Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývojová psychologie Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývojová psychologie Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem."— Transkript prezentace:

1 Vývojová psychologie Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Vývojová psychologie  vliv zejména od 20. stol.  stálý rozpor mezi vlivem dědičnosti a vlivem prostředí Zabývá se: Zabývá se: a) zákonitostmi psychických změn v celém životním cyklu jedince a) zákonitostmi psychických změn v celém životním cyklu jedince b) studiem změn chování a prožívání v časovém průběhu života b) studiem změn chování a prožívání v časovém průběhu života c) kvantitativními a kvalitativními změnami psychické regulace chování a prožívání člověka c) kvantitativními a kvalitativními změnami psychické regulace chování a prožívání člověka

3 Ontogeneze x fylogeneze Vývojová psychologie je obor zabývající se též psych. vývojem z hlediska: a) ontogeneze a) ontogeneze b) fylogeneze b) fylogenezeOntogeneze - psych. vývoj jedince - sleduje vývoj od oplozeného vajíčka až do smrti člověka

4 Ontogeneze člověka A - samičí pohlavní buňka (vajíčko), B - oplodnění; 1 - vnitřní membrána, 2 - vnější membrána, 3 - jádro, 4 - pólové tělíska, 5 - samčí pohlavní buňka (spermie).

5 Fylogeneze - psych. vývoj lidstva - vznik a vývoj určitého kmene, rodu - rodokmen – znázorňuje, které druhy vedly ke zrodu druhů jiných - v psychologii – psych. změny, které jsou vázány na vývoj člověka jako druhu a na rozvoj lidské kultury

6 Vývoj – je chápán jako řada zákonitých změn Hybné síly vývoje biologickésociálníosobnost (jako hybná síla)

7 Základní přístupy vývojové psychologie  Teorie zrání – upřednostňuje biologický přístup k vývoji – upřednostňuje biologický přístup k vývoji – vývoj se řídí vnitřními silami, které mají biologický a genetický původ – vývoj se řídí vnitřními silami, které mají biologický a genetický původ * Arnold Gesell (americký psycholog; autor klasického vývojového testu) * Arnold Gesell (americký psycholog; autor klasického vývojového testu)

8  Teorie psychoanalytická – chování člověka je ovládáno nevědomými procesy (některé existují již od narození, jiné se vytvářejí v průběhu života) * Sigmund Freud * Sigmund Freud Sigmund Freud

9 3) Teorie kognitivního vývoje – spjata s Jeanem Piagetem – děti si vytvářejí vlastní poznání na základě aktivního zkoumání okolního prostředí – spjata s Jeanem Piagetem – děti si vytvářejí vlastní poznání na základě aktivního zkoumání okolního prostředí – jedinec prochází čtyřmi vývojovými stadii (první dvě se týkají raného a předškolního věku – senzomotorické a předoperační stadium) – jedinec prochází čtyřmi vývojovými stadii (první dvě se týkají raného a předškolního věku – senzomotorické a předoperační stadium) Jean Piaget

10  Teorie učení – vychází z učení B. F. Skinnera – vychází z učení B. F. Skinnera – vliv výchovy či prostředí – vliv výchovy či prostředí – vývoj jedince je do velké míry naučeným chováním, které si jedinec osvojuje na základě pozitivních a negativních interakcí s okolním světem – vývoj jedince je do velké míry naučeným chováním, které si jedinec osvojuje na základě pozitivních a negativních interakcí s okolním světem Výchova Prostředí

11 Cíle vývojové psychologie  Popis vývojových (psychických) změn, které jsou charakteristické pro určité vývojové stupně (hledání obecnosti vývoje)  Vyvozování obecných zákonitostí z napozorovaných údajů (týkajících se zákl. psychických struktur člověka)  Vytvoření jednotné teorie vývoje osobnosti, která umožní odvozovat fakta

12 Zákonitosti vývojových změn  Vývoj postupuje od primitivních forem k dokonalejším  Určité vývojové změny nastupují v určitých věkových intervalech  Vývoj je nezvratný  V některých etapách vývoje se vyskytuje málo vývojových změn; některé etapy jsou naopak na vývojové změny bohaté

13 Vývoj postupuje od primitivních forem k dokonalejším k dokonalejším Vývoj je nezvratný

14 Modely psychického vývoje  Kvalitativní:  Model stupňovitého vývoje - určuje periodizaci vývoje - etapy lze jednoznačně odlišit - důležitou roli zde hraje stupeň, sled, velikost

15 b) Model spirálovitého vývoje - vychází z nepřetržitého opakování vývojových změn, ale vždy na jiné úrovni (bezmoc, vzdor, uklidnění…) c) Model vývoje jako vrstvení - základem tohoto modelu je překrývání starých znaků novými (staré znaky nemizí, ale přetvářejí se)

16  Kvantitativní:  Konstantní b) Akcelerační c) Pozitivní d) Negativní e) Retardační

17 Prameny ALLEN, K. E.: Přehled vývoje dítěte od prenatálního věku do 8 let. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7367-055-0. VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-308- 0. Obrázky: Snímek 4: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fertilisation.gif http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fertilisation.gif Snímek 4: http://www.dreamstime.com/baby-s-got-blue-eyes-image39176 http://www.dreamstime.com/baby-s-got-blue-eyes-image39176 Snímek 4: http://www.dreamstime.com/stock-image-waiting-young-man-image740341 http://www.dreamstime.com/stock-image-waiting-young-man-image740341 Snímek 4: http://www.dreamstime.com/jewish-parchment-image8061215 http://www.dreamstime.com/jewish-parchment-image8061215 Snímek 5: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Krapina_-_Hruskovo_01.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Krapina_-_Hruskovo_01.jpg Snímek 5: http://openphoto.net/gallery/image.html?image_id=22478&hints=kids_sepia_candy_apple_girls_wave_hap py_people_mexico_ http://openphoto.net/gallery/image.html?image_id=22478&hints=kids_sepia_candy_apple_girls_wave_hap py_people_mexico_ http://openphoto.net/gallery/image.html?image_id=22478&hints=kids_sepia_candy_apple_girls_wave_hap py_people_mexico_ Snímek Snímek 8: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sigmund_Freud_LIFE.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sigmund_Freud_LIFE.jpg Snímek Snímek 9: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jean_Piaget.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jean_Piaget.jpg Snímek Snímek 10: http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-young-baby-girl-brushing-teeth-and-fresh- green-apple image1438546http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-young-baby-girl-brushing-teeth-and-fresh- green-apple image1438546 Snímek Snímek 13: http://www.dreamstime.com/a-pretty-one-image136526http://www.dreamstime.com/a-pretty-one-image136526


Stáhnout ppt "Vývojová psychologie Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem."

Podobné prezentace


Reklamy Google