Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTORSKÝ ZÁKON Doprovodný webinář k KA B2 Projekt CZ.1.07/1.3.00/51.0046 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTORSKÝ ZÁKON Doprovodný webinář k KA B2 Projekt CZ.1.07/1.3.00/51.0046 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."— Transkript prezentace:

1 AUTORSKÝ ZÁKON Doprovodný webinář k KA B2 Projekt CZ.1.07/1.3.00/51.0046 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. LEKTOR: Ing. Radka Heinzová radka.heinzova@stredni.eu

2 Obsah webináře Trocha pojmů Autorský zákon Citace jak na ni ? Chytré a praktické rady

3 Trocha pojmů

4 Proč mluvíme o autorském právu ? Ve školství se s ním setkáváme každý den Tvorba materiálů, příprav do hodin (jejich sdílení) Materiály jsou součástí projektů financovaných z EU EU-peníze školám Dotkněte se inspirace Autorský zákon při naší výuce ve škole Autorský zákon v našem soukromém životě

5 Základní pojmy Autorský zákon DUM Duševní vlastnictví Průmyslové vlastnictví Autorské vlastnictví

6 Duševní vlastnictví nehmotný majetek, výsledkem lidské tvůrčí a kognitivní činnosti získává svoji hodnotu díky vytvořené myšlence (souboru myšlenek) Duševního vlastnictví se vztahuje na: literární, umělecká a vědecká díla umělecká vystoupení a zvukové záznamy vynálezy a vědecké objevy průmyslové vzory obchodní jména, značky, loga Duševní vlastnictví

7 Proč je důležité věnovat pozornost ochraně duševního vlastnictví? Protože se obtížně chrání Jaké jsou důvody k ODV Eticko-psychologické Ekonomické Součástí práva duševního vlastnictví je ochrana proti nekalé soutěži

8 Průmyslové vlastnictví zahrnuje: technická řešení patenty, užitné vzory, zlepšovací návrhy apod. předměty průmyslového výtvarnictví, designu a vzorů právo na označení logo, obchodní jméno, ochranné známky firemní právo (školní) know-how, obchodní tajemství medicína právo prevence, diagnostiky a léčení lidí apod. Průmyslové vlastnictví

9 Autorská vlastnictví se vztahují na: veškerá umělecká díla vlastní učebnice popř. studijní materiál vědecká pojednání SW programy a databáze zvukové a vizuální záznamy autorských děl televizní a rozhlasové právo tzv. copyright Autorské vlastnictví

10 Dílo, které vzniká pro potřeby školy Podklady pro výuku, přípravy Prezentace v ppt, doc, xls, interaktivním programu Výukový materiál – pexeso, křížovka … x DUM – Digitální Učební Materiál (vytvořen pomocí ICT) www.dumy.czwww.dumy.cz DUM

11 Výukový materiál DUM Vlastní nápad inspirace DUM

12 DUM je prakticky vše, co pro svou praxi vytvoříte Dodržování autorského práva je základním požadavkem při tvorbě DUM

13 Autorský zákon

14 „Autorský zákon“ Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

15 Autorský zákon (1)Do práva autorského nezasahuje ten, kdo: a)užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle, b)užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky, … c)užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu,...; vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen. § 31 Citace

16 (1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo... c)užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu,...; Dosahuje škola hospodářského prospěchu? Kde je problém ?

17 Za správnost vytvořených materiálů zodpovídá škola Pozor – pokud materiály sdílíte ! Kdo je odpovědný ? Škola je odpovědná za dodržování autorského zákona. Materiály, které pedagogové vytváří a sdílí musejí být v souladu s autorským zákonem.

18 AZ ve škole DVD, video nahrávky Škola zakoupí film na DVD, může zpřístupnit žákům v IS? Mohu žákům přehrát video, které jsem si „nahrál“ z televize nebo „stáhl“ z internetu? Za jakých podmínek? Mohu si stáhnout video ze serveru YouTube?

