Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská ekonomická integrace podnikový pohled 8. seminář 30.11.2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská ekonomická integrace podnikový pohled 8. seminář 30.11.2006."— Transkript prezentace:

1 Evropská ekonomická integrace podnikový pohled 8. seminář 30.11.2006

2 Daně v EU NE jednotnému daňovému území ANO odstranění daňových bariér JT Snaha o daňovou neutralitu obchodních operací státy nesmí daňově znevýhodňovat dovoz/zvýhodňovat vývoz sjednocení daně z obratu zboží a služeb (konstrukce, základ daně, místo zdanitelného plnění, částečně sazby) společný boj proti daňovým únikům

3 Daně o obchod na JT EU Čl. 90 SES = daňové zrovnoprávnění dovozu skrytá diskriminace dovozů z jiného státu EU Čl. 91 SES = daňové zrovnoprávnění vývozu vyšší refundace daní odvedených ve státě určení Čl. 93 SES = harmonizace nepřímých daní daň z obratu (DPH) spotřební daně jiné nepřímé daně jednomyslně v Radě, návrh EK a konzultace s EP

4 Daňová harmonizace v návrhu Ústavní smlouvy EU Článek III – 62.2 Návrh Konventu: umožnit QMV v otázkách administrativní spolupráce, boje s úniky a defraudacemi na poli nepřímých daní Verze MVK: zachování jednohlasnosti v Radě pevná součást britské „červené čáry“ podpora Irska, Estonska atd.

5 Nástroje daňové harmonizace Nařízení ES především sjednocení administrativních postupů a povinností (daňová správa a kontrola) např. nařízení o VIES – povinnost plátců DPH vyplňovat tzv. souhrnná hlášení, nařízení o Intrastat – statistika obchodu Směrnice ES vlastní daňová harmonizace (základ, sazby) např. 6. Směrnice o DPH – základní sazba nejméně 15 % Judikatura ESD Odstraňování diskriminačních vnitrostátních daňových úprav (tzv. negativní harmonizace)

6 Daň spotřební (akcíz) EU sjednocuje: předmět a základ daně, správu daně, minimální sazby daně Daň počítaná z množství (vyjma kombinovaného zdanění tabáku a tab. výrobků) Zůstává 100 % v národním rozpočtu země výběru Ve správě (zpravidla) celních orgánů (tj. nikoli finančních) Směrnice 92/12/EHS minerální oleje, líh, pivo, víno, tabák, tabákové výrobky harmonizovány minimální sazby akcízu reziduálně i národně specifické spotřební daně (káva, čokoláda, minerálky, sůl)

7 Spotřební daň - mechanismus Povinnost daně vzniká výrobou či dovozem do členského státu Režim podmíněného osvobození od daně až do momentu uvedení zboží do maloobchodního oběhu Institut daňového skladu = ohraničený prostor po registraci určený k výrobě nebo skladování výrobků zatížených daní ulehčení cash flow managementu výrobních a velkoobchodních firem: mezi daňovými sklady se zboží pohybuje bez zdanění Institut oprávněného příjemce = po registraci může přijímat výrobky podmíněně osvobozené od daně Institut uživatele = zvláštní povolení k nákupu pro svou výrobu

8 Spotřební daň - mechanismus Daň se uvaluje ve výši platné sazby země konečné spotřeby a tam se i platí Výjimka pro dovoz zboží pro osobní spotřebu: platba v zemi nákupu U dovozu do EU režim vracení daně na základě žádosti Příklad fungování: nákup likéru Provozovatel DS – může likér skladovat jakkoli dlouho bez nutností DP, prodá-li dalšímu DS, neplatí daň, prodá-li subjektu bez DS, prodá s daní, podá DP a odvede daň. Oprávněný příjemce – podává pravidelně DP a odvádí daň bez ohledu na osud likéru Uživatel – zpracovává likér při výrobě, nepodává DP, ale musí užití při kontrole prokázat

9 Spotřební daň - výpočet minerální oleje: sazba na 1 000 l při teplotě 15 st. C zvláštní režim částečného vracení u zemědělské a lesnické prvovýroby líh: sazba z množství obsaženého etanolu při teplotě 20 st. C trvale nižší sazba pro „pěstitelské pálení“ pivo s více než 0,5 % alkoholu v objemu: sazba z množství piva v hl víno s obsahem alkoholu mezi 1,2 - 22%: sazba z množství vína v hl sazba 0 pro tichá vína tabák a t. výrobky : kombinovaná daň z množství i hodnoty (maloobchodní ceny)

10 Daň z přidané hodnoty Harmonizovaná obratová daň jediná přípustná všeobecná daň ze spotřeby v zemích EU „daň made in EU“ (Pierre Uri – ve FR již od 1954, v EU od 1969) směrnice 77/388/EHS tzv. „Šestá směrnice“ Částí odváděná do rozpočtu EU Správcem daně je finanční úřad (výjimečně celní) Plátce daně = registrovaný účastník mechanismu odvodu a vracení DPH Ne-plátce daně = konečný spotřebitel/malopodnikatel (hradí DPH v nákupní ceně – státu ji odvání prodejce, plátce DPH)

