Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Věra Fuksová jednatelka společnosti Pracovní setkání ČAOVD a odboru dopravy a silničního hospodářství, KÚ Kroměříž 20.-30.9.2015 Nediskriminační přístup.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Věra Fuksová jednatelka společnosti Pracovní setkání ČAOVD a odboru dopravy a silničního hospodářství, KÚ Kroměříž 20.-30.9.2015 Nediskriminační přístup."— Transkript prezentace:

1 Ing. Věra Fuksová jednatelka společnosti Pracovní setkání ČAOVD a odboru dopravy a silničního hospodářství, KÚ Kroměříž 20.-30.9.2015 Nediskriminační přístup k dopravní infrastruktuře, poplatek za vjezdy na autobusová nádraží

2 Historie  První pravidla financování VD ve veřejném zájmu v ČR vyhláška č. 50/98 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě, nahrazena Nařízením vlády č. 493/2000 a později vyhláškou Ministerstva dopravy č. 296/2010 Sb. v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících.  Úhrada ceny dopravního výkonu probíhá pro závazky veřejné služby sjednané dohodou mezi dopravcem a kraji, případně obcemi, po celou dobu stejně a to v úhradě prokazatelných nákladů a přiměřeného zisku po odpočtu dosažených tržeb souvisejících s provozováním sjednané dopravy.  Výnosy a náklady za AN byly součástí výkazu pro výpočet prokazatelné ztráty. Dopravci reagovali tak, že vlastnictví AN vyvedli do majetkově spřízněné firmy. Tím vznikl prostor pro únik veřejných prostředků určených pro úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné dopravě mimo dopravní obslužnost.  Evropská legislativa, Nařízení EP a Rady (ES) č. 1370/2007, předpokládá, že veškerá dopravní práce, až na stanovené výjimky, bude zadávána formou nabídkového řízení na dodavatele přepravních služeb ve veřejné dopravě. Tím se problém AN ještě prohloubil.  Tato změna je zcela zásadní a vyžaduje, aby se prostředí, ve kterém bude soutěž o získání zakázky probíhat, přizpůsobilo novým požadavkům. 2 Pracovní setkání ČAOVD a odboru dopravy a silničního hospodářství, KÚ Kroměříž 20.-30.9.2015

3 Současnost  Zatímco dosavadní způsob zadávání dopravní práce s každoročním uzavíráním dodatků smlouvy zadavatelům umožňoval, aby několikrát ročně měnili jízdní řády, v případě potřeby i celou koncepci vedení linek a oběhů vozidel, strukturu dopravních prostředků, budovali nové terminály nebo autobusová nádraží, dlouhodobá obchodní smlouva mezi dopravci a zadavateli může v tomto směru přinést významné omezující podmínky.  Cena dopravního výkonu, hrazená na principu prokazatelných nákladů, umožňuje téměř jakékoli změny v jakémkoli čase. Obchodní smlouva vzniklá na základě nabídkového řízení, uzavřená na dlouhou dobu, obsahuje podmínky, které nelze měnit jinak, než jak je uvedeno ve smlouvě. Z toho vyplývá, že smluvní vztah musí být velmi propracovaný a musí pamatovat na všechny možné budoucí potřeby změn tak, aby zůstala zachována základní funkce veřejné dopravy jako významného nástroje samosprávy pro řízení rozvoje spravovaného území. 3 Pracovní setkání ČAOVD a odboru dopravy a silničního hospodářství, KÚ Kroměříž 20.-30.9.2015

4 Možné postupy Před vypsáním výběrového řízení je nutné zajistit korektní podmínky pro všechny potencionální účastníky hospodářské soutěže. Nejcitlivější podmínkou je stanovení pravidel pro aktualizaci ceny dopravního výkonu v případě změn ceny vstupů Nerovné podmínky v přístupu na autobusová nádraží by mohly být důvodem ke zrušení veře jné soutěže.  Varianty nastavení poplatku za vjezdy na autobusová nádraží  Varianta a/ riziko nákladů přenechat dopravci i když nemůže ovlivnit kam a kolikrát bude zajíždět  b/ riziko nákladů ponese objednatele, který službu požaduje a určuje, kam se pojede a kolikrát Pracovní setkání ČAOVD a odboru dopravy a silničního hospodářství, KÚ Kroměříž 20.-30.9.2015 4

