Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Materiály pro účastníky pilotních kurzů konaných v rámci realizace projektu SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. Brno „Vyšší úroveň dalšího vzdělávání v klíčových.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Materiály pro účastníky pilotních kurzů konaných v rámci realizace projektu SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. Brno „Vyšší úroveň dalšího vzdělávání v klíčových."— Transkript prezentace:

1 1 Materiály pro účastníky pilotních kurzů konaných v rámci realizace projektu SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. Brno „Vyšší úroveň dalšího vzdělávání v klíčových oborech podnikání“, registrační číslo: CZ.1.07/3.2.04/03.0018, hrazeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje Program 1 Vzdělávání pro integrální logistiku MODUL 3.3 Logistika pro poskytovatele logistických služeb PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. LOGISTIKA (2. modul) 41 stran

2 OBSAH (1) Fyzická distribuce (2) Skladování (3) Manipulace a obaly (4) Doprava (5) Identifikační systémy 2

3 3 Primární a podpůrné funkce firmy NÁKUPVÝROBAPRODEJ FINANCE INFORMACE TECHNOLOGIE KVALIFIKACE KVALITA LOGISTIKA

4 4 Fyzická distribuce v logistickém řetězci zásoba surovin, poloto- varů výrobní proces distribuce dodavatel zásoba konečné- ho výrobku výrobní proces distribuce výrobce spotřebitel

5 5 Logistika a rozvoj IT/IS ve firmě a v distribučním řetězci IS/IT

6 6 Definice =proces, kterým se zboží nebo služby dostávají na správné místo, ve správném množství, stavu a čase, při optimálním poměru mezi úrovní dodacích služeb a vznikajícími náklady =prodej a dodávka zboží nebo služeb od výrobce k zákazníkovi (spotřebiteli) =jakýkoliv obrat zboží mezi hospodářskými jednotkami a její obsahovou náplní jsou všechny aktivity s tímto obratem spojeny

7 7 Přímá jeden stupeň Extenzivní mnoho účastníků Nepřímá více stupňů Výběrová několik účastníků Exkluzivní jeden účastník Distribuce

8 8 © PQL s.r.o délka rozsah výrobce distribuční sklad A distribuční sklad B distribuční sklad A velkoobchod Avelkoobchod Dvelkoobchod Bvelkoobchod Cvelkoobchod D prodejna A E D C F G B H I J  Struktura distribučního řetězce

9 9 Strategická rozhodnutí *distribuční kanál *volba umístění distribučních center *strategické řízení zásob *funkce skladu *výběr dopravy

10 10 Definice distribučního kanálu =soubor organizačních jednotek podnikatele a externích zprostředkovatelů, jejichž prostřednictvím jsou výrobky a služby prodávány =průběh všech (vlastnických) přesunů zboží, od jeho původu až po konečné místo určení

11 11 Pět základních funkcí distribučního kanálu: 1.kompletace zboží 2.přepravní funkce 3.skladovací funkce 4.manipulační práce 5.komunikační funkce

12 12 PřepravceZákazník 1 PřepravceZákazníkDopravce 2 4 PřepravceZákazníkZasílatelDopravce 3PL 3 PřepravceZákazníkDopravce Zprostředkovatel 5 PřepravceZákazníkZasílatelDopravce 4PL  Distribuční kanály podle účastníků procesu distribuce http://www.schenker.cz/services/contractlogistics/slovnc3adc48dekpojmc5af/

13 13 INCOTERMS (International Commercial Terms) Soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. Incoterms vznikly v roce 1936 v Paříži, Mezinárodní obchodní komora je vydala za účelem odstranění problémů spojených s rozdílností obchodních zákoníků různých zemí. Protože mezinárodní obchod procházel velkými změnami, byly v letech 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 a v roce 2000 upravovány postupně do dnešní podoby. Zabývají se vztahy vyplývajícími z kupní smlouvy, povinnostmi při celním odbavení, balení zboží čí přebírání dodávky. Přestože Incoterms byly vždy určeny pro mezinárodní obchod, používají se někdy i v rámci smluv při vnitrostátních obchodních transakcích.

