Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Váš průvodce zahraničními trhy 1 S R B S K O perspektivní trh pro české podnikatele ZK Bělehrad CzechTrade.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Váš průvodce zahraničními trhy 1 S R B S K O perspektivní trh pro české podnikatele ZK Bělehrad CzechTrade."— Transkript prezentace:

1 1 Váš průvodce zahraničními trhy 1 S R B S K O perspektivní trh pro české podnikatele ZK Bělehrad CzechTrade

2 2 Váš průvodce zahraničními trhy Srbská republika Rozloha 88 361 km² Počet obyvatel 7,5 milionu Hl. město Bělehrad (1,6mil) Města přes 100 000: Nový Sad, Niš, Kragujevac, Subotica BDP na osobu (2013) 4453 EUR (sektor sektor služeb 62,1%, průmysl 22,3%, zemědělství a lesnictví 10,7%) Inflace (2013) 2,2% Pokrytí dovozu vývozem 71,1%

3 3 Váš průvodce zahraničními trhy SWOT analýza Silné stránky výhodná geografická poloha, postavení Srbska jako „vstupní brány“ na Balkán vzájemná historická i lidská blízkost, dlouhodobá vzájemná obchodní tradice znalost srbského trhu, znalost potřeb srbských partnerů vysoká intenzita vzájemných vztahů na všech úrovních zkušenosti českých podniků s místním prostředím největší a nejlidnatější země bývalé Jugoslávie – největší trh očekávaný potenciál hospodářského rozvoje evropská perspektiva Srbska

4 4 Váš průvodce zahraničními trhy SWOT Srbsko Slabé stránky politická stabilita dosud nedosahuje standardní evropské úrovně přetrvávající předsudky o poměrech na trhu, některé předchozí negativní obchodní zkušenosti byrokratický systém řízení spojený s korupcí pomalá privatizace velkých státních podniků především v oblasti energetiky a těžkého průmyslu slabý růst průmyslové výroby a slabý příliv přímých zahraničních investic značné rozdíly v rozvoji jednotlivých regionů, značně zaostalé pohraniční oblasti (kromě severní hranice) nadále relativně slabě rozvinutý soukromý sektor (nízký počet prosperujících malých a středních podniků) minimální produkce výrobků s vyšší přidanou hodnotou neumožňuje nastartovat rychlejší ekonomický růst

5 5 Váš průvodce zahraničními trhy SWOT Srbsko Příležitosti výrazný potenciál ekonomického růstu privatizační proces u mnoha velkých státních společností není ukončen v důsledku trvající obavy investorů se ostrá konkurence teprve postupně rozvíjí v průběhu posledních cca 20 let se v důsledku politických problémů do ekonomiky minimálně investovalo, což vyvolává značnou potřebu zrychlené investiční aktivity existují reálné předpoklady zvýšení spotřeby veřejného i soukromého sektoru v nejbližším období značné možnosti pro české firmy se rýsují zejména v oblastech energetiky, dopravní a městské infrastruktury nezbytnost zlepšení ochrany životního prostředí znamená šanci pro projekty v této oblasti možnost podpory velkých projektů v rámci zasedání Smíšené komise pro ekonomickou spolupráci možnost využít spolupráce měst a regionů pro intenzifikaci ekonomických vztahů možnost zapojit českou menšinu do projektů českých firem možnost participace českých podnikatelských subjektů na projektech financovaných z EU Celní unie, otvírání kapitol, IPA2

6 6 Váš průvodce zahraničními trhy SWOT Srbsko Hrozby dosud ne zcela standardní politické a ekonomické prostředí podnikatelské klima není dosud standardní, naproti tomu se může očekávat jeho postupné zlepšování trvající nejasnost a nekoncepčnost privatizace státních podniků netransparentnost při zadávání a vyhodnocování státních zakázek při výměně státní administrativy i administrativ měst a obcí dochází často k problémům při realizaci dosavadních zakázek či projektů nedostatečně rozvinutá infrastruktura politická a regionální nestabilita

7 7 Váš průvodce zahraničními trhy Smluvní základna Mezivládní dohoda o ekonomické spolupráci, která byla podepsána v Praze dne 20.7.2005 je základním smluvním dokumentem, který umožňuje podporu vzájemných obchodně-ekonomických vztahů. Mimo jiné zakládá mezivládní Smíšený česko-srbský výbor pro ekonomickou spolupráci, jeho zatím poslední zasedání proběhlo v prosinci 2013 v Praze. Příští 8. zasedání proběhne pravděpodobně v únoru 2015 v Bělehradě. Příprava 8. zasedání Smíšeného výboru - MPO ČR, Mgr. Luboš Joza, joza@mpo.czjoza@mpo.cz Protokol k mezivládní dohodě o ekonomické spolupráci mezi oběma zeměmi z r. 2005 byl podepsán dne 4.5.2010 v Bělehradě. Protokol vstoupil v platnost 8. prosince 2010 a vytváří podmínky pro snažší zapojení českých firem do infrastrukturních projektů, pilotní projekt - modernizace železničního Koridoru X na trati Niš – Dimitrovgrad. Dohoda mezi Vládou České republiky a Svazovou vládou SRJ o vzájemné podpoře a ochraně investic vstoupila v platnost dne 29. ledna 2001. Novela dohody, potřebná s ohledem na vstupu ČR do EU a rozdělení soustátí Srbska a Černé Hory byla podepsána v Bělehradě dne 4. června 2010 a vstoupila v platnost 16. března 2011. Dohoda o zamezení dvojího zdanění byla podepsána v Praze 11.11.2004. Dodatkový protokol k této dohodě byl podepsán v září 2009 u příležitosti návštěvy ministryně financí Srbska D. Dragutinović v ČR a vstoupil v platnost 28. února 2011. Dne 14.5.2010 bylo podepsáno resortní Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti zemědělství. Vzájemná spolupráce se předpokládá zejména v těchto oblastech: hospodaření s vodou, veterinární medicína, rostlinná výroba, živočišná výroba, šlechtitelské programy, lesnictví, průmysl krmiv, zemědělský výzkum, rozvoj venkova a bezpečnost potravin. Dne 1.4.2014 bylo v Bělehradě podepsáno Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti energetiky. Stanoví nejvýznamnější oblasti spolupráce gesčně příslušných ministerstev a také prioritní společné projekty v daném sektoru.

