Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tisková konference k cenovým rozhodnutím ERÚ pro rok 2014 Ing. Alena Vitásková předsedkyně ERÚ 29. listopadu 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tisková konference k cenovým rozhodnutím ERÚ pro rok 2014 Ing. Alena Vitásková předsedkyně ERÚ 29. listopadu 2013."— Transkript prezentace:

1 Tisková konference k cenovým rozhodnutím ERÚ pro rok 2014 Ing. Alena Vitásková předsedkyně ERÚ 29. listopadu 2013

2 Agenda tiskové konference Hlavní změny pro spotřebitele a výrobce v oblasti elektřiny v cenách pro rok 2014 Cenové rozhodnutí pro elektroenergetiku v roce 2014 Cenové rozhodnutí pro plynárenství v roce 2014 Změny v cenách pro podporované zdroje v roce 2014 Regulační rada ERÚ a Energetický ombudsman 2

3 3 Klíčovými východisky ERÚ jsou rovnováha a stabilita: ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů s cílem uspokojení všech přiměřených požadavků na dodávku energií a ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí, jejichž činnost podléhá regulaci Regulované subjekty mají mít dostatek prostředků na provoz, obnovu a investice = stabilita a předvídatelnost Spotřebitelé musí mít jistotu, že regulátor bude důsledně kontrolovat oprávněnost a efektivitu nákladů, že nebudou poškozeni = rovnováha a důvěra Stát musí mít jistotu, že ERÚ dbá na ochranu zájmů ČR v rámci budování jednotného trhu s energiemi = stabilita a bezpečnost Působnost ERÚ v regulaci

4 Historické snižování regulovaných cen Regulátor dosáhl významného snížení regulovaných částí cen v elektroenergetice, plynu Úspor se podařilo dosáhnout v rámci stávajícího regulačního období ERÚ uspěl při vyjednávání s regulovanými subjekty Bylo zapotřebí aktivně působit na prosazení legislativní změny Celý tento proces je zaměřen na zajištění rovných podmínek pro všechny účastníky na energetickém trhu Naším klíčovým úkolem se stává prevence energetické chudoby 4

5 Jak se ceny snižují Průměrné snížení regulovaných cen v elektroenergetice bude od 10 do 13 % Průměrné snížení regulovaných cen v plynárenství bude od 5 do 7 % Snížení platby na podporu obnovitelných zdrojů o 15,1% 5

6 Cenové rozhodnutí pro elektroenergetiku v roce 2014

7 7 Hlavní faktory ovlivňující ceny 2013 Vývoj ceny silové elektřiny na velkoobchodním trhu (snížení o 18 %). Stanovení maximální hodnoty příspěvku na OZE-KVET a DZ novelizací zákona č. 165/2012 Sb. Předpokládaný pokles konečné spotřeby zákazníků. Vliv ekonomických faktorů (pokles WACC). Vlivy podílející se na výši příspěvku na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů:  Novelizace zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, zákonem č. 310/2013 Sb.  Stanovení maximální ceny ve výši 495 Kč/MWh (-15,1 % proti 2013).  Schválená dotace v návrhu státního rozpočtu na rok 2014 je 15,7 miliard Kč, úřad odhaduje potřebnou částku na 16,8 miliard Kč.  Postupné omezení vyplácení podpory nově instalovaným zdrojům.

8 8 Podíl jednotlivých složek ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti v roce 2014 Složky ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti bez daňových položek v Kč/MWh 20132014 Meziroční změna Elektřina včetně obchodní marže1 650,591 467,97-11,1 % Operátor trhu7,567,55-0,2 % Systémové služby ČEPS132,19119,25-9,8 % Obnovitelné zdroje, kogenerace a druhotné zdroje583,00495,00-15,1 % Decentrální výroba4,733,48-26,4 % Přenos elektřiny121,26109,28-9,9 % Distribuce elektřiny1 190,781 085,08-8,9 %

