Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál."— Transkript prezentace:

1 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

2 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 2 Úvod Z času na čas se v médiích objeví zpráva o řádění nějakého maniaka, který bez zjevného důvodu usmrtí střelnou zbraní větší počet nevinných lidí. Takovéto události se stávají po celém světě a mnohá místa jako například Dunblane, Littleton, Tasmania, Erfurt, Emsdetten Winnenden a naposled i Rio de Janeiro nabyla v tomto kontextu ve veřejném povědomí neblahé pověsti. Tyto události, které jistě přitahují všeobecnou pozornost, však v sobě skrývají i skutečnost, že soukromě drženými zbraněmi jsou zabíjeni lidé takřka každodenně. Incidenty se zbraní končící smrtí dokonce v některých amerických státech statisticky překonávají počet usmrcených při automobilových nehodách. Úmrtí v důsledku použití zbraně můžeme v zásadě rozdělit do tří oblastí, na nešťastné náhody, sebevraždy a úmyslná zabití.

3 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 3 Zdá se, že existuje jakýsi vztah mezi mírou dostupnosti zbraní a pomyslnou daní, která je za tuto dostupnost vybírána v podobě úmrtí; čím snazší je možnost pořídit si zbraň, tím větší je i riziko, že bude užita k usmrcení člověka. Argumenty vznášené na tomto poli jsou v každém případě kontroverzní. Například Spojené státy mají poměrně benevolentní přístup k zákonům vztahujícím se k pořizování zbraní avšak zároveň i pozoruhodně vysoká čísla zachycující počet úmrtí způsobených zbraní. Obhájci regulace zbraní tak neustále tvrdí, že by jistě ubylo osudových neštěstí způsobených zbraní, kdyby existovaly přísnější zákony pro jejich pořizování, a často uvádějí následující příklad:

4 Města Seattle v americkém státě Washington a Vancouver v kanadské provincii British Columbia jsou od sebe vzdálena pouhých 200 kilometrů. Struktura a množství obyvatel, životní styl a kriminalita co do počtu bytových krádeží, loupeží a přepadení jsou v obou městech více méně stejné, ale riziko, že zde bude člověk zavražděn zbraní, je v Seattlu pětkrát vyšší. Zastánci kontroly zbraní tuto příznivější situaci ve Vancouveru zdůvodňují přísnými kanadskými zákony v dané oblasti. Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 4

5 5 Obhájci zbraní, jako například vlivná americká Národní asociace střelných zbraní (National Rifle Association) na druhé straně užívají slogany typu „Potírání zločinu, nikoliv kontrola zbraní“ (Crime kontrol – not gun kontrol), nebo „Zbraně nezabíjejí lidi, jsou to zase jen lidé, co zabíjejí jiné lidi“ (Guns don´t kill people – people kill people) a poukazují na to, že ruční zbraně jsou dobrým prostředkem pro sebeobranu, že vlastnictví střelných zbraní je ústavním právem bez něhož by třeba násilník atakující ženu nemohl slyšet varování typu – „přestaň, nebo budu střílet“ a že některé nechvalně známé osobnosti z dějin jako například Adolf Hitler, Mao-Tse Tung, Pol Pot a Josef Stalin byly zastánci kontroly zbraní.

6 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 6 V České republice stejně jako v jiných evropských státech podléhá držení a výroba zbraní řadě zákonů a nařízení, jejichž cílem je ochrana občanů a zájmů státu při zachování jistého stupně svobody zacházení se zbraněmi a při možnosti jejich využití k soukromým a komerčním účelům. Dohled a dozor nad dodržováním části těchto zákonů včetně výkonu správních činností je svěřen Policii České republiky, konkrétně pak odborům služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, které jsou součástmi jednotlivých krajských ředitelství policie.

7 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 7 Zbraně a zákony v České republice Základním právním předpisem upravujícím vztahy v oblasti zbraní a střeliva (s výjimkou ozbrojených sborů) je v České republice zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním smyslem tohoto zákona je vymezení kategorií střelných zbraní, podmínek pro nabývání, vlastnictví, držení, nošení a používání zbraní nebo střeliva, specifikace práv a povinností držitelů zbraní nebo střeliva, podmínek pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva a pro provozování střelnic, k provádění pyrotechnického průzkumu a k provozování informačních systémů v oblasti zbraní a střeliva. V zákoně jsou rovněž zakotveny ustanovení k výkonu státní správy, včetně sankcí.

