Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr. Jana Moravcová Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr. Jana Moravcová Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha."— Transkript prezentace:

1 MUDr. Jana Moravcová Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha

2  uzlinový syndrom, lymfadenopatie = lokální nebo generalizované zvětšení lymfatických uzlin (LU)  lymfadenitida = zánět lymfatické uzliny

3  lokální nebo generalizované zvětšení lymfatických uzlin  označení také jako lymfadenopatie, lymfadenomegalie  často spolu s dalšími (celkovými) příznaky (horečka, únava, pocení, splenomegalie, hepatomegalie, exantém)  nejčastější symptom

4  normální uzlina na krku je do 10 mm, v nadklíčku LU nehmatné, v axilách a inguinách do velikosti 15 mm  uzliny jsou volné, měkké a nebolestivé při palpaci  často nelze palpací odlišit normální uzlinu od patologické při mírném zvětšení

5  zánětlivé  nádorové  při jiných chorobách či patologických stavech

6  nemoci spojené s lymfadenopatií typickou pro určitou lokalizaci: - preaurikulární: herpes zoster ophtalmicus - retroaurikulární: zarděnky, pedikulóza, zánětlivé afekce ve vlasaté části hlavy - nuchální: exantema subitum, generalizované virové infekce - submandibulární: angína, infekční mononukleóza, tularémie, záněty a nádory v ústech - kolem kývačů: virové infekce, infekční mononukleóza, lymfomy - prelaryngeální uzlina: karcinom štítné žlázy - mediastinální: pneumonie, TBC, lymfomy, nádory plic - paraaortální: nádory - uzliny mezenteriální: invazivní infekce gastrointestinálního traktu (salmonelóza, yersinióza, kampylobacteriózy, hepatitidy) - pelvické: pohlavní choroby - axilární: bartonelóza, flegmóna či erysipel HK, tularémie, po BCG vakcíně - uzliny inguinální: generalizované virové infekce, pohlavní choroby, erysipel

7  rychlost zvětšování uzlin  bolestivost  doprovodné symptomy (febrilie, pocení, úbytek na váze, svědění, kašel, dyspepsie)  poranění ve spádové uzlinové oblasti  kontakt se zvířaty  farmakologická anamnéza  pobyt v tropech a subtropech  rizikový pohlavní styk  výskyt nádorového onemocnění v rodině

8  periferní uzliny si pacient nahmatá sám  uzliny nahmatány lékařem při vyšetření  obtíže při periferní lymfadenopatii vznikají při výrazném zvětšení  častěji obtíže při zvětšení hlubokých uzlin

9  projevy necharakteristické - pocit tlaku na hrudníku - dráždivý kašel - polykací potíže - tachykardie, poruchy rytmu či pokles krevního tlaku (prorůstání maligní tkáně do perikardu)  při mediastinální lymfadenopatii častý vznik rezistence v prostoru nad a za klíční kostí (nepohyblivá rezistence proti spodině)

10  zvětšování objemu břišní dutiny  komplikace charakteru náhlé příhody břišní (omezení pasáže střevem či zamezení odtoku moče z ledviny)  příčina akutní příhody (břišní lymfadenopatie) často rozpoznána až při akutní chirurgické operaci  dlouhodobé nespecifické abdominální potíže = indikace k sonografickému či CT vyšetření břicha

11  pohledem a pohmatem lze vyšetřit uzliny v oblasti: - šíjové - krční - retroaurikulární - preaurikulární - při čelistním úhlu - supraklavikulárně - v axilách - v loketní jamce - po stranách hrudníku - v třísle - v podkolenní jamce

12  měkké - tpc. pro akutní zánět, doprovází bolestivost  středně tuhé - lymfomy  tvrdé - metastázy karcinomu, nebolestivé

13  krevní obraz s diferenciálním rozpočtem: - uzlinový syndrom infekční etiologie provází leukocytóza - převaha lymfocytů typicky u virových infekcí - neutrofilie u pyogenních infekcí - lymfomonocytóza typicky u infekční mononukleózy - atypie leukocytů u hematologických malignit  zánětlivé markery (FW a CRP): - u infekcí obvykle zvýšené, vysoké u bakteriálních infekcí  laktátdehydrogenáza - zvýšena u nádorových onemocnění, u infekční mononukleózy  sérologické vyšetření - virové infekce (EBV, CMV, adenoviry a další generalizované virové infekce) - bakteriální infekce (chlamydie, tularémie, bartonelóza, toxoplazmóza) - nutné opakované vyšetření se vzestupem titru protilátek nebo sérokonverze  kultivace po punkci či exstirpaci uzliny

