Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pohled účastníků trhu s elektřinou na novou tarifní strukturu - Obchodník s elektřinou Připravil: Jiří Vastl E.ON Energie, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pohled účastníků trhu s elektřinou na novou tarifní strukturu - Obchodník s elektřinou Připravil: Jiří Vastl E.ON Energie, a.s."— Transkript prezentace:

1 Pohled účastníků trhu s elektřinou na novou tarifní strukturu - Obchodník s elektřinou Připravil: Jiří Vastl E.ON Energie, a.s.

2 Obsah prezentace 1.Základní principy změny 2.Redukce počtu distribučních tarifů 3.Vliv změny na strukturu produktů dodávky elektřiny 4.Nové podmínky přiznání sazeb pro akumulaci a vytápění 5.Změny v platbách za elektřinu 6.Hledání úspor – zájem zákazníků o tarifní poradenství 7.Implementace nové tarifní struktury u obchodníka 8.Změna vzhledu a obsahu zákaznických materiálů 9.Rok 2016 z pohledu přípravy na NTS 10.Problematika roku 2017 11.Závěr 2

3 1. Základní principy změny 1.Jedná se o největší změnu regulovaných tarifů od otevření trhu s elektřinou, ale základní principy, jako členění tarifů dle charakteru odběru, provázanost tarifů na typové diagramy spotřeby a na obchodní produkty, zůstávají zachovány. 2.Mění se vztažné veličiny používané pro stanovení regulovaných cen. Tyto veličiny jsou snadno zjistitelné a kontrolovatelné. 3.Mění se především faktory, které tvoří výši regulovaných cen, významně vzroste vliv rezervovaného příkonu na úkor velikosti spotřeby elektřiny. 4.Nedojde ke změně celkových průměrných regulovaných cen, tj. někteří zákazníci zaplatí méně a jiní více. 5.Provázanost distribučních tarifů na typové diagramy dodávky a obchodní produkty zůstává zachován. 6.Systém zachovává stávající obchodní možnosti. 7.Implementace nové tarifní struktury nebude vyžadovat změnu uzavřených smluv, transformace do nových tarifů bude automatická. 3 Nový tarifní systém a jeho implementace představuje soubor změn v obchodních činnostech a jimi se budeme postupně zabývat.

4 2. Redukce počtu distribučních tarifů 1.Dochází k poměrně velké redukci distribučních tarifů z 22 sazeb (+ 2 speciální) na 9 sazeb (+ 3 speciální) 2.Víceméně všechny současné tarify mají v novém systému alternativu 3.Výběr tarifů pro zákazníky je dán instalovanými spotřebiči s tím, že: 4  Zákazníci s jednotarifní spotřebou, tj. bez akumulačního ohřevu vody a elektrického vytápění, si mohou zvolit alternativně dvoutarif bez blokování  Zákazníkům s elektrickým akumulačním ohřevem vody nebo akumulačním vytápěním bude určen tarif D2Ad a D2Ac  Zákazníkům s elektrickým hybridním a přímotopným vytápěním a s vytápěním tepelným čerpadlem bude určen společný tarif D2Td nebo D2Tc Zákazníci s přímým elektrickým vytápěním si budou moci zvolit dobu nízkého tarifu 20 nebo 18 hodin

5 3. Vliv změny na strukturu produktů dodávky elektřiny Domácnosti Klasik D01d, D02d Aku D25d, D26d, D27d Kombi D35d Přímotop D45d, D55d, D56d Víkend D61d Podnikatelé Standard C01d, C02d, C03d Accu C25d, C26d, C27d Combi C35d Direct C45d, C55d, C56d Light C62d Produkt dodávky elektřinySoučasná TSNová TS Domácnosti Jednotarif D01d, D02d D1Sd Víkend D61d Akumulace D25d, D26dD2Ad Elektromobil D27dD2Ed Kombinované vytápění D35d D57d od 1.4.2016 D2Td Přímotopné vytápění D45d Tepelné čerpadlo D55d, D56d Dvoutarif bez blokování -D2Bd Podnikatelé Jednotarif C01d, C02d, C03dD1Sc Akumulace C25d, C26dD2Ac Elektromobil C27dD2Ec Kombinované vytápění C35d D2Tc Přímotopné vytápění C45d Tepelné čerpadlo C55d, C56d Veřejné osvětlení C62dD2Oc Dvoutarif bez blokování -D2Bc Neměřené odběry C60d, C61dD1Mc 5

6 4. Nové podmínky přiznání sazeb pro akumulace a vytápění 1.Podmínkou přiznání sazby je instalovaný spotřebič a blokování jeho provozu v době vysokého tarifu (viz stávající podmínky) 2.Doplněna je nová podmínka dosažení stanoveného podílu odběru elektřiny v době trvání NT (tj. v době neblokování spotřebičů). 6  Nové podmínky jsou splnitelné, pokud zákazník akumulační ohřev vody nebo elektrické topení využívá  Zákazník s tarifem pro vytápění si bude moci zvolit variantu s 18 hodin se snáze splnitelnou podmínkou  Zákazníkům, nesplňujícím podmínku, zůstane distribuční tarif, ale fakturováni budou v daném období v distribučních cenách jednotarifu  v případech, kdy zákazník nesplní druhou podmínku, je třeba se zabývat otázkou správného stanovení výše záloh na příští období

