Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správa na úseku dopravy JUDr. Alena KLIKOVÁ. Správa na úseku dopravy Lodní doprava (vnitrostátní a námořní) Lodní doprava (vnitrostátní a námořní) Drážní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správa na úseku dopravy JUDr. Alena KLIKOVÁ. Správa na úseku dopravy Lodní doprava (vnitrostátní a námořní) Lodní doprava (vnitrostátní a námořní) Drážní."— Transkript prezentace:

1 Správa na úseku dopravy JUDr. Alena KLIKOVÁ

2 Správa na úseku dopravy Lodní doprava (vnitrostátní a námořní) Lodní doprava (vnitrostátní a námořní) Drážní doprava (železniční dráhy, lanové dráhy, trolejbus, tramvaj) Drážní doprava (železniční dráhy, lanové dráhy, trolejbus, tramvaj) Letecká doprava Letecká doprava Silniční doprava Silniční doprava

3 Silniční doprava Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Vyhláška 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Vyhláška 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

4 Pozemní komunikace Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. Pozemní komunikace se dělí na tyto kategorie: Pozemní komunikace se dělí na tyto kategorie: a) dálnice, a) dálnice, b) silnice, I., II. a III. tř. b) silnice, I., II. a III. tř. c) místní komunikace c) místní komunikace d) účelová komunikace – veřejné a neveřejné d) účelová komunikace – veřejné a neveřejné

5 Vlastnictví komunikací a) dálnice - stát a) dálnice - stát b) silnice, I. tř. - stát, II. a III. tř. - kraj b) silnice, I. tř. - stát, II. a III. tř. - kraj c) místní komunikace - obec c) místní komunikace - obec d) účelová komunikace – PO, FO d) účelová komunikace – PO, FO

6 zařazení pozemní komunikace O zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice, silnice nebo místní komunikace rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě jejího určení, dopravního významu a stavebně technického vybavení. O zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice, silnice nebo místní komunikace rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě jejího určení, dopravního významu a stavebně technického vybavení. Dojde-li ke změně dopravního významu nebo určení pozemní komunikace, rozhodne příslušný silniční správní úřad o změně kategorie. Dojde-li ke změně dopravního významu nebo určení pozemní komunikace, rozhodne příslušný silniční správní úřad o změně kategorie.

7 Dálnice Určena pro rychlou dálkovou, mezistátní dopravu, pro silniční motorová vozidla, Určena pro rychlou dálkovou, mezistátní dopravu, pro silniční motorová vozidla, Směrově oddělené jízdní pruhy, mimoúrovňové křížení, nejnižší povolená rychlost, Směrově oddělené jízdní pruhy, mimoúrovňové křížení, nejnižší povolená rychlost, Není přímý přístup ze sousedních pozemků, pouze z pozemků či nemovitostí sloužících pro účely dálnice (benzínové čerpací stanice). Není přímý přístup ze sousedních pozemků, pouze z pozemků či nemovitostí sloužících pro účely dálnice (benzínové čerpací stanice).

8 Silnice Veřejně přístupná pozemní komunikace určena k užití silničními a jinými motorovými vozidly a chodci. Veřejně přístupná pozemní komunikace určena k užití silničními a jinými motorovými vozidly a chodci.

9 Silnice a) silnice I. třídy, která je určena zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu, a) silnice I. třídy, která je určena zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu, b) silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy, c) silnice III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace. c) silnice III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace.

10 Místní komunikace Veřejně přístupná komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce Veřejně přístupná komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce

11 Místní komunikace a) místní komunikace I. třídy, kterou je zejména rychlostní místní komunikace, a) místní komunikace I. třídy, kterou je zejména rychlostní místní komunikace, b) místní komunikace II. třídy, kterou je dopravně významná sběrná komunikace s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí, b) místní komunikace II. třídy, kterou je dopravně významná sběrná komunikace s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí, c) místní komunikace III. třídy, kterou je obslužná komunikace, c) místní komunikace III. třídy, kterou je obslužná komunikace, d) místní komunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz. d) místní komunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz.