14 14

15 15 EXWEx WorksVšechny druhy dopravy FCAFree CarrierVšechny druhy dopravy CPTCarriage Paid ToVšechny druhy dopravy CIPCarriage and Insurance PaidVšechny druhy dopravy DAT (nová dodací podmínka)Delivered At TerminalVšechny druhy dopravy DAP (nová dodací podmínka)Delivered At PlaceVšechny druhy dopravy DDPDelivered Duty PaidVšechny druhy dopravy FASFree Alongside ShipLodní doprava (námořní i říční) FOBFree On BoardLodní doprava (námořní i říční) CFRCost and FreightLodní doprava (námořní i říční) CIFCost, Insurance and FreightLodní doprava (námořní i říční) Od roku 2011 budou používány následující standardní dodací podmínky: Ve srovnání se současnou praxí nebudou nadále existovat standardní podmínky DDU (Delivered Duty Unpaid), DAF (Delivered At Frontier), DES (Delivered Ex Ship), DEQ (Delivered Ex Quay). Pokud je obchodní partneři budou chtít nadále využívat, neměli by se odvolávat na platné INCOTERMS 2010.

16 16 Strategický výběr distribučního kanálu – úloha: *zvolit optimální kombinaci zařízení podnikatele a služeb zprostředkovatelských organizací. Podmínkou pro kombinaci obou kapacit je: konkurenceschopná úroveň služeb Kritérium pro kombinaci obou kapacit je: minimalizace nákladů.

17 17 Další podmínky a kriteria pro výběr (tvorbu) distribučního kanálu 1.Služby zákazníkům 2.Náklady na tvorbu a provoz kanálu 3.Výrobek, služba 4.Podíl na trhu 5.Pružnost, kontrolovatelnost 6.Ostatní (infrastruktura, pracovníci, kultura,…)

18 18 Minimalizace: -počtu skladů -manipulačních operací -nákladů na dopravu -zásob v řetězci Maximalizace: -úroveň služeb -přiblížení trhu -zpětná vazba -spokojenost zákazníka Počet distribučních míst =hledání rovnováhy mezi dvěma směry  Distribuční struktura

19 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 náklady počet skladů optimální počet skladů náklady na návoz do distribučních skladů náklady na rozvoz k zákazníkům Optimální počet skladů  Distribuční struktura

20 20 Klíč pro lokalizaci distribučních míst Suma součinů vzdáleností a velikostí spotřeb mezi danými body distribuční sítě musí být minimální!

21 21 ?

22 22 Tři etapy pro stanovení vhodné struktury : 1.Stanovit takovou strukturu, která zabezpečí alespoň minimální úroveň služeb akceptovatelnou zákazníky při minimalizaci celkových nákladů. 2.Podrobíme tuto variantu analýze citlivosti na změny v počtu skladů a jejich lokalizaci, úrovni distribučních služeb, strategii skladování apod. 3.Formulujeme konečné řešení.

23 23 Příjem zboží Expedice Cross Docking Clasic ● Distr. technologie:

24 24 Příjem zbožíExpedice Cross Docking Transshipment● Distr. technologie:

25 25 Posouzení vhodnosti technologie Cross Docking Při přijetí zboží do skladu je znám odběratel Odběratel je připraven zboží ihned přijmout Denně se expedují dodávky do méně než 20 míst Denní kapacita expedice přesahuje 10 kamionů Více 70% zboží je přepravováno na paletách Podnik přijímá velké množství samostatných položek od různých dodavatelů Zboží, které podnik přijímá, je opatřeno čárovým kódem Některé druhy zboží jsou tzv. rychloobrátkové s omezenou dobou spotřeby Distribuční centrum podniku je vytíženo na plnou kapacitu

