Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Upraveno pro sekundy masajský bojovník.  V Africe je 54 nezávislých států, 3 závislá území a bývalá španělská kolonie Západní Sahara  38 afrických států.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Upraveno pro sekundy masajský bojovník.  V Africe je 54 nezávislých států, 3 závislá území a bývalá španělská kolonie Západní Sahara  38 afrických států."— Transkript prezentace:

1 upraveno pro sekundy masajský bojovník

2  V Africe je 54 nezávislých států, 3 závislá území a bývalá španělská kolonie Západní Sahara  38 afrických států má přístup k moři, nebo oceánu (Egypt, Keňa, JAR…)  16 států je vnitrozemských (Etiopie, Mali, Niger, Čad…)  Všechny státy (kromě Maroka, Lesotha a Svazijska, které jsou monarchie), jsou republiky  Dále se také Afrika nejčastěji člení na 5 regionů : Severní, Západní, Centrální, Východní a Jižní

3 Oblast severní Afriky se rozkládá na území o rozloze 9,5 mil. km 2 a tvoří je tyto státy: Alžírsko, Egypt, Libye, Maroko, Mauritánie, Súdán, Jižní Súdán, Tunisko a území okupované Marokem – Západní Sahara Území omývá Atlantský oceán na západu, Středozemní moře na severu a Rudé moře na východě území. Jižní oblast zabírá Sahara.

4  Převážnou část severní Afriky zaujímají plošiny a bezodtoké sníženiny. Severozápad je poměrně hornatý, nejvyšší horou je Džabal Tubkal (4165m) v pohoří Vysoký Atlas. Nejnižším místem je Kattarská proláklina (-133m).  Na Sahaře převažují pouště. Písečné pouště (ergy), kamenné (hamady) a štěrkové (seriry).  Podnebí na severu je subtropické a na jihu suché, horké. Na Sahaře jsou typické vysoké výkyvy teplot mezi dnem a nocí (25-30 o C). Kromě pouštních oáz je zemědělství soustředěno hlavně kolem povodí řeky Nil a u Středozemního moře.  Severní Afrika má bohatá ložiska nerostných surovin. Hlavně ropu, zemní plyn a fosfáty.  Obyvatelstvo sjednocuje arabština a islámské náboženství.

5  Hlavní je těžba ropy a zemního plynu (Libye, Alžírsko, Egypt), z toho se odvíjejí petrochemické závody.  Většina surovin je vyváží nezpracovaná.  Dále je významný potravinářský a spotřební průmysl  Rozvíjí se cestovní ruch.  V současnosti se severní Afrika stala (po JAR) ekonomicky nejvyspělejší oblastí Afriky.

6 papyrus bavlník I.Vyhledej názvy a využití rostlin na obrázcích. 1 2

7  Spojuje Středozemní a Rudé moře a umožňuje nejkratší námořní spojení mezi Evropou a Jihozápadní Asii. Objemem přepravovaných nákladů je nejvýznamnějším průplavem světa.

8 Francouzský inženýr a diplomat Ferdinand de Lesseps se zajímal o kulturu Středního Východu i o možnosti obchodování v těchto zemích a když se jeho přítel Muhammed Said stal egyptským místokrálem, přijel do Egypta. Lesseps přesvědčil pro projekt investory z Francie, Itálie, Rakouska, Egypta, Ruska i USA. Místokrál Muhammed Said koupil 44% akcií společnosti, která kanál stavěla. Podporu ale nenašel ve Velké Británii, protože průplav konkuroval britským železničním tratím. V roce 1856 byl Lesseps jmenován konzulem v Káhiře a obdržel koncesi na stavbu kanálu. Práce začaly v roce 1859 za nesmírně obtížných podmínek. Ze začátku zde pracovali pouze trestanci, později však stavba přitáhla dělníky z celé Evropy. Pracovalo zde asi 25 000 dělníků. Bylo nutno vykopat 22,8 miliónu krychlových metrů zeminy. U Středozemního moře byl postaven přístav Port Said. Průplav byl po dokončení dlouhý 160 km, 8 m hluboký a 22 m široký. Stavba trvala 10 let. V roce 1888 byla podepsána dohoda o svobodné plavbě průplavem. V roce 1956 byl průplav znárodněn egyptskou vládou. V roce 1967 - 1975 byl uzavřen v důsledku války mezi Egyptem a Izraelem. V letech 1975 - 1980 byl průplav rozšířen a nyní je 13 m hluboký a 80 - 180 m široký. Ročně jím propluje přibližně 20 000 lodí. Cesta do Indie byla zkrácena asi o 11 000 km.

