Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference Zajištění dostupné a kvalitní péče v kontextu dostatečného počtu zdravotníků v nemocnicích a v kontextu změny struktury obyvatel v jednotlivých.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference Zajištění dostupné a kvalitní péče v kontextu dostatečného počtu zdravotníků v nemocnicích a v kontextu změny struktury obyvatel v jednotlivých."— Transkript prezentace:

1 Konference Zajištění dostupné a kvalitní péče v kontextu dostatečného počtu zdravotníků v nemocnicích a v kontextu změny struktury obyvatel v jednotlivých zemích, Praha, hotel Olšanka, 31. května 2016

2 Migrace a zdravotní rizika z hlediska ochrany veřejného zdraví  Migranti ze třetích zemí patří k fakultativně rizikovým skupinám ve výskytu infekčních nemocí  Migranti jsou více ohroženi psychickými poruchami: s migrací je spojen velký stres, riziko izolace, sociálního vyloučení, ztráty zaměstnání, vyšší konsumace alkoholu/drog …  Cizinci často pracují v rizikových pracovních podmínkách a jsou více ohroženi pracovními úrazy; mnoho úrazů se nehlásí.  Děti migrantů a těhotné cizinky patří k nejvíce zranitelným a ohroženým skupinám z hlediska zajištění potřebné zdravotní péče;  obě skupiny se vyskytují také mezi ilegálními migranty. Zdroje: Cizinci v ČR, ČSÚ 2008, statistiky VÚBP, Závěry konference EU v Madridu, duben 2010, „FIRST OF ALL THEY ARE CHILDREN"

3 Evropa zažívá největší příliv uprchlíků od druhé světové války. Podle Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) v roce 2015 přišlo do Evropy více než 1 000 000 uprchlíků a 150 000 uprchlíků v roce 2016. Do dnešního dne byly u migrantů hlášeny případy návratného tyfu, kožní diftérie, svrabu, spalniček, meningokokové meningitidy, bacilární úplavice, břišního tyfu, hepatitidy A, tuberkulózy a malárie. Imnfekční onemocnění představují potencionální hrozbu zvláště pro zdraví samotných uprchlíků – jejich zdravotní stav vyplývá z podmínek pro zdraví a vznik nemocí a z možností zdravotní péče v zemích jejich původu. Ohrožení jejich zdraví stoupá se stresující cestou v přelidněných podmínkách, kde nelze zaručit bezpečnou vodu ani potravu. Většina zdravotních rizik potenciálně souvisejících s migranty se dá zvládnout dobře fungujícím zdravotním systémem, jak se děje v mnoha zemích přijímajících migranty.

4 Naprostá většina současných uprchlíků nemá snahu putovat do Evropy Celosvětově je v současnosti kolem 60 milionů uprchlíků, kteří byli přinuceni v důsledku přibližně 15 konfliktů opustit svůj domov. 40 milionů z nich tvoří „vnitřně vysídlení“, kteří nikdy neopustili svou zemi. Druhou nejvíce zastoupenou skupinou jsou osoby žijící v táborech za hranicí vlastní země, avšak nikoliv v Evropě.

5 /https://www.hrw.org/

6

7 Syrští uprchlíci a jejich cesty do Evropy znamenají velký byznys pro libanonské cestovní kanceláře

8 TOP 10 zemí původu žadatelů o azyl v EU, rok 2015, Počty žadatelů poprvé žádající o azyl v tisících TOP 10 zemí původu žadatelů o azyl v EU, rok 2015, Počty žadatelů poprvé žádající o azyl v tisících

9 Frekvence žádostí o azyl podle země přijetí žádosti Evropa, 2015 Frekvence žádostí o azyl podle země přijetí žádosti Evropa, 2015

10 Žádosti o azyl na 100000 obyvatel místní populace, Evropa, 2015 Žádosti o azyl na 100000 obyvatel místní populace, Evropa, 2015