8 8 Váš průvodce zahraničními trhy Základní makroekonomické ukazatele Srbska

9 9 Váš průvodce zahraničními trhy Vzájemný zahraniční obchod ČR-RS (v tis. EUR). ČR je pro Srbsko z hlediska obratu 18. nejvýznamnější obchodní partner. Srbsko je podle obratu pro ČR 36. nejvýznamnější partner VývozDovozObratSaldo EURpoř.IndexEURpoř.IndexEURpoř.IndexEUR 2008304 01532.96,4174 54442.186,8478 55938.117,1129 471 2009191 29136.62,9111 04644.63,6302 33741.63,280 245 2010249 51235.130,5137 23743.123,8386 74944.128,0112 275 2011390 29229.156,5193 83843.140,5584 16338.150,8196 487 2012373 20132.95,6186 93646.96,4560 13741.95,9186 265 2013355 92235.95,3312 30137.167,5668 22336.119,343 621 2014387 79937.108,9285 91438.91,5673 71238.100,8101 885

10 10 Váš průvodce zahraničními trhy (rok 2013 - definitivní údaje dle závěrky k 28.8.2014) Země O B R A TV Ý V O ZD O V O ZB I L A N C E 1-10/2013 1-10/2014 index 1-10/2013 1-10/2014 index 1-10/2013 1-10/2014 index 1-10/2013 1-10/2014 mil.Kč 14/13 mil.Kč 14/13 mil.Kč 14/13 mil.Kč Brazílie11 564,511 914,095,86 962,86 667,695,84 601,75 246,4114,02 361,11 421,2 Čína270 120,3323 049,4119,631 123,734 421,1110,6238 996,6288 628,3120,8-207 872,9-254 207,2 Indie19 647,421 984,4111,99 175,49 853,0107,410 472,012 131,4115,8-1 296,6-2 278,4 Irák1 651,11 091,766,11 650,51 085,165,70,66,61 100,01 649,91 078,5 Kazachstán15 892,819 075,7120,06 153,96 761,3109,99 738,912 314,4126,4-3 585,0-5 553,1 Mexiko16 103,520 263,1125,88 119,711 302,3139,27 983,88 960,8112,2135,92 341,5 Rusko220 341,8208 436,894,696 838,795 988,699,1123 503,1112 448,291,0-26 664,4-16 459,6 Srbsko 14 252,016 040,8112,67 302,79 119,9124,96 949,36 920,999,6353,42 199,0 Turecko54 100,659 251,7109,535 823,536 880,8103,018 277,122 370,9122,417 546,414 509,9 Ukrajina46 176,137 875,682,026 127,316 965,764,920 048,820 909,9104,36 078,5-3 944,2 USA107 137,3131 828,9123,057 315,866 740,4116,449 821,565 088,5130,67 494,31 651,9 Vietnam8 904,811 334,0127,32 295,71 515,066,06 609,19 819,0148,6-4 313,4-8 304,0 Celkem785 892,2862 146,1109,7288 889,7297 300,8102,9497 002,5564 845,3113,7-208 112,8-267 544,5 Celkem prioritní země a země zájmu mimo EU 1 102 560,91 204 402,9109,2435 926,9462 373,9106,1666 634,0742 029,0111,3-230 707,1-279 655,1 MPO - odbor řízení exportní strategie Pramen: ČSÚ (údaje vč.dopočt ů) Zahraniční obchod s prioritními zeměmi za leden - říjen 2014

11 11 Váš průvodce zahraničními trhy Komoditní struktura českého vývozu/dovoz 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu Nejvýznamnější položky českého vývozu (podle HS4, v mil. €) Položka200920102011201220132014 Auta23,034,743,135,839,058,9 Energie6,923,591,281,830,737,3 Přístroje přijímací 0005,619,415,8 Stroje automat. 6,910,310,410,812,613,0 Plyn zemní2,35,75,36,04,011,5 Monitory, projektory 0,70,22.72,45,710,9 Části vozidel motor. 1,60,91,23,712,610,9 Přístroje telefonní 2,310,213,311,712,59,5 Dráty kabely0,60,54,98,88,4

12 12 Váš průvodce zahraničními trhy Položka200920102011201220132014 Meď00039,189,162,0 Energie elektrická 4,518,847,227,480,548,9 Sedadla5,010,115,314,419,333,4 Oleje minerální 00000,416,8 Trouby, trubky, hadice 0000012,5 Pneumatiky2,113,717,516,411,311,0 Auta0001,28,610,5 Desky5,89,68,28,09,79,6 Chladničky000007,2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

13 13 Váš průvodce zahraničními trhy Srbsko z pohledu českého exportu - pozitiva 1. března 2012 udělen status kandidáta členství v EU Prozatímní obchodní dohoda s EU. Většina průmyslových výrobků z EU od 1.1. 2013 bez cla 21. ledna 2014 – v Bruselu započala formální přístupová jednání mezi EU a Srbskem Uzavřena dohoda o zamezení dvojího zdanění a dohoda o ochraně a podpoře investic Růst ekonomiky a s přejímáním evropských standardů se neobejde bez zahraničních investic a dovozu potřebných zařízení a know-how Největší z republik býv. Jug. - přesah na trh Bosny, Černé Hory Diaspora každý rok pošle do Srbska okolo 5,5 miliard USD

14 14 Váš průvodce zahraničními trhy Srbsko z pohledu českého exportu - bariéry Nutnost srbské certifikace Na některé položky platí dovozní clo do roku 2015 (viz další strana) Častý nedostatek financí, druhotná platební neschopnost Rychlý růst veřejného dluhu – omezení státních investic Nižší srbské výrobní náklady Jednání časově náročná Nutné pěstovat osobní vztahy Dobrá znalost nabídky konkurence

15 15 Váš průvodce zahraničními trhy Celní tarify - http://www.carina.rs/lat/Stranice/Default.aspx

