Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představujeme fiktivní firmu II Dana Batelková Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představujeme fiktivní firmu II Dana Batelková Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a."— Transkript prezentace:

1 Představujeme fiktivní firmu II Dana Batelková dana.batelkova@nuov.cz Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Dojde k procvičení teoreticky nabytých vědomostí, za maximálního přiblížení se reálné praxi teoreticky nabytých vědomostí, za maximálního přiblížení se reálné praxi schopnost orientovat se v hospodářské praxi schopnost orientovat se v hospodářské praxi schopnost spolupracovat v „týmu“ schopnost spolupracovat v „týmu“ samostatná práce jednotlivých odděleních, učitel bude pomáhat koordinovat práci a je možné s ním problémy konzultovat samostatná práce jednotlivých odděleních, učitel bude pomáhat koordinovat práci a je možné s ním problémy konzultovat spolupráce s ostatními školami spolupráce s ostatními školami procvičení komunikace a prezentace dosažených výsledků na veřejnosti procvičení komunikace a prezentace dosažených výsledků na veřejnosti rozvoj jazykových znalostí rozvoj jazykových znalostí

3 Pomocníkem a partnerem vám bude CEFIF (Centrum fiktivních firem)

4 Pracovníci CEFIF Kdykoli vám rádi poradí: Lukáš Hula – vedoucí CEFIF lukas.hula@nuov.czlukas.hula@nuov.cz, lukas.hula@nuov.cz Weilova 6, 102 00 Praha 10, tel.: 274 022 425 Dana Batelková – referentka CEFIF dana.batelkova@nuov.cz Weilova 6, 102 00 Praha 10, tel.: 274 022 427 Pavla Srchová – asistentka CEFIF pavla.srchova@nuov.cz Weilova 6, 102 00 Praha 10, tel.: 274 022 426

5 Úřady a organizace pro FF I.Živnostenský úřad CEFIF II.Rejstříkový soud CEFIF III.Finanční úřad CEFIF IV.Správa sociálního pojištění CEFIF V.ZDRAFIK (zdravotní pojišťovna) VI.Pojišťovna CEFIF VII.Tuzemská banka VIII.FIBA (devizová banka) IX.Centrální dodavatel CEFIF X.EUROPEN XI.Poradenské středisko CEFIF

6 Adresy úřadů CEFIF Adresy: financni.urad@nuov.cz zivnostensky.urad@nuov.cz obchodni.rejstrik@nuov.cz socialni.pojisteni@nuov.cz zdravotni.pojisteni@nuov.cz centralni.dodavatel@nuov.cz banka.cefif@nuov.cz fiba@nuov.cz pojistovna@nuov.cz

7 Založení fiktivní firmy

8 CEFIF se řídí platnými předpisy v této zemi, tedy Obchodním zákoníkem, Živnostenským zákonem a používá reálné formuláře reálných úřadů.

9 Obchodní zákoník Obchodní zákoník: Zákon č. 513/1991 Sb.

10 Živnostenský zákon ZÁKON 455/1991 Sb. ze dne 2. 10. 1991, o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ZÁKON 455/1991 Sb. ze dne 2. 10. 1991, o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ZÁKON 130/2008 Sb. ze dne 17. 4. 2008 velká změna ZÁKON 130/2008 Sb. ze dne 17. 4. 2008 velká změna VYHLÁŠKA 250/2005 Sb. VYHLÁŠKA 250/2005 Sb. zavedla nové formuláře a nová pravidla zavedla nové formuláře a nová pravidla pro zápis do obchodního rejstříku pro zápis do obchodního rejstříku k 1. 7. 2005 k 1. 7. 2005

11 Výjimky u fiktivních firem pokud dojde ke změně zákona nebo formulářů k 1. 9. nebo v průběhu školního roku, přijímá CEFIF následujícího půl roku podání podle původní i podle nové právní úpravy pokud dojde ke změně zákona nebo formulářů k 1. 9. nebo v průběhu školního roku, přijímá CEFIF následujícího půl roku podání podle původní i podle nové právní úpravy úřady a organizace CEFIF vyžadují nejdůležitější podklady, které jsou v ČR vyžadovány, a poté firmám vyhoví úřady a organizace CEFIF vyžadují nejdůležitější podklady, které jsou v ČR vyžadovány, a poté firmám vyhoví pokud si škola přeje, aby žáci splnili i další požadavky reálných úřadů, CEFIF je zkontroluje a vyjádří se i k nepovinným podkladům pokud si škola přeje, aby žáci splnili i další požadavky reálných úřadů, CEFIF je zkontroluje a vyjádří se i k nepovinným podkladům

12 CEFIF Všechny úřady a organizace přijímají veškerá podání osobně, poštou i e-mailem. Elektronická podání považujeme za zcela rovnocenná podáním písemným. Podpisy se v takových případech nahradí napsáním (počítačem) jmen osob, které by dokument měly podepsat. Originál si založí fiktivní firma u sebe pro případ kontroly.