26 26 Co ovlivňuje způsob skladování? *CO (druh skladovaného materiálu) *KOLIK (množství materiálu) *KDY (časové požadavky) *KDE (distribuční strategie) *JAK (pracovní postupy) *ČÍM (vybavení) *ZA KOLIK (investice)

27 27 © PQL s.r.o Skladování  3 rozměry skladování : Informační a řídící systémy Statická část Dynamická část

28 28 © PQL s.r.o Skladování  Statická část  Zpevnění plochy  Inženýrské sítě  Ochranná zařízení  Zásobníky  Regály  Police  ……..

29 29 © PQL s.r.o Skladování  Dynamická část  Dopravní vozíky - motorové - bezmotorové  Zdvihací zařízení  Přemísťovací zařízení  Dopravní tratě  Pomůcky pro manipulaci ……

30 30 © PQL s.r.o Skladování  Informační a řídící systémy  Organizace a způsob řízení  Komunikace a informace  Řízení nákladů - na projekt a stavbu - na vybavení - na prostor - na mzdy - na provoz

31 31 © PQL s.r.o Skladování  Co je to materiál ?  suroviny a materiál, polotovary, součásti, hotové výrobky  odpad  obaly a přepravní prostředky  Druhy materiálu  hromadný materiál  kusový materiál - pevný - kapalný - plynný

32 32 © PQL s.r.o Skladování  Seskupování materiálů  Podle příbuznosti, resp. určení materiálu  Podle čísla položek  Podle druhu materiálu  Podle skladovacího parametru  Lokace  pevné  proměnné

33 33 © PQL s.r.o Skladování □ FIFO a LIFO

34 34 © PQL s.r.o Skladování Vyložení Kontrola Identifikace a uskladnění Vychystávání Balení Expedice Naložení Doprava materiálu do skladu Doprava materiálu ze skladu interní doprava □ Skladové činnosti

35 35 © PQL s.r.o Skladování  Kontrola Bylo dodáno to, co bylo objednáno ? Odpovídá dodané zboží jeho popisu v dokumentech ? Odpovídá množství ? Odpovídá balení ? Není obal poškozen ? Nechybí certifikáty ? Odpovídá zboží požadovaným certifikátům ?

36 36 © PQL s.r.o Skladování  Vychystávání ruční paralelní seriové zboží k člověku člověk ke zboží automatické orientované na objednávku orientované na produkt

37 37 Vychystávací časy Odběr z místa uložení VychystáníDoprava Tam Instrukce Informace Uložení na vychy- stávací prostředek ZpětOvěření Začátek Konec 10 – 20 % 50 – 70 %20 – 30 %

38 38 Technologie – druhy regálů Materiál se během skladování NepohybujePohybuje v regálui s regálem pojízdné regály otočné regály paternostery karusely spádové regály paletové regály průjezdové regály vjezdové regály skříňové regály -policové -zásuvkové konzolové regály opěrné regály

39 39 © PQL s.r.o Skladování  Technologie - způsob skladování  volně  v zařízení -v řadách -v blocích

40 40 © PQL s.r.o Manipulace a obaly  Interní (vnitřní) doprava  Organizace: přivézt nebo přinést  Prostředky: statické nebo dynamické  Automatizace: úplná nebo částečná Kriteria:- množství - fyzické vlastnosti zásob - frekvence přemísťování - vzdálenosti - požadavek flexibility - náklady - disciplína a vedení

41 41 © PQL s.r.o  Prvky podsystému manipulace se zbožím (z pohledu fyzického zacházení se zbožím) 1. Výkladka 2. Vnitrozávodová doprava 3. Skladování 4. Vychystávání a kompletace zakázek 5. Balení 6. Nákladka Manipulace a obaly