14  RTG plic (změny v oblasti hilu a mediastina, primární komplex po BCG vakcíně)  ultrazvukové vyšetření LU (velikost uzlin, struktura, přítomnost kolikvace)  CT (posouzení hlubokých uzlin)  lymfografie (zřídka)  MRI (hluboké uzliny)  imunoscintigrafie (význam pro diferenciální diagnózu, zda je vyšetřovaná LU postižena metastázou již dříve diagnostikovaného tumoru díky použití monoklonální protilátky značené 99mTc)  PET (metabolická aktivita uzliny)

15  cytologické - při aspirační punkci LU, rozetření na podložním sklíčku  histologické - excize LU - odlišení zánětu a nádoru, metastázy - typ zánětu či tumoru

16  neustupující zvětšení lymfatických uzlin v suspektní oblasti  přetrvávající kolikvace  přítomnost takzvaných B symptomů, které mohou být příznakem nádorového onemocnění (noční pocení, hubnutí, chátrání, anémie, elevace laktát dehydrogenázy, horečky bez zjevné infekce)  zvyšující se počet zvětšených uzlin během týdnů až měsíců

17  odlišuje dvě nejčastější příčiny zvětšení uzlin - zánět a nádor  zánět častější  lze zjistit již při základním palpačním vyšetření

18  trvá dny či týdny  často spojen s horečkou nebo exantémem  v anamnéze kontakt s nemocnou osobou, se zvířaty, pobyt v subtropech a tropech, poštípání hmyzem, rizikový pohlavní styk  postižení LU nejčastěji v oblasti hlavy, krku, v mezenteriu  uzliny většinou bolestivé, měkké až tuhé, nikdy tvrdé

19  trvá týdny či měsíce  spojen s hubnutím,nočním pocením, nevůlí a celkovým chátráním  horečka většinou chybí  v anamnéze nádorové onemocnění v rodině  uzlinový syndrom lokalizován v oblasti supraklavikulární, pektorální či paraaortální  uzliny nebolestivé, různé konzistence, obvykle tvrdé, neposunlivé vůči podkoží

20  primární - maligní lymfoproliferativní choroby (hodgkinské a nehodgkinské lymfomy, chronická lymfatická leukemie, akutní lymfoblastická leukemie, chronická myeloidní leukemie, akutní myeloidní leukemie, vlasatobuněčná leukemie, myelom)  sekundární – metastázy solidních tumorů

21  lokalizované – nejčastěji u metastáz karcinomů - sentinelová uzlina - první postižená uzlina při metastatickém procesu - Virchowova uzlina = metastáza do LU nad levým klíčkem při karcinomu žaludku - hodgkinské (LU mírně tuhé, nebolestivé, v paketech, kůže volně posunlivá, v oblasti krku a mezihrudní LU) a nehodgkinské lymfomy (LU měkké, často bolestivé, v paketech, kůže neposunlivá, hepatosplenomegalie)  generalizované – leukémie (nejčastěji CLL), často splenomegalie

22  okrskové uzliny  nejčastěji bakteriální infekce (infikované poranění)  u akutního zánětu LU měkká, bolestivá  u chronického zánětu středně tuhá, bolestivá  začervenalý mízní pruh  často ORL lokalizace (tonzily, hltan, zuby)

23  při imunologických a hematologických chorobách - Feltyho syndrom u revmatoidní artritidy - systémový lupus erytematodes  při střádacích chorobách - Gaucherova choroba  sarkoidóza  chronický ekzém  polékový - prakticky kterýkoliv lék, nejčastěji hydantoiny, cytostatika, karbamazepin,allopurinol, indometacin, sulfonamidy, penicilin, gentamycin, vakcíny

24  bakteriální: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Francisella tularensis, Chlamydia sp., Listeria monocytogenes, Treponema pallidum, Mycobacterium tuberculosis, atypická mykobakteria, Bartonella hensellae, Salmonella typhi, Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni, Corynebacterium diphtheriae  virové: EBV, CMV, morbilli, rubeola, parotitida, VZV, Coxsackie, HSV 6, HSV 1,2, adenoviry, HIV  parazitární: Toxoplasma gondii, Pediculus capitis, Leishmania sp., Trypanosoma sp., Filaria sp.  fungi: Candida sp., Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans

