Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9/19/20161 Informace na potravinách – klíčové elementy pro rozhodování spotřebitele Praha, podzim 2009 Mgr. Markéta Chýlková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9/19/20161 Informace na potravinách – klíčové elementy pro rozhodování spotřebitele Praha, podzim 2009 Mgr. Markéta Chýlková."— Transkript prezentace:

1 9/19/20161 Informace na potravinách – klíčové elementy pro rozhodování spotřebitele Praha, podzim 2009 Mgr. Markéta Chýlková

2 Informace na / o potravinách „general food law“ Nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin definice, pravidla a principy pokrývající všechny stupně výroby a distribuce potravin a krmiv  rámec pro vytvoření jednotného přístupu ve vývoji potravinové legislativy analýza rizik  vysoká ochrana lidského zdraví a života  taková pravidla, aby mohl evropský spotřebitel dostat komplexní informace o složení a obsahu výrobku transparentnost návrh nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebiteli (30.1.2008)  kombinuje směrnici 2000/13/EC a2000/13/EC směrnici 90/496/EEC do jednoho právního90/496/EEC nástroje  jako doplněk zjednodušuje strukturu horizontální legislativy na označování uvedené ve směrnici 2000/13/EC tím, že ji přepracovává a nahrazuje definice dané stávající legislativou  obecný rámec pro ty oblasti, které jsou pokryté specifickými harmonizovanými pravidly, nicméně jejich fungování na vnitřním trhu je založeno na vzájemném uznávání

3 Jak číst etikety ? Výrobce/ dovozce Množství Tvrzení o nutriční nebo zdravotní prospěšnosti Název výrobku Nutriční informace Seznam složek EAN kód Trvanlivost Identifikace značení obalů Nakládání s použitými obaly Zelený bod GDA

4 EAN kód – číslo výrobku ve formátu číslic a sérii slabých a silných čar Identifikace značení obalů – usnadňuje sběrným systémům využití odpadů z obalů Nakládání s použitými obaly – pokyn pro vhodné nakládání s použitým obalem (může být i textové podobě) Název výrobku - musí obsahovat informace o fyzickém stavu potraviny nebo o zvláštní úpravě, kterou prošla (údaj o použití ionizujícího záření vždy) Výrobce/dovozce - název a adresa výrobce, balírny nebo dovozce Původ – u některých skupin výrobků závazné (hovězí a telecí maso, vejce, med, zelenina) – jinde pokud by mohlo klamat spotřebitele Nutriční informace - energetická hodnota potraviny a její výživné látky (vždy když je uváděno tvrzení o výživové hodnotě nebo byly přidány vitamíny nebo min. látky) Zelený bod – výrobce má právo uvádět na obalu, pokud plní povinnosti zpětného odběru a využití obalů)

5 Nutriční informace / GDA - detailní informace o obsahu energie a živin v jedné porci a o jeho podílu na doporučeném denním množství Tvrzení o výživové nebo zdravotní prospěšnosti – musí být pravdivá a založená na vědeckých faktech (nařízení 1924/2006 dává jasná pravidla pro používání zdravotních tvrzení a stanoví, která výživová tvrzení smějí být používána Seznam složek - uvedeny všechny v pořadí podle váhy od nejtěžších k nejlehčím (s výj. ovocných a zeleninových směsí, včetně alergenů (% uvedena v případě, že jsou zdůrazněna při prezentaci výrobku v názvu nebo jako obrázek na obalu) + povinně GMO Trvanlivost 1. "spotřebujte do" -potraviny podléhající rychlé zkáze (maso, vejce, mléčné výr.) + balené čerstvé výrobky (po tomto datu by se neměly konzumovat) 2. "minimální trvanlivost" -potraviny, které lze uchovávat déle Množství - čisté množství výrobku v jednotkách objemu u kapalin a hmotnosti u ostatních výrobků Logo zdraví – energetické logo Označení "bio" přísně regulováno

6 6 Označování a výživa  zdravotní a výživová tvrzení  nutriční značení  přírodní minerální vody  doplňky stravy  přidávání minerálů a vitamínů  potraviny pro speciální výživu  potraviny pro kojence a malé děti  potraviny pro snižování váhy  potraviny pro zvláštní lékařské účely  potraviny pro sportovce  potraviny pro diabetiky

7 7 Zdravotní a výživová tvrzení  nařízení EP a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin - harmonizovaná pravidla pro používání zdravotních a výživových tvrzení (jako např. "nízký obsah tuku", "s vysokým obsahem vlákniny" apod.) na potravinách založená na nutričních profilech  zajistit, že každé tvrzení učiněné na obalu potraviny je jasné, správné a založené na obecně přijímaných vědeckých důkazech – umožní spotřebiteli informovanou a smysluplnou volbu potravin a nápojů, zároveň by mělo přispět k větší ochraně lidského zdraví  zajistit férovou soutěž, propagaci a inovace v oblasti potravin, podporuje volný oběh výrobků, na nichž jsou uváděna tvrzení, v rámci EU  Metodický pokyn k implementaci nařízení z 14.12.2007 (Standing Committee on the food chain and animal health)  Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR ze září 2007 – Oznámení o seznamu vnitrostátních sdružení odborníků v oblasti lékařství, výživy nebo dietologie podle článku 11 Nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin

8 8 Nařízení 1924/2006  stanoví podmínky pro používání nutričních a zdravotních tvrzení  zdravotní tvrzení povolena pouze, pokud jsou vědecky podložena a srozumitelná pro spotřebitele  Zdravotní tvrzení uváděná v obchodních sděleních, ať už při označování a obchodní úpravě potravin nebo v reklamách týkajících se potravin, které mají být dodány konečnému spotřebiteli každé tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že existuje souvislost mezi kategorií potravin, potravinou nebo některou z jejích složek a zdravím musí být založeno na všeobecně uznávaných vědeckých poznatcích a jejich prostřednictvím zdůvodněno provozovatel potravinářského podniku, který jej uvádí, musí použití tvrzení zdůvodnit  Nutriční (výživové) tvrzení uváděná v obchodních sděleních, ať už při označování a obchodní úpravě potravin nebo v reklamách týkajících se potravin, které mají být dodány konečnému spotřebiteli každé tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že potravina má určité prospěšné výživové vlastnosti v důsledku energetické hodnoty nebo živin či jiných látek