11  Legálně v zemi pobývalo 468 000 cizinců  Policie ČR odhalila 8 563 lidí s nelegálním pobytem a zadržela: 2 016 Syřanů 1 224 Ukrajinců 168 lidí pomáhajících cizincům k nelegálnímu pobytu či překročení hranic  Na 1 měsíc průměrně připadlo 400 až 500 zadržených migrantů

12 1.Primární – importované infekční nemoci a) vakcinací preventabilní spalničky, poliomyelitida, tuberkulóza, kožní záškrt b) následky infestace svrab, návratný tyfus 2.Sekundární – běžně se vyskytující v evropské populaci a) infekce respiračního systému akutní respirační infekce nechřipkového původu, chřipka, plané neštovice, meningokoková meningitida b) infekce gastrointestinálního systému virové gastroenteritidy, VHA, VHE

13  analyzován výskyt infekčních nemocí v centrech pro azylanty a táborech pro uprchlíky na východním Slovensku u osob migrujících mezi Ukrajinou a Slovenskem v období let 2009-2013  celkem 12 435 ilegálních migrantů a žadatelů o azyl, z nich 58 % tvořily děti a 42 % jejich doprovod dospělými osobami  destinace původu: Střední Východ, střední a jižní Asie, severní Afrika – Irák, Sýrie, Afganistán, Indie, Srí Lanka, Bangladéš, Uzbekistán, Turkmenistán, Kazachstán, Moldavsko, Ukrajina, Eritrea, Etiopie, Somálsko, Súdán  zastoupení infekčních nemocí:  respirační 32 % (z toho pneumonie 12 %)  infekce kůže a měkkých tkání 26 %  záchyt parazitů GIT 15 %  gastroenteritida 7 %  TBC méně než 1 % (z toho 51 % MDR = multirezistentní)  Jednotkové případy spalniček, záškrtu, pertuse © 2014 Published by Elsevier Inc.Krčméry, V.; Kulkova, N.

14 Hlavní epidemiologická rizika současnosti v souvislosti s migrací » Cholera (2015: zavlečení nákazy z Iráku) » Spalničky (proočkovanost asi 50 %; počty případů 2012=13, 2013=740, 2014=594) » Diftérie, tetanus, pertuse (proočkovanosti DTP3 asi 50 %) » Poliomyelitida (36 případů v období VI/2013-I/2014) SÝRIE

15 CountryAntigensDescription Schedules Entire countryComments Syrian Arab Republic BCGBacille Calmette-Guérin vaccinebirth;Yes DTaPHibIPV Diphtheria and tetanus toxoid with acellular pertussis, Hib and IPV vaccine2, 4, 6, 18 months;Yes DTwPHib Diphtheria and tetanus toxoid with whole cell pertussis and Hib vaccine2, 4, 6, 18 months;Yes according the availablility of vaccines DTwPHibHepB Diphtheria and Tetanus and Pertussis and Haemophilus influenzae and Hepatitis B vaccine2, 4, 6, 18 months;Yes according the availablility of vaccines HepBHepatitis B vaccinebirth; 2, 6 months;Yes IPVInactivated polio vaccine2, 4 months; MMRMeasles mumps and rubella vaccine12, 18 months;Yes MeaslesMeasles vaccine9 months; MenACWYMeningococcal ACWY vaccine6 years;Yes OPVOral polio vaccine 6, 12, 18 months; 6 years;Yes TTTetanus toxoid vaccine 1st contact; +1, +6 months; +1, +1 year;YesCBAW Td Tetanus and diphtheria toxoid for older children / adults vaccube6, 12 years;Yes Vitamin AVitamin A supplementation12, 18 months;Yes

16 WHO/UNICEF odhady proočkovanosti v Sýrii 2011

17 Hlavní epidemiologická rizika současnosti v souvislosti s migrací » TBC (incidence cca 100/ 100 000), MDR-TBC (cca 6 % všech nově diagnostikovaných TBC) » Spalničky (proočkovanost asi 66 %) » Diftérie, tetanus, pertuse (proočkovanosti DTP3 asi 75 %) » Poliomyelitida (2015=17 případů nákazy WPV) AFGANISTÁN