12 účelová komunikace účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků, či v uzavřeném objektu. účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků, či v uzavřeném objektu.

13 Připojování pozemních komunikací Křižovatky Křižovatky Sjezdy, nájezdy Sjezdy, nájezdy

14 Silniční pozemek Na němž je umístěno těleso dálnice, silnice, místní komunikace a silniční pomocný pozemek Na němž je umístěno těleso dálnice, silnice, místní komunikace a silniční pomocný pozemek

15 Součásti a příslušenství Součásti § 12 Součásti § 12 Příslušenství § 13 Příslušenství § 13

16 Orgány – silniční správní úřady Ministerstvo dopravy Ministerstvo dopravy Krajský úřad Krajský úřad Obecní úřady obcí s rozšířenou působností Obecní úřady obcí s rozšířenou působností obce obce

17 Orgány – stavební úřady Obecné stavební úřady Obecné stavební úřady Speciální stavební úřady Speciální stavební úřady

18 Stavební řízení - výstavba Pro stavbu dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace je speciálním stavebním úřadem příslušný silniční správní úřad. Speciální stavební úřad přizve ke stavebnímu řízení Ministerstvo vnitra, jde- li o stavbu dálnice nebo rychlostní silnice, v ostatních případech příslušný orgán Policie České republiky. Pro stavbu dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace je speciálním stavebním úřadem příslušný silniční správní úřad. Speciální stavební úřad přizve ke stavebnímu řízení Ministerstvo vnitra, jde- li o stavbu dálnice nebo rychlostní silnice, v ostatních případech příslušný orgán Policie České republiky.

19 Užívání pozemních komunikací Obecné Obecné Zvláštní Zvláštní

20 Obecné užívání V mezích zvláštních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích a za podmínek stanovených tímto zákonem smí každý užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny. V mezích zvláštních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích a za podmínek stanovených tímto zákonem smí každý užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny. Uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace. Uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace. Omezení – objížďky apod. Omezení – objížďky apod.

21 Zpoplatnění Poplatky – kupon (časový, druh vozidla) Poplatky – kupon (časový, druh vozidla) Elektronické mýtné Elektronické mýtné

22 Zvláštní užívání Povolení po souhlasu vlastníka Povolení po souhlasu vlastníka Na dobu určitou Na dobu určitou

23 Sjízdnost a schůdnost Závady ve sjízdnosti – povětrnostní vlivy Závady ve sjízdnosti – povětrnostní vlivy Odpovědnost – vlastník komunikace, neprokáže-li že nebylo možné zajistit vlivem povětrnostních či jiných vlivů Odpovědnost – vlastník komunikace, neprokáže-li že nebylo možné zajistit vlivem povětrnostních či jiných vlivů

24 Ochrana pozemních komunikací Silniční ochranná pásma Silniční ochranná pásma

25 Správně právní odpovědnost Pořádkový delikt Pořádkový delikt Přestupek Přestupek Správní delikt FO a PO Správní delikt FO a PO

26 Drážní doprava 266/1994 Sb. Dráhy železniční, tramvajové, lanové, trolejbusové Dráhy železniční, tramvajové, lanové, trolejbusové Dráha – cesta určená k pohybu drážních vozidel, vč. pevných zařízení potřebných pro zajištění plynulosti a bezpečnosti drážní dopravy Dráha – cesta určená k pohybu drážních vozidel, vč. pevných zařízení potřebných pro zajištění plynulosti a bezpečnosti drážní dopravy

27 Dělení Dle významu, účelu a technických podmínek: Dle významu, účelu a technických podmínek: - Celostátní - Regionální - Vlečka - Speciální

28 Drážní doprava Drážní doprava může být provozována veřejně nebo neveřejně. Drážní doprava může být provozována veřejně nebo neveřejně. - Veřejná drážní doprava je doprava provozovaná dopravcem k uspokojování obecných přepravních potřeb podle předem vyhlášených přepravních podmínek, zveřejněného jízdního řádu a tarifu. - Neveřejná drážní doprava je doprava provozovaná dopravcem k uspokojování individuálních přepravních potřeb podle smluvních podmínek. Osobní drážní doprava a nákladní drážní doprava Osobní drážní doprava a nákladní drážní doprava