9 Ferdinand Lesseps

10  Region západní Afriky je na území 5,1 mil. km 2. Oblast tvoří státy 15 států: Benin, Burkina Faso, Kapverdy, Côte d'Ivoire (Pobřeží slonoviny), Gambie, Ghana, Guinea, Guinée- Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Senegal, Sierra Leone, Togo.  Sever oblasti ohraničuje Sahara, západ a jih pobřeží Atlantského oceánu. Východ zasahuje do sníženiny Čadského jezera. K západní Africe také patří Kapverdské souostroví.

11  Převážně rovinatý, na pobřeží jsou rozsáhlé nížiny. Směrem do vnitrozemí se povrch zvyšuje, místy i nevysoké pohoří. Nejvyšším místem pevninské Západní Afriky je hora Dimlang (2042m) v Adamauském pohoří v Nigérii.  Na pobřeží Atlantského oceánu je tropické monzunové podnebí, srážky směrem do vnitrozemí ubývají. V jižní části je bohatá říční síť, hlavním tokem je řeka Niger.  Nerostné bohatství je celkem pestré, světově významné jsou zásoby ropy v Nigérii a ložiska bauxitu v Guineii.  V regionu převažují příslušníci negroidního plemene.

12  Převládá průmysl těžební – těžba ropy v Nigérii, dále bauxit, Au,diamanty…  Hlavním druhem dopravy je námořní doprava. Největší obchodní loďstvo má Libérie. Nejvýznamnější přístav je Bonny v Nigérii.  Ve vnitrozemí převládá silniční doprava, ale také se rozrůstá doprava letecká.

13  Západní Afrika je největším světovým producentem kakaa (Pobřeží Slonoviny, Togo)  Dále je významným producentem palmového oleje (Nigérie, Sierra Leone), arašídů (Senegal, Guinea) a banánů (Kapverdy, Pobřeží Slonoviny) 

14 Podzemnice olejná (Arachis hypogea) je rostlina z čeledi bobovitých. Plodem je lusk. Jedná se o luštěninu.luskluštěninu Užití Často se pěstuje pro semena – arašídy, buráky nebo také burské oříšky. Arašídový olejArašídový olej se rovněž používá jako náhrada oleje olivového, k výrobě stolních pokrmových tuků, tzv. arašídového másla v potravinářství a ve farmaceutickém průmyslu a k výrobě kosmetických výrobků.oleje olivového tukůarašídového másla Způsob tvorby lusků Po oplození žlutých květů začíná intenzívně růst stopka, nesoucí na konci oplozený semeník, který se zavrtává 3–6 cm hluboko do půdy, kde se vyvine lusk, obsahující 1–7 semen, obalených červenofialovým osemením.stopkasemeníkluskosemením I.Vyhledej název a využití rostliny na obrázku.

15 Maniok jedlý (Manihot esculenta), známý též pod jménem cassava či yuca, či tapioca v Asii, je kulturní tropická rostlina z čeledi Pryšcovité (Euphorbiaceae). Někdy se manioku podobně jako jamům a batátům přezdívá sladké brambory. Pochází z tropické AmerikycassavayucaPryšcovitéjamůmbatátům Maniok je bylina nebo keř dorůstající výšky 1 až 3 metry. Hlízy manioku tvoří základní potravinovou složku pro více než 500 milionů lidí. Rovněž se využívá jako krmivo

16  Centrální Africe náleží území o rozloze 5,3 mil km 2. Do této oblasti patří tyto státy: Čad, Gabon, Kamerun, Demokratická republika Kongo, Rovníková Guinea, Středoafrická republika, Svatý Tomáš.  Západ oblasti tvoří pobřeží Guinejského zálivu a východ oblasti zasahuje do východoafrických propadlin. Sever oblasti tvoří saharské pohoří Tibesti a jih sahá ke pramenům Konga.

