Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborná příprava osob na malých letištích - G 2 Bezpečnostní školení osob na malých letištích ŠKOLENÍ PILOTŮ 5.3.2016 Lektor: Jaromír Fatka Školení provedeno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborná příprava osob na malých letištích - G 2 Bezpečnostní školení osob na malých letištích ŠKOLENÍ PILOTŮ 5.3.2016 Lektor: Jaromír Fatka Školení provedeno."— Transkript prezentace:

1 Odborná příprava osob na malých letištích - G 2 Bezpečnostní školení osob na malých letištích ŠKOLENÍ PILOTŮ 5.3.2016 Lektor: Jaromír Fatka Školení provedeno na základě příslušných odstavců Bezpečnostního programu letiště

2 Odborná příprava osob na malých letištích - G 2 Cíl školení Získat potřebné znalosti k plnění bezpečnostních požadavků, bezpečnostních opatření a příslušné reakce v případě protiprávních činů. Znalost postupů ohlašování Schopnost náležitě reagovat na události související s bezpečností Získání oprávnění ke vstupu do neveřejného prostoru AD

3 Odborná příprava osob na malých letištích - G 2 Školené osoby Všem pracovníkům, pracujícím v civilním letectví nebo ve prospěch civilního letectví musí být poskytnuto takové školení, které jim umožní vykonávat jejich povinnosti a úkoly na odpovídající úrovni. Na letišti Benešov je nutné poskytovat bezpečnostní školení rovněž všem provozovatelům a členům leteckého výcviku v leteckých školách působících v neveřejném prostoru letiště

4 Odborná příprava osob na malých letištích - G 2 Stanovení druhu letiště Benešov Na základě rozhodnutí Úřadu je letiště LKBE určeno jako Veřejné vnitrostátní letiště a neveřejné mezinárodní letiště s vnější hranicí

5 Odborná příprava osob na malých letištích - G 2 Schengenský prostor

6 Odborná příprava osob na malých letištích - G 2 Veřejný prostor (bílá) Neveřejný prostor A -pohybové plochy(zelená) Neveřejný prostor B- celní prostor (červená) Neveřejný prostor C- LPH (žlutá)

7 Odborná příprava osob na malých letištích - G 2 Veřejný prostor – vstup bez omezení, volný přístup veřejnosti Veřejný prostor na letišti – rozsah (jinde prostory před terminály, parkoviště, haly) Na letišti LKBE prostor mezi vstupními branami letiště a neveřejným prostorem Upozornění: V tomto prostoru však platí různá omezení dle Letištního řádu (parkování, pohyb vozidel, pořádek atd.)

8 Odborná příprava osob na malých letištích - G 2 Vstup povolen pouze osobám s viditelně nošenou identifikační kartou (IDC), osobám s přístupem nebo osobám s doprovodem osoby s IDC nebo osobou s přístupem Osoby s přístupem jsou osoby, které prokazatelně absolvovali toto školení.

9 Odborná příprava osob na malých letištích - G 2 Státní organizace spolupůsobící na AD -Policie ČR OOČR Benešov -Policie ČR, Cizinecká policie Praha Ruzyně -Celní správa Benešov -Hasičský záchranný sbor Benešov

10 Odborná příprava osob na malých letištích - G 2 Základní struktura bezpečnostní organizace letiště Pracovníkem pověřeným organizováním bezpečnosti letiště je Jaromír Fatka. Jakožto manažer bezpečnosti organizace zodpovídá za zabezpečení a organizaci bezpečnosti a ochrany civilního letectví a zároveň zabezpečuje a organizuje bezpečnostní školení.

11 Odborná příprava osob na malých letištích - G 2 Letištní bezpečnostní výbor Letištní výbor pro bezpečnost (dále jen LVB) musí být provozovatelem letiště zřízen na každém mezinárodním letišti nebo letišti určeném pro obchodní leteckou dopravu. Členy LVB jsou vedoucí představitelé provozovatele letiště a vedoucí představitelé fyzických a právnických osob odpovědných za plnění bezpečnostních opatření na daném letišti (zasedání 1 za čtvrtletí). Předsedou LVB letiště LKBE je ředitel letiště, místopředsedou - zástupce Policie ČR

12 Odborná příprava osob na malých letištích - G 2 Bezpečnostní program letiště Nejdůležitější dokument týkající se bezpečnosti letiště, který obsahuje základní informace a postupy pro jednotlivé případy ohrožení bezpečnosti civilního letectví. Vychází z Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví ČR před protiprávními činy – pro podmínky daného letiště. Stanoví opatření a postupy pro předcházení protiprávním činům, k zajištění bezpečnosti osob a zboží na letišti, k ochraně majetku a kefektivní likvidaci vzniklých protiprávních činů. Vytváří jej každý provozovatel letiště a schvaluje UCL. Subjekty působící na letišti jsou povinny řídit se tímto programem.

