Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Založení nové zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Singapuru – příležitosti a perspektivní obory ZÁMĚRY ČINNOSTI ZK SINGAPUR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Založení nové zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Singapuru – příležitosti a perspektivní obory ZÁMĚRY ČINNOSTI ZK SINGAPUR"— Transkript prezentace:

1 Založení nové zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Singapuru – příležitosti a perspektivní obory ZÁMĚRY ČINNOSTI ZK SINGAPUR www.czechtrade.cz www.czechtrade.sg

2 Základní fakta o Singapuru  Počet obyvatel: 5.470.000 (2014)  Rozloha Singapuru: 718 km 2 pro porovnání ČR: 78 866 km² (110x více)  Hustota obyvatel: 7.615 na km 2 pro porovnání ČR: 133 obyvatel/km² ( 1/57 )  Singapur založil v r. 1819 Sir Thomas Stamford Raffles z Britské východoindické společnosti. Součást britských Straits Settlements (kromě japonské okupace za 2.svět.války) až do roku 1963, kdy získal nezávislost na UK vstupem do federace s Malajsií, v níž setrval pouze do roku 1965.  „Otec“ singapurského zázraku: Lee Kuan Yew (Li Kuang-jao) - premiér 1959-1990, kdy sám rezignoval. Zemřel loni ve věku 91 let (16.9.1923 - 23.3.2015).  Současný premiér: jeho syn Lee Hsien Loong; Prezident: Tony Tan Keng Yam.  Složení obyvatelstva: Číňané 74,2%, Malajci 13,3%, Indové 9,2%, ostatní 3,3%  Náboženství: 34% budhisté, 14% muslimové, 11% taoisté, 7% katolíci, 5% hindu, 16% bez víry, ostatní náboženství - zbytek do 100%  Růst HDP: 4,1% (2013), 3,4% (2014)HDP per capita: 55.180,- USD/obyv.  Inflace: 1,5%Nezaměstnanost: 1,9%Zahraniční dluh: 0  Úřední jazyky: angličtina, mandarínština, malajština, tamilština  Avšak jazykem na úřadech a při obchodních jednání je ANGLIČTINA. 2

3 Smlouvy ČR se Singapurem  Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu – v platnosti od roku 1998  Protokol upravující Smlouvu mezi vládou ČR a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu – v platnosti od r.2014  Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o podpoře a ochraně investic – v platnosti od r.1996  Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zrušení vízové povinnosti – v platnosti od roku 1998  Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o letecké dopravě – v platnosti od roku 2012  Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (FTA) byla podepsána v roce 2013 ( pokrývá obchod se zbožím, službami, rovněž investice, dále technické standardy, regulační předpisy) 3

4 Co znamená založení nové kanceláře CzechTrade Singapur  Nová kancelář CzechTrade získala v Singapuru potřebné povolení k činnosti v závěru loňského roku a legislativní proces byl dokončen 29. 12. 2015.  Od ledna 2016 je tak kancelář připravena poskytovat služby českým firmám, což je nová možnost vzhledem k tomu, že v Republice Singapur nemá ČR velvyslanectví.  Možnosti poskytování jak individuálních služeb – vyhledání kontaktů, ověřování zájmu o produkt, průzkum trhu, tak rovněž možnost účasti ne veletrzích.  Možnosti individuálních služeb až po sjednávání schůzek při návštěvě teritoria, včetně též případné společné účasti s Vámi na schůzce s potenciálním zájemcem.  Singapur je specifický tím, že i když se jedná o nevelké teritorium, tak svým významem přesahuje do celé oblasti jihovýchodní Asie. 4

5 Velikost potenciálu v oblasti veletrhů, informace o tendrech  Na nevelkém území státu úspěšně fungují 4 významné veletržní areály:  Singapore Expo  Suntec Exhibition Center  Marina Bay Sands Expo  Changi Exhibition Center  Celkový počet veletrhů v Singapuru za rok 2015:  126  Singapur patří mezi nejvýznamnější veletržní centra v Asii  www.eventseye.com/fairs/c1_trade-shows_singapore.html www.eventseye.com/fairs/c1_trade-shows_singapore.html  Tendry – veřejné zakázky: www.gebiz.gov.sg Zahraniční společnosti se musejí registrovat v registru kontraktorů.www.gebiz.gov.sg 5

6 Dosavadní stav v pronikání českých firem do Singapuru Dosud se v exportu do SG uplatňují především nadnárodní společnosti a několik dalších českých exportérů:  AVX CZECH, Lanškroun (tantalové kondenzátory)  ON Semiconductor Czech Republic (dříve TESLA SEZAM - výroba polovodičových čipů a TEROSIL - výroba křemíku)  FEROX Děčín (plynové zásobníky pro skladovací terminály)  ŠKODA AUTO, Mladá Boleslav (SG: Harvest Automobiles)  Foxconn CZ, Kutná Hora (výroba serverů, apod.)  Solar Turbines EAME s.r.o., Praha 13  ROHDE & SCHWARZ, s.r.o., Vimperk Zatím není známo, že by se nějaká česká firma rozhodla pro nějakou investici v Singapuru. 6