16 16 Váš průvodce zahraničními trhy Příležitosti a perspektivní obory Zahraniční investice + Finanční prostředky, většinou průhlednější výběrové řízení. Gazprom, Fiat, Telenor, Bosch, Yura – výroba autokabelů pro Hyundai a Kia, koupili továrnu Zastava Elektro, Gorenje, Delhaize (Delvita) – koupili řetězec MAXI, atd. Z ČR pak MITAS v městě RUMA – výroba pneu pro zemědělské a stavební stroje – cca 650 zam. Energetika + Nutné investice do stávajících tepelných elektráren, možnost výstavby řady malých vodních elektráren. plynovod SOUTHSTREAM – zrušen ze strany Ruska 30. 11. 2014. - Nízký limit a výkupní ceny pro solár. Zdlouhavý a složitý proces pro výstavbu malých vodní elektráren a větrných parků. Politické vazby Dopravní infrastruktura + Nutnost modernizace silniční i železniční infrastruktury, je považována za prioritu. - Problematičnost domácích tendrů. Vzhledem k zadluženosti otázka pokračování výstavby. Voda + V Srbsku se čistí pouze 4% odpadních vod. V některých místech jsou i potíže s kvalitou pitné vody. - Nedostatek finančních prostředků, regulované ceny. Zdravotnictví + Nízká úroveň a zastaralost vybavení státních zařízení. Velký počet soukromých zařízení, především v oblasti kosmetické chirurgie a stomatologie - Nedostatek finančních prostředků. Průhlednost výběrových řízení. Automobilový průmysl + Investice Fiat, Magneti Marelli, Bosch, Yura

17 17 Váš průvodce zahraničními trhy Perspektivní obory Zemědělství + Tradiční obor a významný srbský exportér. Nutnost modernizace, zlepšení genofondu. Především ve Vojvodině relativně dobrá ekonomická situace. Zahraniční investice ( např. Al Dahra – agrární koncern – koupili 51% Rudnap Agrar Vojvodina). - V centrálním Srbsku velké množství hospodářství obdělávající neefektivně malé výměry, podfinancování. Strojírenství + velmi dlouhá tradice dodávek strojního zařízení z ČR. - Nízká průmyslová výroba v Srbsku, nižší výrobní náklady v Srbsku a regionu, malý počet srbských firem schopných investice do nového strojního zařízení Úspory energií + Narovnání ceny energií spojené s novou legislativou zvyšují zájem o zateplování a alternativní zdroje. - Zatím nízká motivace.

18 18 Váš průvodce zahraničními trhy Stavebnictví Ve druhém čtvrtletí dosáhl stavební průmysl růstu 12,6 procent (po dlouholetém poklesu – v roce 2013 vykázalo srbské stavebnictví pokles o 28,9 % po poklesu z roku 2012 o 7,5 %)a během tohoto roku bylo vydáno o 40 procent více stavebních povolení. Stavební povolení: získat stavební povolení trvalo v Srbsku průměrně 279 dní a žadatel musel projít v průměru 19 procedurami. Podle Světové banky bylo tak Srbsko v délce trvání a počtu nutných kroků na 175. místě na světě. Nový zákon o plánování a výstavbě byl přijat v prosinci 2014 a vstoupil v platnost 1. března 2015. Tento zákon má zkrátit dobu potřebnou pro vydání stavebního povolení na 30 dní. Zákon by měl ošetřovat nejen maximální dobu pro vyřízení povolení, ale upravuje celý proces tak, aby žadatel vše potřebné vyřídil na jednom místě. Stát dále převezme na sebe sběr dokumentace a různých potvrzení, aby ulehčil investorům. V investicích dominuje stát, zatímco velká část infrastrukturních investic se odehrává s podporou Evropské investiční banky a EBRD, případně vývozních či rozvojových úvěrů poskytnutých zejména ze strany Číny, Ruska a arabských zemí.

19 19 Váš průvodce zahraničními trhy Stavebnictví Výstavba rodinných domů je individuální a v naprosté většině prováděna svépomocí. Developeři se zatím téměř výhradně zaměřují na výstavbu bytů a to především v Bělehradě a dalších lukrativních oblastech (Novi Sad, Niš). Bytová výstavba: veškerá administrativa je zdlouhavá a tedy i finančně náročná, korupce při získávání různých povolení je údajně běžná. Ceny nové výstavby jsou vysoké. Stavební firmy, potýkající se s vysokými vlastními náklady (přezaměstnanost, neefektivita) nemohou a nechtějí snížit své ceny a nové byty jsou tak dostupné pouze úzké skupině zájemců. Poptávka je tak stále o hodně větší než nabídka. Ceny bytů jsou vysoké (min. 1.000 EUR/m 2 ). Jen podíl administrativních nákladů na novou výstavbu je odhadován na 14–17%. Soukromí investoři jsou v současně době málo zapojeny do stavby nových objektů. Většinou stavějí menší budovy z důvodu nízké kupní síly. Pokud jde o výstavbu financovanou ze státního rozpočtu, stát staví obytné osady StepaStepanović http://www.gds.rs/naselje-stepa-stepanovic/ a Dr Ivan Ribar http://www.gds.rs/naselje-ivan-ribar/ v Bělehradě, a byty v rámci tzv. sociálního bydlení v mnoha městech v Srbsku.http://www.gds.rs/naselje-stepa-stepanovic/http://www.gds.rs/naselje-ivan-ribar/ Podle v tisku publikovaných analýz chybí v Srbsku 300 000 bytových jednotek. Nutnou obnovu bytového fondu a uspokojení potřeb, jenž přináší pohyb obyvatelstva by zabezpečila výstavba 25 000 bytů ročně.

20 20 Váš průvodce zahraničními trhy Stavebnictví Plánované projekty: v příštích několika letech se očekávají velké projekty, většinou v oblasti infrastruktury, ve výši několik miliard eur. Nejčastěji se akcentuje význam dokončení výstavby Koridoru 10, zahájení výstavby Koridoru 11, modernizace železniční tratí Beograd–Pančevo, výstavba železničního mostu na řece Morava. V oblasti výstavby bytů je plánována příprava projektů a lokalit pro výstavbu bytů pro uprchlíky, která bude financována z dotací ve výši 300 milion eur, což umožní výstavbu 10.000 bytů. Je dále předpokládána konečná dostavba železniční stanice „Prokop“ v Bělehradě, která by umožnila ukončení provozu historické hlavní železniční stanice a odstranění rozsáhlého kolejiště a další železniční infrastruktury na pravém břehu Sávy. Na uvolněném prostoru má být realizován komplex obchodních a rezidenčních objektů, již budou součásti projektu „Bělehrad na vodě“.