18 CountryAntigensDescriptionSchedules Entire country Comments Afghánistán BCGBacille Calmette-Guérin vaccinebirth;Yes DTwPHibHepB Diphtheria and Tetanus and Pertussis and Haemophilus influenzae and Hepatitis B vaccine 6, 10, 14 weeks;Yes HepBHepatitis B vaccinebirth;No IPVInactivated polio vaccine14 weeksYes From September 2015 MeaslesMeasles vaccine9, 18 months;Yes OPVOral polio vaccine birth; 6, 10, 14 weeks; 9 months; Yes Pneumo_conjPneumococcal conjugate vaccine6, 10, 14 weeks;Yes TTTetanus toxoid vaccine 1st contact; +1, +6 months; +1, +1 year; YesCBAW

19 WHO/UNICEF odhady proočkovanosti v Afghánistánu

20 Hlavní epidemiologická rizika současnosti v souvislosti s migrací » TBC (incidence cca 100/ 100 000), MDR-TBC (cca 3-4 % všech nově diagnostikovaných TBC) » Spalničky (proočkovanost asi 60 %) » Diftérie, tetanus, pertuse (proočkovanosti DTP3 asi 70 %) » Poliomyelitida (2015=43 případů nákazy WPV) PÁKISTÁN

21 Recentní případy poliomyelitidy v Pákistánu

22 CountryAntigensSchedulesEntire country Pákistán BCGbirth;Yes DTwPHibHepB6, 10, 14 weeks;Yes Measles9, 15 months;Yes OPVbirth; 6, 10, 14 weeks;Yes Pneumo_conj6, 10, 14 weeks;No TT1st contact pregnancy; +1, +6 months; +1, +1 year; Yes

23 Z celkem 182 milionů obyvatel

24 WHO/UNICEF odhady proočkovanosti v Pákistánu

25 » v anglicky psané literatuře „Louse-borne relapsing fever“ (zkratka LBRF) je vektorem - vší šatní (Pediculus humanus humanus) - přenášené infekční onemocnění způsobené spirochetou Borrelia recurrentis » k infekci dochází při rozdrcení vši a průniku obsahu jejího těla na lidskou kůži s následnou penetrací původce neporušenou kůží » inkubační doba obvykle 4 – 8 dní (rozmezí 2-15) » příznaky nastupují obvykle náhle, jsou spojeny s cirkulací bakterií v krvi - vysoká horečka, malátnost, zimnice a pocení, bolesti hlavy, meningismus, bolest svalů / artralgie a nespecifické gastrointestinální příznaky (nevolnost a zvracení) » příznaky trvají asi pět dnů, poté ustupují a znovu se mohou objevit u neléčených

26 » smrtnost se může pohybovat v rozmezí 10–40 % u symptomatických pacientů při absenci adekvátní terapie, v rozmezí 2–5% u léčených nemocných » z antibiotik jsou účinné doxycyclin (tetracyklinová skupina), ale i penicillin G, erytromycin, chloramfenikol » fatální následky může mít Jarisch–Herxheimerova reakce (důsledek masivního rozpadu bakterií při léčbě antibiotiky, kdy uvolněné látky z rozpadlých těl bakterií působí toxicky a vyvolávají imunitní reakci) » v současné době je LBRF endemická v Etiopii, Somálsku, Eritrei a Súdánu » pro aktivní množení vší je důležitá teplota mezi 29-32 st. C, mimo lidský organizmus po 1-2 dnech nejsou schopny reprodukce » kromě šetření kontaktů je důležitá dezinsekce šatstva v ohnisku nákazy