13 Nejběžnější je s. r. o., často rovněž vzniká firma fyzická osoba

14 Založení fiktivní firmy 1 Sejdou se budoucí pracovníci firmy (žáci) a domluví se spolu s učitelem: jakou činností se bude FF zabývat jakou činností se bude FF zabývat jak se bude FF jmenovat jak se bude FF jmenovat kolik bude mít společníků a s jakým majetkem společníci do firmy vstoupí kolik bude mít společníků a s jakým majetkem společníci do firmy vstoupí kolik bude mít statutárních zástupců kolik bude mít statutárních zástupců kdo bude ředitel, kdo vedoucí oddělení a jaké bude rozdělení pracovníků do jednotlivých oddělení kdo bude ředitel, kdo vedoucí oddělení a jaké bude rozdělení pracovníků do jednotlivých oddělení

15 Založení fiktivní firmy 2 Fiktivní firma postupně vyplní a pošle: dotazník pro FF dotazník pro FF návrh na zápis do obchodního rejstříku návrh na zápis do obchodního rejstříku žádost o živnost(i) na JRF s přílohami žádost o živnost(i) na JRF s přílohami přihlášky k registraci plátce daně přihlášky k registraci plátce daně přihlášky plátce pojistného pro: přihlášky plátce pojistného pro: - správu sociálního zabezpečení - správu sociálního zabezpečení - zdravotní pojišťovnu - zdravotní pojišťovnu - zákon. pojištění odpovědnosti za škodu - zákon. pojištění odpovědnosti za škodu požádá fiktivní banku o založení účtu požádá fiktivní banku o založení účtu

16 Dotazník vyplní každá FF IHNED po svém vzniku a neprodleně jej pošle na CEFIF. Dotazník je jediným zdrojem informací nejen pro CEFIF, ale především pro FF (obchodní partnery). Dotazník informuje: o jakou FF jde o jakou FF jde v jaké škole a na jaké adrese, e-mailu působí v jaké škole a na jaké adrese, e-mailu působí s čím a v jaké míře obchoduje s čím a v jaké míře obchoduje Dotazník CEFIF 1

17 Dotazník CEFIF 2 FF začíná svou činnost zasláním dotazníku a získá tím následně svá budoucí identifikační čísla (IČ, DIČ, zápisu do OR a číslo výpisu z ŽR). Tato čísla firma zjistí na webových stránkách http://www.nuov.cz/centrum-fiktivnich-firem, interaktivní odkaz na seznam FF. http://www.nuov.cz/centrum-fiktivnich-firem Ještě před právním vznikem si tedy budoucí FF může založit účet u některé z fiktivních bank a může začít obchodovat.

18 Důležité 1 1.Před jménem firmy VŽDY uvádějte zkratku FF (fiktivní firma), aby nedocházelo k záměnám s reálnými firmami. 2.Kontrolujte si přístupnost firemní e-mailové schránky, velmi často se stává, že vám nedochází odpovědi, protože je přeplněna nebo zablokována kvůli spamu. 3. Podepisujte se nejen svým jménem, ale i jménem firmy, kterou zastupujete. 4. Pamatujte si údaje o své firmě, pokud uvedete jiné informace, vrátíme vám vaše podání.

19 Důležité 2 5. Jste jedna firma a budete i nadále (i když budete jednat s různými úřady) budete mít stále stejné majitele (společníky), stejné jednatele (statutární orgán), stejnou oblast činnosti (předměty podnikání), stejnou dobu zahájení (či ukončení) podnikání, stejné adresy apod.; budete mít stále stejné majitele (společníky), stejné jednatele (statutární orgán), stejnou oblast činnosti (předměty podnikání), stejnou dobu zahájení (či ukončení) podnikání, stejné adresy apod.; pokud tyto údaje identifikující vaši firmu uvedete špatně, nelze vám vyhovět; pokud tyto údaje identifikující vaši firmu uvedete špatně, nelze vám vyhovět; pokud se rozhodnete ke změně v průběhu zakládání FF, musíte změnit vše, co jste již dříve zpracovali, sepsali a zaslali. pokud se rozhodnete ke změně v průběhu zakládání FF, musíte změnit vše, co jste již dříve zpracovali, sepsali a zaslali.

