Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zámořské objevy a jejich přínos

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zámořské objevy a jejich přínos"— Transkript prezentace:

1 Zámořské objevy a jejich přínos
Coufalová Marcela, Kostelecká Marie

2 PŘÍČINY PLAVEB Ekonomické důvody
narušení obchodních cest Turky (karavany byly napadány, jejich příslušníci pak byli dáváni do otroctví) nedostatek drahých kovů - evropské doly byly vyčerpány hledání nových odbytišť trhů

3 Lepší technika a znalosti
15. století = pokrok ve stavbě lodí → větší rychlost, prostornější lodě → pobraly více nákladu vynalezení kompasu, znalost astronomie

4 Evropané věděli o bohatých zemích daleko na východě
cestopisy - Marco Polo: Milión (13/14. stol. do Číny) i vymyšlené cestopisy Paradox: pravdivému cestopisu benátského kupce Marca Pola lidé nevěřili, zatímco cestopisy o mořských obrech, hadech a mutacích byly považovány za pravdivé

5 Pomoc s financováním a organizací těchto cest
Evropští panovníci snažili se rozšířil svůj vliv a obnovit obchod s Orientem i nadšení

6 šířit křesťanství a tím vytlačovat islám
obnoven starý antický názor, že svět je kulatý navrhl Martin Behaim první glóbus

7 PROČ PRÁVE ŠPANĚLSKO A PORTUGALSKO STÁLO V ČELE ZÁMOŘSKÝCH OBJEVŮ?
nejrozvinutější námořnictvo moderní lodě měli to k Atlantiku nejblíže

8 TORDESILLASKÁ SMLOUVA
Mezi Portugalskem a Španělskem kvůli sporům Papež Alexandr VI., podepsána ve španělském městě Tordesillas dne pomyslná čára dělící „Nový svět“ Země na východ od této linie připadly Portugalsku a země na západ Španělsku Portugalci: snaha žít s domorodci v míru Španělé: zavádění přísné vlády, násilí a zotročování

9 Portugalsko Jindřich Mořeplavec (1394 - 1460) - portugalský princ
- podporovatel objevitelských cest  - V Sagresu založil námořní akademii

10 Počátek zámořských objevů
obsazení souostroví Madeiry a Azorských ostrovů -> ty brzy osídleny kolonialisty a staly se pokusnou laboratoří portug. království na Madeiře - obilí, vinná réva a cukrová třtina na Azorských ostrovech - chov dobytka, pěstování obilí, rybolov

11 Ve stejné době útok na marocká města
dobytí Ceuty -> zisk významné strategické pozice (brána do Gibraltarské úžiny) - Portugalsko mohlo poskytovat ochranu svým obchodním flotilám a rybářským lodím a chránit své jižní pobřeží před výpady maurských pirátů

12 Poznávání Afriky Plavba podél afrického pobřeží - znalost režimu větrů, které vanou nad Atlantikem a umění využívat mořské proudy

13 Gil Eanes V roce 1434 zdolal mys Bojador, čímž se stal prvním Evropanem, kterému se to povedlo Od této události začali Portugalci používat karavely, jež byly spolehlivější a rychlejší

14 V roce 1445 doplul Dinis Dias k ústí řeky Senegalu a k Zelenému mysu.
Poté se Portugalci dostali do Guineje - začali nakupovat zlato, otroky, malagetový pepř a slonovinu a tyto produkty výhodně vyměňovali v Evropě-> obchodní styky přispěly k rozvíjení lidských kontaktů

15 Diego Gomes a Benátčan Cadamasto navázali obchodní styky s Gambií (zlatonosná oblast) a na trzích v Kantoru směňovali Portugalci evropské produkty za zlato

16 Bartolomeo Dias V roce 1488 obeplul nejjižnější cíp Afriky - mys Dobré naděje -> dokázal tím, že vody Atlantického a Indického oceánu se stýkají

17 Koncem 15. stoleti se portugalský král Manuel I
Koncem 15. stoleti se portugalský král Manuel I. rozhodl získat přístup do Asie obeplutím Afriky, protože po pádu Konstantinopole byl obchod s cizokrajným zbožím monopolizován arabskými a osmanskými panovníky.

