípravě vyhlášení nouzového stavu vládou ČR ›přechodu RMS do havarijního režimu a předávání dat ›letecké monitorování ›monitorování mobilními skupinami ›činnosti RKŠ ›komunikace s havarijním štábem jaderné elektrárny

31 ČEZ, a. s. Ing. Ladislav Štěpánek

32 Scénář cvičení 32 Elektrárna Dukovany celé cvičení ZÓNA 2013 rozehrává. iniciace události - extrémní klimatické podmínky, Následně série technologických poruch, ztráta napájení, postupné zhoršování situace (MU2 → MU3) únik radioaktivních látek Scénář je velmi nepravděpodobný, ale vyloučit ho nemůžeme  budou prověřeny zkušenosti z události ve Fukušimě  Bude zapojeno:800 zaměstnanců elektrárny Dukovany 100 dalších zaměstnanců skupiny ČEZ cvičení neovlivní provoz JE Dukovany  nejvýznamnější cvičení ČEZ, a. s. v roce 2013  součást ročního plánu cvičení (18x jaderné, 22x konvenční elektrárny)

33 Cíle cvičení v rámci ČEZ, a.s. 33 Prověření činnosti havarijního štábu (HŠ) Elektrárny Dukovany dle Vnitřního i Vnějšího havarijního plánu  řízení události v lokalitě jaderné elektrárny vč. využití vybraných opatření ze zátěžových testů  celoareálové ukrytí zaměstnanců, cvičná evakuace  činnost mobilních monitorovacích skupin ČEZ (EDU) monitoring radiační situace, spolupráce s KŠ SÚJB Aktivace Krizového štábu ČEZ, a.s. pro podporu postižené lokalitě Součinnost se složkami krizového řízení ČR  vyrozumění orgánů a organizací o vzniku mimořádné události  varování (sirény) a informování obyvatelstva (ČT, ČRo) v zóně havarijního plánování JE Dukovany  zapojení mobilní monitorovací skupiny ČEZ do celostátní monitorovací sítě

34 Ministerstvo obrany brig. gen. Ing. Jaroslav Kankia, MSc.

35 Cvičení orgánů krizového řízení ZÓNA 2013 Právní předpisy a nařízení vlády: zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, zákon č. 239/2000 Sb., o IZS, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jad. energie a ionizujícího záření, zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, NV č. 465/2008 Sb., o povolání vojáků AČR k plnění úkolů PČR při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách

36 Cvičení orgánů krizového řízení ZÓNA 2013 Dohody: Rámcová dohoda o spolupráci mezi MV a MO, ve znění Dodatku č. 2, Dohoda o plánované pomoci na vyžádání mezi MV – GŘ HZS ČR a GŠ AČR, ve znění Dodatku č. 2, Realizační dohoda mezi PČR a AČR k provedení NV ze dne 16. 12. 2008 č. 465/2008 Sb., o povolání vojáků AČR k plnění úkolů PČR při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách, ve znění Dodatku č. 1, Smlouva mezi SÚJB a AČR o činnosti složek celostátní radiační monitorovací sítě v působnosti AČR, Ústřední poplachový plán IZS, Vnější havarijní plán JE Dukovany a JE Temelín.

37 Cvičení orgánů krizového řízení ZÓNA 2013 Plněné úkoly ve prospěch IZS a Policie ČR: monitorovat radiační situaci, činnost v rámci celostátní (armádní) radiační monitorovací sítě rozvinout a provozovat dekontaminační místo osob a techniky, provádět vzdušné monitorování radiační situace, plnit úkoly v součinnosti s Policií ČR, koordinovat a poskytovat informační podporu krajům, podílet se na řešení hygienické situace, poskytnout informační podporu zástupcům MO v ÚKŠ, zabezpečit koordinaci nasazených prvků AČR.

38 Cvičení orgánů krizového řízení ZÓNA 2013 PRAKTICKÉ ČINNOSTI AČR


Stáhnout ppt "Představení cvičení „ZÓNA 2013“. Hasičský záchranný sbor ČR plk. Ing. Drahoslav Ryba."

Podobné prezentace


Reklamy Google