21 21 Váš průvodce zahraničními trhy Stavebnictví „Bělehrad na vodě“ www.belgradewaterfront.com by měl být nejdůležitějším rozvojovým projektem v Bělehradě a v Srbsku. Projekt v hodnotě tři miliardy USD má podporu současné vlády i magistrátu města Bělehradu. Široce medializovaný projekt by měl podle vládních politiků odstartovat srbský ekonomický růst. www.belgradewaterfront.com Hlavním cílem projektu je oživit velký potenciál nábřeží a vytvořit moderní městské centrum jako nedílnou součásti města a současně zlepšit mezinárodní vnímání města Bělehrad. Tento projekt zahrnuje výstavbu 1,8 milionů metrů čtverečných kanceláří, bytů a komerčních prostor. Stavební práce byly zahájeny v říjnu 2015 ve spolupráci se společnosti EagleHills www.eaglehills.com a dokončení projektu se očekává v roce 2019. Do března 2017 by měla být dokončena věž s 50 podlažími, která se tak stane nejvyšší budovou v této části Evropy. www.eaglehills.com

22 22 Váš průvodce zahraničními trhy Stavebnictví České stavební firmy v Srbsku Metrostav (www.metrostav.cz);www.metrostav.cz Subterra (www.subterra.cz);www.subterra.cz PTW (zařízení na řezání vodním paprskem, zastupuje fa WOMA – www.woma- beograd.co.rs);www.woma- beograd.co.rs KM Beta (www.kmbeta.cz, střešní krytina, od r. 2009 pobočka ve městě Bački Petrovac)www.kmbeta.cz Fatra (www.fatra.cz, zastupuje fa DRAUN-3 www.draun.rs)www.fatra.czwww.draun.rs KOMO MARK (www.komo.cz, zastupuje fa KOMO YU d.o.o. www.komo-yu.com)www.komo.czwww.komo-yu.com PROVOD (www.provod.cz, pobočka PROVOD d.o.o.)www.provod.cz PTV (www.ptv.cz, zastupuje fa WATER POWER TECHNOLOGY doo www.wpt.rs)www.ptv.czwww.wpt.rs EUTIT (www.eutit.cz, zastupuje fa JOKIĆ CONSULT DOO)www.eutit.cz BREMA (www.brema.cz)www.brema.cz

23 23 Váš průvodce zahraničními trhy Restrukturaliazce V Srbsku pokračuje restrukturalizace ekonomiky. Průmyslovou výrobu začínají táhnout zahraniční investice. Daří se rozvíjet zemědělství a potravinářství, které zůstávají nejvíce perspektivními obory. Pokračují investice do dopravní infrastruktury, ty jsou však financované téměř výlučně ze zahraničních půjček. Vzhledem ke stále vysokému zadlužení Srbska v zahraničí, není ministerstvo financí příliš ochotno poskytovat další garance na státní úvěry. Je třeba určitá obezřetnost při jednáních o dodávkách, které přímo souvisí se státními investicemi (hlavně dopravní stavitelství - železniční koleje a pražce, silniční svodidla apod.) a v každém případě předběžné projednání těchto dodávek v rámci české části Smíšeného česko-srbského výboru. V průmyslu se projevují dva hlavní trendy: pozitivně projevuje se resktrukturalizace v privatizovaných firmách (pokud privatizace neskončila neúspěchem), negativem je naopak stále pomalá náprava situace ve státních holdingových strukturách, které se potýkají s přezaměstnaností a nedostatkem zakázek. Část podniků rozvíjí nové výrobní programy a investuje do nových technologií, poptává proto moderní zařízení ze zahraničí (pivovary, cementárny, mlýny). V problémech velkých podniků je možné vidět šanci pro české dodavatele investičních celků, problémem je však nevelký počet příležitostí na srbském trhu IC. Byla dokončena obnova rafinérie v Pančevu. Dlouhodobé šance se naskýtají v oblasti ochrany životního prostředí, potřebné technologie se v Srbsku prakticky nevyrábí. Problémem je nedostatek peněz na úrovni měst a obcí, situaci se jen některým z nich daří řešit vlastními silami. Situaci komplikují nízké obecní poplatky (voda, odpady …), u kterých je akcentován sociální rozměr. To v menší míře platí také o cenách elektrické energie. Energetický zákon umožňuje investice do malých vodních elektráren. I přes řadu problému při schvalovacím procesu na MVE lze i zde vidět nemalé šance pro české dodavatele malých vodních elektráren. Také klasická energetika patří mezi nejzajímavější obory. Srbsko bude během přístupového procesu nuceno uzavřít elektrárny (nevyhovující zejména z ekologického hlediska) o celkovém výkonu až 1000 MW. To vyvolává potřebu, aby vedle TE Štavalj byla postavena TE Kostolac a elektrárna Bystrica, výhledově i vodní elektrárna Djerdap 3. Stavebnictví vykazuje pokles vyvolaný snižováním investiční aktivity vlády. Prim hrají velké stavební podniky s nadbytečnou pracovní silou, která prodražuje finální cenu prací. V Srbsku je proto vysoká cena nové výstavby, jen málo obyvatel si může dovolit hypotéku. Proto dodávky stavebních prvků, dílů a bytových potřeb jsou jistě perspektivní, nelze však očekávat prodeje na úrovni objemů, které by byly srovnatelné např. s českým trhem. Velká stavební aktivita je již tradičně soukromého typu (výstavba rodinných domů jednotlivci díky penězům ze zahraničí), ta je však značně teritoriálně roztříštěná. Způsob, jak vstoupit na srbský trh dokazuje úspěch SUBTERRA na tendru na výstavbu dálničního tunelu Bancarevo. Jedná se o projekt financovaný EIB. Zemědělství je v Srbsku přikládána značná důležitost. Při vyhledávání odběratelů z tohoto sektoru je třeba věnovat zvýšenou pozornost ekonomické situaci jednotlivých farmářů, jelikož se od sebe často výrazně liší (např. i velice podobná hospodářství se stejným druhem zemědělské aktivity a velikostí vykazují naprosto odlišné hospodářské výsledky).