11 DPH na JT EU Národní správa daně EU sjednoceny: předmět a základ daně, procedura vyměření a výběru částečně sazby daně základní sazba ne méně než 15 % „dočasně“ možnost nižší sazby na jednotně definované kategorie zboží (sociálně citlivé) Rozdílnost aktuálních sazeb daně: LUC 15%, SRN 16 %... DEN 25 %, SVE 25 %, polovina EU zemí na vybrané výrobky 0 %

12 „Přechodný režim“ DPH při obchodu v EU Původní cíl harmonizace : zdanění podle země původu zboží odstranilo by formality při obchodu přes vnitřní hranice EU (každý by zdaňoval „vnitrostátní obchod“) nezbytnost jednotné sazby nebo kompenzačního mechanismu mezi zeměmi EU jinak zvýhodnění exportu ze zemí s nižší sazbou DPH (levnější pro konečného spotřebitele) Od 1993 „Přechodný režim“: zdanění v zemi spotřeby, sazbou země spotřeby, úřadu země spotřeby

13 DPH při obchodu v EU Obchodování mezi plátci DPH v různých členských zemích fakturace bez DPH odvádí se daň ze spotřeby v ČR a z přijatých služeb zdanitelné plnění v sídle příjemce Povinnost plátce DPH - odesílatele ověření DIČ obchodního partnera http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/en/vieshom e.htmhttp://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/en/vieshom e.htm Oddělení finančního úřad či spec.oddělení MF ČR Souhrnné hlášení, evidence transakcí, Intrastat

14 DPH při obchodu v EU Povinnost plátce DPH - příjemce samovyměření DPH příslušné v místě zdanitelného plnění odvedení/žádost o vrácení DPH finančnímu úřadu Souhrnné hlášení, evidence transakcí, Intrastat Plnění pro ne-plátce fakturace s DPH při překročení rozhodného objemu/rok nutnost registrace k DPH v zemi spotřeby

15 Zahraniční dodavatel - vystaví fakturu s náležitostmi - neuplatní daň Český plátce - povinen vyrovnat související daňovou povinnost - nárok na odpočet této DPH za standardních podmínek snížení nákladů v celní oblasti (clo, zajištění celního dluhu, náklady na celní zástupce) - zvýšené náklady na daňovou evidenci - zvýšené náklady na proškolení zaměstnanců - nový software + - Pořízení zboží v EU

16 Dodání zboží v EU Zahraniční odběratel Odvede daň ve státě určení Český dodavatel nerealizuje vývoz zboží nemá vývozní JCD realizuje osvobozené plnění neuplatňuje DPH povinen vystavit fakturu s náležitostmi - zvýšené náklady na daňovou evidenci - zvýšené náklady na statistickou evidenci - proškolení zaměstnanců - nový software - jednodušší postupy - menší náklady v celní oblasti (zaměstnanci, evidence, poplatky) + -

17 Zasílání zboží zPříjemce – osoba nepodléhající dani zPřekročení limitu EUR 35 000 – povinná registrace ČR SRN Rakousko A.S.

18 Registrace k DPH v EU pro distance selling Zdroj: MF ČR

19 Poskytování služeb Od 1.5. 2004 nutnost odvádět DPH z přijatých služeb Základní princip: místo plnění = sídlo poskytovatele Četné odlišnosti: Provedení služby na nemovitosti  místo kde se nemovitost nachází Přepravní služby  místo zahájení přepravy, nebo místo registrace objednatele, je-li v jiné zemi Služby související s přepravou, práce na movité věci  místo, kde je služba uskutečňována

20 Fiskální zástupce Šestá směrnice o DPH EU umožňuje členským státům využívat institut daňového zástupce umožňují všechny země EU/EHP v každé zemi EU národně odlišené povinnosti a zmocnění v ČR §109 Zákona o DPH Advokáti Daňoví poradci Auditoři Právnická osoba s oprávněním poskytovat tyto služby Daňový zástupce nese plnou zodpovědnost vůči FÚ může vystavovat faktury, nikoli však výhradně

21 EU a přímé daně Politický problém: nekalá daňová konkurence Směrnice o mateřských a dceřinných společnostech (1990) zamezení dvojího zdanění při přes-hraniční výplatě dividend mezi dcerou a matkou Směrnice o fúzích (1990) odklad zdanění efektů fúze, rozdělení, převodu akcií do momentu realizace příjmu Směrnice o zdaňování úroků z úspor FO (2003) zamezení úniku úspor do zemí, kde se úroky z vkladů cizozemců nezdaňují

22 Daňová modernizace podle EK EK přijala v říjnu 2005 modernizační plán pro daně a cla modernizovat celní kodex a více zapojit IT umožnit firmám přejít na jednotný výpočet základu corporate tax - daně z příjmu a z kapitálových výnosů PO v celé EU modernizovat systém DPH, zejména finanční služby posílit boj s daňovými úniky propagovat daňové odpočty pro VaV, srovnat existující best practices členských států


Stáhnout ppt "Evropská ekonomická integrace podnikový pohled 8. seminář 30.11.2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google