42 42 © PQL s.r.o  Manipulační jednotky - obaly ▪ Palety ▪ Přepravky ▪ Kontejnery ▪ Roltejnery ▪ Ukládací bedny ▪ Vaky big bag ▪ Výměnné nástavby ▪ ……………. Manipulace a obaly

43 43 © PQL s.r.o  Hlavní požadavky při volbě obalů - minimalizovat mnohotvárnost obalů - úsilí o vytváření dopravních řetězců - zvyšování bezpečnosti používáním vhodných obalů - plánování účelných nakládacích jednotek - minimalizace přípravných ploch pro obaly - odstranění zpětné přepravy odbavených obalů Manipulace a obaly

44 44 A C B D A C B D A C B D PŘÍMÝ SYSTÉM NEPŘÍMÉ SYSTÉMY KANÁLOVÝ CENTRÁLNÍ X □ Systém pohybu materiálu Manipulace a obaly

45 45 VZDÁLENOST INTENZITA TOKU MATERIÁLU MALÁ VZDÁLENOST VELKÁ VZDÁLENOST MALÁ INTENZITA VELKÁ INTENZITA PŘÍMÝ SYSTÉM NEPŘÍMÝ SYSTÉM ( KANÁLOVÝ NEBO CENTRÁLNÍ ) PROBLÉMOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ palety / směna, tuny / den ks / rok metry, kilometry… Diagram vzdálenosti a intenzity toku materiálu ve vztahu k systému manipulace s materiálem Manipulace

46 46 Prostředky vnitropodnikové dopravy StáléNestálé Postupující stoly Válečkové dráhy Kotoučové dráhy Pásový dopravník Kruhový dopravník Podzemní dopravník Řetězový dopravník Skluzy Spirálové skluzy Šnekové dopravníky Korečkové dopravníky Zvedáky Mostový jeřáb Závěsný jeřáb Autojeřáb Otočný jeřáb Portálový jeřáb Pojízdný jeřáb Stohovací jeřáb Regálová zařízení K obsluze regálů Stohováni do regálů Závěsný jeřáb Stohovací jeřáb Výtahy Osobní Nákladní Pohyblivé schody S podlahou spojené dopravní prostředky Bezkolejové Zvedací vozíky Vysokozdvižné zvedací vozíky Portálové zved. vozíky Vleky Stohovače Kolejové Zvedací vozíky Vysokozdvižné zvedací vozíky Portálové zved. vozíky Vleky Stohovače S vodící stopou Bez řidiče Manipulace a obaly

47 47 © PQL s.r.o Doprava  Dva typy 1. Mimopodniková doprava - uskutečňuje se od dodavatele do podniku a z podniku k zákazníkovi 2. Vnitropodniková doprava - slouží k přepravě materiálů uvnitř podniku

48 48 © PQL s.r.o Doprava  Pět druhů externí dopravy 1. Silniční 2. Železniční 3. Vodní 4. Letecká 5. Potrubní

49 49 © PQL s.r.o Doprava  Pět funkcí dopravních zařízení: 1.Přejímka a sestavování dopravovaných materiálů 2.Ochrana dopravovaného zboží 3.Manipulovatelnost s dopravními prostředky 4.Skladovatelnost 5.Nositelé informací

50 50 © PQL s.r.o Doprava  Vstup: - objem/poptávka zákazníka - frekvence dodávek  Výstup: Optimalizovat podle: - nákladů - kilometrů - času “ jízdní řád “ Kriterium: Může být ušetřena jízda?

51 51 © PQL s.r.o Doprava  Plánování tras  PROBLÉM  PODMÍNKY (kriteria) - síť cest - kapacita dopravních prostředků - povolená maximální rychlost - dodací lhůta - dostupnost zákazníků - rozvoz a sběr najednou - pracovní doba řidičů, atd. = určení trasy, kterou budou muset dopravní prostředky absolvovat

52 52 © PQL s.r.o Doprava  Provést dopravu ve vlastní režii nebo zadat ? Výhody zadáníNevýhody zadání - bez údržby- bez kontaktu se zákazníkem - bez starosti o zákony- spolehlivost dodávky je hůř řiditelná - bez kapacitních problémů- vyšší náklady na balení - bez investic- závislost - nižší náklady - specializace - kvalita - zpětná přeprava - žádné nebo menší sociální závazky

53 53 © PQL s.r.o Doprava  Kombinovaná doprava RoLa Původem zkratka z němčiny - Rollende Landstrasse – označuje system doprovazene dopravy silnice - železnice.

