Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference k projektu „Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.“ Martin Konečný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference k projektu „Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.“ Martin Konečný."— Transkript prezentace:

1 Konference k projektu „Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.“ Martin Konečný

2 Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana 6 - 16 Klíčové aktivity projektu

3 Základní údaje o projektu individuální projekt financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu ČR poskytovatelem dotace je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR délka trvání 1. 11. 2011 – 31. 10. 2014 (realizace prodloužena do 31. 8. 2015) místem realizace je ČR mimo území hl. města Prahy všechny vzdělávací aktivity jsou poskytovány bezplatně

4 Cíle projektu zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů vybraných odvětví cestovního ruchu zvýšení konkurenceschopnosti cestovního ruchu jako odvětví motivace zaměstnavatelů k prosazování odborného vzdělávání v rámci organizace posílení udržitelnosti pracovních míst

5 Cílové skupiny podnikatelské subjekty a jejich zaměstnanci (řadoví zaměstnanci, střední, vyšší management) projekt je prioritně zaměřen na mikro, malé a střední podniky aktuální struktura účastnících se podniků: 50+ zaměstnanců: 30 10+ zaměstnanců: 146 9 a méně zaměstnanců:996

6 Cílové skupiny projekt je prioritně zaměřen na s ekonomickou činností: Ubytování - CZ NACE 55 (registrováno 692 subjektů) Stravování - CZ NACE 5 (registrováno 714 subjektů) Činnosti CA a CK - CZ NACE 79 (registrováno 338 subjektů) Průvodcovská činnost - CZ NACE 79 (registrováno 217 subjektů) Turistická informační centra - CZ NACE 79 (registrováno 69 subjektů) Sportovní zařízení, fitcentra, služby pro osobní a fyzickou pohodu - CZ NACE 93 a 96 (registrováno 164 subjektů)

7 Klíčové aktivity projektu 1.Tvorba vzdělávacích modulů / publikací 2.Komplexní zajištění realizace dalšího profesního vzdělávání 3.Evaluace vzdělávacích akcí / lektorů / didaktických metod 4.Elektronická podpora projektu 5.Propagace a publicita projektu 6.Řízení a administrace projektu

8 Aktivita č. 1 - Tvorba vzdělávacích modulů / publikací bylo vytvořeno :  66 modulů prezenčního vzdělávání  66 odborných publikací  21 e-learningových modulů vzdělávací moduly jsou rozděleny do 6 částí dle podporovaných CZ NACE moduly se dále člení dle pracovního zařazení na kurzy pro vyšší, střední management a řadové zaměstnance

9 Aktivita č. 1 Zaměření vzdělávacích modulů vzdělávání je zaměřeno zejména na odborné kurzy vzdělávání je doplněno o 15 modulů zaměřených na nejžádanější tzv. měkké dovednosti v rámci vzdělávání je důraz kladen na propojení teorie s praxí, a to dvojím způsobem: zapojením lektorů se zkušenostmi z praxe změřením výuky na předání praktických informací prostřednictvím příkladů dobré praxe, cvičení, a různých interaktivních výukových metod

10 Aktivita č. 1 Nastavení vzdělávacích modulů jednotlivé moduly jsou nastaveny v délce od 1 do 3 dnů (toto se ukázalo jako problematické, cílová skupina o delší kurzy nemá zájem, u nově připravených kurzů je tak učiněna změna tj. zkrácení délky všech kurzů na 1 den) pro každou cílovou skupinu bylo připraveno 12 modulů, 4 pro každou úroveň pracovního zařazení výjimkou je cílová skupina Průvodcovská činnost, kde vzhledem k jejímu charakteru vzniklo 6 modulů (3 pro střední management, 3 pro řadové zaměstnance)

11 Aktivita č. 2 Komplexní zajištění realizace dalšího profesního vzdělávání vybraný dodavatel zajišťuje školící prostory, lektory, přihlašování účastníků, organizaci kurzů, dodržování publicity, místa realizace, výukové materiály, prezenční listiny, certifikáty Ubytování, Stravování – zajišťuje AHR ČR CK a CA, Průvodci, TIC, Sportovní zařízení, fitcentra a služby pro osobní a fyzickou pohodu – zajišťuje MAG CONSULTING probíhá úzká spolupráce s projektovým týmem CzechTourism, zejména v oblasti dokládání dat o účasti a řešení provozních otázek realizace

