Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osm podob profesora Zdeňka Heluse Jiří Mareš Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osm podob profesora Zdeňka Heluse Jiří Mareš Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové."— Transkript prezentace:

1 Osm podob profesora Zdeňka Heluse Jiří Mareš Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové

2 1. Helus - šéf Oddělení pedagogické psychologie Oddělení pedagogické psychologie Pedagogického ústavu J. A. Komenského ČSAV – Praha Jako vedoucí byl: tolerantní, přátelský, předvídající, inspirující Jako vedoucí byl: tolerantní, přátelský, předvídající, inspirující neměl to jednoduché, neboť dělal vedoucího souboru neměl to jednoduché, neboť dělal vedoucího souboru mnoha individualit, solitérů Celý ústav byl zrušen rozhodnutím presidia ČSAV v r. 1993. Celý ústav byl zrušen rozhodnutím presidia ČSAV v r. 1993.

3 1. Helus - šéf Bláha, K.: 3. LF UK, Klinika psychiatrie a lékařské psychologie Bláha, K.: 3. LF UK, Klinika psychiatrie a lékařské psychologie Hnilica, K. Doc.: Pražská vysoká škola psychosociálních studií Hnilica, K. Doc.: Pražská vysoká škola psychosociálních studií Hnilicová, H.: 1. LF UK, Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva Hnilicová, H.: 1. LF UK, Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva Hrabal, Vl. ml. Prof.: Universität klinik Ulm, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Hrabal, Vl. ml. Prof.: Universität klinik Ulm, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Krykorková, H.: Filozofická fakulta UK, Katedra pedagogiky Krykorková, H.: Filozofická fakulta UK, Katedra pedagogiky Kulič, V. Prof. : Pedagogická fakulta UK Praha Kulič, V. Prof. : Pedagogická fakulta UK Praha Mareš, J. Prof. : Lékařská fakulta UK v HK, Ústav sociálního lékařství Mareš, J. Prof. : Lékařská fakulta UK v HK, Ústav sociálního lékařství Novák, Z.: PÚ JAK ČSAV Novák, Z.: PÚ JAK ČSAV Pavelková, I. Doc.: Pedagogická fakulta UK Praha Pavelková, I. Doc.: Pedagogická fakulta UK Praha Pstružinová, J.: VŠCHT Praha, Katedra učitelství a humanitních věd Pstružinová, J.: VŠCHT Praha, Katedra učitelství a humanitních věd

4 2. Helus – autor odborných publikací Linhart, J., Helus, Z., Zehner, K., Chlup. O. O pozorování a hodnocení žáků. Praha: SPN, 1962 Linhart, J., Helus, Z., Zehner, K., Chlup. O. O pozorování a hodnocení žáků. Praha: SPN, 1962 Helus, Z. Psychologické problémy socializace osobnosti. Praha: SPN, 1973, 1976. Helus, Z. Psychologické problémy socializace osobnosti. Praha: SPN, 1973, 1976. Helus, Z., Hrabal, Vl. ml., Kulič, V., Mareš, J. Psychologie školní úspěšnosti žáků. Praha: SPN, 1979. Helus, Z., Hrabal, Vl. ml., Kulič, V., Mareš, J. Psychologie školní úspěšnosti žáků. Praha: SPN, 1979. Helus, Z., Kulič, V., Mareš, J. Základní teoretické a metodologické problémy pedagogické diagnostiky. Praha: Ústav školských informací, 1979. Helus, Z., Kulič, V., Mareš, J. Základní teoretické a metodologické problémy pedagogické diagnostiky. Praha: Ústav školských informací, 1979. Helus, Z. Pojetí žáka a perspektivy osobnosti. Praha: SPN, 1982 Helus, Z. Pojetí žáka a perspektivy osobnosti. Praha: SPN, 1982

5 2. Helus – autor odborných publikací Helus, Z. Osobnost a její vývoj. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009. Helus, Z. Osobnost a její vývoj. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009. Helus, Z., Lukášová, H. Proměny pojetí vzdělávání a školního hodnocení: filozofická východiska a pedagogické souvislosti. Praha: Asociace waldorfských škol ČR, 2012. Helus, Z., Lukášová, H. Proměny pojetí vzdělávání a školního hodnocení: filozofická východiska a pedagogické souvislosti. Praha: Asociace waldorfských škol ČR, 2012. Helus, Z., Bravená, N., Franclová, M. Perspektivy učitelství. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012 Helus, Z., Bravená, N., Franclová, M. Perspektivy učitelství. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012 Jedlička, R., Helus, Z. Teorie výchovy - tradice, současnost, perspektivy. Praha: Karolinum, 2014. Jedlička, R., Helus, Z. Teorie výchovy - tradice, současnost, perspektivy. Praha: Karolinum, 2014.

