Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Indi e. přidat mapu obrázky Indie Přírodní podmínky a zemědělství Indoevropané Indický poloostrov je díky horám a mořím, které ho obklopují, oddělen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Indi e. přidat mapu obrázky Indie Přírodní podmínky a zemědělství Indoevropané Indický poloostrov je díky horám a mořím, které ho obklopují, oddělen."— Transkript prezentace:

1 Indi e

2 přidat mapu obrázky Indie

3 Přírodní podmínky a zemědělství Indoevropané Indický poloostrov je díky horám a mořím, které ho obklopují, oddělen od okolního světa → samostatný kulturní a politický vývoj pohoří Himaláje chrání toto území před suchými větry z Tibetu a zachytají větry přinášející deště, které působí hojnost srážek v Himalájích pramení největší indické řeky – Indus, Ganga, Brahmaputra = vhodné podmínky pro zemědělství i pro říční dopravu

4 Přírodní podmínky a zemědělství znalost zemědělství do Indie z Mezopotámie využívání pravidelných záplav velkých řek pěstovali obilí (pšenice, ječmen), sezam, bavlnu, rýži, luštěniny chovali koně, ovce a hovězí dobytek domestikovali slona indického – práce, válečná zvířata kráva pro svou užitečnost posvátnou brzy místo rádla pluh vlákna bavlny materiálem pro výrobu látek

5 Otázky Jaké řeky a pohoří jsou v Indii a co pro ni znamenají? Odkud se do Indie dostala znalost zemědělství? Jaké plodiny a zvířata pěstovali a chovala? Které zvíře je pro Indy posvátné a proč? Indové si užitečné krávy váží natolik, že pokládají za nepřípustné takové zvíře uhodit, natož zabít a sníst Znáte jiné příklady toho, že některý národ odmítá jíst maso určitého živočicha? Víte z jakého důvodu?

6 Státní útvary v Indii vyspělá města v povodí Indu od 3. tis. př. n. l. stavěna podle plánu – pravoúhlé ulice a dělila se na dvě části – vyvýšený hrad (citadela - útočiště pro případ napadení nepřítelem) a podhradí (vlastní město) kolem 1500 př. n. l. – vývoj měst násilně přerušen vpádem indoevropských árijských kmenů → podmanily domorodé obyvatelstvo a vytvořily stát na severovýchodě Indie v povodí řeky Gangy

7

8 Státní útvary v Indii stát založený árijskými kmeny byl dlouhou dobu jediným větším státním útvarem na tomto území ve 4. st. př. n. l. ze západu pronikl Alexandr Makedonský – neměl v cestě žádný silný stát, který by ho dokázal zastavit díky jeho vpádu Indii otevřeny obchodní cesty na západ obchod: bavlněné, vlněné a lněné látky, drahokamy

9 Árjové a Árijci Indoevropané, kteří vtrhli do Indie = Árjové (= vznešený, urozený) pokládali se za lepší lidi, než byli domorodci názvu zneužili ve 30. a 40. letech 20. st. němečtí nacisté, kteří prosazovali nevědeckou teorii, že některé národy nebo rasy jsou lepší a jiné horší za nejlepší pokládali tu svoji – „čistokrevní Němci“ = Árijci rasismus = teorie, které posuzují člověka podle nepodstatných znaků (barva pleti, očí, tvar lebky apod.) rozumní lidé takovým názorům nepřikládají žádnou váhu, naopak se proti nim snaží bojovat

10 Pravda x lež Árijci jsou původní indické obyvatelstvo. První města se v Indii objevila ve 3. tis. př. n. l. Indická města nejsou ničím zajímavá. Původní indické obyvatelstvo mělo dobré vztahy s nově příchozími árijskými kmeny. Árjové vytvořili stát na severovýchodě Indie v povodí řeky Gangy. Alexandr Makedonský ve 4. st. př. n. l. pronikl do Indie. Vpád Alexandra Makedonského znamenal pro Indii jen bolest a utrpení.

11 Říše krále Ašóky po odchodu Alexandrových vojsk vznikla v Indii velká centralizovaná říše nejvýznamnějším panovníkem král Ašóka – vládl ve 3. st. př. n. l. moudrý král, který se snažil vládnout bez užití násilí – válečná tažení zemi vyčerpávají = lidé zbytečně umírají, muži ve válce nemohou pracovat Ašóka se zabýval dobročinnou a prospěšnou činností – zřizoval nemocnice (i pro zvířata), nechával sázet léčivé rostliny tam, kde jich byl nedostatek a podporoval stavební činnost

12 Říše krále Ašóky svoje výnosy nechal tesat do sloupů zdobených lvy, které byly rozmístěny po celém území říše → tak zajistil, že se o jeho nařízeních dozvěděli lidé ve všech koutech království heslo z Ašókových sloupů – „Jen pravda vítězí“ říše v Indii zažila mnoho královských rodů a mnoho otřesů, ale zanikla až v 6. st. n. l. v důsledku útoků kočovných Hunů