17  Jádrem centrální Afriky je Konžská pánev. Podál Guinejského zálivu jsou převážně nížiny. Na východě oblasti jsou sopečné masívy, z nichž vychází nejvyšší bod centrální Afriky – Marguerite (5109m). Území je odvodňováno především řekou Kongo. Tato řeka má se svými přítoky velké hydroenergetické zdroje.  Na východě jsou hraniční jezera, z nichž je největší Tanganika. (2. nejhlubší na světě 1470m hluboké)  V centrální Africe je vlhké tropické podnebí s poměrně stabilní teplotou okolo 25´C.  V subekvatoriálním podnebném pásu jsou světlé tropické lesy, které přecházejí do savan.  Nerostné suroviny jsou pestré, hlavní je ropa a ložiska diamantů.  Převládá negroidní rasa, nejpočetnější skupinou jsou Bantuové  Pygmejové žijí v těžce přístupných lesích.

18 Kopra (anglicky copra) je sušené, rozemleté jádro kokosového ořechu. Jméno pochází z malajálamštiny (jižní Indie), kde slovo kopra označuje sušený kokosový ořech.anglickykokosového ořechumalajálamštinyIndie Kokosový olej byl původně vyráběn obchodníky v oblasti jižních moří a jižní Asie v polovině 19. století vařením rozemleté kopry ve vodě. V současné době se kopra lisuje.olejAsie19. stoletívařením vodě Výroba kopry (odstranění skořápky, rozdrcení, sušení) obvykle probíhá přímo na místech, kde rostou kokosové palmy. V současné době existují rozsáhlé plantáže s přidruženými výrobními provozy, zatímco v minulosti probíhal sběr kopry tak, že obchodníci cestovali v Tichém oceánu z ostrova na ostrov, od přístavu k přístavu.kokosové palmyplantážeTichém oceánuostrova přístavu

19 Fulbští pastevci Čadské pánve a západoafrických savan Černý V. Fulbové tvoří výrazný etnický prvek subsaharské Afriky. Žijí v 17 státech od východního Senegalu po západní Čad v počtu zhruba 30 milionů osob. Většina z nich v současnosti vede usedlý zemědělský způsob života, ale svůj původ odvozují od pravěkých skupin pastevců dobytka, po nichž se dochovaly malby a rytiny ve středosaharských skalních masivech. Z antropologického hlediska jsou velmi zajímavou populací, protože skupiny současných fulbských pastevců lze považovat za přežívající populační izolát prapůvodní pravěké populace. O původu a příbuznosti jednotlivých skupin jsme se dozvěděli více díky populačně genetickému výzkumu mapujícímu jednotlivé oblasti Čadské pánve. Fulbská dívka z Kamerunu se skarifikací (jizvením obličeje).

20  Hlavním hospodářským odvětvím je zemědělství, zaměstnává asi 80% lidí. V zemědělství dominuje rostlinná výroba. Plantážní produkce je určena především pro export. Hlavními plodinami je: palma olejná, kaučukovník, banánovník … Živočišná výroba má až druhotný význam.  Je omezen chov skotu, protože je zde rozšířena moucha tse-tse, přinášející spavou nemoc.  Průmysl je málo rozvinutý, hlavní složkou je těžební pr. U ložisek barevných rud je rozšířena barevná metalurgie.  Dopravní síť je málo rozvinutá a nekvalitní. Značný význam má doprava říční, i když je omezena spousty nesplavných úseků. Na těchto úsecích dopravu nahrazuje železniční a silniční – transport se pak prodražuje.

21  V ekvatoriálním podnebném pásu jsou tropické deštné lesy, ve kterých se vyskytují vzácné dřeviny. Zbytky původních pralesů se zachovaly pouze v Kongu a Gabonu…  Podstatná část Centrální Afriky vyznává křesťanství, nikoli islám.  Pygmejové jsou velmi nízkých postav, živí se tradičně lovem a sběrem plodů. I. Zjisti a zapiš více informací o životě pygmejů.