29 Ochrana dráhy Ochranné pásmo Ochranné pásmo Zákaz vstupu na dráhu Zákaz vstupu na dráhu

30 Křížení dráhy s pozemní komunikací Mimoúrovňové Mimoúrovňové Zabezpečení Zabezpečení

31 Drážní doprava. Provozovat drážní dopravu na dráze může právnická nebo fyzická osoba, zapsaná v obchodním rejstříku, na základě platné licence, přidělené kapacity dopravní cesty, jedná-li se o drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální, platného osvědčení dopravce, pokud tento zákon nestanoví jinak, a uzavřené smlouvy o provozování drážní dopravy, není-li provozovatel dráhy a dopravce jedna osoba. Provozovat drážní dopravu na dráze může právnická nebo fyzická osoba, zapsaná v obchodním rejstříku, na základě platné licence, přidělené kapacity dopravní cesty, jedná-li se o drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální, platného osvědčení dopravce, pokud tento zákon nestanoví jinak, a uzavřené smlouvy o provozování drážní dopravy, není-li provozovatel dráhy a dopravce jedna osoba. Drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální lze provozovat, byla-li za užití dráhy sjednána cena a stanoven způsob její úhrady. Drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální lze provozovat, byla-li za užití dráhy sjednána cena a stanoven způsob její úhrady. Licenci uděluje na základě žádosti drážní správní úřad. Licenci uděluje na základě žádosti drážní správní úřad.

32 Povinnosti Vlastníka dráhy Vlastníka dráhy Provozovatele drážní dopravy Provozovatele drážní dopravy

33 Přidělení kapacity dopravní cesty Využitelná průjezdnost Využitelná průjezdnost Přiděluje SŽDC nebo vlastník dráhy Přiděluje SŽDC nebo vlastník dráhy

34 Přepravní řád Stanoví podmínky za nichž se přepravují osoby a zavazadla Stanoví podmínky za nichž se přepravují osoby a zavazadla Povinnosti cestujícího Povinnosti cestujícího Práva a povinnosti průvodčího Práva a povinnosti průvodčího

35 Jízdní řád Dráha celostátní a regionální Dráha celostátní a regionální

36 Orgány Ministerstvo dopravy Ministerstvo dopravy Drážní úřad Drážní úřad Drážní inspekce Drážní inspekce

37 Správně právní odpovědnost Přestupky Přestupky Správní delikty PO a Fo Správní delikty PO a Fo

38 Letecká doprava zákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví zákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví

39 Orgány Ministerstvo dopravy a ministerstvo obrany Ministerstvo dopravy a ministerstvo obrany Úřad pro civilní letectví Úřad pro civilní letectví Ústav pro odborné zjišťování příčin dopravních nehod Ústav pro odborné zjišťování příčin dopravních nehod

40 Letecký rejstřík Evidence letadel Evidence letadel Osvědčení o zápisu Osvědčení o zápisu

41 Letiště Vnitrostátní x mezinárodní Vnitrostátní x mezinárodní Civilní – veřejné x neveřejné Civilní – veřejné x neveřejné Vojenské Vojenské

42 Ochrana Ochranná pásma Ochranná pásma

43 Užívání vzdušného prostoru ČR Regulováno mez. sml. Regulováno mez. sml. Lze místně omezit, zakázat Lze místně omezit, zakázat

44 Letecké služby Řízení letového provozu Řízení letového provozu Meteorologická Meteorologická Telekomunikační Telekomunikační Pátrání a záchrany Pátrání a záchrany Informační Informační Předletová příprava Předletová příprava Odbavování na letišti Odbavování na letišti

45 Letecká doprava Civilní letecká doprava Civilní letecká doprava Osobní doprava Osobní doprava - rekreační a sportovní létání Obchodní letecká doprava Obchodní letecká doprava - pravidelná a nepravidelná - vnitrostátní a mezinárodní

46 Rekreační a sportovní létání Rekreačním a sportovním létáním se rozumí užívání letadla pro vlastní potřebu nebo potřebu jiných osob za účelem rekreace, osobní dopravy nebo sportu, které není uskutečňováno za účelem zisku. Rekreačním a sportovním létáním se rozumí užívání letadla pro vlastní potřebu nebo potřebu jiných osob za účelem rekreace, osobní dopravy nebo sportu, které není uskutečňováno za účelem zisku.