9 9 Princip nařízení 1924/2006 Výživová tvrzení Zdravotní tvrzení Nutriční profily (čl. 4) – termín pro stanovení do 19.1.2009 Seznam schválených nutričních tvrzení (příloha I) Seznam schválených generických zdravotních tvrzení podle čl. 13 Registrační řízení podle čl. 18 Registrační řízení podle čl. 15, 16 a 19 Podloženy obecně uznávanými daty Tvrzení o snížení rizika vzniku onemocnění a tvrzení týkající se vývoje a zdraví dětí (čl. 14) Tvrzení založená na nových vědeckých poznatcích a tvrzení patentově chráněná (čl. 13 odst. 5)

10 10 Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 1 ("funkční tvrzení") popisují nebo odkazují na a) význam substance pro růst a vývoj organismu a jeho fyziologické funkce b) psychologické a behaviorální funkce c) snižování nebo kontrolu hmotnosti nebo snížení pocitu hladu či zvýšení pocitu sytosti anebo snížení množství energie ve stravě = obecně známá a používaná tvrzení → seznam do ledna 2010 Tvrzení podle čl. 13 odst. 5 (lze je použít, pokud byla schválena v registračním procesu podle č. 18 – zjednodušený proces – a zařazena na seznam povolených tvrzení EU, přičemž bude existovat i seznam zamítnutých tvrzení) a) tvrzení založená na nových vědeckých poznatcích (nová funkční tvrzení) b) tvrzení s patentovou ochranou dat (ochrana dat 5 let, pokud jiný žadatel nezíská dříve pro dané tvrzení schválení bez odkazu na údaje původního žadatele) Tvrzení podle čl. 14 (lze je používat, pokud byla schválena v registračním procesu podle čl. 15, 16, 17 a 19 a zařazena na seznam povolených tvrzení EU, přičemž bude existovat i seznam zamítnutých tvrzení) a) tvrzení o snižování rizika onemocnění (na etiketě nebo v reklamě musí být uvedeno, že na vzniku onemocnění se podílí více rizikových faktorů a že úprava jednoho rizikového faktoru může a nemusí mít příznivý účinek) b) tvrzení týkající se vývoje a zdraví dětí (přechodné období pro tvrzení používaná před platností nařízení, pokud byla podána žádost na národní autoritu do 19.1.2008, až do vyřízení žádosti) Zdravotní tvrzení Nutriční profily (čl. 4) – termín pro stanovení do 19.1.2009 Nepřípustná a) tvrzení naznačující, že nekonzumováním dané potraviny by mohlo být ohroženo zdraví zdravotní b) tvrzení, která odkazují na míru nebo množství úbytku hmotnosti tvrzení c) tvrzení odkazující se na doporučení jednotlivých lékařů nebo dalších odborníků ve zdravotnictví a sdružení, pokud nejsou na národním pozitivním seznamu

11 11 Výživové tvrzení Nutriční profily (čl. 4) – termín pro stanovení do 19.1.2009 Jakékoli tvrzení, které uvádí, navrhuje nebo naznačuje, že potravina má určité příznivé výživové vlastnosti díky  energii (energetické hodnotě), kterou - obsahuje; - obsahuje ve snížené nebo zvýšené míře; - neobsahuje, a / nebo  výživovým nebo jiným látkám, které - obsahuje; - obsahuje ve snížené nebo zvýšené míře; nebo - neobsahuje  týká se veškeré komerční komunikace (etiket, reklamy, prezentace, jídelních lístků, názvů výrobků...)  obecné zásad a pravidla pro všechna tvrzení textová, grafická i symbolická (nesmí být lživá, klamavá, nabádat k nadměrné konzumaci, nesmí zpochybňovat význam vyvážené stravy....) seznam povolených výživových tvrzení v Příloze I nařízení (do konce přechodného období bude rozšířen ještě o 5 tvrzení týkajících se zdraví prospěšných kyselin)

12 12 Hranice mezi jednotlivými typy tvrzení Výživová tvrzení vs zdravotní tvrzení "funkční" podle čl. 13 odst. 1 Tvrzení "funkční" vs tvrzení o snižování rizika onemocnění Tvrzení podle čl. 13 vs tvrzení o snižování rizika onemocnění Látka / Výživové tvrzeníFunkční zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 1 Obsahuje laktobacillus caseiObsahuje probiotika Funkční zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 1Tvrzení o snižování rizika onemocnění (čl. 14) Udržuje zdravou hladinu cholesteroluSnižuje hladinu cholesterolu v krvi Zdravotní tvrzení podle čl. 13- týká se normálních tělesných funkcí - může zmiňovat nějaký rizikový faktor onemocnění, aniž by bylo uváděno nebo naznačováno jeho snižování Např.: "...udržuje [uvedení běžné životní funkce organismu]" Zdravotní tvrzení podle čl. 14- týká se snižování rizikového faktoru onemocnění - může a nemusí zmiňovat název příslušného onemocnění Např.: "...snižuje [uvedení rizikového faktoru]"

13 13 Hranice mezi jednotlivými typy tvrzení 1. Výživová tvrzení 2. Zdravotní tvrzení 3. Tvrzení o složkách 4. Jinak regulovaná tvrzení 5. Reklamní tvrzení (slogany) PříkladyPříklady "Zdroj vápníku" "Vysoký obsah vlákniny" "Vápník pomáhá vývoji silných zubů a kostí" "Potravina X přispívá ke snížení rizika vzniku kardiovaskulár. chorob" "100 % ovocný" "S čerstvým mlékem" "Bez konzervačních látek" "Organický" "Vhodný pro vegetariány" "Produkt X vám dává křídla" "Produkt Y udělá vaše děti šťastnými"