8 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 8

9 9 Na základě zmíněného zákona může být nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraně povoleno pouze osobám, které jsou držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojní licence. Tyto veřejné listiny specifikují jaký druh zbraní může jejich držitel vlastnit, resp. používat a zbraně se pak v tomto smyslu rozdělují do následujících skupin: Skupina „A“ – zakázané zbraně (většinou vojenského charakteru); Skupina „B“ – zbraně podléhající povolení (krátké opakovací nebo samonabíjecí, dlouhé samonabíjecí zbraně schopné pojmout více jak tři náboje a signální); Skupina „C“ – zbraně podléhající ohlášení (brokovnice a dlouhé opakovací zbraně); Skupina „D“ – ostatní (historické, jednoranové a dvouranové zbraně na principu perkusních systémů, expanzní, plynové, mechanické a znehodnocené zbraně);

10 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 10

11 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 11 Do obdobných skupin A,B,C,D,E,F pak dělíme i zbrojní průkazy a to podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění. Skupina „A“ - ke sběratelským účelům; Skupina „B“ - ke sportovním účelům; Skupina „C“ - k loveckým účelům; Skupina „D“ - k výkonu zaměstnání nebo povolání; Skupina „E“ - k ochraně života, zdraví nebo majetku; Skupina „F“ - k provádění pyrotechnického průzkumu

12 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 12 Zbrojní průkazy vydává příslušný útvar policie na základě předchozí žádosti podané fyzickou osobou. Žadatel musí v průběhu řízení o vydání zbrojního průkazu prokázat určitý stupeň odborné a zdravotní způsobilosti a občanské spolehlivosti a bezúhonnosti, podle toho na jakou skupinu zbraní chce mít vystaven zbrojní průkaz. Fyzické osoby musí dále splňovat podmínku dosažení určitého věku. Získáním zbrojního průkazu nabývá jeho držitel zákonem stanovená oprávnění na straně jedné a současně i povinnosti na straně druhé.

13 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 13

14 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 14 Základní podmínky ke získání resp. udržení zbrojního průkazu:  místo pobytu na území České republiky;  způsobilost k právním úkonům;  odborná způsobilost;  zdravotní způsobilost;  dosažení věkové hranice pro vydání zbrojního průkazu;  bezúhonnost;  spolehlivost ; Ztráta bezúhonnosti nebo spolehlivosti je důvodem k zamítnutí žádosti o vydání zbrojního průkazu a eventuelně také k jeho odnětí.

15 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 15 Zbrojní licence – veřejná listina, která právnickou nebo fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a přechovávání zbraní nebo střeliva v rozsahu příslušného oprávnění. Oprávnění se rozlišují podle skupin na: A.vývoj, výroba zbraní nebo střeliva; B.opravy, úpravy nebo znehodnocování zbraní nebo střeliva; C.nákup prodej nebo přeprava zbraní nebo střeliva; D.půjčování nebo úschova zbraní nebo střeliva; E.ničení nebo znehodnocování zbraní nebo střeliva; F.výuka nebo výcvik ve střelbě; G.zajišťování ostrahy majetku a osob; H.uskutečňování kulturní nebo zájmové činnosti; I.provozování muzejnictví nebo sbírkové činnosti; J.zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu; K.provozování pyrotechnického průzkumu;

16 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 16 Zbrojní licence vydává příslušný útvar policie na základě žádosti právnické nebo fyzické osoby, která mimo jiné musí splňovat kriteria spolehlivosti a bezúhonnosti (u právnických osob se bezúhonnost vztahuje na osoby ve statutárních orgánech). Registrace zbraní Každá zbraň kategorie A,B nebo C musí být registrována. Registraci provádí a správní evidence zbraní vede Policie ČR a to včetně záznamů změn při převodu zbraní. Policie ČR přitom provádí taktéž kontrolu zbraní. Evropský zbrojní pas Je veřejná listina, která jeho držitele opravňuje při cestách do jiných členských států vézt s sebou zbraň v něm zapsanou a střelivo do této zbraně.

