Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."— Transkript prezentace:

1 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Zubní plomba, sliny a např. alobal vytvářejí dohromady galvanický článek. Jím vytvořený proud způsobuje podrážděním chuťových nervů nepříjemný pocit. Stiskneme-li mezi zuby s amalgámovými plombami kousek alobalu či jiného kovu, je to doprovázeno nepříjemným pocitem. V čem je jeho příčina? Jméno Příjmení

3 Topná spirála má mnohem větší odpor než přívodní vodiče. Proč se přívodní dráty k elektrickému vařiči nezahřívají, zatímco topná spirála ano?Jméno Příjmení

4 Zubní protézy z různých kovů by vytvářely se slinami galvanické články, jejichž proud by vyvolával v ústech citlivých lidí nepříjemný pocit. Proč není možné libovolně kombinovat v ústech zubní protézy z různých kovů? Jméno Příjmení

5 Vlákno je tenoučké (průměr řádově setiny mm) a poměrně dlouhé (tvar jednoduché nebo dvojité spirály). Vlákna žárovek se vyrábějí z wolframu, který je dobrým vodičem elektrického proudu. Jak vysvětlíte, že vlákno 100W žárovky má odpor téměř 500  ? Jméno Příjmení

6 Velkým odběrem elektrického proudu (desítky ampérů) z akumulátoru výrazně poklesne jeho svorkové napětí. Při startování automobilu zapnuté vnitřní osvětlení ztemní, popř. může na chvíli přestat hrát autorádio. Proč?Jméno Příjmení

7 Ne, tento proud prochází obvodem s poměrně malým elektrickým odporem. Tělem by pro jeho velký odpor (řádově v k  ) procházel pouze velice malý proud. Obvodem elektrické kapesní svítilny prochází při zapnutí proud 200 mA. Pro lidský organismus je nebezpečný již proud od 25 mA. Je nebezpečné dotýkat se uvnitř svítilny vodičů s proudem? Jméno Příjmení

8 Při zapnutí je ještě nízká teplota vlákna, vlákno má menší elektrický odpor, a proto jím protéká větší proud než za provozu. Proč se vlákno žárovky nejčastěji přepálí v okamžiku zapínání proudu?Jméno Příjmení

9 Proud protékající povrchem jazyka mezi oběma póly baterie dráždí chuťové receptory. Pozn.:Experiment je bezpečný s malou baterií, která má velký vnitřní odpor. Mohl by se však stát nebezpečným při použití akumulátoru, kdy by si experimentátor i při stejném napětí mohl nehezky popálit jazyk. Stav nabití plochých baterií je možno zkoušet jazykem. Zdůvodněte.Jméno Příjmení

10 Roztok soli obsahuje ionty, roztok cukru nikoli. Proč je roztok kuchyňské soli vodivý a roztok cukru nikoli? Jméno Příjmení

11 Ano, pokud tam je údaj, že minerálka obsahuje ionty. Můžete z údajů uvedených na etiketě láhve určit, zda je minerálka vodivá?Jméno Příjmení

12 Vlhkost značně snižuje elektrický odpor pokožky. Navíc spojení člověka se zemí prostřednictvím vody a vodovodního potrubí je dobře vodivé. Takže pokud dojde k vodivému spojení fázového vodiče s povrchem těla, může tělem člověka projít nebezpečně velký proud. (Pozn.: odpor tělových tkání je 100  až 500 , odpor suché pokožky až 500k . Je-li však pokožka vlhká, klesá její odpor až na 1 k  !). Proč je nebezpečné používat v koupelně (zvláště ve vaně) elektrické spotřebiče? Jméno Příjmení

13 Aby se snadno ohýbal. Proč je přívodní kabel spleten z tenkých drátů? Jméno Příjmení

14 Je to způsobeno sublimací rozžhaveného materiálu vlákna. V nejtenčím místě se průchodem elektrického proudu zvlášť silně zahřívá a sublimuje, až dojde k jeho přerušení. Proč se vlákno žárovky přepálí? V kterém místě k tomu dojde? Jméno Příjmení

15 Ampérmetr prakticky překlene měřený rezistor, a pokud je tento rezistor v obvodu jediný, bude obvodem procházet veliký proud, který by mohl ampérmetr poškodit. Co se stane, použijeme-li pro měření napětí ampérmetr?Jméno Příjmení

16 Při vybíjení akumulátoru přecházejí síranové ionty z elektrolytu a vážou se na olověných elektrodách ve formě síranu olovnatého. Hustota elektrolytu tedy vybíjením klesá, nabitý akumulátor ji má maximální. Motoristé poznají stav nabití olověného akumulátoru pomocí hustoměru. Vysvětlete princip. Jméno Příjmení

17 Protože po vyšroubování žárovky neprochází obvodem elektrický proud, je na jednotlivých žárovkách nulové napětí. Na objímce vyšroubované žárovky je tedy celé síťové napětí 230 V. Ze sítě napájené žárovkové osvětlení vánočního stromku je vytvořeno z 19 kusů žárovek zapojených do série. Přestože je na každé žárovce napětí zhruba pouhých 12 V, je nebezpečné po vyšroubování žárovky strčit do prázdné objímky prst. Proč?Jméno Příjmení