19 Výukové materiály - DUM Mohu vkládat do výukových materiálů naskenované části knih? Mohu v prezentaci PPT nebo e-learningového kurzu použít díla cizích autorů? Mohu v interaktivním studijním materiálu uvádět hypertextové odkazy (linky) na cizí stránky chráněné copyrightem? Jak vypadá zákonem předepsaná forma pro citaci? AZ ve škole

20 Výukové materiály - DUM Mohu cizí dílo upravit tak, aby bylo vnímatelné pro zdravotně postižené žáky? Je možné v materiálu tvořeném v interaktivním software využít klipart z MS Office? Mohu dětem poskytnout celou naskenovanou knihu? AZ ve škole

21 Kopírování učebnic kopírování učebnic samotnými žáky pro jejich osobní potřebu kopírování učebnic pro vnitřní potřebu školy jako právnické osoby využívat při vyučování rozmnoženiny částí učebnic či jiných publikací AZ ve škole

22 Mluvíme s dětmi o AZ ? Buďme svým žákům příkladem Zapojme se do zajímavých akcí Soutěž vyhlášená MŠMT – respektuji originál Cíl - zvýšit povědomí žáků (ve věku 11 – 18 let) o problematice duševního vlastnictví – článek ZDE. Video ZDEZDE Buď toho součástí. Podporuj muziku! Jeho cílem je upozornit mládež na problémy týkající se autorských práv a vnímání hodnoty hudby. Video ZDE, článek ZDEZDE

23 Citace jak na ni?

24 Citace Ochranou autorských děl se zabývá Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském § 31 Citace Citovat lze jakékoliv dílo: text ilustraci, nákres, fotografii hudební či audiovizuální záznam

25 A) TEXTY učivo, které učíte, je obecně známé  není autorsky chráněné, nemusíte citovat Citační normy: ISO 690 – číselná citace (1) GOST (řazení podle jména) – v citaci autor + rok (Novák,2012)

26 Generování citace Citace: „V rámci programu lanových aktivit je nutná znalost uzlů. Výuková lekce probíhá přímo na místě programu. Pozornost dětí je soustředěna na jejich zvládnutí, jelikož jejich praktické použití si mohou okamžitě vyzkoušet.“ (Hanuš, 2009) Na konci textu nutno uvést celý zdroj Zdroje: Radek Hanuš, Lenka Chytilová Zážitkově pedagogické učení [Kniha]. - Praha : Grada Publishing, a.s., 2009. - Sv. ISBN: 978-80-247-2816-2. GOST

27 1.V MS Office – v případě, že pracujete ve WORDu 2. 3. 1. Kde generovat citace ?

28 2.Na www.DUMY.czwww.DUMY.cz 1. 2. 3. Kde generovat citace ?

29 3.Na www.citace.comwww.citace.com 1. 2. 3. Kde generovat citace ?

30 B) ILUSTRACE, FOTOGRAFIE Používat jen zdroje a)u kterých vlastním autorské právo b)u kterých mám souhlas autora c)volné dílo, svobodná licence vlastní fotografie – NENÍ NUTNÁ CITACE DOPORUČENÍ: na závěr materiálu uveďte: „Ilustrace – archiv autora“

31 Volné dílo = je takové autorské dílo, jehož majetková autorská práva nejsou chráněna doba ochrany vypršela (tzn. např. uplynulo více než 70 let od smrti posledního autora ) NAPŘ: úřední díla, myšlenka, postup, princip, matematický vzorec apod. nejsou autorským dílem Obrázky na www.wikipedie.orgwww.wikipedie.org Volné dílo

32 POZOR na čerpání obrázků z GOOGLE.com ve vyhledávači Google žádné obrázky nejsou Google je pouze vyhledávač, který odkazuje na jiné webové stránky Vždy uvádějte do citace konečný zdroj

33 Vlastnictví licence KLIPARTY MS Office - již kliparty nevlastní Obrázky nově vkládáme pomocí online obrázků Od 1. 1. 2015 NUTNÉ vždy dohledat původní zdroj

34 Online obrázky NUTNÉ vždy dohledat původní zdroj 1. 2.

35 Online obrázky 3. 4. 5. Kontrola licence CC

36 Chytré a praktické rady

37 Soubor veřejných licencí - mezinárodně srozumitelné – grafické symboly jejichž složením vzniká konkrétní pravidlo využití Autor umístěním piktogramu plošně uzavírá se všemi uživateli díla smlouvu, na základě které jim poskytuje některá svá práva k dílu a jiná si vyhrazuje BY NC ND SA 1. Veřejné licence

38 Označení licence PrávaPovinnostiNázev licence BYUveďte autora BY-SAUveďte autora - Zachovejte licenci BY-NDUveďte autora - Nezasahujte do díla BY-NCUveďte autora - Nevyužívejte komerčně BY-NC-SAUveďte autora - Nevyužívejte komerčně - Zachovejte licenci BY-NC-NDUveďte autora - Nevyužívejte komerčně - Nezasahujte do díla Svoboda využití