12 Aktivita č. 2 Systém vzdělávání -ucelený vzdělávací systém skládající se ze 3 a více vzdělávacích modulů -zvolený kurz musí odpovídat úrovni řízení a pracovní náplni účastníka!!! v opačném případě je pro lektora problém pracovat s nesourodou skupinou účastníků -2 varianty účasti – 3 odborné kurzy x 2 odborné + 1 kurz měkkých dovedností (v průběhu realizace změna – limit počtu odborných kurzů byl uvolněn) -odborné kurzy lze absolvovat pouze v rámci CZ NACE, pod kterou organizace spadá, měkké dovednosti v rámci všech CZ NACE

13 Aktivita č. 2 Komplexní zajištění realizace dalšího profesního vzdělávání začátek vzdělávání – konec 1. čtvrtletí 2013 počet podpořených osob – plán 5 765 počet podpořených osob – 5 839 (srpen 2014) počet účastníků školení – plán 15 760 počet účastníků školení – 10 252 (srpen 2014) místa realizace – dobrá dopravní dostupnost, regiony s vazbou na koncentraci podnikatelů v cestovním ruchu možnost realizace kurzu „na klíč“ dle potřeb zaměstnavatele

14 Aktivita č. 3 Evaluace vzdělávacích akcí / lektorů / didaktických metod cílem evaluace je zajistit plnění vzdělávacích akcí v souladu se zaměřením projektu evaluace je tak zacílena na vyhodnocování obsahu vzdělávacích aktivit, kvality lektorů a stylu výuky na zajištění zpětné vazby od účastníků, lektorů a zaměstnavatelů prostřednictvím vytvořených hodnotících dotazníků, osobní účastí/kontrolou realizovaných kurzů

15 Aktivita č. 3 Evaluace vzdělávacích akcí / lektorů / didaktických metod dodavatel zpracovává pravidelné měsíční reporty o dosavadním průběhu a výsledcích vzdělávacích akcí získané informace nám dávají možnost vyžadovat průběžné úpravy ve způsobu zajištění realizace vzdělávaní vybraným dodavatelem Výstup z evaluace – průměrné hodnocení kurzů: Hodnotitelé:89,7 bodu Lektoři:77,6 bodu Účastníci:87,3 bodu

16 Aktivita č. 4 Elektronická podpora projektu vytvořeny webové stránky projektu podporující administraci projektu a realizaci projektových aktivit: www.vzdelavani.czechtourism.cz www.vzdelavani.czechtourism.cz Webové stránky nabízí: možnost registrace podnikatelských subjektů do projektu aplikaci pro přihlašování účastníků na jednotlivé vzdělávací akce a sledování jejich účasti přehledy všech vzdělávacích akcí informace o projektu a podmínkách účasti E-knihovnu E-leaning

17 Aktivita č. 5 Propagace a publicita projektu dohled na dodržování publicity na projektových materiálech byla realizována podpůrná kampaň v médiích TV spoty, pořady rozhlasové spoty průběžné PR články v odborných časopisech a v regionálním tisku – stále probíhá realizace úvodní a závěrečné konference, propagace a účast na veletrzích cestovního ruchu

18 Aktivita č. 5 Propagace a publicita projektu vytvoření praktických propagačních předmětů a jejich distribuce účastníkům projektu (blok, propiska, zvýrazňovač a desky) webové stránky propagující cíle projektu a informující o možnosti a způsobu zapojení vytvoření a adresná distribuce informační brožur o projektu, celkem 4 vlny distribuce vždy na unikátní subjekty: Specifické informační brožury - 1 vlna - 11 tis. kusů Obecné informační brožury - 3 vlny- 33 tis. kusů

19 Závěr vše důležité včetně informací o podmínkách účasti v projektu, manuálů použití webových stránek a kontaktů na zástupce dodavatelů vzdělávání a realizačního tymu agentury CzechTourism je k dispozici na: www.vzdelavani.czechtourism.cz

20 _ _ ČCCR – CzechTourism Vinohradská 46, 120 41 Praha 2 tel. +420 221 580 271 konecny@czechtourism.cz www.czechtourism.cz Martin Konečný Hlavní manažer projektu OP LZZ Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Konference k projektu „Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.“ Martin Konečný."

Podobné prezentace


Reklamy Google