Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Elio pro školy“ Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK Praha 31. 5. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Elio pro školy“ Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK Praha 31. 5. 2012."— Transkript prezentace:

1 „Elio pro školy“ Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK Praha 31. 5. 2012

2 „Elio pro školy“ Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.2.00/14.0069 Název OPOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní osyPočáteční vzdělávání Název oblasti podporyRovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Jihočeský krajPraha Elio, o. s. Dražejov 17Vršovické nám. 2/111 www.elio.cz 386 01 Strakonice101 00 Praha 10 IČ0: 27038289 magda.novackova@elio.czjana.kohnova@elio.cz č. ú.: 1972040319/0800

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE doba trvání – 3 roky (konec realizace 30.4.2013) zapojení 10 základních škol z pěti krajů ČR propojení aktivit pedagogického sboru, třídních kolektivů, užšího týmu pedagogů snaha o vytvoření komplexního a uceleného programu v oblasti preventivního a psychologického působení na škole, zaručující systémový přístup, vytrvalost a důslednost. Jihočeský krajPraha Elio, o. s. Dražejov 17Vršovické nám. 2/111 www.elio.cz 386 01 Strakonice101 00 Praha 10 IČ0: 27038289 magda.novackova@elio.czjana.kohnova@elio.cz č. ú.: 1972040319/0800

4 CÍLE PROJEKTU Celková (psychologicko-preventivní) podpora školy: vytvoření školní preventivní strategie a nastavení mechanizmů jejího sledování a vyhodnocování za pomoci speciálního týmu uvnitř školy; zvyšování kompetencí a spokojenosti pedagogů; dlouhodobé působení na žáky školy; možnost propojení know-how jednotlivých škol v projektu tvorba metodických příruček; Škola schopná samostatně plánovat a organizovat preventivní aktivity Jihočeský krajPraha Elio, o. s. Dražejov 17Vršovické nám. 2/111 www.elio.cz 386 01 Strakonice101 00 Praha 10 IČ0: 27038289 magda.novackova@elio.czjana.kohnova@elio.cz č. ú.: 1972040319/0800

5 KLÍČOVÉ AKTIVITY Přímá práce s dětmi Přímá práce s pedagogickým sborem Přímá práce s týmem pedagogů Vytvoření metodických příruček Jihočeský krajPraha Elio, o. s. Dražejov 17Vršovické nám. 2/111 www.elio.cz 386 01 Strakonice101 00 Praha 10 IČ0: 27038289 magda.novackova@elio.czjana.kohnova@elio.cz č. ú.: 1972040319/0800

6 Přímá práce s dětmi pro dvě vybrané třídy školy rozsah: 4 x 3 VH /rok - setkání ve škole; 2x výjezd /rok – mimo školu tématika: sebepoznání a seberozvoj, koheze kolektivu, formování zdravého hodnotového žebříčku, seznámeni s riziky závislého chování, posilování samostatného správné rozhodování a zodpovědnosti, podpora zdravého životního stylu a posilování volnočasové kompetence výstupy: 370 žáků z 20 kolektivů 6. - 7. tříd, 55 setkání ve škole, 14 výjezdů mimo školu (do 30. 4. 2012) Jihočeský krajPraha Elio, o. s. Dražejov 17Vršovické nám. 2/111 www.elio.cz 386 01 Strakonice101 00 Praha 10 IČ0: 27038289 magda.novackova@elio.czjana.kohnova@elio.cz č. ú.: 1972040319/0800

7 Přímá práce s pedagogickým sborem rozsah: 5x 2 VH/ rok – interaktivní semináře v prostorách školy tématika: vychází striktně z konkrétních potřeb daného pedagogického sboru Např. Práce v týmu, Komunikace s rodiči, Motivace dětí ke studiu, Zvládání projevů rizikového chování (nekázeň, agresivita, legální drogy, záškoláctví), Time management - dlouhodobé a krátkodobé plánování, Prezentační dovednosti, Psychohygiena, relaxace, stres management, Využití třídnických hodin, Preventivní programy na školách výstupy: 220 zapojených pedagogů, 68 seminářů pro pedagogický sbor 10 škol do 30. 4. 2012 (nejčastěji žádaná témata: komunikace s rodiči, práce s problémovým žákem, týmová práce) Jihočeský krajPraha Elio, o. s. Dražejov 17Vršovické nám. 2/111 www.elio.cz 386 01 Strakonice101 00 Praha 10 IČ0: 27038289 magda.novackova@elio.czjana.kohnova@elio.cz č. ú.: 1972040319/0800