9 Regulované ceny elektřiny pro 2014 9 Procentní změna regulované části ceny (OZE, OTE, systémové služby, decentrální výroba, přenos a distribuce) 2014/2013 Úroveň napětíE.ONPREČEZČR VVN-13,3 %-13,2 %-12,4 %-13,0 % VN-11,4 %-10,4 %-10,1 %-11,3 % NN-7,7 % -11,6 %-10,1 % Konečné průměrné regulované ceny (OZE, OTE, systémové služby, decentrální výroba, přenos a distribuce) v roce 2014 (Kč/MWh) Úroveň napětíE.ONPREČEZČR VVN813,41814,82818,79814,09 VN1 072,451 158,421 175,161 137,20 NN1 892,402 133,581 878,111 910,75

10 10 Očekávané změny plateb dodávky elektřiny pro domácnosti na území ČR

11 11 Podíl jednotlivých složek ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti v roce 2014

12 12 SazbaD 02d Hlavní jistič3 x 25 A Průměrná spotřeba2 200 kWh SazbaD 25d Hlavní jistič3 x 25 A Průměrná spotřeba VT2 200 kWh NT2 500 kWh SazbaD 45d Hlavní jistič3 x 25 A Průměrná spotřeba VT600 kWh NT14 400 kWh Příklad změny nákladů na dodanou elektřinu pro domácnost Společnost Celková roční platba za elektřinu [Kč] Změna plateb 20132014[Kč][%] E.ON Distribuce, a.s.12 08311 098-985-8,15 PRE distribuce, a.s.12 50811 341-1167-9,33 ČEZ Distribuce, a.s.12 69811 173-1525-12,01 Společnost Celková roční platba za elektřinu [Kč] Změna plateb 20132014[Kč][%] E.ON Distribuce, a.s.19 12117 338-1783-9,32 PRE distribuce, a.s.19 09117 150-1941-10,16 ČEZ Distribuce, a.s.20 07417 433-2641-13,16 Společnost Celková roční platba za elektřinu [Kč] Změna plateb 20132014[Kč][%] E.ON Distribuce, a.s.45 08040 551-4529-10,05 PRE distribuce, a.s.44 44639 454-4992-11,23 ČEZ Distribuce, a.s.46 62340 562-6061-13,00

13 Cenové rozhodnutí ve vztahu k OTE

14 Regulované ceny OTE na rok 2014 14 ELEKTROENERGETIKA Cena za činnosti operátora trhu v elektroenergetice 7,567,55 Kč/MWh  cena za činnost OTE5,55 Kč/MWh  cena obsahuje cenu za činnost POZE2,00 Kč/MWh  za činnost ERÚ za oblast elektroenergetiky2,00 Kč/MWh Cena za vydání záruky původu4,45 Kč/MWh 25 Kč/měsíc PLYNÁRENSTVÍ Cena za činnosti operátora trhu za zúčtování 2,13 Kč/MWh  Meziroční pokles o 1,38 %  Součástí ceny je poplatek za činnost ERÚ za oblast plynárenství 1 Kč/MWh

15 Cenové rozhodnutí pro plynárenství v roce 2014

16 Cena za přepravu plynu zákazníkům v ČR pro rok 2014 v průměru klesá o 13,05 %. Cena za distribuci plynu vč. přepravy v průměru klesá o 5,75 %. Změna uspořádání provozovatelů distribučních soustav  Dne 1. 11. 2013 byla v obchodním rejstříku zapsána společnost RWE GasNet, s.r.o. jako nástupnická společnost sloučená se zanikajícími společnostmi VČP Net, s.r.o., SMP Net, s.r.o. a JMP Net s.r.o.  Na základě závazné legislativy stanovil ERÚ pro rok 2014 regulované ceny za distribuci plynu již pouze pro nástupnickou společnost  Nedochází k narušení kontinuity distribuce plynu u zákazníků zanikajících společností, na RWE GasNet, s.r.o. přecházejí povinnosti, závazky a práva 16 Regulované ceny plynu na rok 2014

17 17 Procentní změna regulované části ceny (distribuce, přeprava, OTE) v roce 2014 (bez daňových položek) E.ONDPPDRWE GasNetČR zákazníci s roční spotřebou do 630 MWh %12,88-5,98-6,08-5,19 zákazníci s roční spotřebou nad 630 MWh %-1,27-10,48-6,77-7,17 Konečné průměrné regulované ceny (distribuce, přeprava, OTE) v roce 2014 (bez daňových položek) E.ONDPPDRWE GasNetČR zákazníci s roční spotřebou do 630 MWh Kč/MWh 353,02236,29258,39259,68 zákazníci s roční spotřebou nad 630 MWh Kč/MWh 267,29150,88108,50117,72

