Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Karolína Hávová Michaela Lorencová.  Pojem renesance : francouzské slovo renaissance, italsky rinascimento, tj. znovuzrození.  3 období renesance: raná,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Karolína Hávová Michaela Lorencová.  Pojem renesance : francouzské slovo renaissance, italsky rinascimento, tj. znovuzrození.  3 období renesance: raná,"— Transkript prezentace:

1 Karolína Hávová Michaela Lorencová

2  Pojem renesance : francouzské slovo renaissance, italsky rinascimento, tj. znovuzrození.  3 období renesance: raná, vrcholná (klasická), pozdní neboli manýrismus  Snaha věrně zobrazit viděnou skutečnost, kde se umělec neopírá pouze o smyslovou zkušenost.  Cílem umělců bylo dosáhnout harmonie, která se rovnala ideálu krásy. Humanismus: od slova humanus – lidský  Postoj, který vychází z uznané hodnoty lidského života. Počátky renesance

3 Za počátek renesančního umění bývají považovány severní bronzové dveře florentského baptisteria v roce 1401 od Lorenza Ghiberta.

4   Sochařství se soustředilo na realistické zobrazení lidského těla v přirozených proporcích a pohybech.  téma podobizny.  V malířství se nově stává podložkou plátno a rozšiřuje se technika olejomalby.  pozornost krajině Představitelé rané florentské renesance:  Lorenzo Ghiberti (1378-1455)  Lorenzo Donatelo (1386-1466)  Tommaso Guidi (Masaccio) (1401-1428)  Allessandro Botticelli (1445-1510) Ranná renesance v Itálii – výtvarné umění

5 Lorenzo Donatelo : David (Prudké nervní střídání vlnících se záhybů dodává sochám na výrazu.)

6 Allessandro Botticelli: Jaro (Primavera) = > Tommaso Guidi (Masaccio): Vyhnání z ráje <=

7   V 16. století v Římě: Julius II. a Lev X. (mecenáši) zaměstnávali nadané umělce.  Přechod mezi ranou a vrcholnou renesancí v italském malířství: Leonardo da Vinci ( 1452-1519 )  Da Vinci navrhoval létající stroje, hračky, provedl více jak 30 pitev. Vrcholná a pozdní renesance v Itálii – výtvarné umění

8   Da Vinci byl i vynikající hudebník. Všechny tyto zájmy podřizoval malířství – Mona Lisa, Ginevra Benciová nebo slavná nástěnná malba Poslední večeře Páně.

9 V zrcadlovém otočení je vidět po Ježíšově levici postava, která má v náručí malé dítě. Další skryté postavy na obraze vypadají jako templářští rytíři. Někteří tvrdí, že da Vinci namaloval jen Jidášovu ruku držící dýku. Podle jiných je to ruka sv. Petra. Ten má mít i ruku na krku ženy (předzvěst smrti).

10   Dalším známým tvůrcem přechodu mezi vrcholnou renesancí a manýrismem byl Michelangelo Buonarroti (1475-1564).  Michelangelo nahradil architektonický ideál harmonie a rovnováhy snahou po subjektivním výrazu, libující se v dynamice.  Ve vrcholné renesanci sloh vycházel z idealistického přístupu sochaře.  K nejznámějším dochovaným dílům se řadí jeho florentský David.

11   Umění ve Francii, Španělsku, Německu a v Čechách. Francie  dvorským sloh, vysoké střechy se střešními vikýři, vysoké komíny nebo točitá schodiště. Španělsko  platereskní sloh - dekorativní kombinace gotické konstrukce s výzdobnými prvky italské renesance.  Malíř: El Greco, jehož vkladem jsou nepřirozeně protáhlé proporce a expresivní barevnost například v jeho obraze Zmrtvýchvstání Krista => Renesance v ostatní Evropě – výtvarné umění