14 14 Nutriční profily (čl. 4) – termín pro stanovení do 19.1.2009  EK měla podle čl. 4 nařízení stanovit nutriční profily obecně pro potraviny nebo speciální pro určité kategorie potravin, které nesou zdravotní nebo výživové tvrzení  limit pro obsah cukrů, nasycených tuků a sodíku ve 100 g, 100 ml nebo porci či kcal (???)  výjimka z NP – doplňky stravy, potraviny pro zvláštní výživu.... Pokud výrobek nevyhoví v jednom nutričním profilu  žádné zdravotní tvrzení  výživové tvrzení + upozornění na vysoký obsah látky, u které byl překročen limit stanovený nutričním profilem např.: "bramborové lupínky s nízkým obsahem soli" (povolené nutriční tvrzení) "S vysokým obsahem tuku" (obsah tuku přesáhl limit stanovený v NP) → upozornění na nevyhovující NP musí být uvedeno v blízkosti povoleného výživového tvrzení stejnou velikostí písma Pokud výrobek nevyhoví ve více než jednom nutričním profilu  žádné tvrzení

15 15 Přechodná období a probíhající procesy  přechodná období  pro všechny typy tvrzení obecně skončilo 31.7.2009  většina končí 19.1.2010 s výj. názvů a ochranných známek (19.1.2022)  nutriční profily 19.1.2011  probíhající procesy  stanovení nutričních profilů  rozšiřování přílohy I o nová výživová tvrzení  tvorba seznamu EU podle čl. 13 odst. 1 (seznam o 44 tis. tvrzení rozdělen do 4 částí, poslední v létě 2010)  posuzování individuálních žádostí o tvrzení podle čl. 13 odst. 5 a čl. 14 (téměř 300 žádostí, z nichž pozitivní posudky pouze 15, některé žádosti staženy)

16 Nařízení Komise (ES) č. 983/2009 ze dne 21. října 2009 o schválení a zamítnutí určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, která se týkajíc snížení rizika onemocnění a vývoj a zdraví dětí Nařízení Komise (ES) č. 984/2009 ze dne 21. října 2009 o zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin kromě tvrzení o snížení rizika onemocnění a tvrzení týkajících se vývoje a zdraví dětí postup podle čl. 18 odst. 5 postup podle čl. 17 odst. 3  přechodné období 6 měsíců = do 10. května 2010 Nařízení EP a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin - ukončené procesy 1.10.2009  prví balíček stanovisek EFSA k obecným funkčním zdravotním tvrzením  vědecká doporučení pro 523 tvrzení týkajících se více než 200 potravin a potr. složek (vitaminy, minerál. látky, vláknina, tuky, sacharidy, probiotika a bylinné látky) dostatečné vědecké důkazy – cca 1/3 (fungování vitamínů a min. látek, vlákniny ve stravě, mastných kyselin pro zajištění hladiny cholesterolu, žvýkaček bez cukru pro zajištění zdravých zubů) nedostatek informací o látce, na které je tvrzení založeno – cca 1/2 (probiotické bakterie a bylinné složky)  účinné 20. dnem po vyhlášení = 10. listopadu 2009

17 Nutriční značení  nutriční označování = všechny údaje uvedené na etiketě týkající se energetické hodnoty, bílkovin, sacharidů, tuků, vlákniny, sodíku a vitamínů a minerálních látek uvedených v příloze  směrnice Komise 2008/100/ES ze dne 28. října 2008, kterou se mění směrnice Rady 90/496/EHS, pokud jde o doporučené denní dávky, převodní faktory pro energetickou hodnotu a definice  vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potraviny, ve znění v. č. 330/2009 Sb. Směrnice Rady ze dne 24. září 1990 o nutričním označování potravin (90/496/EHS) (změna 2003/120/ES a 2008/100/ES) nepovinné (čl. 2 odst. 1) povinné, uvede-li výrobce údaj o výživové hodnotě potraviny (čl. 2 odst. 2) (uvádění výživové hodnoty je ve stanovených případech uloženo § 6 odst. 1 písm. m) zákona o potravinách) Pokud se údaj o výživové hodnotě vztahuje na cukry, nasycené mastné kyseliny, vlákninu nebo sodík, musí se údaje uvádět podle skupiny 2. Příloha Vitamíny a minerální látky, které mohou být uváděny, a jejich doporučené denní dávky (RDA) Skupina 2 ("big 8") a) energetická hodnota b) obsah bílkovin, sacharidů, cukrů, tuků, nasycených mastných kyselin, vlákniny a sodíku Skupina 1 ("big 4") a) energetická hodnota b) obsah bílkovin, sacharidů a tuků

18 Nutriční značení  uvedení údajů na jednom místě v tabulce s přiřazenými číselnými hodnotami, s výj. malých obalů (lineární forma) Jak zjistit obsah energie a ostatních výživných látek ? "big 4" - energie – přepočítavací koeficienty - ostatní nutrienty – výpočet podle surovin (od dodavatele) - analytická metoda - tabulky "big 8" energie bílkoviny sacharidy tuky software NUTRICOM (přes Společnost pro výživu) tabulky např. ÚZPI nebo ministerstvo zemědělství USA http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp /search/ http://www.agronavigator.cz / akreditované laboratoře (např. SVU) analýza obsahu cukrů – do 2 tis. Kč sodíku do 300 Kč, nas. matné kyseliny 1200 Kč

19 19 Přírodní minerální vody  jedna z několika kategorií vod určených k lidské spotřebě  charakterizovány čistotou zdrojů a neměnným obsahem minerálů  směrnice EP a Rady 2009/54/ES ze dne 18. června 2009 o využívání a prodeji přírodních minerálních vod – podmínky pro využívání a prodej přírodních minerálních vod  směrnice Komise 2003/40/ES ze dne 16. května 2003, kterou se stanoví seznam, koncentrační limity a požadavky na označování složek přírodních minerálních vod a požadavky na použití vzduchu obohaceného ozonem při úpravě přírodních minerálních vod a pramenitých vod  přírodní minerální vody jsou podřízené autorizačním procesům v jednotlivých členských státech  přírodní minerální vody a pramenité vody mohou být ošetřeny v souladu s čl. 4 směrnice 80/777/EHS přímo u zdroje, aby se odstranily nestálé prvky a nežádoucí složky

