Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN 1802-4785. Provozuje Národní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN 1802-4785. Provozuje Národní."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). [18] [19] https://www.youtube. com/watch?v=5XqE Qr-KsW8 https://www.youtube. com/watch?v=5XqE Qr-KsW8 https://www.youtube. com/watch?v=NJzJK vkWWDc https://www.youtube. com/watch?v=NJzJK vkWWDc

2 Autor:Mgr. Věra Pavlátová Anotace:Materiál vychází ze vzdělávací oblasti člověk a příroda, vzdělávacího oboru biologie, biologie živočichů. Žák se věnuje vývoji (fylogenezi) základních orgánových soustav živočichů. Materiál obsahuje obrázky, odkazy, úkoly a aktivity. Očekávaný výstup dle ŠVP: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Typická věková skupina: Žák popíše evoluci a adaptaci jednotlivých orgánových soustav. Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci expozice i fixace, délka aktivity je na 2 až 3 vyučovací hodiny. Žák, naplňuje zde KK k řešení problémů, k učení, komunikativní. Gymnaziální. 16–18 let, sexta, septima KLIKNĚTE NA F 5

3  Fylogenezí orgánových soustav budeme pozorovat, jak se tyto soustavy v živočišné říši postupně vyvíjely a zdokonalovaly. [1] http://www.youtube.com/watch?v=faRlFsYmkeY

4  Vytvořte na tabuli myšlenkovou mapu tématu tělní tekutiny, cévní soustava.  Jaká je souvislost mezi dýchací a oběhovou soustavou?  Jaké znáte typy oběhové (cévní) soustavy?  Proč červené krvinky velblouda mají jádro?  https://www.youtube.com/watch?v=5XqEQr- KsW8; https://www.youtube.com/watch?v=NJzJKvk WWDc. https://www.youtube.com/watch?v=5XqEQr- KsW8 https://www.youtube.com/watch?v=NJzJKvk WWDc https://www.youtube.com/watch?v=5XqEQr- KsW8 https://www.youtube.com/watch?v=NJzJKvk WWDc Zajímavost: Hmotnost srdce dosahuje u velkých ptáků 6–10 %, u kolibříků až 20–28 % hmotnosti jejich těla.

5  Vytváření stálého vnitřního prostředí  Přenos látek: živiny, dýchací plyny (např. kyslík, oxid uhličitý), odpadní látky, hormony, protilátky  Termoregulace Buněčné (cytoplazma) a mimobuněčné tělní tekutiny  U mimobuněčných tělních tekutin postupně vznikají specifické systémy – např. cévní soustava se diferencuje ze třetího zárodečného listu – mezodermu.

6  Obsahuje soli a améboidní buňky (amébocyty)  Vyskytuje se u ostnokožců, žahavců a ploštěnců (zde existují domněnky, že již jde o hemolymfu)  OSTNOKOŽCI – ambulakrální soustava = soustava vodních cév pro dýchání, krevní oběh i vylučování a pohyb [2] Prvoci, houby, žahavci, žebernatci, hlísti a ploštěnci – cévní soustava se u nich nevytváří.

7  U měkkýšů a členovců  Obíhá v otevřených cévních soustavách (není rozdělena na krev a mízu).  Obsahuje anorganické a organické látky (soli, bílkoviny a hormony) i krevní buňky – hemocyty (pro imunitu).  Obsahuje i dýchací barviva pro přenos kyslíku: hemocyanin (Cu, bezbarvý, s kyslíkem modrý ), hemerytrin (Fe, do fialova ), chlorokruorin (Fe, nazelenalý ), nebo hemoglobin (Fe, červený ). [3] hemocyanin [4] hemoglobin http://commons.wikimedia.org/wiki/Category :Hemolymph http://commons.wikimedia.org/wiki/Category :Hemolymph

8  tkáňový mok – tekutina bez buněk (výjimečně jsou zde bílé krvinky)  lymfa (míza) – ve speciálních cévních útvarech, vzniká z tkáňového moku, obsahuje větší množství lymfocytů, mízní ústrojí se poprvé vyskytuje u paryb, je to otevřený systém ústící do cévní soustavy, důležitá role v obraně organismu.  krev – obíhá v uzavřeném systému, skládá se z tekuté složky plazmy (voda, anorganické látky, organické látky) a z krevních buněk (krvinky + krevní destičky).