18 Změny regulovaných cen plynu dle distribučních území – kategorie domácnost a maloodběr s roční spotřebou do 630 MWh 18 PPD Pražská plynárenská Distribuce, a.s. -5,98 % změna regulované složky 236,29 Kč/MWh průměrná regulovaná složka E.OND E.ON Distribuce, a.s. +12,88 % změna regulované složky 353,02 Kč/MWh průměrná regulovaná složka RWE GasNet RWE GasNet, s.r.o. -6,08 % změna regulované složky 258,39 Kč/MWh průměrná regulovaná složka Průměr za ČR -5,19 % změna regulované složky celkem 259,68 Kč/MWh průměrná regulovaná složka

19 Předpokládaný průměrný podíl jednotlivých složek ceny za dodávku plynu v roce 2014 - domácnosti a maloodběratelé s roční spotřebou do 630 MWh (bez daňových položek) 19 Podíl regulované a neregulované složky dodávky plynu v roce 2014 Regulovaná složkaNeregulovaná složka Celkem (Distribuce, přeprava, OTE) (Komodita a obchod, uskladňování a flexibilita) 19,08 %80,92 %100 %

20 Porovnání odhadů ročních nákladů na dodávku plynu vybraných případů spotřeby 20 Domácnost využívající plyn k vaření Roční spotřeba Odhadované roční náklady na dodávku plynu Rozdíl v nákladech 201320142014 - 2013 kWhKč s DPH % 8402 7042 643-61-2,26 Domácnost (byt) využívající plyn k vaření, ohřevu vody a topení Roční spotřeba Odhadované roční náklady na dodávku plynu Rozdíl v nákladech 201320142014 - 2013 kWhKč s DPH % 18 90030 21330 182-31-0,10 Domácnost (rodinný dům) využívající plyn k vaření, ohřevu vody a topení Roční spotřeba Odhadované roční náklady na dodávku plynu Rozdíl v nákladech 201320142014 - 2013 kWhKč s DPH % 31 50048 49247 931-561-1,16

21 Změny v cenách pro podporované zdroje v roce 2014

22 Hlavní změny pro rok 2014 S ohledem na novelu zákona č. 165/2012 Sb. není vypsána provozní podpora pro:  Bioplyn (včetně skládkového a kalového plynu)  Fotovoltaické elektrárny  Biometan  Biokapaliny Navýšení výkupní ceny o zákonnou indexaci 2 % (s výjimkou výroben spalujících biomasu nebo bioplyn) 22

23 Hlavní změny pro rok 2014 Provozní podpora pro výrobny OZE uvedené do provozu v roce 2014 je určena pouze pro:  MVE – malé vodní elektrárny a pro výrobny, na které se vztahuje přechodné ustanovení, tj.  VTE, BMS, GEO, s povolením stavby ( 100kW) s nabytím právní moci před 2. 10. 2013 23

24 Hlavní změny pro rok 2014 Zohlednění poklesu ceny silové elektřiny  Zvýšení (nebo zachování) zelených bonusů na výrobu elektřiny Nebyla vypsána podpora pro kategorii stávajících spaloven komunálního odpadu (podpora pouze v KVET) Zvýšení zelených bonusů pro společné spalování biomasy (zohlednění ceny povolenek a uhlí) Omezení možnosti volby dvoutarifního pásma provozování MVE 24

25 Malé vodní elektrárny 2 % indexace stávajících výroben Zohlednění poklesu cen silové elektřiny  zvýšení zelených bonusů Vznik nové kategorie:  „MVE uvedená do provozu v roce 2014“ (VC 2 499 Kč/MWh)  „MVE v nových lokalitách uvedená do provozu v roce 2014“ (VC 3 230 Kč/MWh). Cena je stejná jako v letošním roce.  „Rekonstruovaná MVE v roce 2014“ ( VC 2 499 Kč/MWh) Omezení podmínek pro možnost volby dvoutarifního pásma provozování 25