54 54 © PQL s.r.o Doprava  Kombinovaná doprava COFC / TOFC (Container Of Flat Car / Trailer Of Flat Car) Jedna se o nedoprovázenou kombinovanou dopravu, která zahrnuje přepravu velkých kontejnerů, výměnných nástaveb a silničních návěsů. Nejrozšířenější je přeprava velkých kontejnerů. Cílem je zabezpečit přepravu zboží mezi odesilatelem a příjemcem (tedy „door-to-door“ servis) racionálním využitím železniční, silniční, vodní a případně i letecké dopravy, resp. jejich kombinací.

55 55 ADR a RID Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road Mezinárodní řád pro přepravu nebezpečných věcí po železnici (RID)Mezinárodní řád pro přepravu nebezpečných věcí po železnici (RID) Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses International ferroviaire des marchandises Dangereuses Doprava Logistika nebezpečných věcí

56 56 Státní dozor: Kontrolní činnost pro ADR - odbory dopravy Krajských úřadůKontrolní činnost pro ADR - odbory dopravy Krajských úřadů Kontrolní činnost pro RID - Drážní inspekceKontrolní činnost pro RID - Drážní inspekce Mobilní jednotky (policie, specialista, celní správa)Mobilní jednotky (policie, specialista, celní správa) Doprava Logistika nebezpečných věcí

57 57 Ustanovení dohody ADR se netýká: přeprav nebezpečných věcí soukromými osobami pro jejich spotřebupřeprav nebezpečných věcí soukromými osobami pro jejich spotřebu přeprav nebezpečných věcí v rámci první pomoci a ochrany životního prostředípřeprav nebezpečných věcí v rámci první pomoci a ochrany životního prostředí přeprav nebezpečných věcí zásahovými službamipřeprav nebezpečných věcí zásahovými službami Doprava Logistika nebezpečných věcí

58 58 Subjekt předávající nebezpečné věci k přepravě (dále jen "odesílatel") je povinen podle Dohody ADR zejména a)zatřídit, zabalit a označit nebezpečné věci, b)dodržet ustanovení o zákazu společné nakládky, pokud ji provádí, c)nepředat k přepravě nebezpečné věci, jejichž přeprava není dovolena, d)předat dopravci v písemné formě pokyny pro řidiče, e)uvést správně a úplně údaje v nákladním listě, včetně prohlášení, Doprava Logistika nebezpečných věcí

59 59 f) předat řidiči kopii povolení podle zvláštních právních předpisů, g) přezkoumat před nakládkou průvodní doklady a provést vizuální kontrolu, zda vozidlo a jeho zařízení splňují předepsaná ustanovení, h) označit kontejnery, i) zabezpečit předepsané školení ostatních osob podílejících se na přepravě, j) ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí. Doprava Logistika nebezpečných věcí

60 60 Doprava Logistika nebezpečných věcí Bezpečnostní značky

61 61 Doprava Logistika nebezpečných věcí Letecká přeprava IATA Námořní přeprava IMDG Code Komora bezpečnostních poradců www.komorabp.cz www.komorabp.cz

62 62 © PQL s.r.o Identifikační systémy  Prezentace GS1


Stáhnout ppt "1 Materiály pro účastníky pilotních kurzů konaných v rámci realizace projektu SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. Brno „Vyšší úroveň dalšího vzdělávání v klíčových."

Podobné prezentace


Reklamy Google