12 => Obraz: Zmrtvýchvstání Krista Německo -malíři ovlivněni dobovým humanismem konfrontovaným s reformačními myšlenkami, směřující k nápravě církvi. -malíř: Albercht Dürer - namaloval Melancholii, kde díky suché jehle dosáhl mistrovských malířských účinků. Obraz: Melancholie

13   Pražský dvůr císaře Rudolfa II. se stal důležitým centrem manýrismu. Pro císaře namaloval Giuseppe Arcimboldo jeho podobizny a alegorie, skládanými z ovoce, zeleniny, květin atd. Čechy a Morava  kamenictví (kašny, náhrobky), řezbářství a kovolitectví (fontány).

14   Vzorem antika  Divadla byla většinou arénového typu s nekrytým nebo jen částečně zastřešeným jevištěm.  První zastřešená divadla, pohyblivé dekorace, výrazné kostýmy, líčení a výrazný herecký projev.  Zdůrazňovalo se právo člověka na šťastný život, smyslové poznání nebo láska. 16. století - osvobození divadla z vlivu církve (roku 1566 papež zakázal provozování středověkých mystérií) Počátky renesance v dramatickém umění

15   Vznik nových divadelních žánrů - opera a balet.  První operní divadlo (Benátky)  Roku 1531 - Postaveno první kryté divadlo ve Ferraře a v roce 1545 v Římě.  Dochovalo se jen Teatro Olimpico ve Vicenze z roku 1585.  Dante Alighieri - dílo Božská komedie – vyzdvihování a obdiv k antice  Francesco Petrarca – Sonety Lauře - ovlivnila komedii dell´arte  Giovanni Boccacio - Dekameron Dramatická tvorba Itálie

16  Teatro Olimpico

17   Divadlo do poloviny 16. století převážně amatérské.  Od 15.století se hraje v interiéru.  Využití pyrotechnických efektů a triků, zdokonalení umělého osvětlení a jevištní techniky.  Oblíbená jsou intermezza (mezihry) doprovázená hudbou a různými efekty.  Oblíbené také turnaje a pastorály. Vrcholná renesance v Itálii - divadlo

18   V Anglii se divadlo hrálo už v antice a ve středověku.  Oblibě se těšily morality a mystérie, které se zpravidla hrály na vozech – tzv. pageants  Poprvé se objevuje tzv. clown – zde komický čert s nabílenou tváří Divadlo v Anglii

19   Od 60.let 16.století vládla Itálii komedie dell´arte.  Školské divadlo -hrálo se převážně venku, pro tragédii představovala scéna město, pro satiru byla dějištěm krajina, herci hráli v proscéniu, aby nerušili iluzi prostoru Pozdní renesance v Itálii – divadlo

20   Dvorské divadlo – hrály se tzv. masky, jež měly několik částí: průvod, alegorii, antimasku, píseň, vlastní masku, společný rej s diváky  William Shakespeare (1564 – 1616)  významný anglický dramatik a básník  sňatek s Anne Hathaway, 3 děti  podílníkem divadelní společnosti, která provozovala divadlo Globe Pozdní renesance v Anglii

21   1.období 1591-1600 (komedie, historické hry) Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské, Veselé paničky Windsorské aj.  2. období 1601-1608 (tragédie) Hamlet, Král Lear, Othello, Macbeth aj.  3. období 1608-1612 (romance, sonety) Bouře, Sonety Tvorba W. Shakespeara

22   divadlo vzniklo na základě velké tradice a obliby středověkého divadla v Anglii  označení pro tvorbu anglických pozdně renesančních dramatiků  dívčí role hráli chlapci, starší ženy muži  kladen důraz na užití gest a mimiky  zakladatelé: Robert Greene, Thomas Lodge, Thomas Kyd, John Lyly, Christopher Marlowe, Thomas Nashe Alžbětinské divadlo