5 Ceny za vjezdy na AV v rámci ČR  Městopoplatekvlastník/nájemce  Kroměříž 55,-§ KčKrodos servis a.s.  Uherský Brod 40,- Kč ČSAD BUS UH a.s. 60,- Kč ostatníČSAD UH a.s.  Vsetín70,- Kč příměstské, 120 Kč dálkovéměsto VS/ČSAD VS  Zlín70,- Kč příměstské, 120 Kč dálkové BENT H. a.s./ ČSAD VS  Uh. Hradiště40,- Kč ČSAD BUS UH a.s. 60,- Kč ostatníměsto UH/ČSAD UH  Bystřice p. H25,- Kč příměstské mimo KB, 50 Kč dálkovéMěs. BpH/ Krodos bus  Rožnov p.R.70,- Kč příměstské, 120 Kč dálkové BENT H. a.s./ ČSAD VS  Val. Meziříčí70,- Kč příměstské, 120 Kč dálkové BENT H. a.s./ ČSAD VS  Holešov30,- Kč příměstské mimo KB, 50 Kč dálkovéMěs. Hol./ Krodos bus  Hradec Králové20KčDP Hradec Králové  Náchod 3,80 KčTech. služby Náchod  Jičín5,- KčTech. Služby Jičín  Trutnov23,40 KčOSNADO  Dvůr Králové23,40 KčOSNADO  Nová Paka20,- KčMěsto Nová Paka  Rychnov n. K.10,- KčČSAD Ústí n.O  Žamberk99,- Kč;ČSAD Ústí n.O Pracovní setkání ČAOVD a odboru dopravy a silničního hospodářství, KÚ Kroměříž 20.-30.9.2015 5

6 Cenový výměr MF S účinností od 1.1.2015 zařazena tato oblast činnosti do cenové regulace formou stanovení maximální ceny, kterou mohou v rámci přenesené působnosti stanovit kraje a obce  Ministerstvo financí ČR v rámci každoročně vydávaného seznamu zboží s regulovanými cenami (současně platný výměr MF č. 01/2015) doplnilo v části I. oddílu B, ve které je uveden seznam zboží, pro které mohou stanovit maximální ceny kraje a obce podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2015, novou položku č.13:  O vydání cenového výměru a tedy i možnosti jeho využívání kraji a obcemi byla informována Asociace krajů ČR dopisem ředitele odboru Cenová politika Ing. Pavla Maštálky č.j. MF-77188/2014/16 ze dne 2. prosince 2014 a jejím prostřednictvím byly informovány jednotlivé kraje. Obdobně byl informován i Magistrát Pracovní setkání ČAOVD a odboru dopravy a silničního hospodářství, KÚ Kroměříž 20.-30.9.2015 6

7 Zákon o cenách Způsob regulace cen upravuje zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (Zákon o cenách). Podle tohoto zákona mohou správní orgány příslušné k regulaci cen podle zákona upravujícího působnost orgánů České republiky v oblasti cen (dále jen „cenové orgány“) regulovat ceny mj. v případě, že je trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže nebo vyžaduje-li to mimořádná tržní situace. K takovému omezení by mohlo dojít v případě, že některý z účastníků soutěže je zároveň dodavatelem služby, k jejímuž užívání je každý uchazeč povinně zavázán. Například vlastník autobusového nádraží, který určuje cenu za použití autobusových stání, je zároveň uchazečem o získání zakázky ve veřejné dopravě. (Nebo je s ním kapitálově propojen.) Podle § 4 Zákona o cenách lze cenu regulovat: a) stanovením cen (dále jen "úředně stanovené ceny"), b) usměrňováním vývoje cen v návaznosti na věcné podmínky (dále jen "věcné usměrňování cen"), c) cenovým moratoriem. Přičemž způsoby regulace cen lze účelně spojovat Pracovní setkání ČAOVD a odboru dopravy a silničního hospodářství, KÚ Kroměříž 20.-30.9.2015 7

8 Dotazy  Hejtman Jihočeského kraje Mgr.Jiří Zimola - odpověď MF ČR náměstek ministra Ing. Martin Pros, Ph.D., MF neuvažuje o vydání metodiky ke stanovení maximální ceny, ale odkazuje kraje postupovat podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.  Komise Rady asociace krajů ČR pro dopravu, 10. zasedání v Českých Budějovicích dne 13. února 2015 - požadavek zpracování návrhu variantního řešení  Společná pracovní skupina AK ČR a ČAOVD zpracovala po konzultacích s Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem financí ČR Návrh metodického postupu pro regulaci ceny za užití příjezdového a odjezdového stání (autobusová nádraží) Pracovní setkání ČAOVD a odboru dopravy a silničního hospodářství, KÚ Kroměříž 20.-30.9.2015 8

9 Řízení rizik – hledání řešení  V průběhu soutěže:  Námitky uchazečů na diskriminaci, nerovné podmínky  Námitky uchazečů na nedostatečně určité podmínky  ?????  V průběhu plnění zakázky:  Možné navýšení poplatku za vjezdy v průběhu plnění zakázky  Výrazné navýšení nákladů na vjezdy  Případné odmítnutí plnění zakázky  Neschopnost plnění ze strany dopravce  ????????? Pracovní setkání ČAOVD a odboru dopravy a silničního hospodářství, KÚ Kroměříž 20.-30.9.2015 10

10 Děkuji Vám za pozornost Ing. Věra Fuksová Jednatelka společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. jednatel.koved@centrum.cz www.koved.cz 11 Pracovní setkání ČAOVD a odboru dopravy a silničního hospodářství, KÚ Kroměříž 20.-30.9.2015


Stáhnout ppt "Ing. Věra Fuksová jednatelka společnosti Pracovní setkání ČAOVD a odboru dopravy a silničního hospodářství, KÚ Kroměříž 20.-30.9.2015 Nediskriminační přístup."

Podobné prezentace


Reklamy Google