20 Důležité 3 6. Jméno FF konzultuje s Obchodním rejstříkem CEFIF, zda již uvedený název firmy není „obsazen“. 7. Jako sídlo FF se uvádí VŽDY škola, a to následujícím způsobem: typ školy (např. OA) a její adresa. 8. Statutárním orgánem u s.r.o. je VŽDY jednatel nebo jednatelé. 9. IČ přiděluje CEFIF a firma ho zjistí na http://www.nuov.cz/centrum- fiktivnich-firem. http://www.nuov.cz/centrum- fiktivnich-firemhttp://www.nuov.cz/centrum- fiktivnich-firem

21 Důležité 4 10. Jména a první dvojčíslí RČ prosím uvádějte správná, abychom odlišili podle věku učitele od žáků, zbytek RČ a adresa trvalého bydliště jednatelů iodpovědného zástupce mohou být smyšlené. 11. Adresa hlavní provozovny je VŽDY totožná s adresou školy. 12. Doba ukončení podnikání – doporučujeme dobu neurčitou nebo doporučujeme dobu neurčitou nebo do konce školního roku (a tím konce FF). do konce školního roku (a tím konce FF).

22 Důležité 5 13. Předmětem podnikání je činnost, kterou se firma zabývá, popsaná, přesně pojmenovaná v příloze Živnostenského zákona (novely) č. 130/2008 Sb. 14. Odpovědným zástupcem je osoba, která splňuje požadavky (především která splňuje požadavky (především kvalifikační a praxi) u dané profese, kvalifikační a praxi) u dané profese, tato osoba dále ve FF aktivně tato osoba dále ve FF aktivně nevystupuje, a je proto možné, nevystupuje, a je proto možné, aby se touto osobou stal vyučující aby se touto osobou stal vyučující předmětu FF. předmětu FF.

23 CD CEFIF 1 Zasíláme jej začátkem září do členských škol, které mají registrované FF. Naleznete na něm: výňatky nejdůležitějších zákonů a další informace, které pomohou při zakládání firmy výňatky nejdůležitějších zákonů a další informace, které pomohou při zakládání firmy všechny formuláře, které FF potřebuje ke svému založení všechny formuláře, které FF potřebuje ke svému založení CD CEFIF je každoročně aktualizované (užívejte vždy výhradně CD CEFIF pro daný školní rok).

24 CD CEFIF 2 Pokud byste CD do školy nedostali, ozvěte se a pošleme vám nové.

25 CD CEFIF 3 Každý úřad CEFIF má vlastní adresář a podadresáře. V adresářích naleznete každý soubor 2x. Jednou jako formulář k vyplnění a jednou jako vyplněný vzor.

26 CD CEFIF 4 Doporučujeme používat formuláře z CD CEFIF (pro aktuální školní rok), nebo z reálných úřadů ve vašem okolí. Na internetu se vyskytuje řada již neplatných formulářů, které si můžete stáhnout, složitě vyplňovat. Následně však musíme práci vrátit k přepracování, protože je použit již neplatný formulář. Pokud chcete využívat formuláře z internetu, ve vlastním zájmu si před vyplňováním zkontrolujte, že se jedná o platnou verzi.

27 EUROPEN CEFIF je přidruženým členem CEFIF je přidruženým členem sídlí v německém Essenu sídlí v německém Essenu české fiktivní firmy mohou oslovit zahraniční firmy přímo, nebo prostřednictvím CEFIF české fiktivní firmy mohou oslovit zahraniční firmy přímo, nebo prostřednictvím CEFIF české firmy se mohou účastnit zahraničních veletrhů (na kterých české firmy se mohou účastnit zahraničních veletrhů (na kterých nejedna česká firma dosáhla ocenění) nejedna česká firma dosáhla ocenění)


Stáhnout ppt "Představujeme fiktivní firmu II Dana Batelková Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a."

Podobné prezentace


Reklamy Google