47 Obchodní letecká doprava Obchodní leteckou dopravou se rozumí doprava osob, zvířat, zavazadel, věcí a pošty letadly za úplatu. Obchodní leteckou dopravou se rozumí doprava osob, zvířat, zavazadel, věcí a pošty letadly za úplatu. Obchodní leteckou dopravu lze provozovat pouze na základě licence vydané Úřadem Obchodní leteckou dopravu lze provozovat pouze na základě licence vydané Úřadem

48 Lodní doprava zákon č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě zákon č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě zákon č. 61/2000 Sb. o námořní plavbě zákon č. 61/2000 Sb. o námořní plavbě

49 Vnitrozemská plavba Vnitrozemské vodní cesty Vnitrozemské vodní cesty Plavba Plavba Vodní cesty - sledované (dopravně významné ((využitelné a využívané)) a účelové) a ostatní Vodní cesty - sledované (dopravně významné ((využitelné a využívané)) a účelové) a ostatní

50 Definice Přístav Veřejný x neveřejný Veřejný x neveřejný Zřízení a provozování Zřízení a provozováníPlavidlo Plavební rejstřík Vůdce plavidla

51 Orgány Ministerstvo dopravy Ministerstvo dopravy Státní plavební správa Státní plavební správa

52 Správně právní odpovědnost Přestupky Přestupky Správní delikty PO a FO Správní delikty PO a FO

53 Námořní plavba Provozování námořních plavidel na volném moři, v souostrovních vodách, v pobřežním moři a na úsecích vnitrozemských vodních cest s mořem spojených a pobyt námořních plavidel v přístavech Provozování námořních plavidel na volném moři, v souostrovních vodách, v pobřežním moři a na úsecích vnitrozemských vodních cest s mořem spojených a pobyt námořních plavidel v přístavech

54 Námořní plavidlo Námořní obchodní loď Námořní obchodní loď Námořní jachta Námořní jachta Osobní loď Osobní loď Trajektová loď Trajektová loď

55 Státní správy Ministerstvo dopravy – Námořní úřad Ministerstvo dopravy – Námořní úřad

56 Právo vlajky Zápis plavidla do námořního rejstříku ČR Zápis plavidla do námořního rejstříku ČR

57 Námořní rejstřík Veřejný seznam Veřejný seznam Souběžný zápis Souběžný zápis Rejstříkový přístav – Praha Rejstříkový přístav – Praha

58 Osoby Velitel (kapitán) Velitel (kapitán) Námořní loď – důstojníci, lodní mužstvo Námořní loď – důstojníci, lodní mužstvo Jachta – členové mužstva Jachta – členové mužstva

59 Povinnosti Námořní protest Námořní protest Ohrožení Ohrožení Služba na lodi Služba na lodi Společná havárie Společná havárie

60 Správně právní odpovědnost Přestupky Přestupky Správní delikty PO a FO Správní delikty PO a FO

61 Kombinovaná doprava kombinovanou dopravou se rozumí nákladní přeprava využívající při jedné jízdě kromě železniční dopravy i silniční nebo vodní dopravu kombinovanou dopravou se rozumí nákladní přeprava využívající při jedné jízdě kromě železniční dopravy i silniční nebo vodní dopravu

62


Stáhnout ppt "Správa na úseku dopravy JUDr. Alena KLIKOVÁ. Správa na úseku dopravy Lodní doprava (vnitrostátní a námořní) Lodní doprava (vnitrostátní a námořní) Drážní."

Podobné prezentace


Reklamy Google