Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizované projekty v programovacím období 2007 - 2013 Město Šumperk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizované projekty v programovacím období 2007 - 2013 Město Šumperk."— Transkript prezentace:

1 Realizované projekty v programovacím období 2007 - 2013 Město Šumperk

2 Regionální operační program - Rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity v Šumperku – 1.etapa - Rozvoj integrovaného dopravního systému v Šumperku – rekonstrukce zastávek MHD - Revitalizace ulice Jiřího z Poděbrad Integrovaný operační program - Územní plán města Šumperka - Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu Operační program přeshraniční spolupráce CZ – PL 2007 – 2013 - Čarodějnickou cyklotrasou po česko-polském příhraničí Operační program životního prostředí - Obnova zeleně v Šumperku- 1.etapa - Sběrný dvůr - Snižování energetické náročnosti budovy ZŠ Sluneční v Šumperku - Územní plán města Šumperka - Energetické úspory ZŠ Šumavská v Šumperku - Energetické úspory ZŠ Dr.E.Beneše v Šumperku - Snižování energetické náročnosti MŠ Vrchlického v Šumperku Projekty EU – realizace dokončena :

3 Projekty EU – probíhající realizace : Regionální operační program - Rekonstrukce přednádraží v Šumperku Celkové výdaje projektu13 434 141 Kč, Způsobilé výdaje13 143 607 Kč max.výše dotace 10 514 886 Kč - Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky, k. ú. Šumperk Celkové výdaje projektu10 473 916 Kč, Způsobilé výdaje10 473 916 Kč Max. výše dotace 7 855 436 Kč Operační program životního prostředí - Park U Pekárny Celkové výdaje projektu6 618 420 Kč, Způsobilé výdaje5 079 302 Kč Max. výše dotace4 571 371Kč - Sběrná místa TKO v Šumperku Celkové výdaje projektu4 609 939 Kč, Způsobilé výdaje3 340 725 Kč Max. výše dotace3 006 552 Kč - Středisko ekologické výchovy Švagrov Celkové výdaje projektu52 092 984 Kč, Způsobilé výdaje51 570831 Kč Max. výše dotace46 413 748 Kč

4 Rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity v Šumperku – 1.etapa Projekt byl realizován ve dvou lokalitách : 1. Areál hřiště u Komunitního centra rozvoje lidských zdrojů (Komín) 2. Areál hřiště u ZŠ Šumavská Období realizace projektu: 1.7.2008 - 1.6.2010 Celkové výdaje projektu: Způsobilé výdaje: 24 101 425 Kč Poskytnutá dotace: 20 079 151 Kč - z toho ERDF: 18 975 979 Kč Prioritní osa 12.2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu, výzva 6

5 Multifunkční sportovní hřiště s umělým povrchem Síťové prvky – síťový most, síťová spirála a síťová stěna Lezací balvany – pahorek, horský masiv a útes Areál hřiště u Komunitního centra rozvoje lidských zdrojů (Komín) Altán, stoly a lavice z akátového dřeva Herní víceúčelový prvek z akátového a dubového dřeva Dopravní hřiště u zadního vchodu do areálu

6 Rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity v Šumperku – 1.etapa Zvětšení běžeckého oválu s umělým povrchem na celkovou délku dráhy 237 m Doskočiště délky 8 m navazující na dráhu Hřiště s umělým povrchem na basketbal Víceúčelové hřiště s umělým povrchem (házená, volejbal, badminton, nohejbal, tenis, basketbal) Hřiště minifotbal s umělým povrchem Dětské hřiště – herní víceúčelový prvek z akátového a dubového dřeva, lezací balvany, lanové prvky Zpevněná plocha před hlavním vchodem

7 Rozvoj integrovaného dopravního systému v Šumperku – rekonstrukce zastávek MHD V rámci projektu byla provedena rekonstrukce 11 zastávek. Období realizace projektu: 15.6.2009 - 30.6.2010 Celkové výdaje projektu: 11 359 848,46 Kč Způsobilé výdaje: 9 695 658,- Kč Poskytnutá dotace: 8 241 309,- Kč - z toho ERDF: 7 788 521,79 Kč Prioritní osa 12.1 - Doprava, výzva 3

8 Zrekonstruované zastávky : Zastávka Husitská, Jiráskovy sady Zastávka Lidická, křiž. 8.května Zastávka Lidická, 13 Zastávka Bratrušovská, rozc. k sanatoriu Zastávka 8.května, 3.ZŠ Zastávka Jesenická ul. Zastávka K.H.Máchy, 20 Zastávka Temenická, 33 Zastávka Štefánikova, lékařský dům Zastávka Žerotínova, stadion Zastávka Uničovská, 52