18 Viz obrázek. Na schodištích nebo chodbách je používáno takové zapojení, které umožňuje na jednom konci zapnout a na druhém vypnout. Pokuste se nakreslit schéma zapojení. Jak musí být uspořádán vypínač? Jméno Příjmení

19 Dochází k elektrolýze vody. Bublání je výrazné především po nabití akumulátoru,kdy je již síran olovnatý na elektrodách vyčerpaný. Nabíjíme-li akumulátorovou baterii, začne elektrolyt po určité době nabíjení bublat. Vysvětlete.Jméno Příjmení

20 Nic, voltmetr „propustí“ do obvodu pouze malý proud. Co se stane, použijeme-li pro měření proudu procházejícího spotřebičem místo ampérmetru voltmetr?Jméno Příjmení

21 Produkce tepla ve vodiči je určena výkonem proudu podle vztahu P = RI 2. Pro sériově spojené prvky (vlákno žárovky a vodiče) je tedy výkon proudu přímo úměrný velikosti jejich elektrického odporu. Proč se vlákno žárovky rozžhaví doběla, ale přívodní vodiče zůstanou studené?Jméno Příjmení

22 V zásuvce mají vodiče nedokonalý kontakt (velký přechodový odpor). Zásuvka, do které je zasunuta zástrčka spotřebiče, se silně zahřívala. O jaké závadě to svědčí?Jméno Příjmení

23 Spojíme je do série a napětí sečteme. (Co kdyby měly různé elektrické odpory?) Potřebujeme měřit napětí okolo 800 V a máme k dispozici dva stejné voltmetry s rozsahem 600 V. Jak to udělat?Jméno Příjmení

24 Motor z tramvaje je z měnírny napájen dvěma vodiči. Jeden z vodičů tvoří zavěšená trolej, druhým vodičem jsou vzájemně propojené kolejnice. Kdyby kolejnice nebyly vodivě spojeny, měl by celý elektrický obvod podstatně větší elektrický odpor a motory by za provozu mohl procházet podstatně nižší proud. Proč jsou sousední tramvajové kolejnice spolu vodivě spojeny přivařenými silnými měděnými vodiči?Jméno Příjmení

25 K rozsvícení doutnavky stačí i malý proud procházející obvodem fázový vodič – hrot zkoušečky – doutnavka – plášť zkoušečky – tělo elektrikáře – zem. Elektromontéři velice často používají ke zjištění, zda vodič je pod napětím, tužkové zkoušečky s doutnavkou. Vysvětlete, proč se doutnavka rozsvítí, i když ji elektrikář přiloží pouze na fázový vodič.Jméno Příjmení

26 Světelná účinnost žárovky roste s teplotou jejího vlákna. Ta je však limitována sublimací materiálu, s vyššími teplotami proto životnost žárovky výrazně klesá. V halogenových žárovkách je speciální složení plynů, které sublimaci materiálu vlákna podstatně omezují a umožňují tak vyšší teplotu žhavení. Proč halogenové žárovky dávají ve srovnání s obyčejnými žárovkami při stejném příkonu jasnější světlo?Jméno Příjmení

27 Při větším proudovém zatížení by se drobný rezistor silně zahříval, čímž by mohl poškodit elektrické zařízení. Větší rezistor se tolik zahřívat nebude, protože teplo snáz odvede či vyzáří do většího okolí. Rezistory pro tytéž hodnoty elektrického odporu (např. 1 k  ) jsou vyráběny v nejrůznějších provedeních - od drobných až po poměrně velké. Zdůvodněte tyto velikostní rozdíly. Jméno Příjmení

28 Hliník, voda (vždy s přítomností nějakých iontů) a měď spolu vytvářejí galvanický článek. Jeho činností dochází k elektrolýze a současnému elektrolytickému rozkladu hliníkové elektrody (hliník je anodou). Spojíme-li hliníkové součástky měděnými šrouby či nýty, je hliník ve vlhkém prostředí v místě spoje silně napaden korozí. Proč?Jméno Příjmení

29 Jakákoli nečistota na povrchu baňky žárovky zoxiduje, ztmavne a ve zvýšené míře pohlcuje světlo. Sklo se proto v tomto místě přehřívá, roztahuje, až dojde k jeho prasknutí. Halogenové žárovky se nesmí brát holými prsty. Proč by to asi vadilo?Jméno Příjmení

30 Protože voda je vodičem elektrického proudu, mohla by způsobit zkrat vedení.. Proč je nutné vypojit v bytě elektrický proud, promáčí-li voda strop nebo stěny?Jméno Příjmení

31 Kolejnice ve vlhkém prostředí představuje elektrodu v elektrolytu. Byla-li by kolejnice anodou, vylučoval by se na ní kyslík a kolejnice by předčasně korodovala. Napájení tramvají má kladný pól v troleji, záporný pól tvoří koleje. Zdůvodněte tuto polaritu.Jméno Příjmení

32 Použitá literatura: Josef Nahodil: Fyzika v běžném životě. Nakl. Prometheus, 2004.


Stáhnout ppt "Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google