8 Přímá práce s týmem pedagogů pro min. 5 osob (vedení školy /ŘŠ či ZŠ/, metodik prevence či výchovný poradce, třídní učitelé vybraných tříd, další učitelé) rozsah: 2x výjezd /rok – mimo školu/ve škole tématika: zaměřené na vytvoření školní preventivní strategie a nastavení mechanizmů jejího sledování a vyhodnocování, ale rovněž na sebezkušenostní a zážitkové aktivity výstupy: 2 výjezdy s týmem pedagogů každé školy (vyj. 26. ZŠ Plzeň – 3 výjezdy) Jihočeský krajPraha Elio, o. s. Dražejov 17Vršovické nám. 2/111 www.elio.cz 386 01 Strakonice101 00 Praha 10 IČ0: 27038289 magda.novackova@elio.czjana.kohnova@elio.cz č. ú.: 1972040319/0800

9 Zhodnocení práce s CS Přínosy -Systematický přístup - propojení práce lektorů, vedení školy, pedagogických pracovníků, žáků, rodičů -Individuální přístup ke škole – poznání prostředí školy, její specifika, klima -Kontinuálnost a dlouhodobost – reálné a zaznamenatelné změny, rozvoj kompetencí -Propojenost know-how z různých oblastí, různých typů škol Pohled z praxe: -v pozitivním klimatu ve třídě se děti cítí lépe, jsou otevřenější, sdílnější, podporuje to jejich sebevědomí a sebevyjádření, jsou spokojenější -rozvoj kompetencí u žáků (řešení problémů, aj.), lepší poznání sebe sama -člověk spokojený sám se sebou, se může negativně vymezit (rizikové chování), ale nemá potřebu na tomto chování ulpívat -inspirace pro pedagoga (relaxace, jiný pohled na třídu, využití pozitivní motivace) -zvyšování důvěry pedagoga v kompetentnost žáků Jihočeský krajPraha Elio, o. s. Dražejov 17Vršovické nám. 2/111 www.elio.cz 386 01 Strakonice101 00 Praha 10 IČ0: 27038289 magda.novackova@elio.czjana.kohnova@elio.cz č. ú.: 1972040319/0800

10 Zhodnocení práce s CS Slabé momenty -Školy zahlceny jednotlivými projekty, které dohromady nedávají smysl -Nízká motivace některých pedagogických pracovníků -Školy nespolupracující s institucemi v systému prevence -MMP jako neformální dokument Pohled z praxe Jihočeský krajPraha Elio, o. s. Dražejov 17Vršovické nám. 2/111 www.elio.cz 386 01 Strakonice101 00 Praha 10 IČ0: 27038289 magda.novackova@elio.czjana.kohnova@elio.cz č. ú.: 1972040319/0800

11 Výsledky průzkumů v projektu 1.Monitorování potřeb žáků v oblasti školního života -odlišné představy žáků a pedagogů -potřeba kvalitních vztahů – spokojenost zvyšuje motivaci a výkon -negativní identifikace 2. Monitorování potřeb žáků v oblasti prevence -neznalost pojmu a souvislostí -preference externích poskytovatelů -negativní očekávání (psycholog, prevence, přednáška) 3. Monitorování potřeb pedagogů v oblasti prevence -nízká motivace, nedostatek zkušeností, znalostí v samostatné realizaci -vnímání externisty jako odborníka -Nereálné očekávání Jihočeský krajPraha Elio, o. s. Dražejov 17Vršovické nám. 2/111 www.elio.cz 386 01 Strakonice101 00 Praha 10 IČ0: 27038289 magda.novackova@elio.czjana.kohnova@elio.cz č. ú.: 1972040319/0800

12 Zkušenosti s realizací projektu Pozitiva Zprostředkování aktivit i pro školy, které nedisponují dostatečnými prostředky Dlouhodobý projekt – skutečné změny Negativa Zahlcení administrací Snížení dotace hodnotící komisí pro CS (výjezdy) Zdlouhavé řešení MZ Jihočeský krajPraha Elio, o. s. Dražejov 17Vršovické nám. 2/111 www.elio.cz 386 01 Strakonice101 00 Praha 10 IČ0: 27038289 magda.novackova@elio.czjana.kohnova@elio.cz č. ú.: 1972040319/0800

13 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "„Elio pro školy“ Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK Praha 31. 5. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google