9 Ukázka zrekonstruovaných zastávek Bratrušovská, rozc. k sanatoriu Lidická, 13 8.května, 3.ZŠ Žerotínova, stadion

10 Revitalizace ulice Jiřího z Poděbrad Cílem rozsáhlého projektu byla komplexní revitalizace území vymezeného ulicí Jiřího z Poděbrad. Období realizace projektu: 23.4.2009 - 30.07.2010 Celkové výdaje projektu: 136 837 581 Kč Způsobilé výdaje: 96 693 752 Kč Poskytnutá dotace: 81 918 751 Kč z toho ERDF: 77 418 028 Kč Prioritní osa 12.2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu, výzva 2

11 dvoupruhová komunikace jízdní pruh šíře 3 m jízdní pruh pro cyklisty autobusové zastávky pásma zeleně vybudování parkovacích míst Kruhový objezd s ulicemi Šumavská a Husitská

12 chodníky v šíři 2 m přechodové ostrůvky odbočky a vjezdy veřejné osvětlení výsadba zeleně místa pro sběr komunálních odpadů Napojení na ulici BratrušovskáNáměstí republiky

13 hřiště s umělým povrchem herní prvky výsadba sídlištní zeleně lavičky pro odpočinek odpadkové koše Místa pro volný čas

14 Územní plán města Šumperka Předmětem projektu je zpracování nového územního plánu města Šumperka pro celé správní území. Období realizace projektu: 23.4.2009 – 17.1.2011 Celkové výdaje projektu: 2 380 440,- Kč Způsobilé výdaje: 2 370 480,- Kč Poskytnutá dotace: 2 370 480,- Kč z toho ERDF: 2 014 908,- Kč Prioritní osa 6.5 - Národní podpora územního rozvoje - Cíl Konvergence, výzva 5

15 Projekt se realizoval ve dvou etapách: 1.Koncept územního plánu –27.1.2010 veřejné projednání konceptu územního plánu –17.6.2010 byly zastupitelstvem města schváleny pokyny pro zpracování návrhu územního plánu 2.Návrh územního plánu Projekt byl ukončen 17.1.2011 předáním návrhu územního plánu pořizovateli Následovalo projednávání návrhu ÚP, které bylo ukončeno dne 22.9.2011 vydáním územního plánu zastupitelstvem města. Nový územní plán nabývá účinnosti 8.10.2011.

16 Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu Období realizace projektu: 7.3.2011 – 31.8.2011 Celkové způsobilé výdaje: 6 564 648,- Kč Poskytnutá dotace: 5 579 950,- Kč z toho ERDF: 5 579 950,- Kč Prioritní osa 6.2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence, výzva 6 Cíle projektu: vybudování technologického centra ORP Šumperk vytvoření podmínek pro realizaci hostingového řešení spisové služby pro organizace města, obce a organizace obcí ve správním obvodu zlepšení vnitřní integrace úřadu

17 Výstupy projektu: - vytvoření dostatečné kapacity negarantovaného úložiště dokumentů souvisejících s výkonem veřejné správy (využívá 27 obcí správního obvodu) -upgrade elektronické spisové služby pro Městský úřad Šumperk a pořízení spisové služby pro 18 obcí ORP -zlepšení integrace vnitřního systému úřadu vč. SW komponent pro zpracování jednotlivých agend

18 Čarodějnickou cyklotrasou po česko-polském příhraničí V rámci projektu byla v Geshaderově domě vybudovaná vícejazyčná expozice Čarodějnické procesy týkající se historie čarodějnických procesů v Č-P příhraničí. Období realizace projektu: 1.7.2008 - 30.04.2010 Celkové způsobilé výdaje projektu: 405 507 EUR Způsobilé výdaje realizované městem Šumperk: 260 144 EUR Poskytnutá dotace celkem: 359 735 EUR Poskytnutá dotace městu Šumperk: 234 129 EUR - z toho ERDF: 221 121,96 Kč Prioritní osa 22.2.2 – Podpora rozvoje cestovního ruchu

19 Provedené stavební práce: sanační opatření proti vlhkosti suterénu (provedení izolace obvodového zdiva) vybudování východu z expozice a nového vstupního schodiště odstranění hliněných podlah a položení dlažby elektroinstalace Geshaderův dům v Kladské ulici

20 Instalace expozice Čarodějnické procesy: elektronika a osvětlení grafika (iluzivní malba, grafické panely) technika pro AVS Guide Port – zvukové a obrazově zvukové záznamy audio video sekvence, projekce filmů Další aktivity: nové informační místo vydání brožury a letáku „Čarodějnické procesy“ Aktivity partnerů projektu: Sdružení cestovního ruchu vydání knihy „Zpráva o nevíře“ Okres Nysa doznačení čarodějnické cyklotrasy v Polsku otevření expozice v Nyse Cykloprůvodce

