Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZNALEC-ODHADCE-Makléř Kurz oceňování lesa a znaleckého minima a kvalifikační předpoklady 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZNALEC-ODHADCE-Makléř Kurz oceňování lesa a znaleckého minima a kvalifikační předpoklady 2014."— Transkript prezentace:

1 ZNALEC-ODHADCE-Makléř Kurz oceňování lesa a znaleckého minima a kvalifikační předpoklady 2014

2 ZNALEC Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů účelem je zajištění řádného výkonu znalecké činnosti v řízení před státními orgány a činnosti prováděné v souvislosti s právními úkony občanů nebo organizací (§ 1) jmenuje předseda krajského soudu (§ 3) jmenovat znalcem lze toho, kdo má potřebné znalosti a zkušenosti z oboru, v němž má jako znalec působit, především toho, kdo absolvoval speciální výuku pro znaleckou činnost, jde-li o jmenování pro obor, v němž je taková výuka zavedena (§ 4 odst. 1 písm. b) má takové osobní vlastnosti, které dávají předpoklad pro to, že znaleckou činnost může řádně vykonávat (§ 4 odst. 1 písm. c) ke jmenování znalcem dojde na základě výběru mezi osobami, které splňují podmínky pro jmenování (§ 5) sbory pro znalecké otázky se na žádost předsedy KS vyjadřují, zda navrhovaný znalec splňuje podmínky pro jmenování (§ 5 odst. 3) úkolem sborů pro znalecké otázky je spolupůsobit při jmenování znalců, stanovit odborné předpoklady nutné pro jmenování znalcem …. (§ 16)

3 ZNALEC Specifické odborné podmínky pro jmenování znalce v oboru Ekonomika – odvětví ceny a odhady se specializací na lesní pozemky, lesní porosty a škody na lesních porostech, motorová vozidla, movité věci, nemovitosti, podniky, stroje a zařízení

4 ZNALEC Na základě pokynu JUDr. Filipa Melzera, Ph.D., LL.M., náměstka ministra spravedlnosti Podmínky jsou závazné a jejich splnění je požadováno ve smyslu § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne 15. 9. 2011

5 ZNALEC Odborné podmínky pro žadatele o funkci znalce Správní orgány příslušné ke jmenování znalců, tj. ministr spravedlnosti a předsedové krajských soudů považují za splnění podmínky pro jmenování znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace lesní pozemky, lesní porosty a škody na lesních porostech, pouze splnění níže uvedených podmínek:

6 ZNALEC Vzdělání - získání vysokoškolského lesnického vzdělání v inženýrském (magisterském) studijním programu - absolvování postgraduálního specializačního (tj. zaměřeného na danou specializaci) studia v rozsahu minimálně 4 semestry *) Odborná praxe - minimálně 10 let odborné lesnické praxe po ukončení vysokoškolského studia Ověřování odborných znalostí - úspěšné absolvování písemného testu a ústního pohovoru před příslušným poradním sborem předsedy krajského soudu *) např. na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně

7 ODHADCE Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 k tomuto zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze Příloha č. 2 – Živnosti vázané (k § 23 a 24) Oceňování majetku pro –věci movité –věci nemovité –nehmotný majetek –finanční majetek –podnik

8 ODHADCE Požadovaná odborná způsobilost pro oceňování věcí movitých a nemovitých: a)VŠ vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na oceňování majetku, nebo b)VŠ vzdělání a absolvování CŽV podle zvl. předpisu v rozsahu nejméně 4 semestrů zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo c)VŠ vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru, ve kterém má být oceňování vykonáváno, a absolvování CŽV podle zvl. právního předpisu v rozsahu 2 semestrů zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie d)VŠ vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru, ve kterém má být oceňování vykonáváno, a absolvování pomaturitního kvalifikačního studia v rozsahu nejméně 2 školních roků zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie e)VŠ vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru, ve kterém má být oceňování vykonáváno, a 2 roky praxe v oboru

9 ODHADCE Požadovaná odborná způsobilost pro oceňování věcí movitých a nemovitých: f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným MŠMT, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 5 let praxe v oboru

10 ODHADCE Požadovaná odborná způsobilost pro oceňování nehmotného majetku, finančního majetku a podniku: a)VŠ vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na oceňování majetku, nebo b)VŠ vzdělání a absolvování CŽV podle zvl. předpisu v rozsahu nejméně 4 semestrů zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo c)VŠ vzdělání a absolvování CŽV podle zvl. předpisu v rozsahu nejméně 2 semestrů zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie a 2 roky praxe v oboru

11 ODHADCE vs ZNALEC Znalec – administrativní oceňování ? (technické znalosti + algoritmus vyhlášky) Odhadce – tržní oceňování ? (tržní hodnota ve smyslu ISV, resp. cena obvyklá) Dospět k rozumně podloženému odhadu, za kolik by bylo možno oceňovaný předmět na trhu prodat za podmínek platných ke stanovenému datu ocenění  nároky na kvalifikaci odhadce majetku