24 24 Váš průvodce zahraničními trhy Vstup na trh Přímý vstup x domácí dovozce/distributor Racionálně zvážit možnosti trhu a ekonomickou návratnost. Využití služeb CzechTrade Vyhledání obchodních kontaktů, Ověření zájmu o výrobek, Průzkum trhu, Organizace jednání, asistence a tlumočení. Společná účast českých firem na veletrhu a další Marketing a podpora prodeje nutná jako na jiných trzích. Veletrhy sajam.co.rswww.sajam.net

25 25 Váš průvodce zahraničními trhy Stavební veletrh SEEBBE Místo konání: Belgrade Fair Exhibiting Space, Belgrade Datum konání: 19–23. dubna 2016 Více informací na http://www.seebbe.com/http://www.seebbe.com/ Mezinárodní stavební veletrh SEEBBE je největší akce svého oboru nejen v Srbsku, ale i v celém regionu bývalé Jugoslávie. Letošního stavebního veletrhu SEEBBE 2015 se na 17.832 m 2 výstavní plochy zúčastnilo 800 vystavovatelů s výrobky z 23 zemí světa. Samostatnými národními expozicemi se kromě České republiky představilo Turecko, Čína, Maďarsko a Chorvatsko. Veletrh podporuje následující produktové kategorie: Tepelná/vodní/zvuková izolaceProtipožární/protikorozní ochranaBarvy, laky Vybavení pro natěrače/malováníBeton, výztuže, vybaveníMramor, žula, kámen Klimatizační/ohřevné systémyPotrubíObecné vybavení Elektrické/energetické spotřebičeRůzné stavební nástrojeCihly a tvárnice Střešní tašky a jiné střešní krytinyKomíny a ventilační systémyKeramická/žulová dlažba Sanitární keramikaKoupelnový nábytek a vybaveníBazény, sauny a vybavení Podlahové a nástěnné obloženíStěny a stropyOsvětlení Profilovací stroje – dveře/oknaPanely a stavební konstrukceDveřní/okenní profily Sklo a skleněné fasády/stěnyVýrobní línky – skloDveře a okna Brány a plotyDřevěné schody, parkety, obloženíRolety, žaluzie Software pro stavební inženýrstvíStavební/těžební stroje a vybaveníStroje pro stavební průmysl (materiály) Design, inženýring, rekonstrukceVýtahy, eskalátoryLaboratorní zařízení a vybavení (stavba) Bezpečnostní vybaveníprefabrikáty

26 26 Váš průvodce zahraničními trhy Co nabízíme českým firmám Agentura CzechTrade zajistila plochu pro společný stánek s limitovanou kapacitou, na kterém Vaši firmu rádi uvítáme. Připravili jsem pro Vás výhodné varianty účasti a doprovodných asistenčních služeb: Osobní účast na společném stánku 7m2 …………………………………………………… 34 000,-Kč + DPH Služba zahrnuje osobní účast po dobu trvání veletrhu, zveřejnění profilu firmy na webových stránkách CzechTrade Bělehrad, e-mailová akvizice potenciálních partnerů před veletrhem, prostor pro vystavení vzorků, zázemí stánku CzechTrade včetně kuchyňky, osobní asistence během veletrhu apod. Katalogová prezentace ……………………………………………………………………………… 12 000,-Kč + DPH Zveřejnění profilu firmy na webových stránkách CzechTrade Bělehrad, prezentace firmy na stánku – formou katalogů, ceníků, informací o firmě, umístění loga a plakátu firmy na stánku apod. Kontakt pro zasílání přihlášek a dotazy spojené s touto akcí: Vladislav Polách CzechTrade Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 Tel.: +420 224 907 573, Mobil: +420 725 978 883 e-mail: vladislav.polach@czechtrade.cz Stavební veletrh SEEBBE 2016

27 27 Váš průvodce zahraničními trhy Řetězce Potraviny -zahraniční DELHAIZE GROUP www.delhaizegroup.com MERKATOR www.mercator.rs AGROKOR www.idea.rs METRO CASH & CARRY www.metro.rs VEROPOULOS www.veropoulos.grwww.delhaizegroup.comwww.mercator.rswww.idea.rswww.metro.rswww.veropoulos.gr Potraviny – domácí DIS www.disyu.com UNIVEREXPORT www.univerexport.rs AMAN www.aman.co.rs DTL www.vpdima.rswww.disyu.comwww.univerexport.rswww.aman.co.rswww.vpdima.rs Drogerie DM www.dm-drogeriemarkt.rs LILLY www.lilly.rswww.dm-drogeriemarkt.rswww.lilly.rs Dům, zahrada a dílna Merkur www.merkur.eu Uradi Sam www.uradi-sam.co.rswww.merkur.euwww.uradi-sam.co.rs Nábytek KIKA www.kika.com/rs - odešla ; EMMEZETA http://www.emmezeta.rswww.kika.com/rs

28 28 Váš průvodce zahraničními trhy Specifika Pozor na nabídky zprostředkovatelů nabízejících za úplatu kontakty a setkání na vysoké úrovni státních institucí, velkých měst a firem. I když na osobních kontaktech velmi záleží – zázraky se nekonají. Doporučujeme vždy zkontaktovat ZK CzechTrade Osobní jednání je nutné - většinou časově náročné (norma - oběd) Otázka na cenu je často první a poslední. Nepodceňovat informovanost partnera Nadsazená cena je brána jako neseriózní jednání Velké kulturní a ekonomické rozdíly mezi severem a jihem

29 29 Váš průvodce zahraničními trhy Specifika Často je poměrně složité získat přesný obraz o situaci ve vlastnictví pozemků. V pozemkových knihách a katastru nemovitostí je obtížné získat adekvátní informace o pozemku i vlastníkovi. Rozdíl na severu a jihu Srbska. Srbské ekonomické prostředí je též spojováno s výraznější mírou korupce a provázanosti politických elit a podnikatelského sektoru. U výběrových řízení - domácích tendrů - dochází poměrně často k opakovaným odvoláním „poražených“ účastníků tendrů, která mohou konečné rozhodnutí o výsledku tendru protahovat (v extrémních případech) až na roky…Důvody z kterých může být podáno odvolání nejsou přesně specifikovány U tendrů s účastí zahraničních organizací nebo zahraničních bank jsou dodržovány obvyklé standardy