6 3. Helus - badatel a obránce dítěte obohatil naše uvažování o několik závažných kategorií: obohatil naše uvažování o několik závažných kategorií:  osobností se člověk jen nerodí, ale stává  dítě nelze zužovat na žáka, klíčové je ucelené, osobnostní pojetí dítěte  žák má potenciality, po nichž je třeba pátrat a rozvíjet je, aktualizovat v něm to dobré  důležité pro výchovu je pojetí žáka/dítěte dospělými

7 4. Helus – akademický funkcionář na Pedagogické fakultě UK působí od r. 1990 na Pedagogické fakultě UK působí od r. 1990 za prvního polistopadového děkana prof. Jiřího Kotáska (1990-1994) byl proděkanem pro vědu a výzkum za prvního polistopadového děkana prof. Jiřího Kotáska (1990-1994) byl proděkanem pro vědu a výzkum v letech 1994-2000 zastával prof. Helus funkci děkana fakulty v letech 1994-2000 zastával prof. Helus funkci děkana fakulty za děkana doc. Vašáka (2000 – 2003) nebyl členem vedení za děkana doc. Vašáka (2000 – 2003) nebyl členem vedení za děkana doc. Beneše (2004 – 2008) byl proděkanem pro vědu a výzkum za děkana doc. Beneše (2004 – 2008) byl proděkanem pro vědu a výzkum za děkanky prof. Wildové (2009 – dále) je proděkanem bez portfeje za děkanky prof. Wildové (2009 – dále) je proděkanem bez portfeje

8 5. Helus – reformátor školství Po listopadu 1989 podporovatel alternativních proudů ve vzdělávání, zejména waldorfského školství Po listopadu 1989 podporovatel alternativních proudů ve vzdělávání, zejména waldorfského školství Spoluautor reformy českého základního školství: Spoluautor reformy českého základního školství:  Helus, Z., Piťha, P. Návrh pojetí obecné školy. Praha: Portál, 1993  Helus, Z., Piťha, P. Návrh pojetí občanské školy. Praha: Portál, 1994  Piťha, P., Helus, Z. Vzdělávací program Občanská škola: pojetí občanské školy : učební osnovy občanské školy. Praha: Portál, 1996, 474 s.

9 6. Helus – obránce učitelské profese Neklesnout na úroveň naříkavého zobecňování (Helus, 2011) Neklesnout na úroveň naříkavého zobecňování (Helus, 2011) Profese učitelství žije v rozporné situaci: význam profese narůstá, Profese učitelství žije v rozporné situaci: význam profese narůstá, ale je zatlačována do pozice, kdy nemůže nárokům dostát: ale je zatlačována do pozice, kdy nemůže nárokům dostát:  přetížení a osamocenost  absence pomoci a sociální opory  nedostatečná péče o kompetence  zpochybňování nezbytnosti univerzitního vzdělávání  (dodávám: scholarizace celospolečenských problémů) Nová strategie přípravy na profesi: Nová strategie přípravy na profesi:  6 kompetenčních oblastí  posilování jejich vnímané vlatní zdatnosti a způsobilosti dosahovat vytčených cílů

10 7. Helus – popularizátor odborných poznatků ne každý badatel umí oslovit učitelskou veřejnost ne každý badatel umí oslovit učitelskou veřejnost ne každý badatel umí oslovit laickou veřejnost – rodiče, ale i žáky ne každý badatel umí oslovit laickou veřejnost – rodiče, ale i žáky vyložit strukturovaně a srozumitelně hlavní problémy i naznačit, jak by se daly řešit: vyložit strukturovaně a srozumitelně hlavní problémy i naznačit, jak by se daly řešit:  Helus, Z. Vyznat se v dětech. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984, 1987.  Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí : obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Praha: Portál, 2004, 2009.  Helus, Z. Psychologie pro střední školy. Praha: Fortuna, 1995, 1999, 2003, 2010, 2013  Helus, Z. Úvod do psychologie. Učebnice pro střední školy a bakalářská studia na VŠ. Praha: Grada, 2011.

11 8. Helus – umělec a literární publicista Odlišuje se od většiny autorů odborných publikací svou originální prací s českým jazykem: Odlišuje se od většiny autorů odborných publikací svou originální prací s českým jazykem: jeho slovník je rozsáhlejší, používá nepříliš běžné výrazy; neváhá zařadit i vzácně se vyskytující slova jeho slovník je rozsáhlejší, používá nepříliš běžné výrazy; neváhá zařadit i vzácně se vyskytující slova jeho stavba vět a celých souvětí prozrazuje velkou literární zkušenost až virtuozitu jeho stavba vět a celých souvětí prozrazuje velkou literární zkušenost až virtuozitu přitom nikdy nejde o samoúčelnost, o oslňování čtenáře přitom nikdy nejde o samoúčelnost, o oslňování čtenáře vybočením z prefabrikovaných slovních spojení nutí čtenář, aby zpozorněl, aby lépe vynikla prezentovaná myšlenka, autorovo poselství vybočením z prefabrikovaných slovních spojení nutí čtenář, aby zpozorněl, aby lépe vynikla prezentovaná myšlenka, autorovo poselství

12 8. Helus – umělec a literární publicista Básník - publikoval své verše v šedesátých letech v časopisech: Básník - publikoval své verše v šedesátých letech v časopisech:  Plamen (1959-1969)  Tvář (1964-65, 1968-1969),  Sešity pro mladou literaturu (1966-1969)  Orientace (1966-1970)  Arch (jaro-léto 1969) Literární publicista: Literární publicista:  Diskuse o funkci dětské literatury v utváření osobnosti (Zlatý máj, 1967)  Diskuse o smyslu tvorby: Co je poezie a jaká má být (Orientace, 1967)

13


Stáhnout ppt "Osm podob profesora Zdeňka Heluse Jiří Mareš Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové."

Podobné prezentace


Reklamy Google