9  Prvoci, houby (Porifera), žahavci, žebernatci, hlísti a ploštěnci – cévní soustava se u nich nevytváří.  U prvoků je výměna živin a plynů zajišťována difuzí – probíhá v cytoplazmě, která slouží jako médium.  U Porifer funkci zajišťuje voda (živiny a kyslík získávány z vody, která vyplňuje tělo).  Žahavci, žebernatky – gastrovaskulární soustava – slouží k trávení a resorpci potravy a zároveň i k rozvodu živin – spojuje funkce trávicí a cévní soustavy.

10 1, 14 – chapadla, 2, 5 – láčka, 8, 15 – přijímací a vyvrhovací otvor, 6 – ektoderm, 7 – mezoglea, 13 – nervová soustava, 9 – svalovina, 10, 11 – gastrovaskulární systém, 16 – výběžky ropália nesoucí smyslová ústrojí [7]

11  AMBULAKRÁLNÍ SOUSTAVA – soustava vodních cév, plnící funkci pohybovou, cévní, dýchací, vylučovací a smyslovou.  Celá soustava je vyplněna tekutinou podobnou mořské vodě s malým množstvím bílkovin, která je dále rozváděna. [2] Úkol: Vyjmenuj živočichy, kteří patří mezi ostnokožce.

12  Mají uzavřený systém bez srdce: 1 hřbetní + 2 postranní cévy.  Cévy jsou propojeny postranními (okružními) cévkami.  Tekutina se pohybuje tlakem při peristaltickém pohybu.  Tekutina některých pásnic obsahuje hemoglobin. [5], [6]

13  CS uzavřená; hřbetní céva plní funkci srdce (tepe);  pod střevem je břišní céva;  tyto dvě cévy jsou spojeny spojkami;  hřbetní cévou proudí krev zezadu dopředu a v břišní obráceně;  barvivem v krvi je červený hemoglobin. [8]

14  otevřená cévní soustava  velká hřbetní céva pumpuje hemolymfu (krvomízu) směrem dopředu k mozkovým gangliím, odkud se hemolymfa dostává dále do celého těla, kde volně omývá vnitřní orgány a je rozváděna i do křídel.  zpětná cirkulace hemolymfy se zajišťuje pomocí otvorů (ostie) po stranách hřbetní cévy. Ty se při uvolnění otevírají a nasávají hemolymfu zpět z tělní dutiny do hřbetní cévy. Hemolymfou jsou na rozdíl od krve rozváděny pouze živiny a nikoliv kyslík.

15 [9] o vzdušnicovci - kyslík rozváděn pomocí vzdušnic, ty se větví a zasahují do tkání (cévní soustava poměrně jednoduchá – trubicovité srdce v osrdečníkové blance, od srdce vede do přední části těla céva, která se u hlavy otevírá, hemolymfa se vylévá do těla). o hmyz - tzv. křídlaté svaly pomáhají pohybům srdce.

16  Mají otevřenou cévní soustavu.  Hemolymfa (krvomíza) proudí tělem – vylévá se a zase se sbírá. Je poháněna tepenným srdcem, které najdeme v útrobním vaku. Je kryto osrdečníkem a jeho frekvence je 15–40 tepů za minutu. Je složeno z páru síní a komory, proudí jím okysličená krvomíza.  Hemolymfa je zbarvena modrým barvivem hemocyaninem.  Hlavonožci – mají uzavřenou CS. separace odkysličené a okysličené krve (žíly a tepny) branchiální srdíčka – kompenzace nízkého tlaku před vstupem do žaber

17 [10] SRDCE PLŽŮ SE SKLÁDÁ Z 1 KOMORY A 1 SÍNĚ.

18 [11] SRDCE MLŽŮ SE SKLÁDÁ Z 1 KOMORY A 2 SÍNÍ.

19 [12] SRDCE HLAVONOŽCŮ SE SKLÁDÁ Z 1 KOMORY A 2 NEBO 4 SÍNÍ.

