Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postřehy k tématu Co ohrožuje budoucnost stavebnictví Ing. Milan Veselský Obchodní ředitel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postřehy k tématu Co ohrožuje budoucnost stavebnictví Ing. Milan Veselský Obchodní ředitel."— Transkript prezentace:

1 Postřehy k tématu Co ohrožuje budoucnost stavebnictví Ing. Milan Veselský Obchodní ředitel

2 Obsah prezentace 1.Úvod a Skupina Metrostav 2.Hrozby stavebnictví a aktuální stav legislativy 3.Postřehy, zkušenosti z působení na projektech v zahraničí 4.45 let na stavebním trhu ČR, realizace technicky a technologicky výjimečných projektů - Blanka, Metro

3 Členové koncernu Metrostav 1.Metrostav a.s. 2.Subterra a.s. 3.BeMo Tunneling GmbH 4.Metrostav Slovakia a.s. 5.Pragis a.s. 6.BES a.s. 7.Doprastav Asfalt a.s. 8.Metrostav Polska

4 Co ohrožuje budoucnost stavebnictví Nedostatek kvalifikovaných pracovníků stavebních profesí Malý zájem absolventů technických oborů VŠ a SŠ Omezená možnost modernizace technického vybavení stavebních firem Rostoucí rizika z pohledu zajištění BOZP Výkyvy stavebního trhu - vypisování soutěží Čerpání alokace evropských fondů Kapacity projektových kanceláří

5 Co ohrožuje budoucnost stavebnictví Negativní medializace jednotlivých projektů a celého oboru stavebnictví Nepřipravenost objemově významných projektů dopravní infrastruktury Zdlouhavá VŘ (odvolání k ÚOHS, rušení soutěží) Dumpingové ceny (prekvalifikace, kritéria VŘ) Nemáme český standard smluvních podmínek pro výstavbové projekty (mezinárodní vzor FIDIC) Nevyvážené smluvní podmínky Zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

6 Nový zákon - ZZVZ  ZZVZ byl dne 9.10.2015 schválen vládou.  ZZVZ bude nyní projednán v Parlamentu ČR (proběhne první čtení, zákon bude přikázán výborům, bude určen zpravodaj a garanční výbor, po projednání ve výborech, kde lze předkládat PN, bude zákon projednán na plénu ve druhém čtení, kde lze opět očekávat PN a poté proběhne třetí čtení, ve kterém poslanci rozhodnou o jednotlivých PN a o zákonu jako o celku). Po projednání sněmovnou bude projednávání v Senátu.  Nejzazší termín pro implementaci nových směrnic EU je přitom 18.4.2016.

7 Změny během výstavby V novém ZZVZ v § 222 byly navrženy dvě varianty: Varianta I: vyžaduje pro dodatečné práce naplnění vždy pouze jedné z podmínek - nepředvídatelnost nebo nezbytnost. Varianta II: vyžaduje pro dodatečné práce vždy naplnění obou podmínek - nepředvídatelnost a nezbytnost. Varianta I) Plně v souladu s evropskou směrnicí. Bude možné realizovat technologická zlepšení nebo zhojit chyby projektanta - tyto situace naplňují vždy pouze jednu kategorii nepředvídatelnost - nezbytnost. Varianta II) Směrnice EU toto nevyžaduje/jde o zpřísnění oproti požadavkům směrnice. Po aplikaci do praxe některé vícepráce nebudou možné, protože obě podmínky nezbytnost a nepředvídatelnost nebudou v mnoha případech současně splněny. Důsledky: nedokončené stavby, zdržení termínů, vracení dotací Na jednání vlády ČR byly předloženy obě varianty. Prošla nevhodná varianta II a ještě zpřísněná o tom, že místo limitu 50 pro dodatečné práce bude nadále limit pouze 30%.

8 Jak se počítají změny během výstavby Proč ke změnám nutně dochází (všude na světě, nejen v ČR): dlouhé povolovací řízení, (speciální problém v ČR) v důsledku samotného povolovacího procesu (závazná stanoviska dotčených orgánů) změny technologií, změny legislativy (v ČR příliš časté ), změny dotačních politik změny potřeb investora - za 10 - 15let se toho změní hodně 50% změn na složité stavbě je běžný fakt v EU i ČR. A nemá to žádnou souvislost s manipulací zakázkami nebo korupcí. Jak se změny počítají: Např. Fyzicky je třeba změnit 32% stavby Méněpráce: 32%, tj. položky, které nebudou dodány Dodatečné práce: 32%, tj. položky, kterými to bude nahrazeno EU:ČR: z hlediska směrnice EU z hlediska práva ZMĚNA: 32% OK, limit je 50% a lze to udělat opakovaněporušení zákona, právně neřešitelné V EU vlastně limit na změny není.Stavba stojí, nutná nová soutěž na nového dodavatele těchto změn (cca 2 roky)