17 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 17

18 Porušení povinností držitelů zbrojních průkazů a zbrojních licencí Přestupky – nedodržení zákonem stanovených povinností držitelů zbrojních průkazů; Správní delikty - nedodržení zákonem stanovených povinností držitelů zbrojních licencí; Výroba nebo držení zbraně a střeliva bez příslušného oprávnění zakládá podezření z trestného činu – nedovolené ozbrojování dle § 279 trestního zákoníku; Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 18

19 Organizační členění vnější služby KŘP Olomouckého kraje Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 19 Náměstek pro vnější službu Kancelář náměstka pro vnější službu Operační odbor Integrované operační středisko Odbor služby pořádkové policie Pohotovostní a eskortní oddělení Oddělení služební kynologie Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Oddělení správního řízení Oddělení dohledu a dozoru Odbor služby dopravní policie Oddělení silničního dohledu Dálniční oddělení Kocourovec Odbor cizinecké policie Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Oddělení pobytových agend Oddělení dokladů a spec. činností Oddělení dokumentace Odbor mezinárodních vztahů

20 Struktura OSZBM KŘP Olomouckého kraje Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 20 Náměstek pro vnější službu Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Oddělení správního řízení Oddělení dohledu a dozoru

21 Aktuální členění a dislokace OSZBM KŘP Olomouckého kraje Po restrukturalizaci OSZBM provedené v souladu se změnami v systemizaci služebních a pracovních míst na KŘP Olomouckého kraje na přelomu let 2010/2011 došlo k vytvoření pouze dvou oddělení, a to oddělení správního řízení a oddělení dohledu a dozoru a tato nahradila předchozích pět oddělení nazvaných původně podle místa jejich působnosti. Snahou vedení KŘP Olomouckého kraje přitom bylo zachování dislokace jednotlivých pracovišť ve všech regionech Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, v nichž sídlí územní odbory policie, tj. v Olomouci, Jeseníku, Prostějově, Přerově a Šumperku. Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 21

22 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 22 Při této změně došlo v podstatě k vytvoření tří skupin pracovníků OSZBM. První skupina byla sestavena z policistů zařazených přímo na Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál KŘP Olomouckého kraje, ve druhé skupině byly policisté a občanští zaměstnanci zařazení na oddělení správního řízení a třetí skupina zahrnovala policisty a občanské zaměstnance začleněné do oddělení dohledu a dozoru. U většiny pracovníkům oddělení správního řízení a dohledu a dozoru byla rovněž sjednocena pracovní doba, přičemž byl důsledně uplatněn obecný přístup orgánů státní správy k občanům, při kterém je styk s veřejností ve dnech pondělí a středa prodloužen zpravidla do 17:00 hod.

23 Mapa s jednotlivými pracovišti v rámci odboru OSZBM KŘP Olomouckého kraje Olomouc Prostějov Přerov Šumperk Jeseník Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 23

24 Oddělení správního řízení Vede správní řízení ve věcech tykajících se rozhodnutí na úseku zbraní a střeliva: vydávání zbrojních průkazů, vydávání zbrojních licencí, povolení nabývání zbraní, povolení k provozování střelnic, řízení o odnětí a zajištění zbrojních průkazů, řízení ve věcech správních deliktů, vedení příslušných správních evidencí Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 24

25 Oddělení dohledu a dozoru Provádí kontrolu dodržování zákonných ustanovení v oblasti zbraní a střeliva 1.Dohled na úseku: zkoušky odborné způsobilosti provozování střelnic myslivecké hony držitele zbrojních licencí (dle zákona č. 119/2002 Sb, o zbraních) 2.Dozor na úseku: držitelů zbrojních licencí (dle zákona č.552/1991 Sb., o státní kontrole) bezpečnostního materiálu ( dle zákona č. 310/2006 Sb., o nakládání s bezp. mat.) Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 25

26 Statistické údaje k činnosti OSZBM KŘP Olomouckého kraje (údaje z roku 2012) Držitelů zbrojního průkazu17408 z toho cizinců 37 Muži16151 Ženy 1252 Skupina A 4357 Skupina B 7592 Skupina C 7299 Skupina D 4106 Skupina E12537 Skupina F 1 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 26