26 Větrné elektrárny 2 % indexace stávajících výroben Zohlednění poklesu cen silové elektřiny  zvýšení zelených bonusů Vznik nové kategorie:  „VTE uvedená do provozu v roce 2014“ (VC 2014 Kč/MWh) Prostá návratnost mezi 12 až 15 lety Snížení výkupní ceny o maximálně možných 5 % proti roku 2013 26

27 Fotovoltaické elektrárny 2 % indexace stávajících výroben Zohlednění poklesu cen silové elektřiny Nebyla vypsána podpora pro výrobny uvedené do provozu od roku 2014 Zachování výše zelených bonusů pro střešní instalace (změna proti návrhu cen)  v dalších letech lze očekávat postupné zvyšování rozdílu mezi VC a ZB 27

28 Bioplynové stanice Zohlednění poklesu cen silové elektřiny Nebyla vypsána podpora pro výrobny uvedené do provozu od roku 2014 Umožnění podpory nových bioplynových stanic prostřednictvím podpory kombinované výroby elektřiny a tepla 28

29 Biomasa Zohlednění poklesu cen silové elektřiny Navýšení zelených bonusů pro společné spalování biomasy a fosilních paliv (zohlednění klesající ceny emisní povolenky a cen uhlí) Vznik nové kategorie:  „Spalovny komunálního odpadu uvedené do provozu v roce 2014“  „Spalování čisté biomasy v nových výrobnách od roku 2014 pro kategorii O1, O2, O3“ (O1= 3 335 Kč/MWh, O2= 2 320 Kč/MWh, O3= 1 310 Kč/MWh) Nebyla vypsána podpora pro kategorii stávajících spaloven komunálního odpadu 29

30 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Zachování stávajícího rozdělení na:  < 5 MW  > 5 MW Zachování možnosti doplňkových sazeb I a II k základním sazbám ZB na KVET 30

31 KVET do 5 MW (včetně) Rozdělení dle instalovaného výkonu:  0-200 kW, 200-1000 kW, 1000-5000 kW Aktualizace parametrů vstupujících do výpočtu Částečná diverzifikace dle paliva doplňkovou sazbou na zemní plyn Nová doplňková sazba pro:  bioplynové stanice, zplyňování a čistou biomasu, stávající spalovny KO, zemní plyn 31

32 KVET nad 5 MW Kromě parametru ÚPE zavedena diverzifikace výše podpory dle účinnosti výroby energie.  < 45 % (60 Kč/MWh)  45 - 75 %(140 Kč/MWh)  > 75 % (200 Kč/MWh) Vznik nové kategorie  „Nová nebo modernizovaná kombinovaná výrobna elektřiny“ (200 Kč/MWh) 32

33 Vznik Vědecké rady ERÚ a Energetický ombudsman

34 Vědecká rada ERÚ Rada se zabývá zejména sledováním a komplexním posouzením dlouhodobých energetických potřeb ČR, možnostmi zajištěním těchto potřeb a doporučeními pro odpovídající kroky státní správy. Hlavní oblasti působnosti jsou:  Sledování vývoje energetického hospodářství v ČR.  Analýza možných dopadů a důsledků legislativních a regulačních zásahů v oboru včetně vývoje v EU.  Poskytování odborných stanovisek, společných doporučení... Složení rady: zástupci Akademie věd ČR, akademické sféry, odborníci z příbuzných institucí… 34

35 Energetický ombudsman Zřízení subjektu pro alternativní řešení spotřebitelských sporů – energetického ombudsmana Jednalo by se zejména o spory mezi držitelem licence a zákazníkem o splnění povinností ze smluv, jejichž předmětem je dodávka elektrické energie plynu nebo tepla (například problematika změny dodavatele, vztahy mezi novým a předchozím dodavatelem a zákazníkem, řešení sporů týkajících se vyúčtování…) Na úseku energetických odvětví působí ombudsman například ve Francii a Velké Británii Vychází ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 35

36 Děkuji Vám za pozornost www.eru.cz eru@eru.cz


Stáhnout ppt "Tisková konference k cenovým rozhodnutím ERÚ pro rok 2014 Ing. Alena Vitásková předsedkyně ERÚ 29. listopadu 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google