20  CS otevřená, u larev uzavřená  Vakovité srdce leží na břišní straně.  3 typy krevních buněk  Speciální barvivo – hemovanadin [13] Ú.: Najděte uložení srdce. srdce

21  CS je uzavřená (dále už u všech živočichů);  krev je bezbarvá, bez erytrocytů, princip difuze;  CS = jednoduchý rozvod okysličené krve ze žaber do trupu a do hlavy, zatímco odkysličená krev se shromažďuje systémem kardinálních žil a žil jaterního vrátnicového oběhu v žilním splavu. Odkud je krev vedena opět do žaber. [14]

22 [15] [16]

23  žilní splav, síň, komora, tepenný nástavec = jednoduché srdce, mízní soustava není, jen v náznaku – dutiny v horní části těla obsahují tekutiny podobné míze. [17]

24  V srdci je krev neokysličená a v těle smíchaná.  Srdce se skládá ze žilního splavu, jedné síně, jedné komory a tepenného násadce.  V krvi se nachází zhruba 0,8 % močoviny (osmotická bilance – vyrovnává koncentraci solí z okolního prostředí). [20] A: Left lobe of liver, B: Right lobe of liver, C: Medial lobe of liver, D: Gall bladder, E:Hepatic portal vein, F: cardiac region of stomach, G: Pyloric region of stomach, H: Pancreas, I: posterior intestinal vein, J: Spiral intestine (ileum)

25  Srdce má jednu síň a jednu komoru. Krev je z něj vytlačována do žaberních tepen, kde dochází k okysličování. Okysličená krev se rozvádí po celém těle, po té odchází žilním splavem do srdeční síně.  Jednosměrný tok je zajištěn chlopněmi.  Poměrně dokonalý mízní systém  u Dvojdyšných dochází k částečnému rozdělení srdce [21]

26  Malý (plicní) a velký (tělní oběh); 2 S + 1 K  Z plic proudí okysličená krev do levé síně, v pravé síni je krev odkysličená. Komora je však stále jedna a krev se v ní mísí: jen někteří obojživelníci mají určité záhyby či nedokonalé přepážky, jež omezují míšení krve okysličené a neokysličené.  Malá část plicních tepen neprochází plícemi, nýbrž směřuje do kůže, kde dochází k doplňkovému kožnímu dýchání.  Poměrně dokonalý mízní systém – s mízními srdci, lymfatické vaky pod kůží.

27 [22]

28  2 S +1 K,u krokodýlů 2 S +2 K  Krev opouští srdce hned třemi cévami: pravou a levou aortou a plicním kmenem.  Pravá aorta (bývá větší než levá) zásobuje krví pravou část těla, levá aorta směřuje do levé části.  V krvi jsou oválné červené krvinky obsahující buněčná jádra.  Poprvé vytvořen vrátnicový (tj. jaterní) krevní oběh.

29 [23]

30  2 S + 2 K, oddělený plicní a tělní krevní oběh.  Z pravé komory vychází plicnice do plic, z levé komory vychází aorta – jedná se vlastně o původní levou aortu plazů, původní pravá aorta plazů je u ptáků zcela redukována.  Červené krvinky ptáků jsou oválné, obsahují hemoglobin a mají jádra.  Na rozdíl od savců – ledvinový vrátnicový oběh.  Ze všech obratlovců – poměrně největší srdce, absolutně nejvyšší krevní tlak a rychlost tepu.  Výkonný metabolismus (schopnost intenzivního prokysličování krve a její dokonalé rozvedení k tkáním)

31 [25] http://cs.wikipedia.o rg/wiki/Ob%C4%9B hov%C3%A1_soust ava_pt%C3%A1k% C5%AF http://cs.wikipedia.o rg/wiki/Ob%C4%9B hov%C3%A1_soust ava_pt%C3%A1k% C5%AF https://www.youtube.com/watch?v=PRb W7-sojAI https://www.youtube.com/watch?v=PRb W7-sojAI

32  2 S + 2 K, oddělený plicní a tělní krevní oběh.  Je zachován pouze levý oblouk aorty.  Červené krvinky – bezjaderné (kromě velblouda), savci mají rovněž krvinky bílé (lymfocyty).  Kromě přenosu živin a transportu kyslíku a hormonů se krevní oběh podílí i na vyrovnávání tělesné teploty uvnitř a na povrchu těla.  Vrátnicový oběh (játra)  Jiný způsob zakládání podklíčkových tepen

33 [24]

34 [26] https://www.youtube.co m/watch?v=_SN8myve 7nwhttps://www.youtube.co m/watch?v=_SN8myve 7nw; https://www.youtube.co m/watch?v=_SN8myve 7nw https://www.youtube.co m/watch?v=SfsEBgA4u SAhttps://www.youtube.co m/watch?v=SfsEBgA4u SA; Byl jeden život – srdce https://www.youtube.co m/watch?v=SfsEBgA4u SA https://www.youtube.co m/watch?v=MnQ4qZz7 50whttps://www.youtube.co m/watch?v=MnQ4qZz7 50w; Byl jeden život – mízní soustava https://www.youtube.co m/watch?v=MnQ4qZz7 50w