20 Doplňky stravy  koncentrovaný zdroj živin nebo jiných látek s výživovými nebo fyziologickými účinky určené k doplnění normální stravy (prodej v "dozách" ve formě pilulek, tablet, kapslí, sirupů apod.)  harmonizovaná pravidla pro označování doplňků stravy a speciální pravidla pro vitamíny a minerální látky v doplňcích stravy s cílem zajistit bezpečnost a odpovídající označení těchto produktů (spotřebitel a jeho informovaná volba)  vyhláška č. 446/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky – nahrazena vyhláškou č. 225/2008 Sb. Směrnice EP a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování práva ES v oblasti doplňků stravy Příloha I Vitamíny a minerální látky, které mohou být používány při výrobě doplňků stravy Příloha II Formy vitamínů a minerálních látek, které mohou být používány při výrobě doplňků stravy (změna směrnicí 2006/37/ES) – obchodování s výrobky, které obsahují vitamíny a minerály zde neuvedené zakázáno od 1. srpna 2005 role EFSA - posuzování zařazení dalších vitamínů a min. látek Metodika pro zařazení dalších látek pro jejich specifické nutriční účely na základě hodnocení jejich bezpečnosti

21 Přidávání vitamínů a minerálních látek  celá řada nutrientů a ostatních látek, které smějí být používány při výrobě potravin (vitamíny, minerály, aminokyseliny, vláknina apod.)  harmonizovaná pravidla vztahující se k doplňování vitamínů, minerálních látek a dalších látek do potravin  efektivní fungování vnitřního trhu za současného vysokého stupně ochrany spotřebitelů Nařízení EP a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin Podmínky pro přidávání vitamínů a minerálních látek Označování, obchodní úprava a reklama Rejstřík Společenství (čl. 9) Omezení týkající se přidávání vitamínů a minerálních látek Příloha I Vitamíny a minerály, které mohou být přidávány do potravin Kritéria pro čistotu Příloha II Formy vitamínů a minerálních látek, které mohou být přidávány do potravin potraviny uvedené na trh nebo opatřené etiketou před 1.7.2007, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou na trhu zůstat do data jejich spotřeby, ne však déle než do 31.12.2009 Příloha III Látky, jejichž používání v potravinách je zakázáno, omezeno nebo podléhá přezkumu Společenství Požadavky na přidávání vitamínů a minerálních látek

22 Potraviny pro zvláštní výživu  potraviny určené k uspokojení zvláštních nutričních požadavků některých skupin populace (někdy označováno jako PARNUTS) Směrnice Rady 1989/398/EHS ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu (změna 96/84/ES a 1999/41/ES) Směrnice EP a Rady 2009/39/ES ze dne 6. května 2009 o potravinách určených pro zvláštní výživu počáteční kojenecká a dětská výživa pokračovací mléčná výživa a jiná pokračovací výživa nízkoenergetické potraviny a potraviny se sníženým obsahem energie pro řízení hmotnosti dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely potraviny s nízkým obsahem sodíku potraviny pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze (pro sportovce) EK by měla definovat podmínky pro používání tvrzení o redukci nebo absenci sodíku a absenci glutenu v potravinách (gluten-free apod.) čl. 9 (nově čl. 11) – členské státy podávají EK pravidelné zprávy o implementaci bezlepkové potraviny potraviny pro osoby s poruchami metabolismu sacharidů (diabetes) Nařízení Komise (ES) č. 953/2009 ze dne 13. října 2009 o látkách, které mohou být pro zvl. účely přidávány do potravin pro zvláštní výživu

23 Potraviny pro kojence a malé děti  zajistit odpovídající nutriční složení a bezpečnost potravin speciálně vyráběných pro zdravé kojence ( vyhláška č. 54/2004 Sb.) Směrnice Komise 2006/141/ES z 22. prosince 2006 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě a o změně směrnice 1999/21/ES čl. 2 a) kojenci – děti do 12 měsíců čl. 2 b) malé děti – děti od 1 roku do 3 let čl. 2 c) počáteční kojenecká výživa čl. 2 d) pokračovací kojenecká výživa čl. 2 e) reziduum pesticidu Příloha I - Základní složení počáteční koj. výživy připravené podle pokynů výrobce Příloha II - Základní složení pokračovací kojenecké výživy připravené podle pokynů výrobce Příloha III – Výživové látky Příloha IV - Výživová a zdrav. tvrzení platná pro počáteční kojeneckou výživu a podmínky oprávněnosti příslušného tvrzení Příloha V – Nezbytné a podmíněně nezbytné aminokyseliny v mateřském mléce Příloha VI – bílkoviny Příloha X – přechodná období + Příloha XI – Srovnávací tabulka  uváděna na trh pouze pokud je v souladu se směrnicí  nesmí obsahovat žádnou látku v takovém množství, které by ohrozilo zdraví kojenců a malých dětí specifická pravidla pro přítomnost reziduí pesticidů čl. 10 nesmí obsahovat rezidua jednotl. pesticidů v množství překračujícím 0,01 mg/kg výrobku určeného k přímé spotřebě nebo připraveného podle pokynů výrobce Příloha VIII -Pesticidy, které nesmějí být používány v zem. výrobcích určených pro výrobu počáteční a pokračovací kojenecké výživy Příloha IX -Spec. max. limity reziduí pesticidů nebo metabolitů pesticidů v počáteč. a pokrač. kojenecké výživě specifické požadavky na složení a označování

