Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

26.10.2010 CENOVÁ SOUTĚŽ V PRAXI PRÁVNÍ SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM SLEV Kateřina Davidová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "26.10.2010 CENOVÁ SOUTĚŽ V PRAXI PRÁVNÍ SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM SLEV Kateřina Davidová."— Transkript prezentace:

1 26.10.2010 CENOVÁ SOUTĚŽ V PRAXI PRÁVNÍ SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM SLEV Kateřina Davidová

2 OBSAH 26.10.2010 Obsah: 1. Veřejnoprávní úprava ceny 2. Způsob určení ceny v kupní smlouvě 3.Dohody narušující soutěž (§ 3 ZOHS) 4.Zneužívání dominantního postavení (§ 11 ZOHS) 5. Bid rigging

3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 26.10.2010 PRÁVNÍ PŘEDPISY: - z. č. 526/1990 Sb., o cenách; -z. č. 143/2001 Sb., ZOHS; -z. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník; -z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; www.compet.cz

4 VEŘEJNOPRÁVNÍ ÚPRAVA CENY – zákon o cenách 26.10.2010 Dohoda o ceně vznikne také tím, že kupující zaplatí bezprostředně před převzetím nebo po převzetí zboží cenu ve výši požadované prodávajícím. Dohoda o ceně Dohoda o výši ceny Dohoda o způsobu, jak bude cena vytvořena - za podmínky, že tento způsob cenu dostatečně určuje.

5 VEŘEJNOPRÁVNÍ ÚPRAVA CENY – zákon o cenách 26.10.2010 Prodávající Nesmí zneužít svého výhodnějšího hospodářského postavení k tomu, aby získal nepřiměřený majetkový prospěch: a)prodejem za sjednanou cenu zahrnující neoprávněné náklady nebo nepřiměřený zisk; b)prodejem za vyšší než maximální nebo pevně úředně stanovenou cenu; c)prodejem za cenu vyšší, než by odpovídalo pravidlům cenové regulace.

6 VEŘEJNOPRÁVNÍ ÚPRAVA CENY – zákon o cenách 26.10.2010 Kupující Nesmí zneužít svého výhodnějšího hospodářského postavení k tomu, aby získal nepřiměřený majetkový prospěch: a)nákupem zboží za sjednanou cenu výrazně nedosahující oprávněných nákladů nebo nižší, než je cena obvyklá; b) nákupem zboží za cenu nižší než minimální nebo pevně úředně stanovenou cenu.

7 ZPŮSOB URČENÍ KUPNÍ CENY VE SMLOUVĚ 26.10.2010 Určení kupní ceny: - podstatná náležitost kupní smlouvy; - nesmí být v rozporu se zákonem o cenách, jinak je neplatná. Určení výše kupní ceny: 1)určitá částka přímo ve smlouvě / příloze, změna ceny dodatkem; 2) dodatečné určení ceny způsobem stanoveným ve smlouvě – dohoda stran, dostatečně určitý způsob; 3) kupní cena obvyklá – pokud se neuplatní ad1) nebo ad2) + strany souhlasí s uzavřením smlouvy bez jejího určení.

8 ZAKÁZANÉ DOHODY NARUŠUJÍCÍ SOUTĚŽ - § 3 ZOHS 26.10.2010 Dohody soutěžitelů, horizontální i vertikální, o obchodní spolupráci s cílem / výsledkem citelného narušení soutěže na relevantním trhu, jsou zakázané a neplatné, ledaže splňují výjimku. Relevantní trh = trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné; - věcné a geografické určení.

9 ZAKÁZANÉ DOHODY NARUŠUJÍCÍ SOUTĚŽ - § 3 ZOHS 26.10.2010 Citelnost= Citelnost= aplikační vodítko praxe: Oznámení Úřadu o dohodách, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný (www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Legislativa/HS/SoftLaw/ Oznameni_De-Minimis.pdf) Výjimky obecná legální výjimka (§ 3 odst.4 ZOHS) povolená prováděcím předpisem ÚHOSu povolená prováděcím předpisem ÚHOSu bloková výjimka (§ 4 ZOHS) bloková výjimka (§ 4 ZOHS)