35  Krvinky musí řídit poměrně složitý proces, díky němuž může velbloud dlouho žít bez vody. Jeho principem je nabobtnávání červených krvinek v závislosti na koncentraci minerálů v krvi (čím více přijal velbloud tekutin, tím menší bude koncentrace minerálů v krvi). Takto nabobtnané krvinky vodu v nich obsaženou udrží, dokud se koncentrace minerálů v krvi nezvedne nad normální hodnotu. [27]

36  žahavci, žebernatky – gastrovaskulární soustava  ostnokožci – ambulakrální soustava  pásnice, kroužkovci – uzavřená CS bez srdce  členovci, měkkýši – otevřená CS (hlavonožci uz.)  bezlebeční – žilní splav  kruhoústí – žilní splav, síň, komora, tepenný nástavec  paryby – žilní splav, jedna síň, jedna komora, tepenný násadec  ryby – žilní splav, jedna síň, jedna komora  obojživelníci – dvě síně, jedna komora  plazi – dvě síně, jedna komora (krokodýl 2 + 2)  ptáci – dvě síně, dvě komory  savci – dvě síně, dvě komory [19]

37 HYDROLYMFA DIFÚZE AMBULAKRÁLNÍ SOUSTAVA HEMOCYANIN CHLOROKRUORIN GASTROVASKULÁRNÍ SOUSTAVA HEMOLYMFA HEMOGLOBIN 12 3 4 5 6 7 8

38 1. Typ tělní tekutiny, obsahuje soli a améboidní buňky. 2. Proces rozptylování se částic do prostoru 3. Typ soustavy u ostnokožců 4. Modré krevní barvivo u měkkýšů a u korýšů 5. Nazelenalé krevní barvivo u mořských mnohoštětinatců 6. Typ soustavy u žahavců 7. Typ tělní tekutiny u měkkýšů a u členovců 8. Červené krevní barvivo u savců

39  HYDROLYMFA  AMBULAKRÁLNÍ SOUSTAVA  HEMOLYMFA  GASTROVASKULÁR- NÍ SOUSTAVA  HEMOCYANIN  LYMFA  HEMOVANADIN  HEMOGLOBIN  MODRÉ BARVIVO  ŽAHAVCI  AMÉBOCYTY  BARVIVO PLÁŠTĚNCŮ  ČERVENÉ BARVIVO  OSTNOKOŽCI  MĚKKÝŠI, ČLENOVCI  MÍZA, LYMFOCYTY

40 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Krevní barvivo u pláštěnců. 2. Červené krevní barvivo. 3. Tělesná tekutina obsahující jen lymfocyty. 4. Živočichové mající ambulakrální soustavu. 5. Zelené krevní barvivo. 6. Modré krevní barvivo. 7. Lymfa jinak. 8. Samovolný pohyb molekul. 9. Živočichové mající gastrovaskulární soustavu. CH je v jednom okénku!

41 1. HEMOVANADIN 2. HEMOGLOBIN 3. LYMFA 4. OSTNOKOŽCI 5. CHCH LOROKRUORIN 6. HEMOCYANIN 7. MÍZA 8. DIFUZE 9.ŽAHAVCI

42  ÚKOL: Zkuste zjistit, u jakých živočichů se určité krevní barvivo vyskytuje:  erytrokruorin larvy pakomárů  chlorokruorin mořští mnohoštětinatci  hemoerytrin sumýšovci  echinochrom ježovky  hemocyanin měkkýši, korýši  hemovanadin sumky  hemoglobin savci ŘEŠENÍ

