Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychologie – úvodní informace PhDr. Eva Tomešová, Ph.D. konzultační hodiny:St: 12:00 – 13:30 Čt: 9:30 – 11:00 č.108 studijní materiály.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychologie – úvodní informace PhDr. Eva Tomešová, Ph.D. konzultační hodiny:St: 12:00 – 13:30 Čt: 9:30 – 11:00 č.108 studijní materiály."— Transkript prezentace:

1 Psychologie – úvodní informace PhDr. Eva Tomešová, Ph.D. konzultační hodiny:St: 12:00 – 13:30 Čt: 9:30 – 11:00 č.108 tomesova@ftvs.cuni.cz studijní materiály ke stažení: http://www.ftvs.cuni.cz/Katedry/PPD/osoby/tomesova/tomesova.htm http://www.ftvs.cuni.cz/Katedry/PPD/osoby/tomesova/tomesova.htm Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

2 Klasifikovaný zápočet  docházka na 5 ze 7 seminářů  zápočtový test (10 otázek, max. 100 b., 90 b. výborně, 75 b. velmi dobře, 60 b. dobře)  příprava na seminář (úkol, který osobně odevzdáte na hodině): 2 body  zápočtový test v zápočtovém termínu + 2 náhradní termíny.

3 Povinná literatura:  ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001  ATKINSON a kol. Psychologie. Praha: Portál, 2003  WÁGNEROVÁ, M., Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2004  STERNBERG, R.J. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002

4 Doporučená literatura:  HRABAL. Diagnostika. Praha: Karolinum, 2002  EVANS, ZARATE. Evoluční psychologie. Praha: Portál, 2002  KOUKOLÍK, F. Já. Praha: Karolinum, 2003  ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: Portál, 2004  ŠAVRDA a kol. Biologie pro psychology a pedagogy. Praha: Portál, 2004  WORTMAN, C.B., LOFTUS,E.F., WEAVER, CH. Psychology: Fifth Edition. Boston: McGraw-Hill College, 1999

5 Metody psychologie Seminář 1

6 Psychologie jako věda Psychologie je vědou!!! Psychologie je nástrojem zlepšování kvality života... Základní výzkum + aplikovaný výzkum

7 Psychologie kontra selský rozum 1.Geniální lidé se obvykle špatně sociálně přizpůsobují 2.Člověk trpící schizofrenií má nejméně dvě odlišné osobnosti 3.Spokojení zaměstnanci jsou více produktivní 4.Většina lidí by na příkaz autority odmítla bolestivě ublížit druhým 5.To, jak je člověk atraktivní, nemá nic společného s tím, jak ho mají lidé rádi 6.IQ dětí jen velmi málo souvisí s jejich školními známkami

8 Jak psychologové dospějí k závěrům o neznámém?  Používají VĚDECKOU METODU: IDENTIFIKACE VĚDECKÉ OTÁZKY FORMULACE VYSVĚTLENÍ teorie hypotéza REALIZACE VÝZKUMU operacionalizace hypotézy výběr metody výzkumu sběr dat analýza dat

9 Teorie  je pozorováno nějaké chování  vědec formuluje vědeckou otázku  formuluje teorii vysvětlení předpovědi… založena na poznatcích předchozích výzkumů!

10 Hypotéza = předpověď zformulovaná tak, že může být TESTOVÁNA = vychází z teorie = pomáhá testovat validitu teorie

11 Výzkum = testování hypotéz První krok: OPERACIONALIZACE = proces převodu hypotézy do sledu specifických, testovatelných procedur, které mohou být MĚŘENY či POZOROVÁNY závisí na vynalézavosti vědce!

12 Metody získávání dat

13 Analýza produktů např. historický výzkum  posouzení existujících záznamů s cílem potvrdit hypotézu + levný -neúplná data -nespolehlivá data -data neexistují

14 Přirozené pozorování  bez zásahů pozorujícího! +přirozené prostředí -nemožnost kontroly -nutnost čekat -reakce lidí, kteří vědí, že jsou sledováni

15 Dotazování = zjišťování chování, myšlení či postojů u vybrané skupiny lidí a zobecnění závěrů na celou sledovanou populaci + jednoduché a přímočaré + stačí relativně malý vzorek - nepřesná informace

16 Případová studie = podrobné zkoumání jedince nebo malé skupiny + přesnější pohled - opatrnost při zobecňování

17 Korelační výzkum = výzkum zjišťující vztah mezi dvěma či více proměnnými, tedy asociaci či „korelaci“  síla vztahu vyjádřena korelačním koeficientem r [-1,0;+1,0] + využitelný pro predikci (není nutné pochopení) - NELZE vyvozovat příčinný vztah

18 “Konzumace másla snižuje hladinu cholesterolu v krvi”  zdraví lidé nejsou motivováni jíst margarín a snižovat tak hladinu cholesterolu...  lidé z vesnice (zvyk, více přirozeného pohybu, více fyzické práce)  pravidelně sportující si mohou občas „dopřát něco méně zdravého“

19 3 podmínky pro vyvození kauzality 1. kovariance událostí 2. časová následnost 3. eliminace jiných možných příčin

20 Experiment = studie, ve které je jedna proměnná (nezávisle proměnná) měněna, s cílem zjistit, jaký vliv to má na jinou proměnnou (závisle proměnnou)  proměnná: jakýkoliv objekt, vlastnost nebo událost, které se nějak mění nebo kde existuje variabilita

21 SUBJEKTY (STUDENTI) 6 LIDÍ 3 LIDÉ 2 LIDÉ JAK DLOUHO TRVALO POSKYTNUTÍ POMOCI 52 sec,85% 93 sec, 62% 166 sec, 31% 1.identifi- kace subjektů 2.náhodné přiřazení subjektů k podmínkám 3. manipulace nezávislou proměnnou 4. měření závisle proměnné 5. srovnání výsledků skupin první je teorie!!!následuje replikace!!!

22 Psychologické testy

23 Vlastnosti testu  Standardnost a objektivita  Reliabilita  Validita Obsahová validita Kriteriální validita

24 Typy psychologických testů  Testy schopností (maximálního výkonu) testy všeobecných mentálních schopností (IQ) testy speciálních mentálních schopností testy výkonu a vědomostí testy dovedností  Testy osobnosti dotazníky výkonové testy osobnosti

25 Děkuji za pozornost! Nezapomeňte se připravit na další seminář


Stáhnout ppt "Psychologie – úvodní informace PhDr. Eva Tomešová, Ph.D. konzultační hodiny:St: 12:00 – 13:30 Čt: 9:30 – 11:00 č.108 studijní materiály."

Podobné prezentace


Reklamy Google