22  Východoafrický region se rozkládá na ploše 3,7 mil km 2.Do východní Afriky řadíme tyto státy: Burundi, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Keňa, Rwanda, Somálsko, Tanzánie, Uganda. /9 států/  Sever oblasti tvoří Etiopská vysočina, na západě je region oddělen tektonickým Východoafrickým příkopem. Jižní hranice tvoří řeka Rovuma. Východ tvoří pobřeží Indického oceánu.  V této oblasti leží nejvyšší bod celé Afriky – Kilimandžáro Uhuru (5 895m)  Nejníže položené místo východní Afriky je Assalská proláklina (-155m) Kilimandžáro Uhuru (5 895m)

23  Sever východní Afriky je odvodňován do Středozemního moře prostředím nilského říčního systému. Západ oblasti odvodňuje řeka Kongo. Většina řek Afrického rohu ( území na Somálském poloostrově) tekoucí do Ind. oc. V období sucha vysychá. Východní Afrika je oblastí velkých jezer. Viktoriino jezero, které je největší v Africe je tektonického původu. Tektonického původu je také jezero Tanganika.  V této oblasti je převážně tropické podnebí. V horách jsou vyvinuté výškové stupně. Rostlinstvo tvoří travnaté a křovinaté savany, ve kterých můžeme najít slony, lvy, leopardy… Divoká zvěř je soustředěna převážně v rezervacích a národních parcích.

24  Ve východní Africe je složení obyvatelstva velice etnicky pestré (Somálci, Amharové, Masajové, Bantuové…). Žije zde 195 mil obyvatel.  V 90. letech došlo ke krvavým válkám mezi Hutuy a Tutsiy – srážky vyvrcholily genocidou Tutsiů. V roce 1994 byl počet obětí odhadován na 500 000, 2 miliony byly na útěku.  Většina obyvatel vyznává křesťanství, malá část islám a animismus.  Ve východní Africe jsou nepříznivé demografické podmínky. (Vysoká kojenecká úmrtnost, AIDS…)  Převážná část obyvatelstva pracuje v zemědělství, v něm dominuje rostlinná výroba.  Významný rybolov, průmysl je málo rozvinutý – Nejméně vyspělý region Afriky  Významný cestovní ruch – Keňa, Tanzánie - safari

25 I.Vyhledej název a využití rostliny na obrázku. 1

26 Baobab I.Vyhledej název a význam rostliny na obrázku.

27  Jihoafrický region se rozkládá na jižním cípu afrického kontinentu. Oblast zahrnuje území o ploše 6,5 mil. km 2. Na tomto území se nacházejí státy Angola, Botswana, JAR, Komory, Lesotho, Malgašská republika, Malawi, Mauricius, Mosambik, Namibie, Seyschely, Svazijsko, Zambie a Zimbabwe.  Na západě tvoří hranici Atlantský oceán, na východě pak oceán Indický. Sever hraničí s centrální a východní Afrikou, k jižní Africe přiléhají ostrovy Indického oceánu včetně největšího afrického ostrova Madagaskaru.

28  Podstatná část povrchu Jižní Afriky je tvořena Velkou náhorní plošinou. V centrální části pak Kalaharská pánev. Na jihovýchodě regionu je horský masiv Dračích hor.  Vodní toky mají nepravidelné odtoky. Největší řekou západní části regionu je Oranje s přítokem Vaal. Hlavním vodním tokem je ale řeka Zambezi. Na této řece jsou četné peřeje a vodopády - největšími jsou Viktoriiny vodopády (128 m). Na této řece je vybudován systém hydroelektráren. Viktoriiny vodopády

29  Jižní Afrika leží v tropickém a subtropickém pásmu, nejvíce srážek přinášejí letní monzuny vanoucí od Indického oceánu. Nejnižší srážky jsou v poušti Namib.  Rostlinstvo tvoří převážně savany a savanové lesy. Při pobřeží indického oceánu jsou to pak lesy tropické. Na jižním pobřeží je vegetace středomořského typu – macchie.  Divoká zvěř je soustředěná v rezervacích a přírodních parcích.  V Jižní Africe žije 140 mil. obyvatel, především negroidního plemene. Obyvatelstvo je rozmístěno nerovnoměrně, většina se soustřeďuje na pobřeží a v místě ložisek nerostných surovin.