10 ZAKÁZANÉ DOHODY NARUŠUJÍCÍ SOUTĚŽ - § 3 ZOHS 26.10.2010 Cenové kartely = vždy zakázané Cenové kartely = vždy zakázané -dohody (vertikální i horizontální), které přímo nebo nepřímo, samostatně nebo s jinými ujednáními mají za cíl určení cen popř. jiné obchodní podmínky. Příklady: přímá či nepřímá fixace ceny, přímá či nepřímá fixace ceny, určování pevných prodejních a nákupních cen, určování pevných prodejních a nákupních cen, závazné kalkulační vzorce, závazné kalkulační vzorce, přesně stanovená výše marže, přesně stanovená výše marže, minimální prodejní cena určitým zákazníkům či na určitém území. minimální prodejní cena určitým zákazníkům či na určitém území. Doporučení: volit nezávazné doporučené ceny pro další prodej zboží, ale nevynucovat je např. poskytováním zvláštních slev či jiných výhod.

11 ZAKÁZANÉ DOHODY NARUŠUJÍCÍ SOUTĚŽ - § 3 ZOHS 26.10.2010 Výjimka ( bloková): Výjimka ( bloková): vertikální kartel – výrobce může prodejci určit maximální cenu nebo doporučenou cenu, v jejímž rámci si distributor může stanovit svoji konkrétní cenu.

12 ZNEUŽÍVÁNÍ DOMINANTNÍHO POSTAVENÍ (§ 11 ZOHS) 26.10.2010 Zneužívání dominantního postavení na újmu jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů je zakázáno. Dominantní postavení: soutěžitel (i společná dominance),soutěžitel (i společná dominance), tržní síla (zjišťuje se objemem dodávek nebo nákupu na relevantním trhu za zkoumané období a dalšími ukazateli – hospodářská síla, struktura trhu, tržní podíl konkurentů),tržní síla (zjišťuje se objemem dodávek nebo nákupu na relevantním trhu za zkoumané období a dalšími ukazateli – hospodářská síla, struktura trhu, tržní podíl konkurentů), nezávislé chování na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích,nezávislé chování na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, nebude-li prokázán opak, 40% tržní podíl = dominance.nebude-li prokázán opak, 40% tržní podíl = dominance.

13 ZNEUŽÍVÁNÍ DOMINANTNÍHO POSTAVENÍ (§ 11 ZOHS) 26.10.2010 Zneužívání (negativní vliv pro soutěž) - § 11 odst. 2 písm. a), c), e) nepřiměřeně vysoké ceny ze strany dodavatele, nepřiměřeně nízké ceny požadované odběratelem;nepřiměřeně vysoké ceny ze strany dodavatele, nepřiměřeně nízké ceny požadované odběratelem; slevy a rabaty – množstevní ANO x věrnostní NE !!!slevy a rabaty – množstevní ANO x věrnostní NE !!! ( věrnostní: např. zvýhodnění v ceně za exkluzivitu, odebírání celého spektra nabízeného sortimentu, závazek odebírání určitého minimálního množství, závazek nevypovězení smlouvy před určitým pevně stanoveným datem apod.) ( věrnostní: např. zvýhodnění v ceně za exkluzivitu, odebírání celého spektra nabízeného sortimentu, závazek odebírání určitého minimálního množství, závazek nevypovězení smlouvy před určitým pevně stanoveným datem apod.) predátorské ceny – dlouhodobost, nepřiměřená nízkost, možný následek narušení soutěže x zaváděcí ceny.predátorské ceny – dlouhodobost, nepřiměřená nízkost, možný následek narušení soutěže x zaváděcí ceny.

14 BID RIGGING (SMLUVENÁ NABÍDKA) 26.10.2010 hypotetičtí konkurenti (uchazeči ve VZ)hypotetičtí konkurenti (uchazeči ve VZ) tajná dohoda zejména ohledně nabídkové ceny (zvýšení / snížení).tajná dohoda zejména ohledně nabídkové ceny (zvýšení / snížení). Varovné signály pro zadavatele: a)náhlé a shodné zvýšení cen / cenového rozpětí mezi uchazeči neospravedlnitelné zvýšením nákladů, b)očekávané slevy nebo rabaty náhle zmizí, c)odstranění slev na trhu, kde jsou slevy historicky dány.

15 26.10.2010 DĚKUJI ZA POZORNOST www.kmvs.cz


Stáhnout ppt "26.10.2010 CENOVÁ SOUTĚŽ V PRAXI PRÁVNÍ SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM SLEV Kateřina Davidová."

Podobné prezentace


Reklamy Google