Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EULA END USER LICENSE AGREEMENT. Držitel autorských práv podnikatel Nabyvatel licence Konečný uživatel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EULA END USER LICENSE AGREEMENT. Držitel autorských práv podnikatel Nabyvatel licence Konečný uživatel."— Transkript prezentace:

1 EULA END USER LICENSE AGREEMENT

2 Držitel autorských práv podnikatel Nabyvatel licence Konečný uživatel

3 CONTENTS OF THE LECTURE Jak se Eula uzavírá?Právní regulaceVzor

4 UZAVŘENÍ SMLOUVY

5 CONTRACT NabídkaAkceptace

6 DRUHY (ZNÁTE Z MINULA) Clickwrap,Browsewrap,Shrink wrap

7 CLICKWRAP http://www.stanford.edu/group/pandegroup/images/Guide/WinUNISystray2.PNG

8 SHRINKWRAP

9 PRÁVNÍ OMEZENÍ

10 ADHEZNÍ SMLOUVA (1)Ustanovení o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem platí pro každou smlouvu, jejíž základní podmínky byly určeny jednou ze smluvních stran nebo podle jejích pokynů, aniž slabší strana měla skutečnou příležitost obsah těchto základních podmínek ovlivnit. (2)Doložka ve smlouvě uzavřené adhezním způsobem, která odkazuje na podmínky uvedené mimo vlastní text smlouvy, je platná, byla-li slabší strana s doložkou a jejím významem seznámena nebo prokáže-li se, že význam doložky musela znát.

11 1) Obsahuje-li smlouva uzavřená adhezním způsobem doložku, kterou lze přečíst jen se zvláštními obtížemi, nebo doložku, která je pro osobu průměrného rozumu nesrozumitelná, je tato doložka platná, nepůsobí-li slabší straně újmu nebo prokáže-li druhá strana, že slabší straně byl význam doložky dostatečně vysvětlen. (2) Obsahuje-li smlouva uzavřená adhezním způsobem doložku, která je pro slabší stranu zvláště nevýhodná, aniž je pro to rozumný důvod, zejména odchyluje-li se smlouva závažně a bez zvláštního důvodu od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech, je doložka neplatná. Vyžaduje-li to spravedlivé uspořádání práv a povinností stran, soud rozhodne obdobně podle § 577.

12 UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

13 SMLOUVA NabídkaAcceptace

14 CONTRACTING Nabídka  user Nabídka  user Nabídka  user

15 NENÍ LICENCE JAKO LICENCE Civil vs. Common lawLicence jednostranné povoleníLicence smlouva

16 TYPICKÉ SLOŽENÍ

17 STRUCTURE Identification of a contract partyDefinitionsLicense grantLicense restrictionsDisclaimers and warrantiesChoice of lawPrivacy policiesGeneral clauses

18 DALŠÍ PROBLÉMY GNU-GPL Volba práva Přeprodej nosiče

19 PRÁVNÍ OTÁZKY Kdo ručí za vady? Prodávající „krabice“, distributor? Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci. Držitel práv k DV? Ten kdo softér skutečně vytvořil?

20 SOFTWARE AS A SERVICE

21 Na principu předplatnéhoZejména „cloud“Odpadá problém distributora

22 LICENČNÍ SMLOUVA Není vlastně licenční Počítačový program chráněný © Ale užití SAS není to samé co užití počítačového programu

23 ROZDÍLY MEZI SAS A LICENCÍ

24 PLATBA LICENČNÍ POPLATEK -Zpravidla jednorázový -Každá nová verze je samostatný program -Upraveno řadou právních institutů PLATBA -Zpravidla opakovaná -Pravidelné update -Související další služby (hosting, úložiště, email)

25 ODPOVĚDNOST LICENCE -Záruka za „produkt“ (existenci funkcí) -Neručí za škody na datech -Class actions (USA) SAAS -Záruka za to, že to bude fungovat -Odpovědnost za obsah -Odpovědnost za údaje uživatelů -Odpovědnost ISP

26 ODPOVĚDNOST ZA DATA !

27 TRVÁNÍ EULA -Jedna licence -Uzavře se a hotovo SAAS -„Terms of service“ -Co když je potřeba ji změnit? -Nemění se jen licenční podmínky, může se změnit například obsah služby

28 JEDNOSTRANNÁ ZMĚNA uzavírá-li strana v běžném obchodním styku s větším počtem osob smlouvy zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na obchodní podmínky a vyplývá- li z povahy závazku již při jednání o uzavření smlouvy rozumná potřeba jejich pozdější změny, lze si ujednat, že strana může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit.

29 JEDNOSTRANNÁ ZMĚNA (POKRAČOVÁNÍ) Ujednání je platné, pokud bylo předem alespoň ujednáno, jak se změna druhé straně oznámí a pokud se této straně založí právo změny odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době dostatečné k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele; nepřihlíží se však k ujednání, které s takovou výpovědí spojuje zvláštní povinnost zatěžující vypovídající stranu. Ustanovení obchodních podmínek, které druhá strana nemohla rozumně očekávat, je neúčinné, nepřijala-li je tato strana výslovně;

30 VYČERPÁNÍ PRÁV

31 . C-128/11

32 USED SOFT

33 FACTS Oracle nabízí balíčkové licence po 25 licencích. Pokud chcete 27 licencí, musíte jich koupit 50 UsedSoft zkoupí zbylých 23 a prodá dál.

34


Stáhnout ppt "EULA END USER LICENSE AGREEMENT. Držitel autorských práv podnikatel Nabyvatel licence Konečný uživatel."

Podobné prezentace


Reklamy Google