Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace pilotního projektu Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace pilotního projektu Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy."— Transkript prezentace:

1 Prezentace pilotního projektu Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy

2 Název projektu:Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov Žadatel:Obec Holovousy Prioritní osa:2: Rozvoj městských a venkovských oblastí Oblast podpory:2.3. Rozvoj venkova Doba realizace:říjen 2009 až září 2011 Druh asistence:Při realizaci a administraci Celkové způsobilé výdaje: 22.362.684,- Kč Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy

3 - Historie a cíl projektu 2007-8 Projektový záměr schválený zastupitelstvem a dotazníkové šetření v obci 2008 -9Rozpracování záměru – projekční práce a vydání stavebních povolení 2009podána žádost o dotaci do ROP SV – prioritní osa 2.3 - předmětem projektu – komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy. V šesti lokalitách řeší vybudování odpočinkových míst, dětských koutků, obnovu kamenných památek, rekonstrukci komunikací, výsadbu a obnovu zeleně, rekonstrukci osvětlení, vybudování infrastruktury pro volnočas. aktivity - víceúčelové hřiště, skatepark; nové využití opuštěného kostela a jeho okolí (brownfields) pro kulturně společenské aktivity obyvatel; nástavbu budovy obecního úřadu s knihovnou a spolkovými mísnostmi Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy

4 - Původní stav

5 Průběh asistence pilotnímu projektu 10.7.2009 Podpis Dohody o poskytnutí asistence pilotnímu projektu při jeho realizaci a administraci 13.10.2009Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace (v max. výši 92,5 % způsobilých výdajů) V průběhu projektu bylo podáno: 5 žádostí o platbu 15 oznámení o změnách projektu - z toho byly 5 x přesouvány finance mezi ukonč. VŘ, 3x zásadní nevynucené nepředvídatelné změny projektu – čerpání rezervy na vícepráce - nízká únosnost podloží hřiště, podloží skateparku a změna stropní konstrukce – nástavba OÚ

6 Celkové výdaje dle žádosti23.494.371,50 Kč Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) - plánovaná 21.501.042,76 Kč Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) – skutečně proplacená 20.685.481,85 Kč Z toho dotace EU19.008.280,61 Kč Celkové způsobilé výdaje22.362.684,- Kč Skutečné celkové náklady22.407.669,68 Kč Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy - Přehled financování projektu

7 Problémy při realizaci projektu Původní VŘ na generálního dodavatele bylo zrušeno – vyšší cena než byl předpoklad Rozpad na 23 výběrových řízení – náročná a dlouhá administrace - množství přesunů v rozpočtu, vyšší možnost provedení chyb Konečná cena však byla nakonec nižší, než byl předpoklad – úspora v projektu Vynucené nepředvídatelné změny – nízká únosnost podloží hřiště, skatepark, strop v OÚ Naštěstí byla v projektu dostatečná rezerva finanční – vysoutěžilo se méně než byl předpoklad. Rovněž byl dobře nastaven harmonogram projektu - byla časová rezerva – dřívější ukončení projektu (původní předpoklad ukonč. fyz. real. listopad 2011)

8 Bylo regenerováno a revitalizováno celkem 3,8 ha plochy v obci - revitalizovány návsi v obci (na Chloumkách, v Chodovicích a v Holovousích), prostranství okolo hřbitova, v okolí kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích a v okolí sportovního areálu Byla provedena obnova rybníčku na návsi na Chloumkách, vč. jeho přítoku a odtoku. Byl osazen nový mobiliář po celé obci - odpadkové koše, lavičky, nová autobusová zastávka. Bylo rekonstruováno veřejné osvětlení v Chodovicích a nově byla nasvícena socha sv. Jana Nepomuckého na návsi v Holovousích. Došlo k vybudování nového víceúčelového hřiště a skateparku. Ve všech částech obce byla vybudována dětská hřiště (dětské koutky) s posezením pro rodiče. Na budově obecního úřadu byla provedena nástavba - nové úřadovny obecního úřadu, v přízemí - centrum setkávání občanů – slouží i jako klub seniorů; bezbariérové zpřístupnění, vč. bezbariérového WC. ; pořízeno nové vybavení, vč. nové ústředny obecního rozhlasu. Po celé obci byly zrekonstruovány kamenné památky (pomníčky, kříže a křížky, studánka na Chlumkách a různá sousoší). Byla rekonstruována kamenná márnice na hřbitově v Chodovicích a kamenná zeď u hřbitova, sousedící s márnicí; byla rovněž rekonstruována kamenná zeď u kostela, kované oplocení okolo kostela, kamenné schodiště a odvodnění Výstupy, současný stav projektu, přínos účasti v PAAK

9 Opuštěný kostel sv. Bartoloměje v Chodovicích (brownfield) byl nově zapojen do dění v obci - rekonstruovány varhany - pořádání koncertů vážné hudby, rekonstruovány oltářní obrazy a kazatelna – vše památkově chráněné. Bylo pořízeno nové vybavení. Kostel nyní slouží jako kulturně společenské centrum obce. Vzniklo 1 nové pracovní místo – 1 pracovnice, která se bude starat o majetek nabytý projektem, řídit pracovníky na údržbu veřejných prostranství, zajišťovat provoz sportovního areálu, bude zajišťovat kulturní a společenské akce a povede klub seniorů, který vznikl v rekonstruované budově OÚ. Projekt byl ukončen dne 8.6.2011 - vydán kolaudační souhlas. Slavnostní uvedení do provozu proběhlo za účasti zástupců obce, KHK a dalších hostů - dne 28.8.2011 (Slavnosti sv. Bartoloměje) V současné době je celý projektu v provozu a v udržitelnosti – 1 MZ bude podána v září letošního roku. Projekt PAAK byl přínosem prostřednictvím odborného vedení, poradenství a metodiky při zpracování a administraci nepředvídatelných změn stavby. Výstupy, současný stav projektu, přínos účasti v PAAK

10 Zpětná vazba, přínosy asistence  Projekt PAAK byl pro nás velkým přínosem. Asistence našemu projektu byla velmi prospěšná. ulehčení složité administrativy znalost pravidel ROP SV komunikace s ÚRR konzultace a poradenství podmínek výběrových řízení, která jsme si prováděli sami příprava monitorovacích zpráv zpracování ŽOP V rámci asistence PAAK jsme získali jistotu, že probíhající administrativa projektu je plně v souladu s nastavenými pravidly. Velkou pomocí byla i zkušenost projektové manažerky v oblasti stavebnictví.

11 Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy Slavnostní otevření 28.8.2011

12 Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy – Náves Holovousy

13 Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy – Hřiště a skatepark

14 Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy – Kostel a hřbitov Chodovice

15 Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy – Náves Chloumky

16 Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Prezentace pilotního projektu Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy."

Podobné prezentace


Reklamy Google