9

10 Smluvní podmínky, měřená, paušální cena  V českých podmínkách je nezbytné začít důsledně oddělovat měřenou cenu a paušální cenu. Základní principy stanovení ceny jako součást zadávacích podmínek by měla upravovat vyhláška k novému ZZVZ.  Pokud zadavatel sám zpracovává a v rámci zadávací dokumentace předkládá projektovou dokumentaci pro provedení stavby s výkazem výměr k ocenění, odpovídá takové nastavení měřené ceně. Množství ve výkazu výměr jsou fakticky zadavatelem s řádnou péčí stanoveným předpokladem/odhadem, přičemž konečná celková cena je určována podle soupisu skutečně provedených prací, a to na základě původně vysoutěžených položkových cen.  Paušální cenu lze fakticky předpokládat pouze u projektů tzv. design-build a paušalizovaný výkaz výměr pouze v případě menších nebo méně rizikových zakázek (např. do 50 mil. Kč u inženýrské stavby nebo jednodušších staveb pozemního stavitelství), přičemž zadavatel zároveň musí poskytnout účastníkům zadávacího řízení dostatečnou dobu na přípravu nabídky (např. 6-8 měsíců) a zajistit transparentní alokaci.  Příklady smluvních podmínek, které uvedené principy obsahují: Vzory FIDIC, ÖNORM B 2110 (Rakousko), VOB/B (Německo), AB 92 a ABT 93 (Dánsko), CCAG (Francie a Belgie), DPR 207/2010 (Itá­lie), UAV 1989 a 2012 (Nizozemsko) nebo standard smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb YSE 1998 ve Finsku, ICS 30:2012 na Islandu, AB 04 ve Švédsku a NS8406.E:2009 v Norsku.

11 Polsko – MTS divize 4 dopravní infrastruktura, vodohospodářské stavby Silnice S8 Varšava (4,4 mld.Kč, 7/2013 – 10/2015) Silnice S7 Gdaňsk (8,9 mld.Kč, 10/2015 – 10/2018) VD Nisa (400 mil.Kč, 3/2013 – 12/2015) vysoutěžená cena + rezerva 7% s možností čerpání standartní měřený kontrakt s možností uplatnit doměrky již bez JŘBU nebo dodatku ke smlouvě čerpání fondů EU

12 Německo – BEMO, SBT podzemní dopravní stavby Karlsruhe, žel. tunel Alter Kaiser-Wilhelm (1 mld.Kč) jediným kritériem není cena, důraz je kladen na dobu výstavby (HMG) a vliv stavby na dopravní trasy a životní prostředí včetně vypracování podrobného plánu POV navýšení ceny, prodloužení termínu (není tabu, ale reálné posouzení důvodů, příčin) fungující claim agenda (záloha 50 – 75% hodnoty claimu) společný zájem dokončit projekt pozitivní medializace projektů

13 Norsko – MTS divize 5 Veitastrond (480 mil.Kč), Jobergtunnelen (920 mil.Kč) Vlastní národní smluvní vzory NS8405,NS8406 Měřený kontrakt chápán ve smyslu: co se naměří, to se i zaplatí, a to bez limitace! Vyvážené rozdělení rizik mezi objednatele a zhotovitele Dodavatelské zajištění (přítomnost na stavbě, realizace navržených bezpečnostních opatření) Pouze jeden stupeň dokumentace zadávací - realizační Krátké lhůty v procesu veřejných zakázek od vypsání kontraktu do podpisu SoD 4-6 měsíců Není prekvalifikace, není BZ do nabídky

14 Island – MTS divize 5 Hedinsfjordur tunely (1,3 mld.Kč), Nordfjordargang (1,24 mld.Kč) Vlastní národní smluvní vzor IST30:2012 Měřený kontrakt, měří a platí se dle skutečnosti Jediné kritérium je cena Záruční doba pouze 1 rok Pouze jeden stupeň dokumentace zadávací - realizační BZ do nabídky i do realizace 10% Změny nad rámec výkazu výměr – předložení nákladové kalkulace + fixní marže 12%

15 Finsko – MTS divize 5 metro Helsinky (500 mil.Kč) Vlastní národní smluvní vzor YSE98 Měřený kontrakt, měří a platí se dle skutečnosti

16 Brenner Base Tunnel – MTS divize 5 1,3 mld.EUR cena tvoří pouze 40% hodnotících kritérií po předložení certifikátu managementu kvality se garance (bid bond i performance bond) snižují na polovinu

17 Tunel Blanka - Letná

18 Metro V.A - TBM

19 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Postřehy k tématu Co ohrožuje budoucnost stavebnictví Ing. Milan Veselský Obchodní ředitel."

Podobné prezentace


Reklamy Google