13 Odborná příprava osob na malých letištích - G 2 Protiprávní činy Držení rukojmých na palubě letadla, na letišti nebo v prostoru leteckých zařízení Protiprávní zmocnění se letadla za letu Držení zbraně, nebo nebezpečného zařízení nebo materiálu s úmyslem jeho nezákonného použití na palubě letadla, nebo na letišti Takové sdělení nebo klamná informace, které ohrožují bezpečnost letadla za letu nebo na zemi, cestujících, posádky, pozemního personálu nebo široké veřejnosti na letišti nabo v prostoru leteckých zařízení

14 Odborná příprava osob na malých letištích - G 2 Bezpečnostní řešení ochrany civilního letectví Podíl na bezpečnosti: lidé - ověření spolehlivosti, školení, spolehlivost technologie - kontrola vstupu, detekční kontrola, střežení postupy - komunikace, kontrola, bezpečnostní postupy

15 Odborná příprava osob na malých letištích - G 2 Problematika prevence a represe Bezpečnost je problematikou VŠECH OSOB pracujících na letišti, protože bezpečnostní složky nemohou být všude – proto může přispět každý zaměstnanec (ostražitost, dodržování kázně, reakce na zvláštní situace, diskrétnost na otázky z leteckého provozu, neposkytovat informace o cestujících, ani o provozních záležitostech – toto je v kompetenci pouze vedení AD )

16 Odborná příprava osob na malých letištích - G 2

17 Odborná příprava osob na malých letištích - G 2 Náležitosti IDC IDC musí obsahovat: jméno a příjmení držitele průkazu fotografie držitele průkazu evidenční číslo průkazu datum vydání a ukončení platnosti označení prostoru do kterých je držitel oprávněn vstoupit obchodní firmu nebo název zaměstnavatele držitele podpis držitele

18 Odborná příprava osob na malých letištích - G 2 Oprávnění pro jízdu a parkování AIRFIELD BENEŠOV

19 Odborná příprava osob na malých letištích - G 2 Parametry povolení k vjezdu Vjezdové povolení musí obsahovat: jméno a příjmení držitele povolení k vjezdu nebo označení provozovatele tovární značka, typ a barva vozidla evidenční číslo datum vydání a ukončení platnosti označení prostoru, do kterých je vozidlu povolen vjezd místa vjezdu a výjezdu vozidla

20 Odborná příprava osob na malých letištích - G 2 Zvláštní situace opuštěné zavazadlo, telefonická hrozba, nepovolaná osoba v neveřejném prostoru, incident spojený se střelbou, výbuchem či braním rukojmí podivně se chovající osoba narušené nebo poškozené oplocení letiště střelba nebo výbuch hrozba bombou

21 Odborná příprava osob na malých letištích - G 2 Ohlašovací povinnost Zaměstnanec který je svědkem jakékoliv mimořádné situace, protiprávního činu, zvláštní situace nebo má podezření je toto povinen ohlásit dispečerovi RADIO nebo bezpečnostním složkám letiště.

22 Odborná příprava osob na malých letištích - G 2 Způsoby spojení Telefon na 317 793 330, 603 594 623 Radiovým spojením na letištní frekvenci služby Radio na 118,00 MHz Radiovým spojením na frekvenci FAIR GROUND 121,650 MHz Osobní kontakt

23 Odborná příprava osob na malých letištích - G 2 Způsob hlášení Nejvhodnější forma ohlášení: Kdo událost ohlašuje Stručný popis události Kde k události došlo Číslo odkud volám

24 Odborná příprava osob na malých letištích - G 2 Bezpečnost civilního letectví je prioritou všech pracovníků a návštěvníků letiště bez rozdílu. Nejčastějším mýtem v této oblasti je, že bezpečnost je záležitostí policie, případně bezpečnostních složek. Naopak. Bez aktivního přístupu všech uživatelů AD může dojít k vážným komplikacím v této oblasti. Zásadou je, že všichni by „měli mít oči a uši“.


Stáhnout ppt "Odborná příprava osob na malých letištích - G 2 Bezpečnostní školení osob na malých letištích ŠKOLENÍ PILOTŮ 5.3.2016 Lektor: Jaromír Fatka Školení provedeno."

Podobné prezentace


Reklamy Google