39 Všechny CC licence mají společné tyto charakteristiky: licence dovolují dílo šířit (i když za různých podmínek) licence vyžadují, aby při šíření díla nebo jeho zpracování byly uvedeny údaje o díle (autor, název díla, url, apod..) při šíření díla je nutno připojit url odkaz na CC licenci licence jsou neodvolatelné (držitel autorských práv má sice právo licenci odvolat, nicméně nemůže zamezit uživatelům nakládat s kopií nebo modifikací díla, která byla získána/vytvořena v době trvání licence) licence zanikají v případě porušení licenčních podmínek ze strany nabyvatele

40 Výhody odkazů: 1.nemusíte citovat 2.můžete použít cokoliv, protože jiné autorské dílo není součástí vašeho autorského díla 3.Vhodné pro ukázky hudebních a filmových děl www.youtube.com www.youtube.com 2. odkazy

41 Vyhledávání volných obrázků na Google 1. 2. 3. 3. Chytrá funkce v GOOGLE

42 Dříve v USA – u děl, která byla registrována (následně chráněno autorským právem) Dílo je chráněno i bez značky © „všechna práva vyhrazena“ Pokud v prezentaci/video umístíte souhlas s volným kopírováním a šířením materiál je stále chráněn autorským zákonem (v právní řádu ČR) 4. Copyright ©

43 Zajímavá videa Právnická fakulta MU Olomouc Zajímavá videa ZDEZDE UTB Zlín Jak správně citovat ZDEZDE Jak vytvořit citace Ilustrační video ZDEvideo ZDE MŠMT Dodržování AZ ZDEZDE

44 www.picdrome.comwww.picdrome.com - obrázky pod licencí Public Domain www.pixabay.comwww.pixabay.com - vyhledávač Public Domain obrázků ve stylu Google www.sunipix.comwww.sunipix.com - přes 10.000 fotografií pro volné použití i v komerční sféře www.clker.comwww.clker.com - cliparty pod licencí Public Domain www.freefoto.comwww.freefoto.com - přes 130.000 fotografií, které lze použít zdarma Odkazy na volné obrázky

45 Textové zdroje http://www.hw.cz/akce-a-udalosti/probehla-unikatni-vzdelavaci-akce-o-dusevnim-vlastnictvi-v-praze.html http://www.niktelreality.cz/typy-vlastnictvi.html http://kisk.phil.muni.cz/wiki/Du%C5%A1evn%C3%AD_vlastnictv%C3%AD http://is.muni.cz/do/1499/el/seminare/index.html http://is.muni.cz/elportal/a_zakon/index.pl http://www.pedagogicke.info/2009/09/autorsky-zakon-ve-skolach.html http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/autorsky-zakon-ve- skolach?highlightWords=Sd%C4%9Blen%C3%AD+M%C5%A0MT+dodr%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD+autorsk%C3%A9 ho+z%C3%A1kona+%C5%A1kol%C3%A1ch http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/autorsky-zakon-ve- skolach?highlightWords=Sd%C4%9Blen%C3%AD+M%C5%A0MT+dodr%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD+autorsk%C3%A9 ho+z%C3%A1kona+%C5%A1kol%C3%A1ch http://kisk.phil.muni.cz/wiki/Du%C5%A1evn%C3%AD_vlastnictv%C3%AD http://www.respektujioriginal.cz/soutez/hlasovani http://generator.citace.com http://www.creativecommons.cz/zakladni-informace-o-cc/typy-cc-licenci/ http://www.op-vk.cz/cs/prijemce/aktuality/upozorneni-na-nutnost-respektovani-a-dodrzovani-autorskeho- zakona.html http://www.op-vk.cz/cs/prijemce/aktuality/upozorneni-na-nutnost-respektovani-a-dodrzovani-autorskeho- zakona.html http://dumy.cz/inspirace

46 Zdroje obrázků V prezentaci byly použity obrázky z databáze MS Office, databáze volných obrázků www.pixabay.com a vlastní zdroje autora - vznik prezentace prosinec 2014www.pixabay.com Zdroje ostatních obrázků: http://www.crestbd.ca/network-members-receive-funding-for-innovations-in-e-health/ http://kralovehradeckenoviny.cz/unnamed/prace-a-vzdelani:5 http://www.dayjob.com/content/psychology-degree-courses-699.htm http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/profesni-aktuality/medicinske-pravo-v-roce-2012-468651

47 Prosím o vyplnění dotazníku: LEKTOR: Ing. Radka Heinzová radka.heinzova@stredni.eu http://goo.gl/xRP3IH


Stáhnout ppt "AUTORSKÝ ZÁKON Doprovodný webinář k KA B2 Projekt CZ.1.07/1.3.00/51.0046 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google