12 Oceňování nemovitostí a vstup do profese odhadce vyžaduje nejen znalosti technické (stavební fakulta, lesnická fakulta…), ale i širší vzdělání ekonomické (VŠE pro oceňování podniku), a specializační vzdělání zaměřené na oceňování (např. ve formě postgraduálního studia), dále výkon praxe a další zvyšování kvalifikace, Jinak se jedná o nedostatečnou kvalifikovanost Určitá pravidla pro výkon profese včetně pravidel etického chování (personální certifikace podle normy EN 45013 a zřízení komory odhadců – ČKOM)

13 Obchodník Práce realitního makléře: –Vyhledávání nových obchodních případů –Jednání s klienty – prodávajícími i kupujícími –Práce v kanceláři u PC i v terénu Po zaškolení samostatně řeší obchodní situace Živnostenský list, auto, telefon, PC + internet, digitální fotoaparát Provize z uskutečněných případů nebo obratu Nejúspěšnější makléři po určitém čase třeba vedou vlastní pobočku realitní kanceláře

14 Srovnatelný kurz - 1 (IOM VŠE v Praze)

15 Vzdělávací činnost IOM VŠE v Praze a) Specializační čtyřsemestrální kurz „Oceňování nemovitých věcí“ (2014) Vložné: 45 000 Kč + 21 % DPH, platí se jednorázově před zahájením kurzu Orientační počet hodin výuky celkem: 272 b) Specializační studium „Obecná problematika soudního znalectví – znalecké minimum“ Jednodenní kurz (4.12.2014) zakončený zkušebním testem Cena kurzu: 3 300 Kč + 21 % DPH = 3 993 Kč vč. DPH

16 Srovnatelný kurz - 2 (Vysoká škola realitní v Brně – Institut Franka Dysona)

17 Oceňování nemovitostí - čtyřsemestrové (2014) školné: 46 600 Kč (institut není plátce DPH), školné je možné uhradit splátkovým kalendářem po částkách 1 650 Kč splatných vždy začátkem semestru ve 4 splátkách studijní literatura není obsažena v ceně studia ubytování a stravování není obsaženo v ceně studia

18 „Nemusíte být Einstein, abyste mohli zahájit novou kariéru.“

19 Příprava nového zákona o realitních kancelářích (RK) (Novinky.cz, 6.10.2014)

20 Příprava zákona o realitních kancelářích-1 V. Jourová (MMR): „Realitní činnosti by měly vykonávat jen ty realitky, které neokrádají zákazníky“. Příprava věcného záměru zákona Zpracování argumentace, proč je tento zákon potřeba = chránit realitní trh před nekalými praktikami Vykonávat činnost jen ti, kteří nešidí, neokrádají, neuvádějí zákazníka v omyl, umějí služby poskytovat kvalitně Záměr regulovat realitky naráží už od počátku v zákulisí na značný odpor některých z nich

21 Příprava zákona o realitních kancelářích-2 K čemu budou ve výsledku další předpisy a nařízení? Další byrokracie. Dopadne to stejně jako s cestovkami? Nad cestovkami dozor selhal. MMR je licencuje a má je spolu s MPO kontrolovat, vyžadují povinné pojištění CK, ale stejně desítky podfinancovaných CK zkrachovalo, připravily své zákazníky o moře peněz, přičemž za jejich bankrotem byli stále ti samí podnikatelé (názor jednatelé jedné z pražských realitek) Někteří představitelé realitek např. na severní Moravě, sdružení do jedné z obchodních sítí, ale po regulaci a jasném vymezení pravidel hry volají marně už více než 10 let. Podle nich jim obchod ničí nepoctivá konkurence.

22 Příprava zákona o realitních kancelářích-3 Zákonná regulace realitek má rovněž podporu ve značné části právní veřejnosti Je problém, že realitní společnosti a agenti nemusí mít v Česku žádné pojištění a licenci. Není nad nimi žádný kontrolní orgán, který by bděl na tím, aby transakce byly prováděny standardně. V USA jsou realitní agenti licencovaní. Nemělo by docházet k miliónovým zpronevěrám a soudně prakticky neřešitelným situacím, kdy se musí rozhodnout, komu pak nemovitost patří, když peníze kupujícího z úschovy v RK zmizely a nedostaly se tak prodávajícímu. Soudci musí v těchto případech přiřknout dům prodávajícímu nebo kupujícímu, jenže ani jeden verdikt není spravedlivý. Peníze se nenašly, viníci (advokáti) potrestáni stále nejsou….


Stáhnout ppt "ZNALEC-ODHADCE-Makléř Kurz oceňování lesa a znaleckého minima a kvalifikační předpoklady 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google