7 Obory pro uplatnění českých firem v Singapuru  elektronické komponenty, telekomunikační zařízení a přístroje  biotechnologie, genové inženýrství, speciální chemikálie, léčiva  energetická zařízení (diesel-generátory, elektromotory, VN trafa)  stavební technika (bagry, nakladače, válce, manipulační technika)  vzduchotechnika pro podzemní dráhu (metro) a silniční tunely  speciální technika (pro oblast letectví, dále pistole a náboje)  potravinářské technologie (vč. reexportu do sousedních zemí)  potravinářské výrobky (dovážejí podstatnou část potravin)  subdodávky pro investiční celky (výstavba chemických závodů, zpracování pitné vody) 7

8 Obory s vysokou přidanou hodnotou (preferované singapurskou vládou) Orientace zejména na „knowledge-based economy“:  elektronický a elektrotechnický průmysl, informační technologie  letecký průmysl  bioinženýrství a biotechnologie (včetně agro-sektoru)  life science (zdravotnická technika),  některé druhy chemické výroby, farmaceutická výroba  potravinářský průmysl  ochrana životního prostředí  -----------------------------------------------------------------------  Projekty jsou posuzovány z hlediska konkurenceschopnosti.  Důležitým faktorem je ochrana životního prostředí odpovídající mezinárodním normám.  Více než 30 průmyslových parků a dva vědecko-výzkumné parky: Jedním z největších je průmyslová zóna Jurong Island a rovněž vědecké výzkumně-vývojové středisko „Biopolis“ v lokalitě Buena Vista (5 mld. SGD) zaměřené na biomedicínské vědy. 8

9 Jednotlivé sektory singapurské ekonomiky  Manufacturing 18.5%  Wholesale & Retail Trade, 17.6%  Business Services 15.9%  Finance & Insurance 12.6%  Transportation 7.0%  Construction 4.5%  Infocomms 4.1%  Food & Hospitality 2.2%  Utilities 1.5%  Others 16.1% 9

10 Širší vazby ČR v teritoriu a spektrum dalších institucí  Singapur spadá pod ZÚ ČR v Jakartě (Indonésie), adresa: Jalan Gereja Theresia No. 20, Menteng, Jakarta – velvyslanec Ing. Ivan Hotěk  Honorární konzul ČR v Singapuru: Mr. Kwee Liong Seen, adresa: 1 Temasek Avenue, #41- 00 Millenia Tower, Singapore (může provádět ověřování dokumentů)  Honorární konzul Singapuru v ČR: Ing. Martin Plachý. Opletalova 27, 110 00 Praha 1  Celkem 5 obchodních komor, Federace výrobců, Federace obch. Komor, další profesními svazy 10

11 Poskytování informací pro české exportéry do Singapuru  Poskytovat exportérům informace, které nemohou získat z obecných veřejně dostupných zdrojů na webu, např. ve spolupráci s EDB a IE Singapore  Pomáhat českým exportérům při vstupu na singapurský trh s cílem eliminovat možné chyby při pronikání na nový trh  Pomáhat exportérům vytvářet vazby, které mohou v teritoriu využít - pro získání důvěry singapurských partnerů společně využít potenciál statutu vládní agentury  Oblast Jihovýchodní Asie je známá respektem k autoritám, ke státním institucím a též k odpovídajícímu hierarchickému uspořádání ve firmách, vč. respektu k věku  Singapurští partneři lépe oceňují jako partnery při jednání pracovníky s dlouholetými zkušenostmi 11

12 Obchodní bilance ČR-Singapur 12

13 Výkon singapurské ekonomiky  HDP: 390 miliard SGD tj. 284 miliard USD  Růst HDP: 2.9% (2015) (5,5 mil. obyv.)  HDP per capita: 70,9 tis. SGD (51,6 tis. USD)  Zdroj: Ministry of Trade and Industry SG  Pro porovnání:  HDP ČR: 256 miliard USD  HDP/osobu: 25,1 tis. USD(10,2 mil. obyv.) 13

14 Vyhodnocení obchodní bilance 14

15 Založení podnikatelského subjektu v Singapuru Singapurská legislativa umožňuje dvě základní formy podnikatelských subjektů:  1) Business: dle „Business Registration Act“ - obdoba našeho Živnostenského zákona s určitými rozdíly: - Sole proprietorship: jediný vlastník a to buď fyzická osoba nebo jím může být i jedna společnost - Partnership: od 2 do max. 20 partnerů  2) Company: dle „Companies Act“ (Pte Ltd., Ltd.) - Private company: max. 50 společníků (obdoba s.r.o.) - Public company: nad 50 podílníků, možnost upisování akcií (tzn. Akciová společnost) 15