18 Vasco de Gama 1.cesta - vyplul z Lisabonu 8.července 1497 se čtyřmi loděmi, 22.listopadu obeplul mys Dobré naděje a 20.května 1498 zakotvil u Kalikátu (indický přístav). - v říjnu 1498 portugalští plavci museli opustit indické vody. - Lisabon ho přivítal jako velkého hrdinu

19

20 2. cestu podnikl Vasco de Gama v roce 1502, tato plavba byla dobyvatelská.V Indii donutil místní panovníky k vazalské poslušnosti vůči Portugalsku. 3. cesta do Indie v roce 1524, kdy už byl jmenován indickým místokrálem. Krátce po připlutí do Indie ale zemřel a v roce 1538 byly jeho ostatky převezeny do Portugalska.

21 Pedro Alvares Cabral V roce 1500 objevil Brazílii
Cabrale směřoval do Indie, ale příliš se vzdálil jihozápadním směrem 22.dubna zakotvil u pobřeží amerického kontinentu. který nazval Terra de Vera Cruz (Země Pravého kříže)

22 Portugalská expanze se u pobřeží Indie nezastavila, dostala se až na Jávu, do Japonska, do Číny a na pověstné ostrovy koření - Moluky

23 Portugalci stavěli a opevňovali obchodní stanice (faktorie) - podél pobřeží Afriky, v Rudém moři a Perském zálivu, na Cejlonu, v Malajsii, na Molukách, v Indii Nejdůležitější portugalský přístav byl Lisabon, kde se zboží prodávalo nizozemským obchodníkům. Portugalci dováželi koření, zlato, drahokamy, hedvábí,slonovinu

24 ŠPANĚLSKO dobyta říše Aztéků v Mexiku. Jakmile dobyl hlavní město Tenochtitlán, založil zde panství, které bylo podřízené Španělsku. Hledání Eldoráda. 1531 – 1535 zničili Francisco Pizarro a Diego Almagro vyspělou a bohatou říši Inků v Peru. Založena Lima. Zakládání plantáží a dolů Pracovní síly - zotročení indiáni, které tímto způsobem vyvraždili. Španělské obyvatelstvo bylo nazýváno conquistadoři.

25 KRYŠTOF KOLUMBUS (1451 –1506) Janovský mořeplavec ve španělských službách, znovuobjevitel Ameriky Výborný námořník Setkání s kastilskou královnou Isabelou vyplul se Santa Marii a dalšími dvěma loděmi z Palosu ke Kanárským ostrovům spatřili ostrov, zvaný domorodci Guanahani, Kolumbem pojmenovaný San Salvador, patrně dnešní Bahamy. Pobřeží Kuby, Haiti Doma vzbudil přehnané naděje na bohatství Nalezl krátkou a snadnou cestu před Atlantik  myslel si, že doplul do Indie a východní Asie Touha po zlatě, penězích, moci a slávě, domýšlivost, ješitnost a podezřívavost.

26

27 VASCO ŇUŇÉZ DE BALBOA (1475 – 1517)
španělský dobyvatel, objevitel cesty k Tichému oceánu 300 bojovníků  do Panamy, vraždil původní obyvatele. 29. září 1513 se dostal k zátoce sv. Michala, za kterou se rozléhalo Jižní moře = Tichý oceán. Pedrarias – spory - pokus uzurpovat si Pedrariasovu moc a vytvořit oddělenou vládu nad Jižním mořem – trest smrti

28

29 AMERIGO VESPUCCI ( ) florentský úředník a mořeplavec, ale plavil se pro Španělského i Portugalského krále. Podnikal cesty k jihoamerickému pobřeží, odkud popisoval přírodu a obyvatelstvo. Popisoval nový kontinent a vytvořil jeho mapu. Později byl tento kontinent pojmenován po něm – Amerika.