30 30 Váš průvodce zahraničními trhy Připravuje se zahájení „druhého kola“ privatizace Zákon o privatizaci: Nový zákon o privatizaci by měl umožnit rychlejší proces privatizace. V případě kolize s jinými zákony bude mít zákon o privatizaci přednost (status lex specialis). V Srbsku zbývá privatizovat ještě přibližně 548 podniků, ve kterých je zaměstnáno cca. 100 tis. pracovníků. Z tohoto počtu 161 podniků prochází restrukturalizací. Termín, který si srbská vláda stanovila pro dokončení privatizace, je prosinec 2015. Novým zákonem jsou stanoveny čtyři modely privatizace: prodej kapitálu, prodej majetku, strategické partnerství a převod kapitálu bez kompenzace buďto zaměstnancům (30% kapitálu bývá převedeno zaměstnancům v podobě akcií) nebo strategickému partnerovi (tento bonus je investorům udělen, když splňuje podmínky pro podporu investic). Zákon dále stanoví dva základní způsoby prodeje – veřejné podání nabídky s veřejnou dražbou a veřejné výběrové řízení. (Návrh zákona zahrnoval také možnost privatizace přímou dohodou s investorem, k čemuž měly ostré výhrady opoziční strany. V poslední verzi zákona tato položka byla vynechána. Možnost přímé dohody nicméně bude existovat, ale pouze na základě mezistátní smlouvy). Mezi nová opatření Zákona o privatizaci patří možnosti finanční konsolidace, odpisu dluhů a převodu dluhu na trvalý podíl (konverze). Zákon navíc stanoví možnost prodeje částí podniků, nejenom podniku jako celku, což předešlá verze zákona neumožňovala. Počáteční cena bude minimálně ve výši poloviny odhadované hodnoty kapitálu čili majetku (dříve byla 20%), a v druhém kole veřejných dražeb jedna třetina (dříve 10%). Zákon stanoví také kontrolu peněžních toků, kterou je pověřena Agentura pro kontrolu praní špinavých peněz. Zákon o úpadku: Změny zákona o úpadku posilují práva věřitelů a vytvářejí tak podmínky pro lepší podnikatelské prostředí, efektivnější a transparentnější postup při úpadku a prevenci proti porušování pravidel a korupci v tomto procesu.

31 31 Váš průvodce zahraničními trhy Předpokládaný průběh „druhého kola“ privatizace Dne 2.8.2014 schválil Parlament Srbska nový Zákon o privatizaci, který vstoupil v platnost 13.8.2014. Na základě nového Zákona o privatizaci zveřejnila Privatizační agentura Srbska dne 15.8.2014 veřejnou výzvu k zaslání dopisu o zájmu o subjekty privatizace z portfolia Privatizační agentury Srbsko. Zájemci měli možnost zaslat dopis do 15. září ve kterém vyjadřují zájem o konkrétní subjekt zařazený do privatizace. Počáteční cena bude minimálně ve výši poloviny odhadované hodnoty kapitálu čili majetku (dříve byla 20%), a v druhém kole veřejných dražeb jedna třetina (dříve 10%). Zákon stanoví také kontrolu peněžních toků, kterou je pověřena Agentura pro kontrolu praní špinavých peněz Dle dostupných informací zaslalo dopis o zájmu o některý subjekt privatizace 11 českých podniků

32 32 Váš průvodce zahraničními trhy Předpokládaný průběh „druhého kola“ privatizace V květnu 2015 vláda Srbska schválila změny a doplnění Privatizačního zákona – stávající lhůta pro privatizaci by se neměla vztahovat na společnosti strategického významu pro Srbsko. Srbská vláda odložila privatizaci 17 podniků strategického významu o rok. V těchto podnicích je zaměstnáno cca 22 tisíc pracovníků. V červenci 2015 zahájeny konzultace se 17 chráněnými podniky, ve kterých byla odložena privatizace. Nedojde k dalšímu prodloužení termínu. Počátkem srpna veřejná výzva na privatizaci 73 státních mediálních podniků. Zatím se prodalo 36. Vláda ukončila činnost tiskové agentury Tanjug – pro firmu se nepodařilo najít nového kupce.

33 33 Váš průvodce zahraničními trhy Srbsko a IPA Republika Srbsko získala v roce 2012 status kandidáta členství v EU, může tedy čerpat finanční prostředky z fondů IPA (Instrument for Pre-accession Assistance) Delegace Evropské unie v Bělehradě www.europa.rswww.europa.rs

34 34 Váš průvodce zahraničními trhy Finanční nástroje vnější spolupráce EU - IPA Nástroj předvstupní pomoci (Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA) IPA je finančním nástrojem politiky pro rozšíření, který pomáhá kandidátským zemím Srbsku, Makedonii, Černé Hoře, Turecku a potenciálním kandidátům Albánii, Bosně a Hercegovině a Kosovu ve snaze splnit kritéria členství v EU a harmonizovat standardy a politiky. Dále podporuje jejich socio-ekonomický rozvoj a připravuje jejich hospodářství na konkurenční tlak otevřeného trhu. V neposlední řadě IPA připravuje budoucí členské země na čerpání EU fondů. Nástroj se skládá z pěti komponent, z nichž 3.-5. jsou určeny pouze pro kandidátské země. 1) Transformační pomoc a budování institucí 2) Přeshraniční spolupráce 3) Regionální rozvoj 4) Rozvoj lidských zdrojů 5) Rozvoj venkova Ve finanční perspěktivě 2007- 13 je pro IPA určeno 11,5 mld. EUR. Pro léta 2011-13 je v IPA fondech celkem 5,54 mld. EUR. Účast v projektech IPA může být dobrou příležitostí pro české podnikatelské subjekty i nevládní organizace. Přehled vyhlášených projektů naleznete v příslušné sekci webových stránek Evropské komise. Základní informace o fungování IPA a procesu výběrových řízení poskytne také web MZVpříslušné sekci webových stránek Evropské komiseweb MZV