24 Směrnice Komise 2006/125/ES ze dne 5. prosince 2006 o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti Příloha I – Základní složení obilných a ostatních příkrmů pro kojence a malé děti Příloha II – Základní složení ostatních příkrmů pro kojence a malé děti Příloha III – Složení aminokyselin v kaseinu Příloha IV – Výživové látky Příloha V – Referenční hodnoty pro nutriční označování potravin určených pro kojence a malé děti Příloha VIII + IX – Přechodná období a srovnávací tabulky Příloha VI + Příloha VII pravidla pro složení a označování těchto potravin  přílohy stanoví kritéria na složení pro pokračovací stravu a kde je to nezbytně nutné také minimální a maximální hodnoty těchto látek  specifická pravidla na hygienu, používání přídatných látek, přítomnost kontaminantů ve výrobcích a používání materiálů, které přicházejí do styku s těmito potravinami strava speciálně určená pro kojence a malé děti, které přecházejí na mixovanou stravu  musí být vyráběny ze složek, jejichž vhodnost pro zvláštní výživu kojenců a malých dětí byla prokázána obecně přijímanými vědeckými poznatky  přidávat lze pouze výživové látky uvedené v příloze IV  nesmí obsahovat rezidua jednotlivých pesticidů v množstvích překračujících 0,01 mg/kg s výjimkou těch látek, pro něž byly stanoveny specifické limity v příloze VI  zakazuje používání určitých velmi toxických pesticidů při výrobě těchto potravin a zavádí nižší hodnoty, než je povolených 0,01 mg na kg v případě některých velmi toxických pesticidů reziduum pesticidu + specifická pravidla pro přítomnost reziduí pesticidů čl. 1 odst. 2 b)  příkrmy pro kojence a malé děti jiné než obilné čl. 1 odst. 2 a)  obilné příkrmy – prosté obiloviny, obiloviny s přídavkem potravin bohatých na bílkoviny, těstoviny, suchary a sušenky

25 25 Směrnice Komise 2006/125/ES ze dne 5. prosince 2006 o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti Směrnice Komise 2006/141/ES z 22. prosince 2006 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě a o změně směrnice 1999/21/ES  aditiva – jasně prokazatelná potřeba stejně jako bezpečnost jejich použití  používání aditiv podléhá kontrole podle směrnice EP a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995 o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla - omezuje používání aditiv uvedených v částech 1 až 4 přílohy IV v těchto potravinách + podle čl. 2 písm. a) směrnice 94/35/ES a čl. 2 směrnice 94/36/ES nejsou ani barviva, ani umělá sladidla do těchto potravin povolena Nesmí - odrazovat od kojení - idealizovat použití výrobku čl. 14 – požadavky na reklamu čl. 15 – požadavky na členské státy Musí obsahovat: a) uvedení vhodného věku, od něhož lze výrobek používat b) informace o lepku, je-li uvedený věk méně než 6 měs. c) využitelnou energ. hodnotu (kJ a kcal) a vyjádřený obsah bílkovin, sacharidů a tků na 100 g/100 ml d) průměrné množství každé minerál. látky a vitamínu e) návod k přípravě Může obsahovat: a) průměrné množství živin podle přílohy IV b) referenční hodnoty vitamínů a minerál. látek Musí - jasně odlišovat od ostatních výrobků Musí obsahovat: a) uvedení věku – u počáteční "od narození" u pokrač. "jako pokračovací strava od šesti měsíců" b) využitelnou energ. hodnotu (kJ a kcal) a vyjádřený obsah bílkovin, sacharidů a tků na 100 g/100 ml c) průměrné množství každé minerál. látky a vitamínu, je-li to vhodné i cholinu, inositolu a karnitinu d) návod na vhodnou přípravu, skladování a zacházení Může obsahovat: u počáteční a pokrač. množství živin podle přílohy III b) u pokrač. referenční hodnoty vitamínů a min. látek označování těchto výrobků musí kromě údajů uvedených v čl. 3 směrnice 2000/13/ES obsahovat

26 Potraviny pro redukci váhy  potraviny určené k uspokojení zvláštních nutričních požadavků určitých skupin populace  pravidla pro složení, uvádění na trh a označování těchto potravin v EU  směrnice Komise 2001/15/ES ze dne 15. února 2001 o látkách, které mohou být pro zvláštní výživové účely přidávány do potravin pro zvláštní výživu (v příloze seznam látek, které mohou být pro zvláštní výživové účely přidávány do potravin pro zvl. výživu) Směrnice Komise 96/8/ES ze dne 26. února 1996 o potravinách pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti a) výrobky nabízené k prodeji jako úplná náhrada celodenní stravy b) výrobky nabízené k prodeji jako náhrada jednoho nebo více jídel z celodenní stravy Příloha I Základní složení potravin pro nízkoenergetickou výživu (kritéria základního složení potravin pro nízkoenergetickou výživu zahrnují energii, množství a kvalitu bílkovin, množství a druh tuků, minimální a maximální množství vlákniny a minimální množství určitých vitamínů a minerálních) Příloha II Požadavky na aminokyseliny

27 27 Potraviny pro zvláštní lékařské účely  pravidla na složení a označování potravin, které jsou specificky formulovány, vyráběny a určeny ke zvládnutí určitých chorob, poruch nebo zdravotních stavů osob pod lékařským dohledem  určené jako částečná náhrada nebo doplněk výživy pacienta (nelze přijímat stravu jinak) jako částečná náhrada nebo doplněk výživy pacienta  vyhláška č. 63/2007 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely Směrnice Komise 1999/21/ES ze dne 25. března 1999 o dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely (změna 2006/141/ES) a) nutričně kompletní potraviny se standardním nutričním složením, které, jsou-li používány podle pokynů výrobce, mohou být jediným zdrojem pro výživu osob, pro něž jsou určeny b) nutričně kompletní potraviny s upraveným nutričními složením určeným pro chorobu, poruchu nebo zdravotní stav, které, jsou-li používány podle pokynů výrobce, mohou být jediným zdrojem výživy osob, pro něž jsou určeny c) nutričně nekompletní potraviny se standardním složením nebo se složením nutričně upraveným pro chorobu, poruchu nebo zdravotní stav, které nejsou vhodné jako jediný zdroj výživy Příloha Základní složení potravin pro zvláštní léčebné účely hodnoty pro vitamíny, minerální látky a stopové prvky v nutričně kompletních potravinách určených pro kojence hodnoty pro vitamíny, minerální látky a stopové prvky v nutričně kompletních potravinách, které nejsou určeny pro kojence (směrnice 2006/141/ES změnila hodnoty pro mangan ve výrobcích pro kojence a malé děti )