13 Náboženství nejrozšířenějším náboženstvím v Indii byl hinduismus hinduisté uctívají mnoho bohů, z nichž nejdůležitější jsou Brahma (stvořitel), Višnu (udržovatel) a Šiva (ničitel a znovustvořitel) hinduisté věří v narození duše zemřelého v jiném těle (= reinkarnace) podle toho, jak člověk svůj život prožil, narodí se příště buď v lepším, nebo v horším postavení oblíbeným náboženským a myšlenkovým směrem byl také buddhismus – cílem odvrátit se od pozemského světa plného utrpení a dosáhnout stavu úplné blaženosti (= nirvány), k čemuž slouží především rozjímání (= meditace) referát Buddha

14 Doplňte V Indii vznikla centralizovaná říše ve ……………………. Indie zanikla v …………….. kvůli …………………………….. Král Ašóka vládl …………………, protože ………………….. Král Ašóka se hodně zabýval ………………………………… Nejrozšířenější náboženství v Indii je …………………… Nejdůležitější bohové hinduismu jsou ………............ ………………………………………………………………………....... Hinduisté věří v reinkarnaci, což je ……………………….. Oblíbeným náboženským a myšlenkovým směrem byl také ……………………………………..

15 Kultura ve starověké Indii - Indická společnost s příchodem árijských kmenů do Indie vznikly společenské vrstvy – varny varny od sebe přísně oddělené – zákaz uzavírání sňatků příslušnost k varně od narození do smrti původní domorodé obyvatelstvo bylo zařazeno v nejnižší varně a jeho postavení se téměř rovnalo postavení otroků v antickém Řecku či Římě - Šúdrové Árjové – nejvyšší: kněží a vzdělanci - Bráhmani -2. velmožové, náčelníci, válečníci - Kšatrijové -3. zemědělci, obchodníci, řemeslníci - Vaišjové

16 Jazyk, písmo a literatura Árjové byli Indoevropané – proto s nimi do Indie indoevropské jazyky, např. hindština písmo znali obyvatelé Indie už před příchodem Indoevropanů ve 3. tis. př. n. l., ale dosud není rozluštěno písmo se postupně vyvíjelo od 3. st. př. n. l. existuje v Indii několik druhů písma, které se používají dodnes – hláskové

17 Jazyk, písmo a literatura nejstarší literární památky = védy – Árjové do nich ukládali své vědomosti a pověsti v době, kdy přicházeli do Indie dochovalo se mnoho náboženských knih, pověstí, bájí o mytologických hrdinech nejstarším literárním jazykem v Indii se stal sanskrt (indoevropský) jeho znalost pomáhá vědcům při bádání nad vývojem indoevropských jazyků

18 Otázky Jak vypadala indická společnosti? Kdy vzniklo v Indii písmo? Jaký typ písma to je? Co jsou to védy? Jak se nazývá nejstarší literární jazyk v Indii? Dochovaly se nějaké písemnosti?

19 Romové str. 140 – čtení Odkud pocházejí Romové? Proč se jim říkalo Cikáni? Známe i jiný případ označování národa od obyvatel území, kam přišli?

20 Věda v Indii měla vysokou úroveň matematika a astronomie mnoho set let před Evropany vypočítali Indové tzv. Ludolfovo číslo (∏ - pí – 3,14159…), důležité pro výpočty týkající se kružnice, kruhu a koule desetinná soustava – jako první počítali s nulou vypočítali přesnou délku slunečního roku (365,3586805 dne) a objevili, že Země se točí kolem své osy a zatmění Měsíce vzniká dopadem stínu Země

21 Otázky Které vědy byly v Indii nejvíce rozvinuty a jaké důležité objevy Indové učinili? Měli takové vědomosti i příslušníci jiných národů, o kterých jsme se učili?

22

23 Skupinová práce 1.Jaké neobvyklé zvíře Indové domestikovali? 2.Které maso Indové nejedí a proč? 3.Jaké pohoří se nachází v Indii? 4.Které řeky protékají Indií? 5.K čemu jsou v Indii řeky? 6.Odkud se rozšířila do Indie znalost zemědělství? 7.Jaké rostliny pěstovali? 8.Jaké živočichy chovali? 9.Z čeho hlavně vyráběli látky? 10.Kdy se v Indii objevila první vyspělá města? 11.Co je na indických městech zajímavé? 12.Jak se indická města dělila? 13.Které kmeny a kdy násilně vpadly do Indie? 14.Kdy pronikl Alexandr Makedonský do Indie a co to znamenalo? 15.S čím Indie obchodovala? 16.Jak se jmenuje nejvýznamnější panovník Indie? 17.Jak vypadala Ašókova vláda? 18.Kdy zanikla Indie? 19.Jaké náboženství je v Indii nejrozšířenější? 20.Jaké je druhé nejrozšířenější? 21.Co to jsou varny? 22.Ve které varně bylo původní domorodé obyvatelstvo? 23.Jak byla dál společnost rozdělena? 24.Jaký typ písma Indové využívají? 25.Jak se nazývají nejstarší literární památky Indie? 26.Jak se nazývá nejstarší literární jazyk? 27.Které vědy se v Indii rozvíjeli? 28.Se kterými objevy Indové přišli?


Stáhnout ppt "Indi e. přidat mapu obrázky Indie Přírodní podmínky a zemědělství Indoevropané Indický poloostrov je díky horám a mořím, které ho obklopují, oddělen."

Podobné prezentace


Reklamy Google