35 35 Váš průvodce zahraničními trhy Nástroj předvstupní pomoci (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA II) IPA IIIPA II je nástrojem Politiky rozšiřování EU. Zaměřuje se tedy na pomoc kandidátským zemím Černé Hoře, Makedonii, Srbsku a Turecku a potenciálním kandidátům Albánii, Bosně a Hercegovině a Kosovu, které se snaží splnit kritéria členství v EU a harmonizovat své standardy a politiky. Nástroj se skládá z pěti komponent, 1. Reformy při přípravě na členství v Unii a budování institucí a kapacit, 2. Socioekonomický a regionální rozvoj (doprava, ŽP, ekonomický rozvoj), 3. Zaměstnanost, sociální politiky, vzdělání, gender, rozvoj lidských zdrojů, 4. Zemědělství a rozvoj venkova, 5. Regionální a územní spolupráce Rozpočet IPA II: 11,699 mld. EUR (2014 – 2020)

36 36 Váš průvodce zahraničními trhy Úspěšné případy Z vyhledaných a zveřejněných poptávek Poptávající jsou převážně malé firmy, často bez zkušeností v zahraničním obchodě o jazykových znalostí. Oblast zájmu velmi rozmanitá. Na základě poptávky exportoval do Srbska např. Agros s.r.o. oves či Sigma náhradní díly na čerpadla. Pomohli jsem i dovézt hokejové vybavení atd. Poptávky často přicházejí na v tu chvíli v celé Evropě nedostatkový sortiment – například v roce 2011 na máslo. Ze společné účasti na veletrzích Veletrh je jednou z cest k nalezení obchodních partnerů a především k jejich následné podpoře. Příkladem úspěchu může být největší český výrobce betonové střešní krytiny KM Beta, který využívá společných stánků MPO ČR a CzechTrade. Na základě služby „Ověření zájmu o výrobek“ a „Vyhledání obchodního partnera“ Nejefektivnější služba. Důležité je po prvním kroku pracovníků MPO /CzechTrade pokračovat v osobním jednání a aktivním přístupu. Příklad Aroma Praha a.s.

37 37 Váš průvodce zahraničními trhy Investování, přesunutí výroby, dovoz surovin Klíčovou oblastí volného obchodu na Balkáně je CEFTA ( 30 mil. lidí ). Ta zahrnuje Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu, Kosovo, FYROM (Makedonii), Moldavsko a Srbsko. Od počátku roku 2010 se pro obchod zbožím mezi EU a Srbskem uplatňuje tzv. Prozatímní dohoda (Srbská republika ji jednostranně prováděla již v roce 2009) a od 1.9.2013 Stabilizační a sociační dohoda mezi Srbskou republikou na jedné straně a EU a jejími členskými státy na straně druhé. Ta vytváří oblast volného obchodu průmyslovými výrobky, což znamená, že řada výrobků je již od cel osvobozena, v ostatních případech je celní sazba postupně snižována. Celní sazby však zůstávají u řady zemědělských výrobků. Ze strany Evropské unie přiznán od 1.května 2010 status domácího výrobce. Srbsko má dohodu o volném obchodu vedle EU také s Ruskou federací (jako jediná země mimo prostor Společenství nezávislých států), dále s Běloruskem, Kazachstánem a Tureckem. V jednání je také Dohoda o volném obchodu s Ukrajinou. Srbsko používá systém dohod o volném obchodu jako jeden z argumentů při lákání zahraničních investorů. Srbsko zatím není členem WTO Investiční pobídky www.siepa.gov.rswww.siepa.gov.rs Relativně nízké zdanění www.mfp.gov.rswww.mfp.gov.rs

38 38 Váš průvodce zahraničními trhy Daňový systém Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob od října 2012 činí 15 %. Daň z příjmů fyzických osob Daňová sazba na výplaty činí 10%. Ostatní osobní příjmy se zdaňují 20% sazbou. Nerezidentním fyzickým osobám se zdaňují pouze příjmy na území RS. Daňový plátce má právo na daňový kredit v částce, kterou již zaplatil v zahraničí. Roční daňová sazba na příjmy cizích občanů činí 10 %, pokud jejich příjmy překročují 6 průměrných platů v Srbsku, jinak 15%. Daň z dividend a úroků činí 15%. Daň z přidané hodnoty DPH se platí na každé úrovni prodeje zboží a služeb a vývozu zboží. Daňovým základem je cena prodaných výrobků a služeb, ve které není započtený DPH. Standardní DPH činí 20 % a účtuje se ve většině případů. Snížená sazba DPH činí 10 % a účtuje se na základní potraviny, denní tisk, komunální služby atd. DPH se neplatí v případě vývozu zboží a v oblasti mezinárodní letecké dopravy. Daň z nemovitosti Daň z nemovitosti pro daňové plátce, kteří mají obchodní účet, činí 0,40 % a pro ostatní plátce daň kolísá v závislosti na daňovém základu. Daňová sazba ve výši 2,5 % se účtuje v případě převodu vlastnických práv na nemovitostech. Poplatky za převod některých práv Sazba poplatků (daně) za převod tzv. absolutních práv (směsice různých práv, včetně převodu práv duševního vlastnictví) je proporcionální a pro transfer akcií, dluhopisů a garancí právnických osob činí 0,3 % a pro transfer ostatních absolutních práv činí 2,5 %. Srbská daňová správa: www.poreskauprava.gov.rs; informacije@poreskauprava.gov.rswww.poreskauprava.gov.rsinformacije@poreskauprava.gov.rs

39 39 Váš průvodce zahraničními trhy Desatero pro obchodování se Srbskem Image Srbska je jednoznačně horší než skutečnost. To však neznamená, že byste neměli být opatrní. Nevěřte pochybným firmám a jednotlivcům, kteří umí vše zařídit a všude mají kontakty. V tržním prostředí rozhoduje především konkurenceschopnost vašeho výrobku. Srbsko je kulturně velmi rozmanitou zemí, zatímco severní oblasti byly součástí Rakouska - Uherska, jižní část ovládala ještě před sto lety Osmanská říše a žiji zde národnostní menšiny muslimského vyznání. Značné rozdíly mezi severem a jihem jsou i v oblasti ekonomického rozvoje. Kriticky posuďte, zda váš výrobek může nalézt uplatnění na trhu, zdaleka se nejedná o hladový a nenáročný trh. Nabídka s možností financování podstatně zvyšuje šanci na úspěch. Buďte trpěliví, nepodléhejte bezdůvodnému nadšení ani skepsi. Srbský trh je perspektivní, největší na západním Balkáně, kupní sílu obyvatelstva posiluje každý rok na 5 miliard dolarů zasílaných diasporou, ale zároveň představuje i běh na další trať. Nenadsazujte ceny a jednejte otevřeně. Nadsazení ceny je chápáno jako neseriózní jednání.