28 28 Potraviny pro sportovce  Bílá kniha o bezpečnosti potravin – EK oznámila úmysl zavést v rámci směrnice 89/398/EHS speciální právní úpravu pro potraviny, jejichž účelem je pokrýt potřeby při zvýšené svalové námaze  Zpráva Vědeckého výboru pro potraviny o složení a specifikaci potravin určených k těmto účelům, zvláště pro sportovce + Názor o bezpečnostních aspektech suplementace kreatinem (zvyšuje svalovou sílu a objem svalů - natahuje do svalů vodu) Potraviny pro diabetiky  rámcová směrnice 89/398/EHS stanoví, že EK podá zprávu o vhodnosti přijetí zvláštních opatření pro potraviny určené osobám s poruchami metatolismu sacharidů (diabetes)  zahájeny konzultace s dotčenými stranami  EK zamýšlí vydat zprávu a navrhnout legislativní opatření (časový rámec zatím není stanoven)

29 29 Co ještě spotřebitele na potravině zajímá ?  "éčka"  dobrovolné nutriční značení (doporučené denní dávky apod.)  GMO  potraviny nového typu (novel foods)

30 30 Éčka  přídatné látky určené ke zlepšení vlastností potravin  lze použít nejvýše do hodnoty nejvyššího povoleného množství (ve stavu, v jakém jsou uváděny na trh)  kde není stanovena hodnota nejvyššího povoleného množství, lze použít při výrobě potravin v množství nezbytně nutném k dosažení zamýšleného technologického účinku při zachování zásad správné výrobní praxe  legislativa ČR: vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 447/2004 Sb., o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu

31 31 Škodlivost éček ↓ Přírodní látka, získaná přírodní cestou ↓ Látka vyskytující se v přírodě, získaná synteticky ↓ Syntetická přísada, bez známých vedlejších účinků ↓ Přísada nevhodná pro děti, alergiky, osoby citlivé na chemii v potravě... ↓ Přísada, která je v podezření jako příčina alergií, hyperaktivity, stresu... ↓ Přísada, která pravděpodobně způsobuje alergie, hyperaktivitu, stres... ↓ Přísada, která má pravděpodobně karcinogenními účinky ↓ Látka ohrožující zdraví Přehled potravin, u nichž je použití přídatných látek zakázáno Cukr Káva s výjimkou ochucené instantní kávy a kávových extraktů Máslo Med Mléko a neochucená smetana Nearomatizovaný čaj Neemulgované tuky a oleje Neochucené kysané mléčné výrobky s živou kulturou Neochucené podmáslí Nezpracovaných potravin Plnotučné, polotučné a odtučněné mléko, pasterované nebo sterilované včetně ošetřeného vysokou teplotou a smetany Přírodní minerální voda a balená pramenitá voda Sušené těstoviny kromě bezlepkových těstovin nebo těstovin určených pro hypoproteinové diety

32 32 Food Improvement Agents Package (FIAP)  nařízení EP a Rady 1331/2008, 1332/2008, 1333/2008 a 1334/2008  harmonizace legislativy týkající se především enzymů a zlepšení dosavadních pravidel pro používání aromat (a ingrediencí s aromatizujícími vlastnostmi) a aditiv  vyjasnění a aktualizace stávající legislativy v této oblasti a vytvoření zjednodušených společných postupů pro aditiva, enzymy a aromata, které budou založeny na vědeckých odůvodněních EFSA  aditiva a aromata pokrytá dosavadní evropskou legislativou, jsou stanovena pravidla, která jsou v souladu s nejnovějším vědeckým a technologickým vývojem a která by měla vést k vyjasnění právní úpravy  enzymy - nová právní úprava obsahuje nahrazení rozdílné národní legislativy novými harmonizovanými evropskými pravidly  několik přechodných období – např. u aditiv je uložena povinnost výrobcům aditiv a uživatelům aditiv informovat Komisi/členský stát o používaných aditivech (jaká a v jakém množství) – pro splnění přechodné období 18 měsíců

33 33 Společný postup (1331/2008)  zavádí jeden společný postup pro schvalování aditiv, aromat a enzymů (efektivní, časově omezený a transparentní)  zjednodušení legislativy a konzistentnějším schvalovacím postupům - zahrnuto hodnocení EFSA  předpokládá aktualizaci seznamů látek, jejichž uvádění na trh EU je povoleno a které jsou zařazeny na seznam, jehož obsah je stanoven uvedenými předpisy  seznam Společenství aktualizuje Komise (doplnění látky, vyjmutí látky, doplnění, vyjmutí nebo změna podmínek, specifikací nebo omezení souvisejících s látkou) Enzymy (1332/2008)  pravidla pro hodnocení, schválení a kontrolu enzymů používaných v potravinách - enzymy používané během výroby potravin, ale neaktivní v konečném výrobku, nebyly do současné doby pokryty evropskou legislativou  komunitární seznam všech enzymů používaných v potravinách z technologických důvodů, které budou založeny na příznivých vědeckých hodnoceních EFSA  potraviny, do kterých byly použity enzymy, musí být označeny  není-li stanoven limit pro použití enzymu, pak princip quantum satis

34 34 Aditiva (1333/2008)  zjednodušení a usměrnění systému hodnocení aditiv podle směrnice 89/107/EHS – obecné podmínky pro zahrnutí a používání aditiv do rejstříku  změny komitologicky – EK bude moci aktualizovat a doplňovat jednotný seznam aditiv podle schválení členskými státy ve Stálém výboru a potřebné většiny v EP  schvalování založena na hodnocení EFSA - systém přehodnocování pro všechna aditiva na současném EU trhu založené na odhadu rizik  Příloha I – definice 26 různých kategorií  Příloha II – seznam obsahující potravinářské přídatné látky schválené pro použití v potravinách a podmínky použití  Příloha III - seznam obsahující potr. přídatné látky schválené pro použití v potr. přídatných látkách, potr. enzymech a látkách určených k aromatizaci potravin a podmínky jejich použití  Příloha IV – tradiční potraviny, u nichž některé čl. státy mohou zachovat zákaz a používání některých kategorií potravinářských přídatných látek  Příloha V – seznam potravinářských barviv, na která odkazuje čl. 24 a u nichž musí označení potravin obsahovat doplňující informace  od 20. července 2010 – "název nebo číslo E barviva/barviv: mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí" ( E 110, E 104, E 122, E 129, E 102, E 124)