7 5. Změny v platbách za elektřinu Nová tarifní struktura motivuje zákazníky ke snížení rezervovaného příkonu nebo hlavního jističe na využívanou úroveň 7 Snížení hlavního jističe je omezeno: 1.Proudová hodnota hlavního jističe by měla být o 1 až 3 stupně vyšší než je hodnota nejvyššího jističe v domovní instalaci 2.Pokud je v odběrném místě instalován 3-fázový spotřebič, není možné přejít na cenově příznivější 1-fázové připojení 3.Je možné používat jistič z normalizované řady (např. přímé měření z řady 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 A) 4.Poradenství na optimalizaci jističe je nutno věnovat velkou pozornost, neboť pokud zákazník sníží příliš hodnotu jističe, může soudobé zapojení více spotřebičů způsobit „vypadávání“ hlavního jističe 5.U objektů a bytů, u nichž je jiný majitel a odběratel (pronajaté objekty), je nutné změnu parametrů odběru vzájemně dohodnout (platí i v současnosti)

8 6. Hledání úspor - zájem zákazníků o tarifní poradenství Část zákazníků, kteří v nové tarifní struktuře zaplatí více, budou mít velký zájem o rady, jak se přizpůsobit novým podmínkám a své platby optimalizovat 8 Je nutno očekávat zájem zákazníků o: 1.tarifní poradenství 2.stanovení optimální výše rezervovaného příkonu a hlavního jističe 3.službu výměny hlavního jističe 4.změnu smluv (žádosti, formuláře,..)

9 7. Implementace nové tarifní struktury obchodníka Navrhovaná změna tarifní struktury není z hlediska dodavatele elektřiny zásadní, přesto představuje řadu úprav: 9 1.Zákaznických systémů  Předávaných dat mezi obchodníky a distributory  Smluvních dokumentů  Nastavení cenových tabulek  Výpočetních algoritmů  Faktur 2.Ceníků 3.Formulářů 4.Komunikačních a propagačních materiálů 5.Webových stránek 6.Cenových kalkulátorů 7.Manuálů pro telefonní služby zákazníkům 8.Poradenských služeb

10 8. Změna vzhledu a obsahu zákaznických materiálů Klíčové bude vytvoření vzoru dvou dokumentů pro sdruženou dodávku elektřiny pro maloodběratele: 10 1.Ceníků Znázornění nové struktury údajů tak, aby byl ceník srozumitelný a byla patrná konečná cena za dodávky elektřiny a související služby, platná v době učinění nabídky obchodníkem s elektřinou 2.Faktur  Včlenění nových položek do faktury (ceny za místo připojení)  Změna typu jednotkových cen  Alternativní způsob vyúčtování při nesplnění podmínky poměru NT k celkové spotřebě

11 9. Rok 2016 z pohledu přípravy na NTS 11 1.Veřejný konzultační proces 2.Rozhodnutí o akceptaci nebo odmítnutí připomínek, úpravy konceptu a schválení finální verze 3.Doprovodné legislativní úpravy 4.Výpočet regulovaných cen na rok 2017 5.Tvorba textů cenových rozhodnutí 6.Vydání cenových rozhodnutí Přizpůsobení se nové tarifní struktuře Proces přípravy nové tarifní struktury Účastníci trhu s elektřinou Schvalovací a legislativní proces Platné, tj. definitivně schválené parametry, ustanovení, ceny … Informace v různé podobě, kalkulátor cen v nové TS…

12 10. Problematika roku 2017 Za přechodný považujeme rok 2017 v jehož průběhu: 1.Zákazníci obdrží první informační materiály, smluvní dokument, ceníky, faktury s novými tarify 2.Maloodběratelské faktury budou obsahovat část období fakturovaného ve staré a část v nové tarifní struktuře 3.Informovaní zákazníci budou snižovat rezervované příkony a hlavní jističe na úroveň odpovídající jejich skutečným potřebám 4.Při zavedení nového tarifního systému je nutno věnovat zvýšenou pozornost stanovování výše záloh 5.Je nutné se připravit na zvýšení zájmu zákazníků a zvýšení počtu dotazů na distribuční i obchodní oblast 6.Je nutné si připravit řešení v obchodní oblasti pro v minulosti uzavřené víceleté sdružené smlouvy, např. s hybridním vytápěním a víkendem 12

13 11. Závěr Nová tarifní struktura přinese řadu změn a je velmi důležité, aby konečná podoba tarifního systému byla známa co nejdříve, všechny strany měly dostatek času se na změnu připravit a nový systém byl přijat zákazníky co nejlépe. 13


Stáhnout ppt "Pohled účastníků trhu s elektřinou na novou tarifní strukturu - Obchodník s elektřinou Připravil: Jiří Vastl E.ON Energie, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google