16 Doklady pro registraci společnosti v Singapuru Zahraniční společnost před zahájením podnikání v SG musí zaregistrovat svoji pobočku (branch of foreign company) a při registraci nutno předložit:  legalizovaný doklad o existenci v zemi původu  doklad o typu společnosti (zakladatelská smlouva)  doklad o jmenování 2 ředitelů s bydlištěm v SG  doklad o pravomocích ředitele (plná moc)  akceptaci plné moci ze strany ředitele  prohlášení zřizovatele o pravosti údajů v registraci  adresa firmy v Singapuru a její úřední hodiny 16

17 Odpovědná osoba ve firmě, daňový systém v Singapuru Odpovědná osoba ve firmě - celkem 4 možnosti: 1) singapurský občan, 2) zahraniční občan s trvalým pobytem v SG (Permanent Resident), 3) držitel pracovního povolení (Employment Pass), 4) osoba doprovázející jiného zahr.občana s dlouhodobým povolením (Depandant) Daně přímé (1-3) a daně nepřímé (4-6): 1) Daň z příjmu - fyzické osoby: progresivně do 20%, právnické osoby: 17% 2) Daň z nemovitosti – komerční 10%, určené k bydlení 4% z hodnoty nemovitosti 3) Daň z loterií - 30% 4) Daň z prodeje zboží a služeb (Goods and Service Tax, obdoba DPH) 7% 5) Spotřební daň – různé sazby (alkohol, tabák, vozidla, benzin, auta 20%) 6) Daň z nákupu vozidla: 110% ceny vozidla + oprávnění nákupu 30.000 SGD Dovozní cla: pouze na alkoholické nápoje 17

18 Agentury pod singapurským Ministry of Trade and Industry  Economic Development Board (EDB)  International Enterprise Singapore (IE)  Standards, Productivity and Innovation Board (SPRING)  Agency for Science, Technology and Research (A-STAR)  Sentosa Development Corporation Energy Market Authority  Singapore Tourism Board  Competition Commission of Singapore (CCS)  Department of Statistics  JTC Corporation  Energy Market Authority 18

19 Ekonomický rozvoj Singapuru  1959: GDP/capita: S$1,310 / Unemployment: 13.5%  60s Employment  70s Skills Development  80s Engineering/ Capital-Intensive  90s Technology-intensive/ Services  2000s Knowledge/ Innovation  2015: GDP/capita: $60,000 / Unemployment: 2%  37.400 foreign companies, including 3.200 from China and 4.400 from India, 7.900 from ASEAN (ex-Singapore) 19

20 Globání „leader“ ve výrobě: /Made in Singapore/  Asia #1: The Largest Aero Maintenance Repair Hub in Asia  Asia #1: Oil Field Equipment Manufacturing & Services  World #3: Global Oil Refining Centre  Global Leader: Offshore Oil-rigs 70% World Market Share  Global Leader: FPSO* Conversion 70% World Market Share /Floating Production Storage & Offloading vessel used in oil production/  Global Leader: Hard Disk Media 40% World Market Share  Global leader: Hearing Aids 30% World Market Share  Global Leader: Ship Repairs 20% World Market Share  Global Leader: Semicon Wafers 10% World Market Share 20

21 Objektivní příležitosti - shrnutí Singapur sice nepředstavuje velký trh, avšak disponuje vysokou kupní silou Omezené surovinové zdroje vyžadují dovoz většiny produktů pro životaschopnost země Skoro polovinu průmyslové výroby tvoří elektrotechnický průmysl, který potřebuje zahraniční subdodavatele Role Singapuru jako významného regionálního obchodního a servisního centra v JV Asii Možnosti spolupráce českých a singapurských firem při vstupu na třetí trhy v regionu Objektivnípříležitosti:Objektivnípříležitosti: 21

22 Kde najdete kancelář CzechTrade v Singapuru, její kontaktní údaje  CZECH TRADE PROMOTION AGENCY  CzechTrade Singapore, trade promotion office of the Czech Republic  - Foreign Government Representative Office registered in Singapore -  9 Temasek Boulevard - Suntec City Tower 2, # 31-01  SINGAPORE 038989  Phone: (+65) 65 59 61 03  Mobile (+65) 84 59 31 84  jiri.zavadil@czechtrade.cz jiri.zavadil@czechtrade.cz  singapore@czechtrade.cz singapore@czechtrade.cz  Web: www.czechtrade.EUwww.czechtrade.EU 22

23 Děkuji Vám za pozornost. Jiří Zavadil PRAHA, 10. 2. 2016 Na shledanou - Selamat tinggal. ⇘ ⇘ ⇘ ⇙ ⇙


Stáhnout ppt "Založení nové zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Singapuru – příležitosti a perspektivní obory ZÁMĚRY ČINNOSTI ZK SINGAPUR"

Podobné prezentace


Reklamy Google