30

31 Namibská poušť – Welvitschia mirabilis,endemit

32  Hlavním odvětvím rozvojových zemí jižní Afriky je těžební průmysl. Významná je těžba diamantů, zlata a chromových a měděných rud – měděný pás.  Dál je rozvinut průmysl zpracovatelský.  V zemědělství převládá rostlinná výroba (káva, čaj, tabák). Živočišná výroba se specializuje na chov ovcí a hovězího dobytka.

33 Robert Gabriel Mugabe je zimbabwský politik, druhý a dosavadní prezident země. Vystudoval ekonomii v Londýně. Do roku 1960, kdy se dostal do politiky, pracoval jako učitel. V letech 1964– 1974 byl vězněn. Roku 1980 se po prvních všeobecných volbách stal prvním premiérem. V témže roce Velká Británie uznala nezávislost svého bývalého koloniálního území pod názvem Zimbabwe (dříve bylo označováno jako „Jižní Rhodesie“). 31. prosince 1987 byl Mugabe zvolen prezidentem. Postupně si získával stále více moci a jeho vláda se pomalu stávala diktaturou. Kvůli jeho programu na vyvlastnění majetku bělošských velkofarmářů se země dostala do vleklé hospodářské krize. V zemi je nyní 85 % nezaměstnaných a sužuje ji rekordní hyperinflace – pro rok 2007 varuje MMF až přes 100 000 %. Inflace v Zimbabwe je nejvyšší na světě, částečně také proto, že Mugabe nechává nekontrolovaně tisknout peníze a pouští je do oběhu. Mnoho Afričanů nicméně vnímá Mugabeho jako hrdinu boje za nezávislost.zimbabwskýpolitik ekonomiiLondýně1960učitel1964 1974vězněn1980Velká Británienezávislost Zimbabwe31. prosince1987diktaturoubělošských hospodářské krizehyperinflace2007MMF Afričanů

34 Diktátor, pozemková reforma Jeho prvním počinem v nové roli byla pozemková reforma, která byla naplánovaná již v roce 1997 s odkladem na 10 let, ale nikdo příliš nevěřil, že se někdy uskuteční. Společně s ní byla 12. a 13. února 2000 přijata nová ústava, která umožnila již zmíněnou pozemkovou reformu. Tato pozemková reforma znamenala znárodnění půdy bílých obyvatel země a to bez náhrady. Reforma byla lidem odmítnuta v referendu, poté byla projednávána Ústavním soudem, který ji také neschvaloval, ale jeho usnesení přehlasoval diktátorský parlament, tudíž vstoupila v platnost. Tím začalo v druhé polovině roku 2000 násilné zabírání farem, které bylo provázeno krvavými střety s majiteli a obránci farem. Ti byli tvořeni bělochy a také černošskými dělníky. Celá tato reforma měla jediný výsledek, kterým byla úplná destrukce země, poněvaďž jen o své domovy přišlo asi 700 tisíc lidí. Další negativní dopady však zasáhly až 2,4 milionu obyvatel země. Půda totiž většinou ležela ladem a obilnice Afriky začala trpět hlady. Robert Mugabe znovu hledal vinu u všech jiných, jen ne u sebe samého. Snažil se potlačit opozici všemi dostupnými prostředky, z krize obviňoval celý svět. Reforma však jen vyústila v rekordní inflaci ve výši 100 000% v 1. čtvrtletí roku 2008.199712.13. února2000 ústavaReformareferenduÚstavním soudemparlament2000bělochy černošskýmireformaopozicikrizeinflaci2008

35 I. Vyhledej a zapiš české názvy označených měst Afriky.

36 I.Očísluj v mapce africké státy, zapiš a nastuduj jejich názvy. II.Do kterých makroregionů jednotlivé státy náleží ?

37 I.Popiš a poznej řeky a vodní plochy Afriky.

38  www.google.com- obrázky  Zeměpis II. V kostce- text


Stáhnout ppt "Upraveno pro sekundy masajský bojovník.  V Africe je 54 nezávislých států, 3 závislá území a bývalá španělská kolonie Západní Sahara  38 afrických států."

Podobné prezentace


Reklamy Google