43  SMRŽ, J.; HORÁČEK, I.; ŠVÁTORA, M. Biologie živočichů pro gymnázia. 1. vyd. Praha : Fortuna, 2004. ISBN 8071689092.  NOVOTNÝ, I.; HRUŠKA, M. Biologie člověka pro gymnázia. 3. vyd. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 8071688193.  JELÍNEK, J.; ZICHÁČEK, V. Biologie pro gymnázia. 8. vyd. Nakladatelství Olomouc, 2005. ISBN 8071821772.  http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%9Bhov%C3%A1_soustava http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%9Bhov%C3%A1_soustava  http://leccos.com/index.php/clanky/hydrolymfa http://leccos.com/index.php/clanky/hydrolymfa  http://cs.wikipedia.org/wiki/Hemolymfa http://cs.wikipedia.org/wiki/Hemolymfa  http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1snice_%28%C5%BEivo%C4%8Dich%29 http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1snice_%28%C5%BEivo%C4%8Dich%29  http://www.biomach.cz/biologie-zivocichua/fylogeneze-organovych-soustav/fylogeneze-obehove- soustavy http://www.biomach.cz/biologie-zivocichua/fylogeneze-organovych-soustav/fylogeneze-obehove- soustavy  http://www.eprojekt.gjs.cz/EntityDisplay.aspx?id=9439 http://www.eprojekt.gjs.cz/EntityDisplay.aspx?id=9439  http://en.wikipedia.org/wiki/Blood http://en.wikipedia.org/wiki/Blood  EricDiesel [cit. 2014-12-17]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 1.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monkey.human_to_robot,monkey.JPG  Encyclopædia Britannica, Volume 8, Slice 10 [cit. 2014-12-17]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 2. Encyclopædia Britannica, Volume 8, Slice 10http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Britannica_Echinoderma_3.jpg?uselang=cs  A2-33 [cit. 2014-12-17]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 3. A2-33http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EMDB1569_KLH.png  en:User:BerserkerBen [cit. 2014-12-17]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 4. en:User:BerserkerBenhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hemoglobin_t-r_state_ani.gif  Henry Kaiser, National Science Foundation [cit. 2014-12-17]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 5.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proboscis_worm.JPG  British Museum [cit. 2014-12-17]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 6.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turbellaria_002.png

44  Mariana Ruiz Villarreal LadyofHats [cit. 2014-12-18]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 7.LadyofHatshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jellyfish_cross_section_numbered.svg  Hans Hillewaert, translated to Czech by Michal Maňas (User:Snek01) [cit. 2014-12- 18]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 8. Hans HillewaertUser:Snek01http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polychaeta_anatomy_cs.svg  Spider_internal_anatomy.png: John Henry Comstock [cit. 2014-12-18]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 9. Spider_internal_anatomy.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spider_internal_anatomy-cs.svg  Al2 (původní obrázek original picture origina bildo); Jeff Dahl (popisky aj. description etc. priskriboj k. a.); Michal Maňas (překlad translation traduko) [cit. 2015-02-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 10. Al2Jeff DahlMichal Maňashttp://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gastropoda_anatomy#mediaviewer /File:Snail_diagram_cs.svg  Maisanten [cit. 2015-02-08]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 11.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gro%C3%9Fe_Teichmuschel_neuer_versuc h.jpg  Antonov [cit. 2015-02-08]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 12.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nautiloids_anatomy_color.gif  Jon Houseman [cit. 2015-02-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 13. Jon Housemanhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uroc005b.png

45  Piotr Michał Jaworski [cit. 2015-02-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 14.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BranchiostomaLanceolatum_PioM.svg  AdmiralHood [cit. 2015-02-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 15. http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Animal_circulatory_system AdmiralHood%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1% 82%D0%B5.gif http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Animal_circulatory_system  Minami Himemiya [cit. 2015-02-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 16. Minami Himemiyahttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lancelet%27s_circulatory_system_schem e.png  Jon Houseman [cit. 2015-02-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 17. Jon Housemanhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agna020b_Labelled.png  BodyParts3D/Anatomography [cit. 2015-02-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 18.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heart_rotating.gif  Nevit Dilmen [cit. 2015-02-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 19. Nevit Dilmenhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heart-beat.gif

46  Jon Houseman [cit. 2015-02-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 20. Jon Housemanhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Squa152p.png  Lennert B [cit. 2015-02-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 21. Lennert Bhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blutkreislauf_Fische.svg  Lennert B [cit. 2015-02-08]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 22. Lennert Bhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blutkreislauf_Amphibien.svg  Lennert B [cit. 2015-02-08]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 23. Lennert Bhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blutkreislauf_Reptilien.svg  Lennert B cit. 2015-02-08]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 24. Lennert B http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blutkreislauf_Gleichwarme.svg  Popular Science Monthly Volume 19 [cit. 2015-02-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 25. Popular Science Monthly Volume 19http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PSM_V19_D664_Blood_circulation_diagra ms_of_reptiles_mammals_and_birds.jpg?uselang=cs  LadyofHats [cit. 2015-02-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 26. LadyofHatshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Circulatory_System_en.svg?uselang=cs  Bouette [cit. 2015-02-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 27. Bouettehttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chameau_de_bactriane.JPG


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN 1802-4785. Provozuje Národní."

Podobné prezentace


Reklamy Google