27 VII-X/2015: diagnostikováno celkem 27 případů onemocnění návratným tyfem v Evropě: » Německo 15x, (12x importováno ze Somálska 12, 2 x z Eritrei) » Itálie 8x (Turín 5, Sicílie 3), z toho 3 postižení přicestovali ze Somálska přes Keňu, Ugandu, Súdán a Libyi; 2 žijí v Itálii (Turín- pobyt v komunitě migrantů) od roku 2011 a v inkubační době v endemické oblasti nebyli; 3 nemocní registrovaní na Sicílii docestovaly ze Somálska přes Libyi » Nizozemsko 2x u osob z Eritrei cestujících přes Etiopii, Súdán, Libyi a Itálii » Švýcarsko 1x u migranta z Eritrei, cestoval přes Súdán, Libyi, Itálii » Finsko 1x IV/2016: Rakousko ohlásilo 1 importované onemocnění u Somálce (cestoval přes Keňu, Ugandu, Súdán, Libyi a Itálii)

28 » během VII/2015 Dánsko, Německo a Švédsko hlásí u uprchlíků celkem 7 případů kožní diftérie způsobené toxickými kmeny C. diphtheriae a 2 případy onemocnění vyvolané netoxickými kmeny původce » nemocní nakažení toxickými kmeny pocházeli z Eritrei (4), Libye (1), Etiopie (1) a Sýrie (1) » většina současných migrantů pochází ze zemí endemických pro diftérii a do Evropy cestují v podmínkách, které zvyšují riziko nákazy (přelidněné prostory)

29 Kožní diftérie - doporučení » cestovatelé do endemických zemí zkontrolovat svůj očkovací status před odjezdem a v případě, že od poslední dávky difterického toxoidu uplynulo víc než 10 let, nechat si aplikovat booster dávku » všechny migranty a žadatele o azyl bez prokázané vakcinace proti diftérii považovat za nechráněné proti nemoci a poskytnout jim očkování vakcínou s obsahem difterického toxoidu dle národních doporučení » kožní vředy testovat na přítomnost C. diphtheriae, obzvláště pak u cestovatelů z endemických zemí – včasná laboratorní diagnostika je pro potřebná protiepidemická opatření zásadní » je nutné možnost výskytu kožní diftérie a zároveň i na to, že i očkovaná osoba může být asymptomatickým nosičem C. diphtheriae » zajistit si na národní úrovni operativní přístup k difterickému antitoxinu »

30 Hlavní zdroje rizik: » valná většina zemí původu migrantů je pro nákazu endemická » migranti jsou na cestě do Evropy vystaveny nestandardním hygienickým podmínkám » narůstá význam problému antimikrobiální rezistence Shigella spec., proto je nezbytné testování citlivosti na antibiotika (je třeba vědět o rezistenci řady kmenů Shigella na antibiotika první linie - ampicilin, trimetoprim-sulfametoxazol, volbou je ciprofloxacin a azitromycin) Rok 2015 (více než 80 případů importováno do Evropy): » 11/2015 Rakousko: 23 případů (21 u migrantů transitujících do Německa, 2 u domácích pracovníků v uprchlických táborech) Etiologie: S. sonnei (n=14), S. flexneri (n=8), S. boydii (n=1). »

31 Bacilární úplavice (2) » 11/2015 Řecko: 15 případů diagnostikovaných v srpnu-říjnu v uprchlickém táboře Elaionas v Aténách jednalo se o děti z Afganistánu (12), Iráku (1), Iránu (1), 1x země neznámá, etiologicky Sh. flexneri 9x, S. sonnei 6x » k 11/2015 Německo: 30 případů - Etiopie (6), Sýrie (5), Afganistán (4), Eritrea (1), Gruzie (1), Irán (1), Irák (1), Pákistán (1), Somálsko (1) etiologicky převaha Sh. sonnei (17) » Nizozemsko: 4 případy u migrantů z Eritrei a ze Somálska etiologicky Sh. Flexneri » Finsko: 2 případy (Sh. Sonnei), Slovinsko: 3 případy (Sh. Sonnei) » Švédsko: 12 případů (6 Sh. Sonnei, 5 Sh. Flexneri, 1 neznámo) »