40 40 Váš průvodce zahraničními trhy Desatero pro obchodování se Srbskem Pozor na druhotnou platební neschopnost a dlouhou dobu splatnosti. Nejdražší jsou dnes v Srbsku hotové peníze. Pokud je firma ochotna zaplatit okamžitě často požaduje slevu. Nepodceňujte potenciální srbské partnery. Jsou si vědomi své ceny a zpravidla přicházejí na jednání s dobrým přehledem o vašich výrobcích, vztazích s partnery v sousedních republikách a cenách konkurence. Jednání zpravidla končí pozváním na oběd. Pozvání při vhodné příležitosti oplaťte. Oslovení potenciálních obchodních partnerů vhodně načasujte a zvažte jeho podporu účastí na místním veletrhu. Přes sbližování Srbska s EU je jeho právo stále dosti odlišné. Využijte služeb srbského právníka.

41 41 Váš průvodce zahraničními trhy Užitečné kontakty PRIVREDNA KOMORA SRBIJE -Srbská hospodářská komora www.pks.rs www.pks.rs PORTAL JAVNIH NABAVKI – Portál veřejných zakázek www.nabavke.com/sr/index.htm UPRAVA CARINA - Celní správa – k dispozici aktuální celní sazebník) www.carina.rswww.carina.rs AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE - obdoba našeho živnostenského úřadu. www.apr.gov.rs www.apr.gov.rs SIEPA - AGENCIJA ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA - Srbská státní agentura - jako CzechInvest + CzechTrade. www.siepa.gov. www.siepa.gov. Srbská daňová správa: www.poreskauprava.gov.rs;www.poreskauprava.gov.rs informacije@poreskauprava.gov.rs Ministerstvo financí Srbska: www.mfin.gov.rs; informacije@mfin.gov.rswww.mfin.gov.rsinformacije@mfin.gov.rs Národní banka Srbska: www.nbs.rs; informativni.centar@nbs.rswww.nbs.rsinformativni.centar@nbs.rs Delegace Evropské unie v Bělehradě www.europa.rswww.europa.rs Webové stránky Srbského úřadu pro evropskou integraci: http://www.seio.gov.rs/http://www.seio.gov.rs/

42 42 Váš průvodce zahraničními trhy Užitečné kontakty Instituce z oboru: MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE (Ministerstvo stavebnictví, dopravy a infrastruktury) www.mgsi.gov.rswww.mgsi.gov.rs INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA (Vědecko – výzkumná organizace, užití vědeckých poznatků v konstrukci staveb) www.institutims.rswww.institutims.rs INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE (Inženýrská komora Srbska) www.ingkomora.org.rs www.ingkomora.org.rs Saobraćajni institut CIP (Ústav pro dopravu) www.sicip.co.rs www.sicip.co.rs Odborný tisk: www.build.rswww.build.rs Build – stavební časopis. www.gradjevinarstvo.rswww.gradjevinarstvo.rs Gra đ evinarstvo – portál stavebního průmyslu. www.gradjevinar.infowww.gradjevinar.info Gra đ evinar – časopis pro stavitele a investory. www.industrija.rswww.industrija.rs Industrija – časopis informující o domácím i světovém průmyslu.

43 43 Váš průvodce zahraničními trhy Přehled komerčních bank v Srbsku, 2014 PořadíNázev banky Celková aktiva bank (v tis. RSD) 1Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Niš 152,401,643 2Alpha Bank Srbija a.d. Beograd 82,897,295 3Banca Intesa a.d. Beograd427,241,355 4Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd 99,559,603 5Crédit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad 61,836,391 6Čačanska banka a.d. Čačak33,816,142 7Dunav banka a.d. Beograd7,367,346 8Erste Bank a.d. Novi Sad97,942,217 9Eurobank a.d. Beograd158,041,420 10Findomestic banka a.d. Beograd 15,845,412

44 44 Váš průvodce zahraničními trhy Přehled komerčních bank v Srbsku, leden 2014 11Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd 125,394,026 12JUBMES banka a.d. Beograd 14,780,698 13Jugobanka Jugbanka a.d. Kosovska Mitrovica 1,284,619 14KBC banka a.d. Beograd5,272,633 15KBM Banka a.d. Kragujevac 12,634,966 16Komercijalna banka a.d. Beograd 363,654,367 17Marfin Bank a.d. Beograd24,433,064 18NLB banka a.d. Beograd39,132,846 19OTP banka Srbija a.d. Novi Sad 31,879,382 20Opportunity banka a.d. Novi Sad 8,878,186

45 45 Váš průvodce zahraničními trhy Přehled komerčních bank v Srbsku, leden 2014 21Piraeus Bank a.d. Beograd58,710,063 22ProCredit Bank a.d. Beograd69,527,208 23Raiffeisen banka a.d. Beograd205,492,743 24Sberbank Srbija a.d. Beograd99,422,343 25Société Générale banka Srbija a.d. Beograd220,913,478 26Srpska banka a.d. Beograd28,056,533 27Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd251,953,242 28VTB banka a.d. Beograd10,260,889 29Vojvo đ anska banka a.d. Novi Sad Zdroj: Národní banka Srbska 108,860,402

46 46 Váš průvodce zahraničními trhy 46 Děkuji za pozornost YU Biznis Centar Bul. Mihaila Pupina 10i/ 212 11070 Beograd Serbia Svatopluk Čech, JUDr. MBA ZK Bělehrad belgrade@czechtrade.cz belgrade@czechtrade.cz T: + 420 224907888 T: + 381 11 212 33 91 M: + 381 654 580 489


Stáhnout ppt "1 Váš průvodce zahraničními trhy 1 S R B S K O perspektivní trh pro české podnikatele ZK Bělehrad CzechTrade."

Podobné prezentace


Reklamy Google