21 Obnova zeleně v Šumperku- 1.etapa Předmětem podpory OPŽP je obnova : parku B. Martinů aleje na ulicí 8.května Období realizace projektu: 8.12.2008 - 30.6.2010 Celkové výdaje projektu: 3 029 258,- Kč Způsobilé výdaje: 2 287 823,- Kč Poskytnutá dotace: 2 059 040,70 Kč - z toho ERDF: 1 944 649,55 Kč Oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny, výzva 2

22 Park B. Martinů odstranění a údržba stávající poškozených a nevyhovujících dřevin výsadba nových keřů a stromů lemující park a skupin stromů ve vnitřní části parku instalace krmítek a solitérních kamenů

23 Alej na ulici 8.května odstranění poškozených topolů výsadba nových dřevin (plnokvětá višeň obecná) založení trávníků

24 Sběrný dvůr V rámci projektu byla provedena rekonstrukce 11 zastávek. Období realizace projektu: 15.8.2008 - 30.6.2009 Celkové výdaje projektu: 11 591 440,- Kč Způsobilé výdaje: 11 380 305,98 Kč Poskytnutá dotace: 10 242 275,37 Kč - z toho FS: 9 673 260,08 Kč Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady, výzva 1

25 13 ks velkoobjemových kontejnerů pro ukládání a skladování objemných komunálních odpadů 2 ks ekolamp kontejner: 2m 3 5 ks Bigbag – objem: 2m 3 válcový drtič na hutnění odpadu můstková váha, váživost: 500 kg přístřešky na papír a chlazení mostní váha venkovní osvětlením a rozvody NN montáž zabezpečovacího systému oplocení

26 Snižování energetické náročnosti budovy ZŠ Sluneční v Šumperku Předmětem podpory byla realizace úspor energie v objektu Základní školy ul. Sluneční v Šumperku. Celkové výdaje projektu: 31 371 486 Kč Způsobilé výdaje: 23 020 577,61 Kč Poskytnutá dotace: 20 718 520 Kč z toho FS: 19 657 491 Kč Období realizace projektu: 15.10.2008 - 30.08.2009 Oblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energie, výzva 3

27 Snížení spotřeby energie bylo řešeno: zateplení obvodového pláště výměna výplní otvorů zateplení střechy instalace termoregulačních ventilů kryty radiátorů, vnitřní omítky a výmalba, hromosvod

28 Energetické úspory ZŠ E.Dr.Beneše v Šumperku Předmětem podpory byla realizace úspor energie v objektu Základní školy E.Dr.Beneše v Šumperku. Celkové výdaje projektu: 27 200 100 Kč Způsobilé výdaje: 18 427 399 Kč Poskytnutá dotace: 16 584 659 Kč z toho FS: 15 663 289 Kč Období realizace projektu: 15.06.2011 - 09.06.2011 Oblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energie, výzva 11

29 Snížení spotřeby energie bylo řešeno: zateplení obvodového pláště výměna výplní otvorů zateplení střechy instalace termoregulačních ventilů kryty radiátorů, vnitřní omítky a výmalba, hromosvod

30 Energetické úspory ZŠ Šumavská v Šumperku Předmětem podpory byla realizace úspor energie v objektu Základní školy Šumavská v Šumperku. Celkové výdaje projektu: 24 536 866 Kčdle rozhodnutí Způsobilé výdaje: 16 695 965 Kč Poskytnutá dotace: 15 026 368 Kč z toho FS: 14 191 570 Kč Období realizace projektu: 15.06.2010 - 30.08.2011 Oblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energie, výzva 11

31 Snížení spotřeby energie bylo řešeno: zateplení obvodového pláště výměna výplní otvorů zateplení střechy instalace termoregulačních ventilů kryty radiátorů, vnitřní omítky a výmalba, hromosvod

32 Snižování energetické náročnosti MŠ Vrchlického v Šumperku Předmětem podpory byla realizace úspor energie v objektu Mateřské školy Vrchlického v Šumperku. Celkové výdaje projektu: 5 360 432 Kčdle rozhodnutí Způsobilé výdaje: 2 779 311 Kč Poskytnutá dotace: 2 473 387 Kč z toho FS: 2 362 414 Kč Období realizace projektu: 27.06.2011 - 30.08.2011 Oblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energie, výzva 17

33 Snížení spotřeby energie bylo řešeno: zateplení obvodového pláště výměna výplní otvorů zateplení střechy instalace větracího systému se zpětným získávání tepla

34 Děkuji vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Realizované projekty v programovacím období 2007 - 2013 Město Šumperk."

Podobné prezentace


Reklamy Google