35 Aromata (1334/2008)  zaměřena na modernizaci obecných pravidel stanovených směrnicí 88/388/EHS tak, aby odrážela technologický a vědecký vývoj  pravidla týkající se maximálních hodnot pro nežádoucí materiály (v souladu s názory EFSA)  vyjasnění definic + přísnější pravidla pro používání pojmu "přírodní" ("natural")  specifická pravidla pro označování látek určených k aromatizaci, které nejsou určeny k prodeji konečnému spotřebiteli  změny příloh II až V v zájmu zohledněšní vědeckého a technického pokroku se přijímají regulativním postupem s kontrolou  použitelné od 20. ledna 2011  potraviny uvedené na trh nebo označené před 20. lednem 2011, které nejsou v souladu s tímto nařízením mohou být uváděny na trh do konce doby minimální trvanlivosti nebo data spotřeby  Příloha I – seznam obsahující látky určené k aromatizaci a výchozí materiály schválené pro použití v potravinách  Příloha II – seznam tradičních způsobů přípravy potravin  Příloha III – přítomnost některých látek  Příloha IV – seznam látek, na něž se vztahují omezení  Příloha V – podmínky výroby látek určených k aromatizaci získaných tepelným postupem

36 36 Dobrovolné nutriční značení  přes požadavky na nutriční značení dané směrnicí 90/496/EHS má spotřebitel problémy pochopit údaje na obalech  nutriční značení je příliš komplikované  špatné chápání některých pojmů běžně na potravinách uváděných  reference v kcal a kJ, přepočty na 100 g  zvyšující se spotřeba tuků  jakýkoli požadavek na přepočítávání snižuje schopnost spotřebitele posoudit přínos potraviny z hlediska výživy  řada studií:  schopnost spotřebitele pochopit nutriční informace je nízká  stávající nutriční informace jsou příliš komplikované  nejvíce vyhledávanými informacemi jsou informace o tucích a energii  informace o kJ jsou pro dospělé irelevantní  nutriční informace jsou vyhledávány při nakupování  upřednostňují se informace o množství na porci před udáním na 100 g/ml

37 37  v rámci EU několik systémů, které umožňují spotřebiteli lepší přehled o nutričních informacích uváděných na obalech  formát značení, který dá spotřebiteli relevantní informace a umožní mu správně sestavit jídelníček / dietu  jasné a jednoduché informace, spotřebitel nesmí být zahlcen příliš komplexními nebo detailními informacemi

38 38 GDA: doporučená denní množství  detailní informace o obsahu energie a živin v jedné porci a o jeho podílu na doporučeném denním množství  založeny na výživových a dietních doporučeních projektu Euorodiet  kalorická spotřeba rozdílná podle věku a pohlaví – žádná specifická doporučení o příjmu energie X obecně akceptovaná spotřeba energie 2000 kcal (na dospělou středně aktivní ženu)  březen 2009 – EFSA – Review of labelling reference intake values  preference v označování jednotlivých nutrientů tuky sůl, cukry sacharidy, vláknina nasycené tuky energetická hodnota bílkoviny, sodík  objektivní informace spotřebiteli umožní zvolit správnou potravinu  spotřebitel je schopný zařadit vhodnou potravinu do jídelníčku  spotřebitel je schopný složit vyváženou stravu v závislosti na jeho potřebách a životním stylu Nejdůležitější Středně důležité Nejméně důležité

39 39 GDA: doporučená denní množství  5 klíčových nutrientů (na dospělou osobu) * GDA pro sůl/ekvivalent  přední strana obalu (část obalu, na kterou se spotřebitel dívá v okamžiku nákupu)  zadní strana obalu (část obalu, kterou spotřebitel v okamžiku nákupu nevnímá, nedívá se na ni ) EnergieCukryTukyNasycené tukySodík* 200090 g70 g20 g2,4 g

40 40 Uvádění GDA na obalech  energie „kalorie“ + hodnota „energie“ + hodnota + kcal „kcal“ + hodnota  umístění ikonek horizonální vertikální (kde to vyžaduje balení, např. kelímky)  dodatečné GDA (doplňkové ikonky) uvádějí se s 3 mm mezerou zprava měly by být založeny na hodnotách CIAA  velikost ikonek ne méně než 8 bodů (pixelů) šířka jedné ikonky min. 8 mm a výška min. 12 mm ideálně by se umístění ikonek nemělo měnit ani při změně obalu apod.  další požadavky (barevnost, kontrast...)

41 41 Doporučené výživové dávky (RDA)  takový denní přívod živin, který kryje potřebu většiny zdravých příslušníků populace  zohledňují a zahrnují odlišnosti výživových potřeb u jednotlivců (v jednotlivých státech či mezinárodních organizacích existují rozdíly)  v ČR vydává Státní zdravotní ústav (SZÚ)  vedle základních živin (bílkoviny, sacharidy, tuky) jsou vydána doporučení pro vybrané min. látky, stopové prvky a vitaminy + doporučení i pro energ. příjem  obecně: podle věku, pohlaví a tělesné zátěže se liší energetický příjem, ale poměr jednotlivých základních živin by se měl zachovat, a to takto: bílkovin - 0,8–1,0 g/kg tělesné hmotnosti, tj. 18–20 % energetického příjmu; tuků - 1 g/kg tělesné hmotnosti, tj. 30–35 % energetického příjmu; sacharidů - asi 55 % denní energetické dávky  pyramidy potravin

