Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program financování dodavatelů (Supply chain finance) RWE Česká republika a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program financování dodavatelů (Supply chain finance) RWE Česká republika a.s."— Transkript prezentace:

1 Program financování dodavatelů (Supply chain finance) RWE Česká republika a.s.

2 RWE Česká republika 18.7.2016PAGE 2 Co je to Program financování dodavatelů? >Program financování dodavatelů (Supply Chain Finance) je nástroj pro optimalizaci cash-flow a pracovního kapitálu jak pro dodavatele, tak pro odběratele (RWE) >Na straně dodavatele umožňuje dostat uhrazeno ještě před datem splatnosti >RWE obdrží a schválí daňové doklady (faktury) od dodavatele, které jsou následně připraveny na dřívější úhradu bankou >Dodavatel se sám rozhodne, kdy a která ze schválených faktur mu bude bankou uhrazena s předem stanoveným diskontem >Diskont je vázán na rating RWE – což s sebou nese nižší náklady na financování u dodavatelů s horším ratingem než je rating RWE

3 RWE Česká republika 18.7.2016PAGE 3 Schéma Programu financování dodavatelů Dodavatel Smlouva a dodání zboží a služeb 1 Objednávka 2 Dodání zboží a služeb 3 Vystavení a doručení faktury Schválení faktury s možností dřívější úhrady (15D) 4 Oznámení o možnosti dřívější úhrady faktury 5 6 Žádost o dřívější uhrazení faktury Informace o postoupení pohledávky na banku 8 Dřívější úhrada faktury diskontovaná na základě ratingu RWE 7 9 Úhrada v den splatnosti

4 RWE Česká republika 18.7.2016PAGE 4 Přehled právních a technických aspektů Právní aspekty 1.Smlouva a dodání zboží/služeb:  Uzavřena mezi RWE a dodavatelem 2.Account Receivable Purchase Agreement:  Smlouva o odkoupení pohledávek 3.Buyer Payment Services Agreement:  Smlouva o platebním styku zaměřena hlavně na platební závazek RWE Smlouvy v bodech 2 a 3 se řídí anglickým právem (z důvodu jednodušší možnosti elektronického postupování pohledávek) Technické aspekty – komunikace mezi RWE, bankou a dodavatelem >Elektronický přenos dat mezi RWE a bankou >Upozornění dodavatele bankou o možnosti dřívější úhrady přes elektronický portál a následná žádost dodavatele o dřívější úhradu >Varianta možnosti automatické úhrady všech/vybraných pohledávek dodavatele za RWE RWE Dodavatel 1 Dodavatel 2 Dodavatel n … Citi portál Elektronický přenos dat Oznámení (elektronicky) Žádost o úhradu (elektronicky) RWEDodavatel Citi 2 3 Smlouva a dodání zboží/služeb 1

5 RWE Česká republika 18.7.2016PAGE 5 Často kladené dotazy (1/4): >Jaké jsou výhody Programu financování dodavatelů? –Dodavatel si sám může vybrat, jestli chce obdržet prostředky ještě před datem splatnosti (a to už do 15 dnů od doručení faktury do RWE). V případě dřívější úhrady faktury tak dodavatel získá dříve finanční prostředky a nemusí k financování využívat jiné zdroje (např. krátkodobý bankovní úvěr). >Jak Program financování dodavatelů RWE funguje? –Dodavatel je v rámci elektronického portálu informován o tom, že faktura je ze strany RWE schválená a připravena k proplacení. V případě, že dodavatel bude chtít fakturu předčasně uhradit, tak o tuto úhradu požádá v rámci elektronického portálu, v opačném případě bude faktura uhrazena v den splatnosti. Rovněž má možnost nastavit, že veškeré jím vystavené faktury budou uhrazeny Citibank, jakmile budou schváleny RWE. >Kolik to bude dodavatele RWE stát? –Účast na programu je pro dodavatele zdarma. V případě předčasné úhrady faktur odpovídají náklady na diskontování kreditnímu riziku RWE. >Musí mít dodavatel RWE účet v Citibank? –Účet dodavatele v Citibank není zapotřebí. Žádost o dřívější úhradu faktury se zasílá v rámci elektronického portálu a úhrada se provede na stávající účet dodavatele.