32 » (Crimean-Congo haemorrhagic fever, CCHF) patří mezi zoonózy přenášené klíšťaty, etiologickým agens je virus ze skupiny nairovirů (Bunyaviridae) – POZOR BSL4 !!! » k nákaze člověka většinou dojde sáním klíštěte nebo kontaktem s krví či tkání infikovaného dobytka » zdravotničtí pracovníci se mohou nakazit přímým kontaktem s porušenou kůží či sliznicí nebo poraněním kontaminovanou injekční jehlou » inkubační doba trvá 1-7 dní a nástup onemocnění je obvykle náhlý » příznaky zahrnují vysokou horečku, bolesti hlavy, únavu, bolesti svalů, bolesti břicha, nevolnost, zvracení, průjem a hemoragii » mortalita se do značné míry liší mezi jednotlivými zeměmi v rozmezí 2 až 80 % »

33 Krymsko-konžská hemoragická horečka (2) » onemocnění se vyskytuje endemicky v Africe, Asii a v Evropě na Balkánském poloostrově » oblasti výskytu se postupně rozšiřují - od roku 2000 byl zvyšující se počet případů hlášen z Turecka, Kosova, Albánie, Bulharska, Řecka, Íránu, Pákistánu, Afghánistánu, Ruska, Kazachstánu, Tádžikistánu, Gruzie, Mauretánie, Keni, Senegalu a Jihoafrické republiky » Turecko – první případ CCHF byl z Turecka hlášen v roce 2002, od té doby počet případů dramaticky vzrostl ze 17 v roce 2002 na 1318 v roce 2009, mortalita je kolem 5,1 % » Bulharsko – počet případů CCHF v Bulharsku od padesátých let minulého století postupně klesal na 196 případů mezi lety 1997 až 2008, onemocnění je nejčastější ve východních a jižních oblastech a má sezónní charakter – obvykle se vyskytuje v období od dubna do září. »

34

35 Migranti a multi-rezistentní agens

36 Složení Zástupci MZ Zástupci MV KHS (Moravskoslezský kraj) Odborné společnosti ČLS JEP (vakcinologická, pneumoftizeologická, infekčního lékařství, pro epidemiologii a mikrobiologii) Infekční klinika Nemocnice Na Bulovce SZÚ Expertní tým pro ochranu obyvatelstva ČR k prevenci infekčních nemocí v souvislosti s migrační vlnou

37  týdenní přehledy infekčních onemocnění diagnostikovaných v uprchlických zařízeních ČR (MV MZ)  týdenní přehledy výsledků monitoringu v rámci epidemiologického zpravodajství (SZÚ MZ, KHS)  výběr z denních zpráv ECDC (MZ KHS, odborné lékařské společnosti, IPVZ, MV ) Výměna informací

38 NÁVRH Metodického pokynu k zajištění zdravotní péče o migranty v ambulantních a lůžkových zařízeních poskytovatelů zdravotních služeb a v zařízeních sociálních služeb Opatření upravená tímto metodickým pokynem jsou důležitým doplňkem činností poskytovatelů zdravotních služeb a zařízení sociálních služeb v souvislosti s očekávanou situací při pohybu a rozmisťování migrantů v ČR. Opatření navazují na vyhlášku č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče s cílem eliminovat riziko importu infekcí do ČR a následné šíření infekcí spojených s poskytováním zdravotních služeb. Čl. 1 Cílová skupina Metodický pokyn upravuje jednotný postup zajištění zdravotní péče o migranty, kterými se pro účely praktické aplikace rozumí: 1.ŽADATELÉ O DOČASNOU OCHRANU, 2.ŽADATELÉ O UDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY, 3.OSOBY, KTERÉ JSOU JIŽ POŽIVATELI DOČASNÉ ČI MEZINÁRODNÍ OCHRANY, 4.OSOBY ZAJIŠTĚNÉ CIZINECKOU POLICIÍ.

39


Stáhnout ppt "Konference Zajištění dostupné a kvalitní péče v kontextu dostatečného počtu zdravotníků v nemocnicích a v kontextu změny struktury obyvatel v jednotlivých."

Podobné prezentace


Reklamy Google