42 Jiné interpretační systémy založené na barevném kódování nebo vyjádřeních typu "vysoký", "střední" a "nízký"  barevné kódování (semafory) – založeny na doporučeních FSA (UK) - barvy ukazují množství tuku, nasycených tuků, cukrů a soli na 100 g nebo na porci + množství výživných látek v porci  semaforově odlišené GDA – hybridní systém kombinující GDA s barevným kódováním - % vyjádření GDA pro energii a některé nutrienty + barevné označení, zda obsahuje vysoké, střední nebo malé množství  "nutripass" (nutriční průkazka) – barevně kódované GDA (Intermarche, Francie) - vyjadřují obsah nutrientů ve vztahu k denní spotřebě + barevná indikace jedn. nutrientů - zelená = méně než 5 % na porci - žlutá = 5 % až 25 % na porci - oranžová = více než 25 % na porci

43 Loga vztahující se ke zdraví  na potravinách, které splňují určitá výživová kritéria  pomáhají spotřebiteli vybrat si a nakoupit zdravější variantu potraviny  na evropském trhu několik: Švédsko + severské země – "keyhole"  označuje "nejzdravější" potravinu v dané kategorii  zelená (nebo černá klíčová dírka) = nižší obsah tuků, nasycených kyselin a TFA, cukrů a sodíku + vyšší obsah vlákniny Nizozemí – energetické logo na přední straně obalu - obsah kalorií na porci

44 44 Geneticky modifikované potraviny a krmivo  organismy, jejichž genetická charakteristika byla uměle modifikována, aby tyto organismy dostaly nové vlastnosti  nařízení EP a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech + nařízení EP a Rady (ES) č. 1830/2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES + směrnice EP a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS  právní rámec regulující geneticky modifikované potraviny a krmiva  vývoj moderních biotechnologií kompletně bezpečný  vysoký stupeň ochrany lidského života a zdraví, ochrany životního prostředí a spotřebitele  efektivní fungování vnitřního trhu  zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů

45 45  guidelines k prevenci kontaminace tradičních úrod – čl. státy mohou přijmout opatření (hlavní odpovědnost však na výrobci i farmáři)  hlavní cíle nařízení o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech:  ochrana lidského života a zdraví na nejvyšší možné úrovni v EU před uvedením jakékoli GM potraviny nebo krmiva na trh  harmonizovaný postup pro hodnocení rizik a autorizaci GM potravin a krmiv, který je efektivní, časově omezený a transparentní  zaručit jasné označování GM potravin a krmiv, aby byly zajištěny požadavky spotřebitele a aby nedocházelo k matení spotřebitele  stanovit kritéria pro označování GM potravin a krmiv tak, aby zejména farmáři měli dostatek správných informací o složení a vlastnostech krmiv a mohli je použít v dalším řetězci  označení na potravině/krmivu v případě výskytu GMO – nevztahuje se na stopy GMO, které se vyskytují v poměru nepřekračujícím 0,9 %, pokud jsou tyto stopy náhodné nebo technicky nevyhnutelné  balené potraviny = "obsahuje GMO"  nebalené potraviny = spotřebitel musí být jasně srozuměn

46 46 Potraviny nového typu (novel foods)  potraviny a složky potravin, které nebyly užívány pro lidskou spotřebu ve významném měřítku v rámci ES před 15. květnem 1997  nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97/ES ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin  nesmějí  představovat nebezpečí pro spotřebitele  uvádět spotřebitele v omyl,  být do té míry odlišné od potravin a složek potravin, k jejichž náhradě jsou určeny, aby jejich běžná spotřeba byla pro spotřebitele z hlediska výživy nevhodná  potraviny získané z exotických rostlin či živočichů dříve nekonzumované, nebo suroviny, které byly vyrobeny za použití netradičních výrobních technologií, jež výrazně ovlivňují jejich strukturu a složení  i potraviny složené z mikroorganismů, izolované z různých hub a řas, popř. potraviny se záměrně modifikovanou molekulární strukturou  od exotického druhu ovoce přes jedlý hmyz až po potraviny vyrobené nanotechnologií

47 47  podléhají hodnocení bezpečnosti před jejich uvedením na trh EU – pouze ty, které jsou uznány bezpečnými, jsou pro uvedení na trh autorizovány  výrobci, kteří chtějí uvést na trh potravinu nového typu, musí předložit žádost podle doporučení EK 97/618/ES (zahrnuje vědecké informace a zprávu o hodnocení bezpečnosti)  zjednodušený proces vyžadující pouze notifikaci výrobce, pokud národní autorita uzná potravinu za dostatečně ekvivalentní k existujícím potravinám nebo složkám potravin  05/1997 – 05/2004 – celkem 53 žádostí – 14 povoleno, 2 byly zamítnuty  schválené potraviny nového typu – např. dužnina plodů baobabu, rafinovaný olej ze semen hadince jitrocelovitého, mléčné výrobky s přídavkem rostlinných sterolů, bramborová bílkovina, ovocné výrobky pasterované vysokým tlakem, tahitská šťávu noni (z plodu rostliny Morinda citrifolia)  zamítnuty - prášek z jeleního paroží, ořechy Nangai nebo vejce divokých ptáků obohacené jódem + diskutuje se o sušených listech rostliny Stevia rebaudiana, které by mohly sloužit jako přírodní sladidlo (EK v roce 2000 tuto rostlinu jako potravinu nového typu nepovolila, nebyly předloženy dostatečné důkazy o její bezpečnosti)

48 Užitečné odkazy www.foodnet.cz www.gda.cz www.nutricnibublina.cz www.mze.cz www.agronavigator.cz http://www.szpi.gov.cz/ http://ec.europa.eu/index_cs.htm http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm http://www.europarl.europa.eu/ http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_home.htm http://www.gdafacts.eu/asp2/guideline-daily-amounts.asp www.eufic.org

49 49 DĚKUJI ZA POZORNOST Potravinářská komora České republiky Federation of the Food nad Drink Industries of Czech Republic Počernická 96272, 108 00 Praha 10 – Malešice tel./fax: (+420) 296 41 11 87 info: http://www.foodnet.czhttp://www.foodnet.cz mail: foodnet@foodnet.cz, chylkova@foodnet.czfoodnet@foodnet.czchylkova@foodnet.cz


Stáhnout ppt "9/19/20161 Informace na potravinách – klíčové elementy pro rozhodování spotřebitele Praha, podzim 2009 Mgr. Markéta Chýlková."

Podobné prezentace


Reklamy Google