6 RWE Česká republika 18.7.2016PAGE 6 Často kladené dotazy (2/4): >Kdy musí dodavatel podepsat smlouvu s Citibank? –Dodavatel podepíše s bankou smlouvu na dobu neurčitou a může pak postupovat všechny své pohledávky vzniklé na základě smluv zahrnutých do programu. >Je program financování dodavatelů z pohledu banky komitovaný (má banka povinnost vždy odkupovat pohledávky dodavatele)? –Banka nemá povinnost odkupovat všechny pohledávky dodavatele, k omezení odkupování by mohlo dojít, pokud by se výrazně zhoršila ekonomická situace skupiny RWE (což nepředpokládáme). >Jaká je smluvní dokumentace pro dodavatele? –Dodavatel má standardně uzavřenou smlouvu s RWE na dodání zboží a služeb. Navíc podepíše smlouvu se Citibank o možnosti odkoupení pohledávek za RWE (Account Receivable Purchase Agreement). >Jak proběhne školení dodavatele pro obsluhu elektronického systému? –Po uzavření příslušné smlouvy mezi dodavatelem a Citibank seznámí Citibank dodavatele s elektronickým systémem a zajistí jeho proškolení.

7 RWE Česká republika 18.7.2016PAGE 7 Často kladené dotazy (3/4): >Jak se dodavatel dozví o změně marže v důsledku změny ratingu RWE? –Marže pro diskontování je součástí přílohy ke smlouvě o odkoupení pohledávek mezi dodavatelem a Citibank. Změnu může provést Citibank na základě vyhodnocení kreditního rizika skupiny RWE. O změně bude informovat banka. –Aktuální výše marže je 100 bps (1%) + příslušná hodnota PRIBOR >Jaké společnosti skupiny RWE v České republice nabízejí program financování dodavatelů? –Program financování dodavatelů nabízejí následující společnosti: RWE Gasnet, RWE Distribuční služby, RWE Česká republika a RWE Gas Storage. >Jakých typů smluv v rámci skupiny RWE se program financování dodavatelů týká? –Program je možno využít pro všechny typy smluv dlouhodobějšího charakteru s opakovaným plnění, tedy zejména pro rámcové smlouvy a smlouvy uzavírané na základě výběrových řízení –Pokud dodavatel sám požádá o zařazení do programu financování dodavatelů, vyhrazuje si RWE právo souhlasu/odmítnutí zařazení do programu.

8 RWE Česká republika 18.7.2016PAGE 8 Často kladené dotazy (4/4): >Je program financování dodavatelů určen pro jednorázové objednávky / jednorázové práce? –Ne. Mimo jednorázové objednávky/jednorázové práce je program financování dodavatelů určen všem dodavatelům >Je možno smlouvu mezi Citibank a dodavatelem na odkup pohledávky vypovědět? –Ano, smlouvu je možné vypovědět s výpovědní lhůtou 20 pracovních dnů. >Proč si musí dodavatel vybrat z nabízených platebních podmínek (60D/90D s SCF) již při výběrovém řízení? –Požadavek na výběr platebních podmínek již ve fázi podávání nabídek je stanoven proto, aby ve smlouvě mohla být upravena již pouze vybraná varianta. Jinak by smlouva nebyla formulována jednoznačně a bylo by nutné k ní uzavírat dodatek, což je jednak administrativně zatěžující, jednak by mohl nastat problém, kdyby k uzavření dodatku z důvodu neochoty na straně dodavatele nedošlo. V případě smluv uzavíraných na základě zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ), by taková úprava mohla být považována za tzv. podstatnou změnu smlouvy, která je zakázána.

9 RWE Česká republika 18.7.2016PAGE 9 Program financování dodavatelů – kontaktní údaje Kontakty Citibank >Představení Programu financování dodavatelů http://www.transactionservices.citigroup.com/transactionservices/home/supplier_financ e/email/supplier/ http://www.transactionservices.citigroup.com/transactionservices/home/supplier_financ e/email/supplier/ >Smluvní dokumentace s bankou, proškolení na používání systému Marian Durci – marian.durci@citi.com a tel. 775 864 206marian.durci@citi.com Kontakty RWE >Informace o programu financování dodavatelů, vysvětlení fungování mailbox rwe.procurement@rwe.cz nebo nákupčí odpovědný za danou nákupní kategoriirwe.procurement@rwe.cz


Stáhnout ppt "Program financování dodavatelů (Supply chain finance) RWE Česká republika a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google