23   Hrálo se v tzv. corrales – divadla pod širým nebem zbudovaná mezi dvěma domy, kde se natáhla plachta  Krytá divadla byla vybavena jevištní technikou umožňující proměny kulis, kostýmů i rekvizit, létacími stroji, pyrotechnikou a kreslenou projekcí. Španělské divadlo pozdní renesance

24   Hrály i herečky  Všichni herci museli umět zpívat, tančit a šermovat  Oblíbené žánry: frašky, náboženské hry, rytířské hry, pastýřské hry, komedie  využíval se i tanec (flamenco) a zpěv romancí  Lope de Vega – zakladatel španělského dramatu  Psal náboženské hry, mytologické hry, historické hry, komedie Ovčí Pramen (Fuenteovejuna)

25   Školské divadlo -jezuitské a městské školy -náměty z antiky a bible -ženské role hráli chlapci -důraz na hudbu a výpravu -hry se hrály latinsky -herecký projev se opíral o emoce  Jan Campanus Vodňanský - hra Břetislav - zakázána Divadlo v Čechách

26   Dvorské divadlo -Doprovázeno slavnostmi s průvody a turnaji, nádherné kostýmy, triky, efekty  Šlechtické divadlo -Náměty divadel měli původ v cestách, které šlechtici podnikali, tyto podněty poté přenesli do zábav a karnevalů

27   Bohatší a pestřejší hudební produkce  Nové hudební žánry, zvláště ve světské sféře  Převažuje vícehlas, jednohlasý zpěv ustupuje  Důraz na libozvučnost, kontrast, řád a soulad  Důležitou roli hraje církevní vokální hudba  Snahy o osamostatnění instrumentální hudby  Vznikají hudební šlechtické, městské a církevní instituce (tzv. kapely)  Vynález nototisku (1476) Renesanční hudba

28   Nástroje – loutna, varhany, klavichord, cembalo  Hudební žánry- mše, moteta, chansony

29   O renesanční hudbě se mluví jako o době vokální polyfonie.  Kolébkou vokální polyfonie – Nizozemí Znaky renesanční polyfonie: -sudé seskupení (v 15.století – čtyřhlas) -výrazný rytmus u taneční hudby a světského vícehlasu -renesanční tempo je klidné, neměnné Éra nizozemské vokální polyfonie

30  Itálie  Benátská škola x římská škola  16.st.-rozmach instrumentální hudby  Hrálo se na klávesové nástroje a loutny (klavichord, cembalo)  Claudio Monteverdi - představitel benátské školy -kapelník chrámu sv. Marka v Benátkách -složil operu Orfeus Hudba vrcholné renesance

31   Česká hudební renesance -období husitů – jediný útvar – lidová píseň duchovní -začlenění české lidové duchovní písně do liturgie, přeložení latinského chorálu do češtiny (po skončení husitských válek opět latina) -Po roce 1450 – proniká renesanční polyfonie -16.st. – prosazení evropské renesance -Hudební umění rozvíjely kapely profesionální hudebníků ( dvorská kapela za císaře Rudolfa II.) Hudba pozdní renesance

32   Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic - čtyřhlasá německá píseň – Maria, ó korunu  Jednota bratrská - Šamotulský kancionál, Ivančický kancionál Skladatelé

33   VURM, B. Tajné dějiny Evropy II. Vydal: Anagram, 1997.  TUŠL, J. Nástin dějin evropského umění 2. Vydal: Point, 2010. http://mjcz.sweb.cz/  http://magazin.libimseti.cz/lifestyle/9620-tajemstvi-ukryte-ve- slavnem-da-vinciho-obraze  http://www.stredoskolskaliteratura.kvalitne.cz/index.php?clanek=r enesance-a-humanismus Zdroje


Stáhnout ppt "Karolína Hávová Michaela Lorencová.  Pojem renesance : francouzské slovo renaissance, italsky rinascimento, tj. znovuzrození.  3 období renesance: raná,"

Podobné prezentace


Reklamy Google