27 Statistické údaje k činnosti OSZBM KŘP Olomouckého kraje (údaje z roku 2012) Registrovaných zbraní u držitelů zbrojních průkazů41119 Kategorie A 44 Kategorie B14181 Kategorie C26894 Držitelů Evropského zbrojního pasu 585 Z toho cizinců 5 Držitelů zbrojní licence 126 Registrovaných zbraní u držitelů zbrojních licencí 976 Kategorie A 2 Kategorie B 573 Kategorie C 401 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 27

28 Statistické údaje k činnosti OSZBM KŘP Olomouckého kraje (údaje z roku 2012) Zbraní u držitelů zbrojních průkazu a zbrojních licencí42095 Kategorie A 46 Kategorie B14754 Kategorie C27295 Rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu 54 Rozhodnutí o znehodnocení zbraně 66 Rozhodnutí o zničení zbraně 45 Počet případů ztrát nebo odcizení zbrojního průkazu 75 Počet případů ztrát nebo odcizení zbraní 20 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 28

29 Počet ztracených nebo odcizených zbraní 25 Nutná obrana a krajní nouze 0 Počet sebevražd držitele ZP 9 Zneužití nezabezpečené zbraně 0 Počet zkoušek odborné způsobilosti 61 Počet osob přihlášených ke zkouškám odborné způsobilosti885 Počet střelnic 100 Rozhodnutí o pozastavení provozování střelnice 2 Vydaných povolení k vystavování zbraní 1 Počet vydaných zbrojních průvodních listů 64 Počet jednorázových povolení k přepravě 3 Počet zbraní uložených ve skladu920 Počet uložených zbraní v majetku státu 56 Akce dohledu170 Počet zjištěných přestupků 321 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 29 Statistické údaje k činnosti OSZBM KŘP Olomouckého kraje (údaje z roku 2012)

30 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 30 Kontroly honů v roce 2012 VýslednostPočet honůPočet zkon. držitelů ZP Počet zkon. zbraní Počet přestupků AlkoholUloženo pokut Výše pokut OSZBM Odbor 121 0000 Jeseník596 0000 Olomouc131391402(0,14 ‰, 0, 28 ‰) 00 Prostějov25319 101100 Přerov13114 0000 Šumperk998 0000 Celkem66787788320100

31 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 31 Amnestie a bezúhonnost jako podmínka k (opětovnému) získání zbrojního průkazu. „ Na osoby, kterým se promíjí trest podle odst. 1,2 se hledí, jako by odsouzeny nebyly.“ (článek I. odst. 3) Amnestie prezidenta republiky 2013) „Při posuzování bezúhonnosti fyzické osoby se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu ani k jiným případům, v nichž nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen.“ Bezúhonnost fyzické osoby, zákon č. 119/2002 Sb. o zbraních, § 24 odstavec 4, věta druhá)

32 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 32 Závěr Závěrem lze jen konstatovat, že činnost odboru OSZBM spočívá především v soustavné práci v oblasti výkonu státní správy a je podrobněji známa především držitelům zbrojních průkazů a obchodníkům se zbrojním materiálem. Tato práce však v sobě nepřímo zahrnuje i preventivní ochranu pro ostatní občany a možná i díky ní zatím v České republice nedošlo k případům, kdy by duševně vyšinutý jednotlivec usmrtil střelnou zbraní větší počet lidí. Samozřejmě, že stále u nás existují případy sebevražd střelnou zbraní, nešťastné náhody a neúmyslná usmrcení zbraní a v neposlední řadě dochází i ke spáchání trestných činů se střelnou zbraní. Lze však předpokládat, že statistická čísla těchto případů by byla rozhodně vyšší, nebýt zákonných restrikcí v této oblasti a nebýt příslušných institucí dohlížejících na dodržování těchto zákonů, jako je například i náš odbor.

33 33 Kontakt: POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Tř. Kosmonautů 189/10 771 36 Olomouc Telefon: 974 761 300 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc


Stáhnout ppt "Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál."

Podobné prezentace


Reklamy Google