25  původce: Mycobacterium tuberculosis  klinický obraz: subfebrilie, lymfadenopatie podčelistní a v oblasti m. sternocleidomastoideus, středně tuhé uzliny, kůže nad uzlinami není změněna, mírná bolestivost, při zvětšování uzlin nádech do modra, kůži nelze posunout = zánět přestoupil do okolí  kolikvace uzlin – studený absces – vyprázdnění (skrofuloderma)  diagnostika: tuberkulinová reakce, kultivace, histologie  histologie: typický nález, TBC uzlíky z protáhlých epiteloidních buněk a z obrovských Langerhansových buněk, v centru uzlíků kaseózní nekróza, na periférii lymfocytární infiltrát, kaseifikace a jizvení, průkaz BK ve tkáni (acidorezistentní tyčky podle Ziehla-Neelsena nebo imunohistologicky)

26  oportunní infekce, původce: Actinomyces israelii  klinický obraz: vznik zatvrdlé tkáně s tvorbou abscesů a píštělí s následným jizvením  několik forem: - cervikofaciální: nejběžnější (90 % všech aktinomykóz) s projevy v ústní dutině, vznik po traumatu (extrakce zubu) - intrathorakální –infekce plic aspirací aktinomycet z ústní dutiny, případně per continuitatem nebo hematogenně z cervikofaciální či abdominální formy, charakter chronické abscedující pneumonie - abdominální –propagací z hrudníku či primární střevní aktinomykóza, hnisavý a fibroproduktivní proces se vznikem srůstů mezi sousedními orgány a s tvorbou píštělí (zevních i vnitřních), thrombophlebitis mesenteriálních žil vede k portální pyemii a mnohočetným jaterním abscesům - kožní – zřídka vzniká primárně, většinou sekundární vznik provalením hlouběji uložených procesů  diagnostika: mikroskopické vyšetření, kultivace, histologické vyšetření

27  původce: Chlamydia trachomatis  klinický obraz: - 1. stádium: drobný vřídek na sliznici - 2. stádium: zduření spádových uzlin (tříselných), většinou bolestivé, následné splývání a kolikvace LU, tvorba píštělí, hnisavý výtok, vznik vtažené jizvy, celkové příznaky s nespecifickým exantémem - 3. stádium: porucha lymfatického systému = anogenitální lymfedém (tzv. esthioméne).  diagnostika: sérologicky

28  původce: virus lidské imunodeficience (HIV) z čeledi Retroviridae. 2 typy: HIV-1 a HIV-2  klinický obraz: lymfadenopatie u pre-AIDS a AIDS stadia, primoinfekce pod obrazem chřipkového onemocnění s prchavým exantémem a zduřením lymfatických uzlin  PGL (Persistent Generalized Lymfadenopathy) – zduření uzlin alespoň na 2 místech, uzliny polotuhé, nebolestivé, ARC (AIDS Related Complex - mimo celkové příznaky lymfadenopatie se splenomegalií, při rozvinutém AIDS oportunní infekce či maligní onemocnění  diagnostika: sérologické vyšetření anti-HIV protilátek

29  etiologie: virus Epstein-Barrové  syndrom infekční mononukleózy: cytomegalovirus  klinický obraz: horečka, povlaková angína, lymfadenopatie (krční, submandibulární, nuchální, kolem kývačů, axilární), hepatosplenomegalie  typická laboratoř: lymfocytóza (lymfomonocytóza) v krevním obraze, hepatopatie  diagnostika: průkaz heterofilních protilátek (Paul- Bunellova reakce, Ericsonův test) nebo průkaz specifických EBV protilátek  u CMV infekce: průkaz specifických IgM protilátek

30  nemoc z kočičího škrábnutí (angl. cat scratch disease)  původce: Bartonella henselae  přenos klíšťaty a blechami především z koček a psů či při poškrábání či pokousání zvířetem  klinický obraz: papulární léze, uzlinový syndrom (krční a šíjové LU), bez kolikvace, únava, bolesti hlavy, subfebrilie  oční forma: akutní granulomatózní uveitida či akutní chorioretinitida, většinou jednostranně  postižení CNS či periferního nervového systému vzácně  diagnostika: klinická diagnóza, sérologicky imunofluorescencí nebo EIA, kultivace dlouhá, PCR  v krevním obraze leukocytóza, trombocytopenie, anémie, v séru je zvýšená alkalická fosfatáza

