Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

R o d o k m e n A JAK NA TO 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "R o d o k m e n A JAK NA TO 1."— Transkript prezentace:

1 R o d o k m e n A JAK NA TO karel.turzo@seznam.cz 1

2 O čem to bude?  Autor nemá v genealogii žádné odborné vzdělání a proto si text nedělá nároky na úplnost předložených problémů. Jde o nabídku postupů a nástrojů ověřených prakticky tvorbou RDK  Která data osob shromažďovat.  Jak je při větším počtu archivovat.  Jak kontrolovat jejich správnost.  Jaký vybrat software.  Jaké mohou být druhy výstupů z PC.  Průběžný TISK u vybraných RDK. 2

3 Proč jej dělat ?  Každý máme někde své kořeny a je vhodné je písemně zaznamenat pro další generaci.  RDK není žádný objev, protože je to jedna z prvních informací, kterou dostáváme od matky, abychom se dovedli orientovat ve světě. 3

4 Co je RDK a jaký může být ?  Jednoduchý řetězec předků, řetězec matka otec dítě, všichni dostupní sourozenci matky, otce a dítěte.  Ústně předávaný  Zaznamenané  Text  Grafika  Elektronicky vytvořený pomocí PC z pořízených dat. Výhoda variabilita, průběžnost. 4

5 Osob je kolem nás více - rodina  V každém schématu RDK lze najít opakující se konfiguraci otec, matka, syn, kterým vývoj rodu pokračuje dál.  Základní schéma dle množství získaných informací lze rozšiřovat o další děti, případně sourozence matky a sourozence otce.  Výsledný RDK bude kombinací obou variant.  VŠE je podmíněno pouze množstvím získaných dat osob. 5

6 OSOBA je základ.  Vymezení v prostoru  jméno, příjmení rodné, místo narození - smrti  Vymezení v čase  Datum narození, svatby, smrti  Vymezení v sociálním prostoru  jména rodičů, živ. partnera, dětí 6 Pro zařazení osoby do RDK musíme mít alespoň jednu z následujících informací: jméno otce, jméno matky nebo jméno partnera.

7 Kde hledat data?  Doma, rodné listy, nápisy na hrobech, příbuzní, školní vysvědčení…  Hřbitovy  Matriky, u osob mladších 100let v místě k nahlédnutí pouze příbuzným, osoby starší k nahlédnutí všem, ale mohou být odevzdané „výš“.  Církve vedou „své“ matriky. Je třeba si být jistý náboženstvím hledané osoby! 7

8 Naše zákony.  Podle zákona o matrikách § 25b matriční úřad vydá matriční doklad (rodný list) nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození.  Žadatel si může konkrétní zápis ofotit vlastními prostředky.  Podle § 25 odstavce 6 zákona o matrikách – doslovný výpis z matriční knihy se vydá fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob. Příbuzenský vztah je nutné doložit např. Vaším rodným listem, případně rodným listem rodičů.  Žádost musí být podána buď ústně, písemně, v případě e-mailové žádosti musí být opatřena elektronickým podpisem. 8

9 Kde hledat data/2 ?  Soupisy církevní: Matrika narozených, oddaných a zemřelých. Seznamy osob v matrikách. Více obcí v jedné matrice. Zápisy se mohou zdvojovat  Záhlaví matrik  Stejné formulace, psaní dat narození a obecně, časté křížky, němčina švabach, kurent, latin.., míry, zaměstnání, jména křestní latinsky 9

10 Kde hledat data/3 ?  Soupisy světské: Katastrální a pozemkové knihy, Knihy dlužníků, dědictví…  Státní archivy  Vojenské archivy  Soupisy šlechty  Přístupné profesionálním badatelům 10

11 K čemu bude počítač?  Hledání v digitalizovaných matrikách  Vyplňování dat osob do „kartotéky“  Kontrola návaznosti dat  Průběžné seznamy osob, archivace  Tisk výstupních seznamů – textů a grafik doma, nebo uložení do flash paměti ve formátech.doc,.txt,.xls,.jpg,.tiff atd pro tisk jinde.  PC je používaný „krátkodobě“ 11

12 Požadavky na programové vybavení PC  Základem používání PC při tvorbě RDK je vybrání vyhovujícího Software. od kterého požadujeme aby: - uměl český pravopis s tříděním dle české abecedy a respektoval další zvyklosti (např. zápis data nar.), - byl volně přístupný. - jediným příkazem zobrazit kartotéční lístek k zápisu nutných údajů osoby, - umožňoval průběžnou kontrolu propojení dat, - textové a grafické výstupy vyhovovaly tvůrci RDK, - umožňoval výstup dat osob ve formátu „.ged“ 12

13 Konkrétní programy, jejich výhody a nevýhody  ANCESTRY, čeština, snadné vyplňování kartotéčního lístku jednotlivých osob, jejich automatické uspořádání, snadná kontrola návaznosti, možnost vkládání volně psaného textu, seznamy osob s velkou variabilitou vkládaných dat. Nevýhodou jsou jednoduché grafické a textové výstupy.  AHNENBLATT, velký výběr grafických symbolů při tvorbě RDK, vyhovující výběr textových výstupů, tvorba seznamu manželských/partnerských párů, umí vytvořit HTML soubor k prohlížení přes internet. Nevyhovující způsob vyplňování a evidence kartotéčních lístků osob.  BROTHERS KEEPER, další varianty grafických a textových výstupů. Nevýhodou je import souboru „.ged“, pořízených v češtině v jiném programu bez dodatečné úpravy tohoto souboru. 13

14 Odkazy na Internet.  Kniha o genealogii ke stažení http://www.genea- bohemia.com/uzitecne-odkazy/http://www.genea- bohemia.com/uzitecne-odkazy/  Matriky, kroniky atd. Studené i některých okolních obcí https://digi.ceskearchivy.cz/DA?id=7640&lang=cs https://digi.ceskearchivy.cz/DA?id=7640&lang=cs  Vyhledat: SOA Třeboň 14

15 Dobrá rada nakonec !  VYTISKNOUT  Osobní karty všech osob (kartoteční lístky) - uschovat  Textové soubory, grafy rodin atd. – k prohlížení  Soubor.ged – uschovat Pro archivaci v elektronické formě stačí uložit soubor „.ged“. NEPOUŽÍVAT flash paměti, obyčejné CD nosiče, disky trvale umístěné v PC. Vhodným úložištěm je externí disk, nebo vypálení na CD s dlouhodobou zárukou. NEPŘESTÁVAT SBÍRAT DATA DÁL … 15

16 DĚKUJI ZA POZORNOST A PŘEJI PŘI TVORBĚ RODOKMENU VŠE DOBRÉ! 16


Stáhnout ppt "R o d o k m e n A JAK NA TO 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google