30 RODRIGO GALVÁN DE BASTIDAS (1460 – 1527)
objevitel severozápadního pobřeží Jižní Ameriky. Byl prvním, kdo spatřil horský masív pokrytý sněhem, který dnes nese název Sierra Nevada de Sta. Marta.

31 GARCÍA LÓPEZ DE CÁRDENAS
objevitele Grand Canyonu na řece Colorado 1540 – výprava  Francisca Vasqueze de Coronada do Mexika

32 Fernão de Magalhães portugalský mořeplavec, který sloužil španělské koruně výprava ostrov Homonhon na Filipínách – zabit v bitvě rozšíření geografických vědomostí průliv, nalézající se na jižním výběžku Jižní Ameriky a spojující Atlantský oceán a Tichý oceán. Průliv odděluje pevninskou část jihoamerického kontinentu od Ohňové země.

33 Antonio Pigafetta „Tři měsíce a 20 dnů jsme vůbec neměli čerstvou stravu. Jedli jsme suchary, vlastně ne už suchary, ale jen prach s hrstmi červů smíchaný, protože ti to lepší sežrali; smrděly velmi myšími chcánkami a vodu žlutou, až shnilou jsme pili po mnoho dnů, a také hovězí kůže jsme jedli, co byly na hlavním stěžni, aby se nepředřel. Od slunce i od dešťů a větrů byly velice tvrdé. Nechávali jsme je čtyři až pět dnů v moři namočené, pak jsme je na chvíli položili na řeřavé uhlí a tak jsme je jedli, a často i piliny z prken. Krysy se prodávaly za půl dukátu jedna, jen kdyby jich bylo dost... Pevně věřím, že takovou cestu už nikdo nikdy nevykoná. “

34

35

36 Důsledky Nové zeměpisné poznatky o světě -> vedly k rozvoji dalších vědních oborů - kartografie, zoologie, botaniky Z asijských zemí plula do Evropy celá loďstva koření, z Mexika se dováželo zlato a od Aztéků stříbro Španělsko a Portugalsko se staly prvními koloniálními mocnostmi - na dobytých uzemích začaly v dolech těžit drahé kovy a pěstovat tropické plodiny na rozsáhlých plantážích

37 trojstranný obchod : evropske produkty byly směňovány v Africe za otroky určené pro americké plantáže a lodi se vracely do Evropy s nákladem cukru,tabáku a bavlny. Cenová revoluce - příliv levného zlata a stříbra do Evropy území ve Střední a Jižní Americe se stala domovem pro mnoho obyvatel Pyrenejského poloostrova rozšíření světového obchodu - hlavní obchodní cesty se přesunuly ze Středozemního moře na pobřeží Atlantiku

38 S rozmachem koloniálních říší se začal uplatňovat vývoz evropského zboží do Nového světa
Rostliny dovezené do Evropy a zde pěstované zlepšily výživu obyvatelstva Nové plodiny do Evropy - brambory, kukuřice, tabák, kakao. fazole,vanilka,čaj, koření Z Evropy do Nového světa - koně, ovce, skot, obiloviny, vinnou révu, olivovník, cukrovou třtinu,kávu, rýži V nově objevených oblastech se začalo šířit křesťanství

39 Zdroje Dobrodružné plavby, Bernhard Kay
Příběhy objevitelů a dobyvatelů, Jiří Hromádko ABC cestovatelů, mořeplavců, objevitelů, Ivan Hrbek Mořeplavci, cestovatelé, objevitelé, Hermann Schreiber Zámořské objevy – Vasco da Gama a jeho svět, Jan Klíma Dějiny Evropy, Frédéric Delouche a spol. https://www.google.cz/search?q=zamorske+objevy+dusledky&oq=zamorske+objevy+dusledky&aqs=chrome.0.69i59j0.7697j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Stáhnout ppt "Zámořské objevy a jejich přínos"

Podobné prezentace


Reklamy Google