31  antropozoonóza, původce: Franciscella tularensis, přenášena hlodavci, přenos stravou či kontaminovným prachem  klinický obraz: - forma ulceroglandulární (nejčastější), okuloglandulární, oroglandulární (v počátku napodobující povlakovou angínu), plicní, abdominální a glandulární forma - výrazné zvětšení uzlin regionálních k bráně vstupu, při abdominální formě splenomegalie, u plicní formy reakce hilových uzlin s kolikvací a píštělemi  diagnostika: izolace Franciscella tularensis vzácně, diagnostika sérologická či histologicky  histologie: akutní fáze = lymfadenitida s nekrózami, v chronickém stadiu v okolí nekróz granulomy z epiteloidních buněk či s příměsí Langerhansových buněk

32  virus zarděnek, rod Rubivirus, čeleď togaviridae, RNA virus  přenos infekce kapénkami či transplacentárně  klinický obraz: makulopapulózní nesplývající exantém, začíná na obličeji a šíří se na celé tělo, na sliznici patra enantém až petechie (Forscheimerovy skvrny), zduření subokcipitálních a retroaurikulárních LU  infekce matky v graviditě: potrat či porod novorozence s vrozenými vadami, Greggův syndrom (hluchota, vrozené srdeční vady, katarakta, postižení CNS, anomálie zubů)  diagnostika: dle klinického obrazu, sérologicky, přímý průkaz viru v krvi, moči a nazofaryngeálním sekretu

33  původce: prvok Toxoplasma gondii, pozření oocyst  klinický obraz: často subklinicky, lymfadenopatie, horečka, malátnost, noční pocení, myalgie, bolesti v krku, bolesti břicha při retroperitoneální a mesenteriální lymfadenopatii, postižení sítnice (chorioretinitida), makulopapulární exantém, postižení CNS (křeče, parézy, psychické změny)  zavažné onemocnění u plodů, novorozenců a imunokompromitovaných (deficit T-buněčné imunity, hematologické malignity, transplatace kostní dřeně a orgánů, AIDS)  diagnostika: přímý průkaz T. gondii v krvi, tělesných tekutinách (plodové vodě) či tkáních kultivací na buněčných kulturách nebo PCR, nepřímý průkaz specifických protilátek třídy IgG a IgM. zobrazovací metody (CT, MRI CNS)

34  generalizované zvětšení uzlin  klinický obraz: LU s výjimkou hilových nepřesahují velikost 2 cm, měkká konzistence, mírná splenomegalie, typický plicní nález se zvětšením hilových lymfatických uzlin oboustranně, často oční a kožní nález  diagnostika: definitivní diagnóza průkazem nekaseifikujících granulomů v postiženém orgánu, dle typického klinického nálezu a vyloučením všech ostatních diagnóz  histologický nález: uzlina prostoupena granulomy z epiteloidních buněk a z Langerhansových buněk se Schaumannovými a asteroidními inkluzemi, na periférii malý lem z lymfocytů, granulomy nekaseifikují

35  reakce na proběhlou infekci v organismu  hlavně u mladších jedinců  lokalizovaná či generalizovaná lymfadenopatie s nebo bez systémových příznaků, lymfadenopatie spontánně regreduje  provázen mírnou anémií a hypergamaglobulinémií  histologie: změny pojivové složky uzlin (pouzdro, hilus, sinusy) bez postižení funkční tkáně uzliny, přítomnost fibroblastů, cév, plazmocytů, eozinofilů a makrofágů, vřetenité buňky s imunofenotypem makrofágů

36  hematoonkologie – generalizovaná lymfadenopatie s pakety uzlin, doprovodné B-symptomy (teploty, noční pocení, váhový úbytek), změny v KO (anémie, trombocytopenie, výrazná lymfocytóza), vysoká FW, zvýšení LDH, splenomegalie  infekce – v anamnéze kontakt se zvířaty, poranění zvířetem, kontakt s klíštětem, febrilie se zimnicemi, bolestivé uzliny, cobyt v tropech či subtropech, kontakt s HIV pozitivní osobou  plicní – kontakt s TBC, febrilie a kašel  dermatovenerologie – inguinální či tříselná lymfadenopatie, výtok z uretry či pochvy, sexuální promiskuita  urologie – rezistence ve varleti a inguinální lymfadenopatie  gynekologie – axilární lymfadenopatie bez dalších symptomů nebo palpační rezistence v prsu pacientky, gynekologické záněty, výtoky  interna – nejasné zvětšení uzlin s laboratorními abnormalitami nebo bez nich, s doprovodnými příznaky nebo bez nich, bez jasných anamnestických údajů


Stáhnout ppt "MUDr. Jana Moravcová Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google